Česky English Deutsch Francais

Novinky 2 / 2009

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

5. Rozvoj osídlení a velkých územních celků

6. Územní plánování měst

7. Územní plánování částí měst

 • AULICKÝ, Václav
  Obchodně-společenské centrum Arkády Pankrác.
  Shopping-Social Centre Arkády Pankrác.
  ASB 2008,č.12,s.41-44,3 obr.,2 půd.,2 pl.,angl.res.
  Novostavba obchodně-společenského centra Arkády Pankrác je součástí polyfunkčního centra Pankrác City. Svou funkcí a společenským významem jsou Arkády Pankrác ústřední stavbou tohoto městského centra.

8. Venkovská sídla

 • Výsledky soutěže Vesnice roku 2008.
  Obec a finance 2008,č.4,s.8-13,7 obr.,1 tab.
  Soutěže Vesnice roku 2008, ve které se hodnotí společenský život, práce s mládeží, péče o ŽP a další, se zúčastnilo 309 obcí. Celostátním vítězem se stala obec Lidečko.
 • JUNGOVÁ, Ivana
  Havlovice: Zapojit se do dění v obci.
  Veř. správa 2009,č.3,s.18-19,3 fot.
  Rozhovor se starostou obce Havlovice o jejím rozvoji, sportovních a kulturních aktivitách. Obec získala v r. 2007 ocenění Vesnice roku a v r. 2008 Evropskou cenu obnovy vesnice.
 • KOTALOVÁ, Kateřina
  Harmonie s krajinou.
  In Harmony with the Landscape.
  ASB 2008,č.12,s.22-26,7 obr.,2 půd.,2 pohl.,angl.res.
  Rodinný dům v chráněné krajinné oblasti Třeboňsko je navržen citlivě v souladu s přírodní krajinou, rozvolněnou zástavbou malé obce i s požadavky na komfortní bydlení. Zvláštní cena vydavatelství Jaga Media.

9. Mezinárodní programy a spolupráce

10. Vodní hospodářství

11. Regionální politika a regionální rozvoj

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

 • ADÁMKOVÁ, Alena
  Ohrožené památky je nejlepší prodat.
  Monuments Treatened Be Better Sold.
  ASB 2008,č.11,s.78-81,5 obr.,angl.res.
  Změny v připravovaném památkovém zákoně. Národní památkový ústav prosazuje prodej památek, jako jedinou možnost jejich záchrany. Seznam nejohroženějších památek na webu NPÚ. Příklady necitlivých rekonstrukcí.
 • KOTALOVÁ, Kateřina
  Nuselský pivovar.
  The Nusle Brewery.
  ASB 2008,č.11,s.82,2 obr.,angl.res.
  Pivovar v Praze-Nuslích je zmiňován již v 17. století. Jeho architektonicky i historicky významné budovy prohlášené za kulturní památku chátrají dál. Hledají se možnosti jeho záchrany.

