Česky English Deutsch Francais

Novinky 10 / 2009

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

4. Přírodovědní východiska územního plánování

 • Zajišťování požární vody.
  Sovak 2009,č.7/8,s.30-31,5 fot.
  Způsoby zajišťování vody pro hašení požárů v Německu podle zemských zákonů, povinnosti obcí, zjištění současného stavu a dokumentace, koncepce a varianty řešení zajištění požární vody.
 • ŠEDA, Svatopluk
  Hydrogeologie a právní systém.
  Vod. hospod. 2009,č.8,s.280-256
  Nejdůležitější právní předpisy pro hydrogeologickou praxi vymezující především hydrogeologický výzkum a průzkum i cestu k mezioborové kooperaci především ve fázi aplikace výsledků výzkumu.

5. Rozvoj osídlení a velkých územních celků

 • Programový dokument k regionálnímu operačnímu programu regionu soudržnosti Střední Čechy 2007-2013. Verze k 3. 12. 2007.
  Praha,Úřad regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy 2007.184 s.,tab.,fot.,příl.
  Obsahem dokumentu ROP NUTS 2 Střední Čechy je socioekonomická analýza, strategie a priority regionu s nástinem realizace programu, vše na základě principu partnerství a současného legislativního rámce.
  SPK 6107
 • ČERNÁ, Dana
  Zahraniční vztahy českých krajů.
  Veř. správa 2009,č.19,příl.,s.VII-VIII,1 fot.,1 tab.
  Vztahy českých krajů se zahraničními regiony přinášejí mnohostranný užitek. Partneři si vyměňují informace, vytvářejí společné projekty a pomáhají si v podnikání, turistickém ruchu a kulturních aktivitách.
 • DESPOTOVIČ, Dejan
  Tram 8 grenzenlos: Von Basel nach Weil am Rhein.
  Tramvaj č. 8 bez hranic - z Basileje až do Weil am Rhein.
  Strasse und Verkehr 2009,č.10,s.13-17,2 fot.,5 pl.,1 tab.,res.franc.,lit.
  Basilej a okolní obce vykazují již celá desetiletí vysoký ekonomický růst, v neposlední řadě dík mobilitě a práci Švýcarů v SRN. Uvedení tramvajové linky Basel - Weil do provozu je plánováno na r. 2012.
 • MÜLLER, Jan
  Změny a trendy v rozmístění obyvatelstva. 2. část.
  Obec a finance 2009,č.4,s.42-44,1 obr.,4 kartogr.
  Nejvýraznější změnou v rozmístění obyvatelstva po roce 1990 je obrácení vztahu mezi městem a venkovem. Urbanizace, suburbanizace, diferenciace uvnitř kategorií obcí, intenzita bytové výstavby.
 • VANČURA, Vlado
  PAN Parks divočina.
  Veronica 2009,č.4,s.10-11,2 fot.
  Budování celoevropské sítě PAN (Protected Areas Net work) Parks jako ukázkových divočinových chráněných území, jejichž role spočívá v ochraně biodiverzity evropské divočiny a v trvale udržitelném turismu.
 • ZUKAL, Jiří
  Jak cestují občané sedmadvacítky. Cestovní ruch.
  Veř. správa 2009,č.17,s.18-20,2 fot.,2 tab.
  Přehled názorů občanů 27 členských států na cestování v letech 2007 a 2008 a jejich plánů na cestování pro letošní rok. Faktory rozhodující o cestování. Proč a kam na dovolenou.

