Česky English Deutsch Francais

Novinky 1 / 2009

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

4. Přírodovědní východiska územního plánování

5. Rozvoj osídlení a velkých územních celků

6. Územní plánování měst

7. Územní plánování částí měst

 • Akademické náměstí v Brně.
  Architekt 2009,č.1,s.22-31,4 sit.,17 obr.,1 pohl.,6 půd.,1 řez,5 sch.
  Zpracování studie urbanisticko-architektonického řešení souboru staveb v lokalitě Akademické náměstí. V areálu budou Fakulta architektury, Fakulta výtvarných umění, Ústav soudního inženýrství a parkoviště.
 • La Défense en quéte de sens.
  Hledání smyslu čtvrti La Défence.
  Urbanisme 2008,zvl.č.34,s.1-68,čet. fot.,mp.,obr. a sch.,5 příspěvků též v angl.
  28 příspěvků na téma čtvrť La Défence zvané též pařížský Manhattan. 12 návrhů architektů, programátorů, krajinářů a urbanistů. Pohled na současnost a budoucnost čtvrti. 9 článků impresionistického ladění.
 • Standpunkt I. Dipl.-Ing. Stefan Forster zum Thema "Städtische Wohnkonzepte".
  Stanovisko I. projektanta Stefana Forstera k tématu "Návrhy bydlení ve městech".
  DBZ 2008,č.12,s.36-37,1 fot.
  Místo marketingově motivovaných výstředních experimentů (např. byty pro "generaci 50+") preferovat uživatelsky univerzální, bezbariérové byty s moderním dispozičním řešením a technickými prvky.
 • Standpunkt II. Ehepaar Christopfer Lenz und Christina Naranjo zum Thema "Städtische Wohnkonzepte".
  Stanovisko II. (mladých manželů s 1 dítětem, jako uživatelů) k tématu "Návrhy bydlení ve městech".
  DBZ 2008,č.12,s.38-39,1 fot.,1 obr.
  Příjemné stránky bydlení v šestipodlažním nájemním bytovém domě z hlediska vnějšího obytného prostředí i vnitřního uspořádání a zařízení. Pozitivní hodnocení jednotlivých detailů.
 • Standpunkt III. Nina Gérard und Verena Kohschulte zum Thema "Städtische Wohnkonzepte".
  Stanovisko III. dvou diplomantek k tématu "Návrhy bydlení ve městech".
  DBZ 2008,č.12,s.72-73,2 fot.,2 obr.
  Prezentace projektu přestavby panelového sídliště. Restrukturalizace nevyužitého suterénu (zimní zahrada, sauna, tělocvična), rozšíření parkoviště, obnova fasád, 3 modernizované 3 typy bytů aj.
 • EMELIANOFF, Cyria
  Pour un partage de la fabrique urbaine.
  Vytváření ekočtvrtí v podmínkách udržitelného rozvoje měst.
  Urbanisme 2008,č.363,s.45-47,1 fot.
  Udržitelný rozvoj města vyžaduje takové funkční členění, které uspokojí relevantní požadavky veřejného i soukromého sektoru a zvláště potřebu kvalitního bydlení v nově realizovaných ekočtvrtích.
 • JEBAVÝ, Matouš
  Péče o systém zeleně ve Slatiňanech.
  Zahrada - park - krajina 2008,č.2,s.26-32,6 fot.,obr.,pl.
  Seznámení s městem Slatiňany, realizace nové pěší zóny jako součásti plánovaného pěšího okruhu historickým centrem města, systém zeleně uvnitř zastavěného území a krajinného rámce města.
 • JEŘÁBEK, Jan
  Iniciativa JESSICA - společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí.
  Urban. a územní rozvoj 2008,č.5,s.3-5,1 sch.,angl.res.
  Přehled možných aplikací a vyhodnocení potenciálu iniciativy JESSICA vzešlé z podnětu DG Regio a využívajících novým způsobem stávající příděly ze strukturálních fondů.
 • KULHÁNEK, František
  Úspěšná kompozice obytného souboru.
  Stavitel 2008,č.12,s.34-37,4 obr.,5 půd.,3 řezy
  Na okraji Prahy v Horních Počernicích vyrostl areál nízkoprovozních bytových domů. Tvoří jej řadové domy, dvojdomy, bytový dům a solitérní rodinné domy. Obytný soubor získal cenu Stavba roku 2008.
 • SEDLÁKOVÁ, Radomíra
  Přívětivé bydlení.
  Stavitel 2008,č.12,s.37
  Na okraji Prahy v Horních Počernicích vyrostl areál - řadové domy, dvojdomy, domy samostatné a dům bytový. Architektonické řešení jakoby z unifikovaných prvků - bíle omítnuté cihlové stěny s dřevěným obkladem.
 • SEIFERT, Melanie
  Wohnquartier Sluseholmen in Kopenhagen. Architekten: Arkitema mit Sjoerd Soeters. Geplante Vielfalt.
  Obytná čtvrť Sluseholmen v Kodani. Architekti: Arkitema mit Sjoerd Soeters. Plánovaná rozmanitost.
  Baumeister 2009,č.1,s.86-93,10 obr.,4 pl.
  Na výstavbě nových bytových bloků na ploše 80 000 metrů čtverečních se podílelo 20 architektonických ateliérů. Je zde snaha o variabilitu a hravost fasád. Bloky jsou propojeny malými mosty.