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

18. Občanské vybavení a služby

 • Erhartova cukrárna.
  The Erhart Café.
  ASB 2008,č.12,s.32-35,5 obr.,angl.res.
  Erhartova cukrárna v objektu z roku 1937 funkcionalistického architekta Eugena Rosenberga si zachovala i po rekonstrukci jednoduchý a elegantní interiér s atmosférou 30. let 20. století.
 • Výškové stavby pro Prahu. Výstava.
  Architekt 2009,č.2,s.88,4 obr.
  Studie metodiky posuzování výstavby výškových staveb ve městě. Cílem bylo stanovit zásady a limity při navrhování a umisťování těchto staveb s ohledem na historické centrum Prahy. Představení studie na výstavě.
 • AULICKÝ, Václav
  Obchodně-společenské centrum Arkády Pankrác.
  Shopping-Social Centre Arkády Pankrác.
  ASB 2008,č.12,s.41-44,3 obr.,2 půd.,2 pl.,angl.res.
  Novostavba obchodně-společenského centra Arkády Pankrác je součástí polyfunkčního centra Pankrác City. Svou funkcí a společenským významem jsou Arkády Pankrác ústřední stavbou tohoto městského centra.
 • FILIPOVÁ, Hana
  Zelenou proti krizi. Ekologické stavby.
  Ekonom 2009,č.6,s.50-51,1 gr.,3 obr.
  I v České republice přibývají úsporné kancelářské budovy, zejména v Praze. Vyšší pořizovací náklady versus kladné dopady na životní prostředí.
 • KREUZIGEROVÁ, Pavla
  Buddha-Bar má první hotel. Luxusní hotely.
  Ekonom 2009,č.5,s.70-71,1 fot.,4 obr.
  Nový superluxusní hotel v Praze patří do kategorie tzv. butikových hotelů. Typickým znakem je vysoký komfort, malý počet pokojů a přístup k lázeňským procedurám.
 • NACHTMANNOVÁ, Iva
  Centrum módy v lascivním šatu.
  Fashion Centre with Lascivious Attire.
  ASB 2008,č.12,s.38-40,5 obr.,2 řezy,angl.res.
  Centrum módy K:fem na předměstí Stockholmu se podobá rudě lakované krabičce. Je umístěno v půl století staré čtvrti k jejímu oživení. Mezinárodní porota ocenila stavbu jako nejlepší v kategorii obchodních domů.
 • NACHTMANNOVÁ, Iva
  Golfový relax v kulisách města.
  Golf Relaxation within the City Scene.
  ASB 2008,č.10,s.48-52,11 obr.,angl.res.
  Na místě skládky vzniklo v Hostivaři nápaditě vyřešené golfové hřiště. Podmínky pro celoroční provoz, široké zázemí, tréninková hřiště pro děti a začátečníky včetně moderní architektury a designu.
 • NACHTMANNOVÁ, Iva
  Hypermarket vodních atrakcí.
  Hypermarket of Water Attractions.
  ASB 2008,č.10,s.40-43,11 obr.,angl.res.
  Aqua Palace v Čestlicích je v současnosti největší komplex s vodním živlem v ČR. Technická stavba je od suterénu až po střechu nadupaná atrakcemi, technologiemi a službami. Kapacita je 3 500 návštěvníků denně.
 • NACHTMANNOVÁ, Iva
  Chrám experimentálních múz.
  A Temple of experimental Muses.
  ASB 2008,č.12,s.28-31,10 obr.,angl.res.
  Novostavba Muzea moderního a současného umění má nejen výstavní prostory, ale i administrativní zázemí, knihovnu, kavárnu, obchod, informační místnost, zázemí pro umělce a lávky pro pěší a cyklisty.
 • NACHTMANNOVÁ, Iva
  Od veřejných lázní k akvaparkům.
  From public spas to Aqua Parks.
  ASB 2008,č.10,s.39,1 obr.,angl.res.
  Veřejné lázně byly začátkem 20. století přirozenou součástí měst. Se zvyšováním životního standardu se měnila funkce krytých lázní. Dnes jsou vodní areály nevýdělečné, zábava je doplněna dalšími funkcemi.
 • NACHTMANNOVÁ, Iva
  V lázeňském duchu.
  In the Spirit of Spas.
  ASB 2008,č.10,s.44-47,8 obr.,2 půd.,angl.res.
  Komplex akvaparku tvoří vnitřní i vnější část. Nejzajímavější částí komplexu je střední loď s hlavním bazénem, sloupy a lávka přes vodní hladinu. Z finančních důvodů je realizována jen část studie.
 • PACEK, Vladimír
  Od továren konzumu k organickým celkům měst.
  From Factories of Consumption to Natural City Centres.
  ASB 2008,č.12,s.36-37,3 obr.,angl.res.
  Obchodní centra zajišťují přirozenou potřebu obyvatel města, tj. nákup, služby a kulturu. První vlna výstavby na okrajích měst. V ČR obchodní centra jako doplnění neexistujících funkcí sídlišť.
 • RYŠAVÝ, Ivan
  Školní dvory v Bohumíně ožívají.
  Moderní obec 2009,č.1,s.13-14,1 obr.
  Přestavba dvorů základních škol v Bohumíně s podporou devíti milionů korun z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko.
 • TESAŘOVÁ, Jana
  První ekohotel ve Zlínském kraji.
  Veronica 2008,č.6,s.33
  Popis Centra Veronica Hostěnín, které získalo českou ekoznačku Ekologicky šetrná služba za maximální úspory energie díky pasivnímu domu a energii z ekologických zdrojů.
 • TURANCOVÁ, Miriam
  Když moderní architekturu inspiruje příroda.
  When Nature Inspires Modern Architecture.
  ASB 2008,č.10,s.28-32,7 obr.,angl.res.
  Národní stadion světové třídy s možností flexibilního užití se stal ikonou. Elipsoidní tvar a 7 členění prostoru zajistí všem dobrý výhled. Motiv ptačí hnízdo. Národní plavecké centrum má tvar vodní kostky.