6. Územní plánování měst

 • BIHN, Friedhelm
  UITP propagiert öffentlichen Verkehr als "schlaue grüne Lösung".
  Mezinárodní svaz veřejné dopravy propaguje veřejnou dopravu jako "chytré zelené řešení".
  Int. Verkehrswesen 2009,č.9,s.324-325,3 fot.
  Světová ekonomická krize mj. otevírá nové perspektivy a příležitosti pro mobilitu ve městech. Nastal čas, aby města a vlády vytvářely jednáním podmínky pro následující fázi ekonomického rozvoje.
 • DUPONT, Florian - NÉGRIER, Delphine
  Carbon challenge: l´Angleterre teste la ville sans carbone.
  V rámci programu ochrany klimatu v Anglii testují město bez emisí skleníkových plynů.
  Urbanisme 2009,č.368,s.29-32,3 fot.,1 tab.
  Zatímco ve Francii snaha stavět ekologická sídliště vychází z lokální úrovně, v Anglii je mobilizace všech aktérů ekologicky šetrného ÚP záležitostí iniciovanou z centrální úrovně. Příklad dvou sídlišť.
 • GHILARDI, Lia
  Pěstovat, či nechat růst? Přehodnocení konceptu kreativního města.
  Nature or Nurture? Rethinking the Creative City.
  ERA 2009,č.4,s.12-15,5 obr.,1 gr.,1 sch.,angl.res.
  Dnes více než polovina obyvatel žije ve městech a jejich počet bude stoupat. Největší přesuny jsou mezi městy navzájem. Program kreativního města - jeho klíčovým zdrojem jsou jeho obyvatelé.
 • GISEKE, Undine
  Forschen für die Freiraumproduktion von morgen.
  Výzkum zaměřený na produkci volných ploch zítřka.
  Garten + Landschaft 2009,č.9,s.20-24,čet.fot.,čet.obr.,lit.
  Narůstající význam krajiny pro města a zájmy mnoha aktérů znamenají pro krajinářskou architekturu nové výzvy. Důležitým tématem je, jaké volné plochy a jakým způsobem bude možno zajistit.
 • HELLWEG, Uli
  Nachhaltige Metropolis.
  Udržitelná metropole.
  Garten + Landschaft 2009,č.10,s.17-21,7 fot.,1 pl.
  Na cca 52 km2 říčního ostrova Wilhelmsburg žije 55 000 lidí 40 národností. Tématem současné stavební výstavy v Hamburku je růst metropole při šetrném využívání zdrojů. Plovoucí doky, nová sídliště aj.
 • KYPETOVÁ, Jaroslava
  Financování velkých měst bez emocí.
  Obec a finance 2009,č.4,s.20-21,2 obr.,3 tab.
  Analýza financování územní samosprávy zjišťovala opodstatněnost progrese ve sdílení daňových příjmů pro Prahu, Brno, Ostravu a Plzeň v kontextu akcí, které zpochybňují současný způsob financování.
 • LOUBIÉRE, Antoine
  Ariella Masboungi: Une vision de la ville durable á trés grande échelle.
  Vize architektky Arielly Masboungi o udržitelném městě ve velmi velkém měřítku.
  Urbanisme 2009,č.368,s.53-56,1 fot.,3 mp.
  Výsledky prvního workshopu na téma akce Grand Paris umožňují v mezinárodním měřítku srovnávat různé přístupy a vize udržitelného města. Důležitost dopravní propojenosti měst. Ekologické a sociální aspekty aj.
 • MOYA, Luis
  Madrid: histoire de la M30, boulevard périphérique gratuit.
  Nedomyšlený dálniční obchvat M30 v Madridu.
  Urbanisme 2009,č.368,s.33-36,3 fot.
  V Madridu bylo v posledních letech intenzivní obnovy a rozvoje města realizováno mnoho prestižních staveb včetně městské dálnice M30. Kritický pohled experta na toto kolosální dílo.
 • RYŠAVÝ, Ivan
  Cena Moderní obce v soutěži Cesty městy patří Bílovci.
  Moderní obec 2009,č.10,s.34-35,2 obr.
  Město Bílovec na Novojičínsku získalo svým projektem odlehčení dopravy a rekonstrukce komunikací cenu Moderní obce v soutěži Cesty městy.
 • ŠTĚPÁN, Dalibor ml.
  Opočno: BLUEINFO. Informační technologie.
  Veř. správa 2009,č.17,s.14,2 obr.
  Vzhledem k velkému počtu turistů se radnice města Opočna rozhodla zavést systém BLUEINFO umožňující turistům stáhnout si zdarma informace do mobilu, který se navíc osvědčil i při komunikování s občany.

