Česky English Deutsch Francais

Novinky 9 / 2008

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

5. Rozvoj osídlení a velkých územních celků

6. Územní plánování měst

7. Územní plánování částí měst

 • Zwei Wohneinheiten in einem Haus.
  Dvě bytové jednotky v jednom domě.
  NÖ gestalten 2008,č.121,s.28-31,11 fot.,1 půd.
  Nástavba v podkroví rodinného domu včetně zateplení, vnějšího schodiště a dvou balkonů. Střecha z hliníkového plechu. Nové vytápění plynem.
 • DAXBÖCK, Christiane
  Wohnen in Wien - ökologisch und leistbar.
  Ekologické a cenově dostupné bydlení ve Vídni.
  Perspektiven 2008,č.4/5,s.38-44,čet. fot.
  Největší sídliště pasivních domů v Evropě pro 4 až 5 tis. obyvatel je plánováno v rámci projektu Eurogate na ploše 20 ha ve Vídni. Budou použity stavební hmoty bez škodlivin vyvolávajících skleníkový efekt.
 • GARDE, Ajay
  City Sense and Suburban Design. Planner´s Perceptions of the Emerging Suburban Form.
  Plánování předměstí v kontextu města. Jak urbanisté vnímají nové formy vznikajících předměstí.
  APA Journal 2008,č.3,s.325-342,10 tab.,čet. obr.,lit.
  Inovační urbanistické projekty poskytují novou příležitost k řešení některých problémů rostoucích metropolitních oblastí, jak ukazuje příklad z jižní Kalifornie.
 • HÖGER, Kerstin
  Campus und Stadt - eine neue urbane Realität.
  Univerzitní kampus a město - nová urbánní realita.
  Garten + Landschaft 2008,č.8,s.11-15,5 fot.,4 pl.,res.angl.
  Univerzitní kampus na okraji města, kampus typu VTP, kampus ve vnitřním městě typu Harvard, kampus jako miniaturní město. Výhody a nevýhody jednotlivých typů.
 • HRŮŠA, Petr - ZENKL, Vít - PECKA, Lukáš
  Rehabilitace Moravského náměstí v Brně.
  The Reconstruction of Moravské náměstí in Brno.
  Stavba 2008,č.4,s.22-24,3 obr.,1 sit.,1 pl.,angl.res.
  Předmětem studie je funkční a prostorové řešení části Moravského náměstí mezi kostelem a zrekonstruovanou budovou soudu. Z prostranství (dnes parkoviště) má učinit důstojnou část městské okružní třídy.
 • KOHLER, Martin - PIETSCH, Jürgen
  Campus als Kulturlandschaft.
  Univerzitní kampus jako kulturní krajina.
  Garten + Landschaft 2008,č.8,s.8-10,2 fot.,1 mp,res.angl.
  Moderní univerzitní areál představuje v rámci holistické koncepce kreativního města jádro rozvoje vědy, komerce a kultury, vytvářené propojeným souborem nemovitostí.
 • KOSTRŮNEK, Antonín
  Město Šternberk - projekt regenerace a revitalizace centra města.
  Urban. a územní rozvoj 2008,č.3,s.31-36,6 obr.,angl.res.
  Popis příprav a realizace čtyř etap regenerace a revitalizace centra města Šternberku z let 2005 a 2006.
 • KRAFT, Louis
  Bedarsgerechter Wohnbau statt Wohnungen von der Stange.
  Výstavba bytů v souladu s poptávkou místo unifikovaných bytů.
  Perspektiven 2008,č.4/5,s.18-36,čet. fot. a obr.
  Různé typy bydlení vyhovující celým generacím, seniorům, ženám, dětem a mládeži, v městské zeleni, bez automobilů. Vysoká flexibilita, moderní architektura, efektivní využití obytného prostoru.
 • KRAFT, Louis
  Moderne Stadtteile mit höchster Wohnqualität.
  Moderní městské části s nejvyšší kvalitou bydlení.
  Perspektiven 2008,č.4/5,s.46-53,čet. fot.
  Vzhledem k růstu počtu obyvatel a osamoceně žijících osob lze v budoucích letech očekávat ještě vyšší nárůst počtu nových bytů. Lokality: bývalá kasárna, u nádraží a podél nové trasy metra U2.
 • LACKO, Peter - TITTELBACH, Filip aj.
  Urbanistická studie regenerace historického centra Úval.
  Urbanistic Study of the Regeneration of the historical Centre of Úvaly.
  Stavba 2008,č.4,s.72-75,6 obr.,1 sit.,1 pl.,angl.res.
  Studie má pojmenovat identitu historického centra města, hledat řešení problémů a naznačit možnosti vývoje. Úvaly jsou příkladem zanedbaného veřejného prostoru, dluhu v infrastruktuře a nedostatku veř. financí.
 • MÁTL, Libor - KEJDUŠ, Jaroslav
  Liverpoolské doky.