19. Rekreace a volný čas

 • NACHTMANNOVÁ, Iva
  Golfový relax v kulisách města.
  Golf Relaxation within the City Scene.
  ASB 2008,č.10,s.48-52,11 obr.,angl.res.
  Na místě skládky vzniklo v Hostivaři nápaditě vyřešené golfové hřiště. Podmínky pro celoroční provoz, široké zázemí, tréninková hřiště pro děti a začátečníky včetně moderní architektury a designu.
 • NACHTMANNOVÁ, Iva
  Hypermarket vodních atrakcí.
  Hypermarket of Water Attractions.
  ASB 2008,č.10,s.40-43,11 obr.,angl.res.
  Aqua Palace v Čestlicích je v současnosti největší komplex s vodním živlem v ČR. Technická stavba je od suterénu až po střechu nadupaná atrakcemi, technologiemi a službami. Kapacita je 3 500 návštěvníků denně.
 • NACHTMANNOVÁ, Iva
  Ledovcová inspirace Zahy Hadid.
  The Zaha Hadid Glacier Inspiration.
  ASB 2008,č.11,s.40-42,7 obr.,angl.res.
  V rakouském Innsbrucku byly postaveny 4 stanice lanové dráhy podle návrhu týmu Zaha Hadid Architects. Jedná se o drobné stavby, které Zaha Hadid povýšila na šperky v kontextu měst a horské krajiny.
 • NACHTMANNOVÁ, Iva
  Od veřejných lázní k akvaparkům.
  From public spas to Aqua Parks.
  ASB 2008,č.10,s.39,1 obr.,angl.res.
  Veřejné lázně byly začátkem 20. století přirozenou součástí měst. Se zvyšováním životního standardu se měnila funkce krytých lázní. Dnes jsou vodní areály nevýdělečné, zábava je doplněna dalšími funkcemi.
 • NACHTMANNOVÁ, Iva
  V lázeňském duchu.
  In the Spirit of Spas.
  ASB 2008,č.10,s.44-47,8 obr.,2 půd.,angl.res.
  Komplex akvaparku tvoří vnitřní i vnější část. Nejzajímavější částí komplexu je střední loď s hlavním bazénem, sloupy a lávka přes vodní hladinu. Z finančních důvodů je realizována jen část studie.
 • TURANCOVÁ, Miriam
  Když moderní architekturu inspiruje příroda.
  When Nature Inspires Modern Architecture.
  ASB 2008,č.10,s.28-32,7 obr.,angl.res.
  Národní stadion světové třídy s možností flexibilního užití se stal ikonou. Elipsoidní tvar a 7 členění prostoru zajistí všem dobrý výhled. Motiv ptačí hnízdo. Národní plavecké centrum má tvar vodní kostky.

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

22. Výpočetní technika v územním plánování, informační systémy

23. Různé

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 1. 10. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022