7. Územní plánování částí měst

8. Venkovská sídla

 • Neue Handlungsmöglichkeiten für periphere ländliche rändliche Räume. Stärkumg der sozialen Vielfalt Ausbau der interkommunalen Zusammenarbeit Gestaltung der Landschaftsvielfalt. Schriftreihe Nr. 181.
  Nové perspektivy pro okrajové venkovské oblasti. Posilování sociální rozmanitosti. Spolupráce mezi obcemi. Tvorba různorodé krajiny.
  Wien,Österreichische Raumordnungskonferenz 2009.112 s.,mp.,gr.,tab.
  Venkov mezi vylidněním a dynamikou, venkovské oblasti v urbanizovaném území, vliv turistiky, využití sociální rozmanitosti, spolupráce mezi obcemi, změny v kulturní krajině.
  SPK 6106
 • Postavení venkova v Jihomoravském kraji.
  Brno,Český statistický úřad 2009.171 s.,tab.,kartogr.,gr.
  Obraz venkova v Jihomoravském kraji, jeho analýza ve statistických ukazatelích za období 2001-2008, rozdíly mezi městským a venkovským prostorem a mezi venkovskými obcemi v různých oblastech kraje.
  14 546/3
 • Postavení venkova v Karlovarském kraji.
  Karlovy Vary,Český statistický úřad 2009.128 s.,tab.,kartogr.,gr.
  Obraz venkova v Karlovarském kraji, jeho analýza ve statistických ukazatelích za období 2001-2008, rozdíly mezi městským a venkovským prostorem a mezi venkovskými obcemi v různých oblastech kraje.
  14 546/2
 • Postavení venkova v kraji Vysočina.
  Jihlava,Český statistický úřad 2009.162 s.,tab.,kartogr.,gr.
  Obraz venkova v kraji Vysočina, jeho analýza ve statistických ukazatelích za období 2001-2008, rozdíly mezi městským a venkovským prostorem a mezi venkovskými obcemi v různých oblastech kraje.
  14 546/8
 • Postavení venkova v Libereckém kraji.
  Liberec,Český statistický úřad 2009.128 s.,tab.,kartogr.,gr.
  Obraz venkova v Libereckém kraji, jeho analýza ve statistických ukazatelích za období 2001-2008, rozdíly mezi městským a venkovským prostorem a mezi venkovskými obcemi v různých oblastech kraje.
  14 546/6
 • Postavení venkova v Moravskoslezském kraji.
  Ostrava,Český statistický úřad 2009.126 s.,tab.,kartogr.,gr.
  Obraz venkova v Moravskoslezském kraji, jeho analýza ve statistických ukazatelích za období 2001-2008, rozdíly mezi městským a venkovským prostorem a mezi venkovskými obcemi v různých oblastech kraje.
  14 546/5
 • Postavení venkova v Olomouckém kraji.
  Olomouc,Český statistický úřad 2009.131 s.,tab.,kartogr.,gr.
  Obraz venkova v Olomouckém kraji, jeho analýza ve statistických ukazatelích za období 2001-2008, rozdíly mezi městským a venkovským prostorem a mezi venkovskými obcemi v různých oblastech kraje.
  14 546/7
 • Postavení venkova v Plzeňském kraji.
  Plzeň,Český statistický úřad 2009.147 s.,tab.,kartogr.,gr.
  Obraz venkova v Plzeňském kraji, jeho analýza ve statistických ukazatelích za období 2001-2008, rozdíly mezi městským a venkovským prostorem a mezi venkovskými obcemi v různých oblastech kraje.
  14 546/1
 • Postavení venkova ve Zlínském kraji.
  Zlín,Český statistický úřad 2009.171 s.,tab.,kartogr.,gr.
  Obraz venkova ve Zlínském kraji, jeho analýza ve statistických ukazatelích za období 2001-2008, rozdíly mezi městským a venkovským prostorem a mezi venkovskými obcemi v různých oblastech kraje.
  14 546/4
 • Program rozvoje venkova ČR - 8. kolo příjmu žádostí startuje.
  Obec a finance 2009,č.4,s.40-41,2 tab.,3 gr.
  Program rozvoje venkova podporuje především konkurenceschopnost a podnikání v zemědělské, zpracovatelské a lesnické sféře. Cílem je i zvýšení kvality života na venkově a podpora obecních investic.
 • FIŠEROVÁ, Eva
  Tučín: Vesnice roku 2009.
  Veř. správa 2009,č.20,s.14,1 fot.
  Letos byla v celostátním kole vyhodnocena jako nejlepší vesnice Tučín z Olomouckého kraje, která má 454 obyvatel. Porota posuzovala jak architektonickou podobu obcí, tak i jejich kulturní a sportovní aktivity.
 • ŠUSTEKOVÁ, Eva
  Výsledky soutěže Vesnice roku 2009.
  Obec a finance 2009,č.4,s.8-10 a 12-13,13 obr.,1 tab.
  Vítězové krajských kol i celostátního kola soutěže Vesnice roku 2009. Přehled ocenění, hlavní charakteristika oceněných obcí. 1. místo Tučín (Olomoucký kraj), 2. místo Lány a 3. místo Žernov.