  Liverpool Docks.
  ASB 2008,č.9,s.43-45,4 obr.,angl.res.
  Doky přestaly být využívány v roce 1972. Byly největší nezastavěnou plochou v centru města. Cílem bylo vytvořit mezinárodní místo pro konference a výstavy. Komplex tvoří 2 části: Aréna a Konferenční centrum.
 • MAUKŠ, Igor
  V Brně ožívá projekt Akademického náměstí.
  The Academic Square Project Revived in Brno.
  ASB 2008,č.9,s.22-23,3 obr.,angl.res.
  Ožívá projekt Akademického náměstí v Brně. Vítězi soutěže jsou architekti Kuba a Pilař. Výstavba bude po etapách. Nejdříve se vybudují podzemní prostory a střední část společných prostor a objekt FaVU.
 • MILOJEVIĆ, Brankica
  Územní plánování v podmínkách transformace - příklad Bosny a Hercegoviny.
  Urban. a územní rozvoj 2008,č.3,s.20-23,2 obr.,angl.res.
  Popis transformačních změn a nových přístupů v územním plánování v Bosně a Hercegovině a pilotní projekt plánu funkčního zónování části města Banja Luka.
 • NEWTON, Rita
  What is inclusive design?
  Co je to inkluzivní design?
  Green Places 2008,č.48,s.24-27,10 obr.
  Projekt "inkluzivní design" je v současnosti využíván v Británii. Vytváří produkty a bezbariérová místa, která jsou snadno využitelná pro všechny, nehledě na věk, zdatnost, zdravotní stav či jiné okolnosti.
 • PATA, Luboš
  Náměstíčko Kafkova - Wuchterlova, Praha 6-Dejvice.
  Kafkova - Wuchterlova little Square.
  Stavba 2008,č.4,s.38-41,6 obr.,1 sit.,angl.res.
  Náměstí s podzemními garážemi, s vodní kaskádou s 6 stupni o rozměru 5x48 metrů, s dřevěnými lávkami, řadou stromů, zelenými záhony a třemi koni. Náměstí stále nemá název, ale pěkně funguje a hlavně žije.
 • RUSÍN, Tomáš - WAHLA, Ivan
  Severní svah Špilberku. Urbanisticko architektonická studie.
  The North Slope of Špilberk.
  Stavba 2008,č.4,s.20-21,1 obr.,2 pl.,1 viz.,angl.res.
  Návrh ukončení náměstí ve tvaru pravidelného obdélníka. Navržené objekty vycházejí z reprezentativního a rezidenčního charakteru okolí. V čele náměstí bude administrativní budova, v pravém úhlu pak hotel.
 • RYŠAVÝ, Ivan
  SROP není ROP: Tušení souvislostí.
  Moderní obec 2008,č.8,s.20,2 obr.
  SROP v Mělníku významně pomohl uhradit proměnu tamního autobusového nádraží. Na břehu Vltavy v Nelahozevsi byl vybudován z peněz SROP areál zaměřený na vodní turistiku s přístavem, restaurací a ubytováním.
 • SENDLER, Zdenek - BABKA, Václav
  Park na nábřeží v Praze 1.
  Park on the Embankment.
  Stavba 2008,č.4,s.44-47,6 obr.,1 sit.,angl.res.
  Park je rozdělen na vnější a vnitřní, klidovou plochu s programem. Vnitřní má 3 provozně oddělené části: dětská a polyfunkční hřiště, objekt pro správce a veřejné WC. Vnější je pro venčení psů, brusle či kola.
 • SENDLER, Zdenek - KVĚT, Radko - BABKA, Václav
  Obnova parku na Slovanském náměstí v Brně-Králově Poli.
  Reconstruction of the Park on Slovanské náměstí in Brno-Královo Pole.
  Stavba 2008,č.4,s.32-35,7 obr.,angl.res.
  Park má zavlažovací trávníky, nový mobiliář, herní zařízení pro děti a nové místo pro pořádání akcí. Horní terasa a spodní travnatá plocha. Mezi nimi je objekt s technickým zázemím. Lipová alej po obvodu.
 • ŠIMEK, Pavel - KOVÁŘ, Martin
  Centrální park Jižní svahy, Zlín.
  A central Park for the Jižní svahy Housing Estate in Zlín.
  Stavba 2008,č.4,s.58-61,3 obr.,2 půd.,1 pl.,angl.res.
  Park Jižní svahy je spojnicí mezi sídlištěm a krajinou. Etapy realizace: Kozlův žleb, dětské hřiště, sportoviště a cyklostezka, Parková krajina, tzv. Pohádkový les. Poslední etapa "vnitroblok" má brzy začít.
 • ZÖCH, Peter
  Neubau für die Universität Mozarteum Salzburg.
  Novostavba pro Univerzitu Mozarteum v Salcburku.
  Garten + Landschaft 2008,č.8,s.24-26,5 fot.,res.angl.
  Univerzita Mozarteum v Salcburgu, která se postupně vyvinula z hudební školy založené v r. 1841, dnes vzdělává 1 500 studentů múzických umění z celého světa.