8. Venkovská sídla

9. Mezinárodní programy a spolupráce

10. Vodní hospodářství

11. Regionální politika a regionální rozvoj

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

16. Doprava

 • Lávka přes Svratku, Brno.
  Architekt 2009,č.1,s.48-51,16 obr.,angl.res.
  Lávka mezi železniční tratí a Heršpickou ulicí v Brně - realizace v roce 2007. Projekt získal na mezinárodní konferenci Footbridge 2008 v kategorii lávek první ceny - za estetiku a za technické řešení.
 • HÄSSLER, Michael - HILDEBRAND, Wolf-Christian - RAJJAL, Yasser
  Railways in Jordan.
  Železniční doprava v Jordánsku.
  Int. Verkehrswesen 2008,č.12,s.503-505,2 mp.,1 fot.,res.něm.,lit.
  Železniční tratě v Jordánsku provozují dva státní podniky. Na pozadí dopravní logistiky a politiky příspěvek informuje o současných a plánovaných kolejových systémech na Blízkém východě.
 • HÜPPI, Heinz - WENINGER-VYCUDIL, Alfred
  Asset Controlling: Voraussetzung für die Bewirtschaftung einer Public Private Partnership.
  Účetní audit jako předpoklad pro řízení investic v rámci PPP.
  Strasse und Verkehr 2008,č.12.s.6-9,2 fot,1 gr.,res.franc.,lit.
  Plánování, realizace a integrace silniční infrastruktury vyžaduje spolupráci investora a soukromých firem, které v rámci PPP poskytují účetní aj. podklady pro optimalizaci a řízení systému.
 • KÖNIG, Michael - HEIPP, Gunnar
  ÖPNV ist Klimaschutz per se.
  MHD již sama o sobě znamená ochranu klimatu.
  Int. Verkehrswesen 2008,č.12,s.509-511,4 fot.,3 gr.
  Součástí řešení ochrany klimatu je efektivní využívání MHD. Růst dopravních sítí Mnichovského dopravního podniku. Porovnání emisí u různých druhů dopravy. Opatření k úsporám energie aj.
 • RABE, Manfred
  Sind ÖPNV und MIV miteinander vergleichbar?
  Jsou městská hromadná doprava a motorizovaná individuální doprava srovnatelné?
  Int. Verkehrswesen 2008,č.12,s.495-499,6 gr.,res.angl.,lit.
  Z analýzy dat intenzity provozu MHD a motorizované individuální dopravy vyplývá, že křivky jejich denního průběhu jsou srovnatelné. Z toho vyplývá potenciál snižování nákladů a zvyšování výnosů u podniků MHD.
 • SCHMEIDLER, Karel
  Urbanistická konference Walk 21 v Barceloně.
  Urban. a územní rozvoj 2008,č.5,s.45-48
  Chůze v urbánním prostředí, problematika pěších a tzv. walkability urbánních prostorů přitahují pozornost urbanistů. Chodci potřebují podporu v konkurenci s ostatními způsoby dopravy.
 • VODNÝ, Roman
  Ústup ploch železniční dopravy z města - vybrané příklady v Praze.
  Urban. a územní rozvoj 2008,č.5,s.24-34,23 obr.,angl.res.
  Popis tří lokalit v Praze, které dříve sloužily železniční dopravě: lokalita vršovického nákladového nádraží, budova stanice Praha-Vyšehrad a předávací nádraží u stanice Praha-Libeň.
 • WETERING, Han van de
  Der Bahnhof als Wohnzimmer.
  Nádraží jako obývací pokoj.
  Strasse und Verkehr 2008,č.12,s.13-16,9 fot.,res.franc.,lit.
  Nádraží slouží mj. jako multimodální přestupní stanice a místo srazu a nákupů. Při plánování jsou v popředí zájmu především dopravní funkce, nicméně cestující považují za nejdůležitější příjemné prostředí.
 • WOWEREIT, Klaus
  Berlin Vorreiter beim Klimaschutz.
  Berlín - přední jezdec v ochraně klimatu.
  Städtetag 2008,č.6,s.10-11,1 mp.
  Mix opatření k čistotě ovzduší. 500 nemovitostí zapojeno do partnerství za úspory energie. Opatření v dopravě. Celé vnitřní město je ekologickou zónou. Činnost Berlínského spolku za ochranu klimatu.

17. Technická infrastruktura, energetika

18. Občanské vybavení a služby

19. Rekreace a volný čas

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

22. Výpočetní technika v územním plánování, informační systémy

23. Různé

 • Český svět. Kulisy let 1948-1989.
  Lomnice nad Popelkou,Jaroslav Bárta Studio JB 2008.173 s.,fot.
  Publikace je pokusem, jak dobovými články přiblížit atmosféru období 1948-1989 a na současných fotografiích ukázat, co z její proklamované slávy zbylo.
  14 485
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 1. 10. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022