9. Mezinárodní programy a spolupráce

10. Vodní hospodářství

11. Regionální politika a regionální rozvoj

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

 • Bytový soubor Cornlofts v Praze-Karlíně.
  Cornlofts Apartment Complex in Prague-Karlín.
  ERA 2009,č.4,s.28-31,6 obr.,1 řez,2půd.,angl.res.
  Cornlofts jsou výsledkem přestavby industriální periferie na atraktivní rezidenční čtvrť. Cílem přestavby bylo udržet a podpořit kvalitu dochované stavební konstrukce při výstavbě mezonetových apartmánů.
 • Lochkov Lofts: moderní bydlení v tichu.
  ASB 2009,č.10,s.12,1 obr.
  Přestavbou bývalého pivovaru vznikne v Praze 5 - Lochkov 73 bytů. Areál tvoří 4 budovy s byty a 8 ateliérů. Komplex doplní novostavba. Budovy jsou s vnitřním nádvořím. Dominanta objektu - pivovarské věže.
 • Průmyslová dřevostavba.
  A Wooden Industrial Structure.
  ASB 2009,č.10,s.58-59,4 obr.,angl.res.
  Požární předpisy v ČR blokují udržitelný způsob stavění. Důsledkem jsou jen 2 % dřevostaveb. Dřevostavba firmy u Písku se skládá z kancelářských i výrobních prostor. Obvodová stěna má požární odolnost 30 minut.
 • Recese v průmyslových zónách.
  ASB 2009,č.10,s.60-63,1 obr.,1 pl.,angl.res.
  Díky státní podpoře výstavby průmyslových zón našlo práci asi 100 000 lidí. V roce 2009 se méně staví, ale i tak průmyslové haly zůstávají prázdné. Průmyslové nemovitosti v Plzni a Tachově dnes.
 • HAŠKOVCOVÁ, Thu Nga - ŠABATKA, Petr - RŮŽIČKOVÁ, Karolína
  Velká novela stavebního zákona.
  Stavitel 2009,č.10,s.58-59,1 obr.
  MMR předložilo sněmovně tzv. velkou novelu stavebního zákona. Má zjednodušit, zpřehlednit a zrychlit stavební řízení s důrazem na kontrolní a koncepční práci jednotlivých stavebních úřadů.
 • KREUZIGEROVÁ, Pavla
  Bydlení s vůní piva a textilu. Lofty.
  Ekonom 2009,č.39,s.48-49,8 obr.
  I v ČR začínají developeři objevovat kouzlo starých továren a pivovarů. Nejčastěji je mění na loftové bydlení. Na místě pivovarů v Lochkově a v Holešovicích a textilky v Žacléři se postaví loftové byty.
 • TURANCOVÁ, Miriam
  Geometrické pavučiny spalovny Pfaffenau.
  The Geometric Web of the Pfaffenau Incineration Plant.
  ASB 2009,č.10,s.54-57,6 obr.,angl.res.
  Výstavbě spalovny dal zelenou rakouský zákon upravující zacházení s odpady, který od 2004 zakazuje skladování nezpracovaných odpadů a vytváření nových skládek. Novostavba továrny na výrobu elektřiny z bioplynu.
 • TURKOVÁ, Hana
  Vybrané objekty textilního průmyslu na území města Šumperka.
  Památ. péče na Moravě 2008,č.14,téma Technické památky,s.23-38,28 obr.
  Šumperk je město s bohatou textilní tradicí. Mezi dochované objekty patří Klapperothova manufaktura na výrobu manšestru, První mechanická přádelna lnu na Moravě, bělidlo aj.