8. Venkovská sídla

9. Mezinárodní programy a spolupráce

10. Vodní hospodářství

11. Regionální politika a regionální rozvoj

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

 • Ceny bydlení v zemích Visegradu.
  Stavitel 2008,č.9,s.10
  Nejdražší bydlení (hlavní město i regiony) je v Polsku. Nejnižší ceny rezidenčního bydlení má Maďarsko. Průměrná cena za m2 byla v pol. roku 2008: Polsko 2363 EUR, ČR 1407 EUR, SR 1404 EUR a Maďarsko 891 EUR.
 • Ein altes Haus in neuem Gewand.
  Starý dům v novém oděvu.
  NÖ gestalten 2008,č.121,s.22-25,9 fot.
  Chybějící technické vybavení a zateplení rodinného domu vyvolalo potřebu jeho moderní přestavby. Popis vnitřního uspořádání a technických detailů.
 • Praha stíhá Varšavu.
  Ekonom 2008,č.32,s.53,tab.
  Ceny nových bytů v Praze byly loni po Varšavě druhé nejvyšší z metropolí visegrádské čtyřky. Za metr čtvereční se průměrně platilo 2486 EUR, v mimopražských regionech to bylo 1407 EUR.
 • Zwei Wohneinheiten in einem Haus.
  Dvě bytové jednotky v jednom domě.
  NÖ gestalten 2008,č.121,s.28-31,11 fot.,1 půd.
  Nástavba v podkroví rodinného domu včetně zateplení, vnějšího schodiště a dvou balkonů. Střecha z hliníkového plechu. Nové vytápění plynem.
 • BURKHARDOVÁ, Marie
  Jak bydlí domácnosti v ČR podle výsledků šetření. Životní podmínky 2006.
  Zprav. ČSÚ 2008,č.7/8,s.208-211,3 tab.,gr.
  Příspěvek se zaměřuje na výsledky týkající se bydlení. Dochází ke změnám ve struktuře bytového fondu. Zvyšuje se podíl vlastnického bydlení. V roce 2006 to byly zhruba dvě třetiny všech bytů v ČR.
 • DAXBÖCK, Christiane
  Wohnen in Wien - ökologisch und leistbar.
  Ekologické a cenově dostupné bydlení ve Vídni.
  Perspektiven 2008,č.4/5,s.38-44,čet. fot.
  Největší sídliště pasivních domů v Evropě pro 4 až 5 tis. obyvatel je plánováno v rámci projektu Eurogate na ploše 20 ha ve Vídni. Budou použity stavební hmoty bez škodlivin vyvolávajících skleníkový efekt.
 • JAEGER, Falk
  Alles im Rahmen. Haus S in Berlin-Weißensee.
  Všechno v rámu. Dům S v Berlíně-Weißensee.
  Baumeister 2008,č.8,s.74-79,7 fot,čet. řezy
  Dům vyznamenaný cenou Německých stavebníků 2008. Všechna okna a vchodové dveře jsou v tomto případě široce orámovány nikoliv z důvodů primárně estetických, nýbrž pro zabránění ztrát tepelnými mosty.
 • KRAFT, Louis
  Bedarsgerechter Wohnbau statt Wohnungen von der Stange.
  Výstavba bytů v souladu s poptávkou místo unifikovaných bytů.
  Perspektiven 2008,č.4/5,s.18-36,čet. fot. a obr.
  Různé typy bydlení vyhovující celým generacím, seniorům, ženám, dětem a mládeži, v městské zeleni, bez automobilů. Vysoká flexibilita, moderní architektura, efektivní využití obytného prostoru.
 • KRAFT, Louis
  Moderne Stadtteile mit höchster Wohnqualität.
  Moderní městské části s nejvyšší kvalitou bydlení.
  Perspektiven 2008,č.4/5,s.46-53,čet. fot.
  Vzhledem k růstu počtu obyvatel a osamoceně žijících osob lze v budoucích letech očekávat ještě vyšší nárůst počtu nových bytů. Lokality: bývalá kasárna, u nádraží a podél nové trasy metra U2.
 • LANG, Günter
  Podpora výstavby pasivních domů v Rakousku.
  ERA 2008,č.4,s.66-67,1 tab.,4 obr.,angl.res.
  Přehled systému finančních podpor na výstavbu pasivních domů v Rakousku. Tabulka: spolková země, nejvyšší příspěvková skupina-kritérium pasivního domu, výše doplňkové podpory a způsob podpory.
 • NACHTMANNOVÁ, Iva
  Archa Nenačovice - učebnice úspor.
  The Archa in Nenačovice - a Textbook of Saving.
  ASB 2008,č.9,s.48-52,9 obr.,angl.res.
  Archa je nevelká přístavba k budově zrekonstruovaného kravína. Slouží jako společenský prostor a kaple pro bohoslužby. Architekt Aleš Brotánek. Bylo použito co nejvíce místních recyklovatelných materiálů.
 • SMITH, Stanley K. - RAYER, Stefan - SMITH, Eleanor A.
  Aging and Disability. Implications for the Housing Industry and Housing Policy in the United States.
  Stárnutí a invalidita - důsledky pro stavebnictví a bytovou politiku ve Spojených státech.
  APA Journal 2008,č.3,s.289-306,7 tab.,lit.
  Podíl zdravotně postižených osob v USA za období 2000 - 2050 se zvýší na cca 21 %, tj. více než 5x. Závěry a doporučení pro plánování bytové výstavby.