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

18. Občanské vybavení a služby

 • Das Wiener Geriatriekonzept.
  Vídeňský koncept geriatrické péče.
  Perspektiven 2009,zvl.č.,s.6-64
  Celé číslo je zaměřeno na město Vídeň a na koncept komplexní geriatrické péče o seniory, včetně bydlení a různých zařízení.
 • Domažlice zdobí nový evangelický kostel.
  ERA 2009,č.4,s.104,3 obr.
  Kostel v Domažlicích s výjimečnou architekturou i moderním pojetím na sebe poutá pozornost i použitím moderních stavebních materiálů. Stavba poskytuje nebývalý komfort, návštěvníci se mohou cítit jako doma.
 • DREWES, Frank F.
  Teil eines Ensembles. Hotel am Domplatz Linz/A.
  Hotel am Domplatz tvoří část obytného souboru, Linz/Rakousko.
  DBZ 2009,č.10,s.40-43,9 fot.,1 pl.,6 půd.,2 řezy
  Hotel am Domplatz je svébytnou entitou a přece s prostředím harmonizuje mnoha prvky odvozenými ve vztahu k okolním stavbám. Exteriér, interiér, konstrukční detaily.
 • HAMMERL, Paul
  Schöne, neue Messewelt.
  Pěkný, nový svět veletrhu.
  Perspektiven 2009,č.4/5,s.10-15,13 obr.
  Areál v roce 2004 nově otevřeného veletržního areálu ve Vídni a zhodnocení jeho multifunkčnosti a úspěšnosti využití. Celé číslo časopisu zaměřeno na historii a současnost veletrhů ve Vídni.
 • HILDNER, Claudia
  Glimmendes Leuchtfeuer.
  Žhnoucí maják.
  Baumeister 2009,č.10,s.34-39,11 obr.
  Letecké muzeum Dornier ve Friedrichshafenu z ateliéru Allman Sattler Wappner je střídmou prosklenou stavbou, působící lehce a vzdušně a využívající efekt barevného prosvětlení zvnitřku.
 • KREYKENBOHM, Susanne
  Zimmer in den Dünen Hotel Budersand Golf und Spa, Hörnum/Sylt.
  Pokoj v hotelu Budersand Golf a Spa, na pobřeží s písečnými přesypy, Hörnum/Sylt.
  DBZ 2009,č.10,s.24-31,čet. fot.,řezy a půd.,1 pl.
  Novostavba luxusního hotelu na jižním cípu severoněmeckého ostrova Sylt je ukázkou zdařilého začlenění moderní architektury do přírody. Popis koncepce stavby a některých detailů.
 • NACHTMANNOVÁ, Iva
  Čárkový kód s trvanlivým obalem.
  A Bar Code with Durable Casing.
  ASB 2009,č.10,s.20-24,6 obr.,1 řez,1 pohl.,2 půd.,1 sit.,angl.res.
  Novostavba obchodního centra City Park v Jihlavě. Pozemek v úzkém údolí s potokem. Vhodné dopravní řešení včetně umístění cyklostezky. Byly zbořeny opuštěné průmyslové budovy a odstraněny ekologické škody.
 • REINSCH, Daniela
  Freundlicher Riese. Kunstakademie „Cooper Union“ in New York von Morphosis.
  Přátelský obr. Umělecká akademie „Cooper Union“ v New Yorku od ateliéru Morphosis.
  Baumeister 2009,č.10,s.16-17,4 obr.
  Novostavba umělecké akademie Cooper Union upoutá futuristicky koncipovanou fasádou plnou zářezů a prohlubní i interiéry ze skla a betonu. Stavba též získala titul první „zelené“ budovy akademie v New Yorku.
 • SHEATH, Eleanor
  Jamie Oliver swaps school dinners for edible playgrounds.
  Jamie Oliver mění školní obědy za jedlá hřiště.
  Green Places 2009,č.58,s.16-17,2 obr.
  „Trees for food“ je výchovný projekt pro děti ve školách. Projekt „jedlého hřiště“ jim má přiblížit proces obdělávání půdy a sklizně a podpořit jejich smysl pro odpovědnost za životní prostředí.
 • WILLHARDT, Rahel
  Musterhotel Missoni Hotel in Edinburgh/GB.
  Ukázkový hotel Missoni v Edinburgu/Velká Británie.
  DBZ 2009,č.10,s.32-39,čet.fot.,2 pl.,3 půd.,2 řezy
  Hotel je dobře začleněn do historického okolí, jeho dispoziční řešení vyhovuje po stránce stavební i ekonomické. Velké, přehledné konferenční sály. Místo klasického lobby je ve vstupní části bar. Chybí bazén.

19. Rekreace a volný čas

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

22. Výpočetní technika v územním plánování, informační systémy

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 1. 10. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022