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

 • BÜHLER, Georg - JOCHEM, Patrick
  Weniger Emissionen von Speditionen durch Verkehrsverlagerung.
  Méně emisí ze silniční přepravy zboží přesunem jednotlivých druhů dopravy.
  Int. Verkehrswesen 2008,č.7/8,s.278-281,3 tab.,2 gr.,1 fot.,res.angl.,lit.
  Výsledky analýzy motivace dopravců k přesunu druhů dopravy. Dva nástroje: zvýšení poplatků za hmotnost nákladu přepravovaného po silnicích a zvýšení průměrné rychlosti železniční nákladní dopravy na 80 km/h.
 • HANUŠ, Jan
  Konec brownfieldů v Čechách?
  Dotace 2008,č.6,s.30-31,4 obr.
  Brownfields se nacházejí téměř v každé obci. Jejich odstranění či rekonstrukce jsou finančně velmi náročné. Příklady rekonstrukcí brownfields. V letech 2007-2013 je v programech EU na brownfields více peněz.
 • KREUZIGEROVÁ, Pavla
  Logistika především.
  Ekonom 2008,č.35,s.52-53,4 obr.
  V ČR se rozrůstá plocha zastavěná průmyslovými nemovitostmi, jen za první polovinu letošního roku o 450 tisíc m2. Dobudování dálniční sítě, nižší ceny lákají developery i do menších regionů.
 • MÁTL, Libor - KEJDUŠ, Jaroslav
  Liverpoolské doky.
  Liverpool Docks.
  ASB 2008,č.9,s.43-45,4 obr.,angl.res.
  Doky přestaly být využívány v roce 1972. Byly největší nezastavěnou plochou v centru města. Cílem bylo vytvořit mezinárodní místo pro konference a výstavy. Komplex tvoří 2 části: Aréna a Konferenční centrum.

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

18. Občanské vybavení a služby

19. Rekreace a volný čas

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

22. Výpočetní technika v územním plánování, informační systémy

23. Různé

 • Česká komora architektů. Ročenka 2008.
  The Czech Chamber of Architects. The Yearbook 2008.
  Praha,Česká komora architektů 2008.175 s.,text také angl.
  Obecně o České komoře architektů, XV. valná hromada s výroční zprávou za období od dubna 2007 do března 2008, složení orgánů ČKA, seznam autorizovaných osob.
  SPK 6087
 • HEGER, Vladimír
  Slovník umožní zlepšení komunikace. Vzdělávání samosprávy.
  Veř. správa 2008,č.18,s.11,1 fot.
  MV ČR a IMS Praha dokončili projekt Slovníku nejčastěji používaných pojmů ve veřejné správě. Jedná se o otevřený informační zdroj, do něhož může přispívat každý uživatel.
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 1. 10. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022