Česky English Deutsch Francais

Novinky 6 / 2009

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

5. Rozvoj osídlení a velkých územních celků

6. Územní plánování měst

 • Čtvrtmiliardová vzpruha pro Vlašim.
  Moderní obec 2009,č.6,s.28,2 obr.
  Město Vlašim získalo finanční prostředky na obnovu svého historického centra spolufinancováním z evropských fondů. Dotace umožní revitalizaci celého městského centra.
 • Šternberk je historickým městem roku 2008.
  Obec a finance 2009,č.3,s.50-51,4 obr.,1 tab.
  V letošním roce se Historickým městem roku stal moravský Šternberk. Toto ocenění je odměnou za nejlepší péči o památky. Rozhovor se starostou Šternberka.
 • Třídíš? Budeš platit méně!
  Moderní obec 2009,č.6,s.33,2 obr.
  Město Nový Bor na Českolipsku umožnilo svým obyvatelům přímo ovlivnit výši poplatků, které budou platit za svůj odpad. Domácnosti třídí odpad do pytlů s čárovým kódem.
 • BLUMENSCHEIN, Jan a kol.
  140. Proměny. Brněnská doprava kdysi a dnes.
  Brno,Dopravní podnik města Brna 2009.119 s.,fot.,mp.,pl.
  Obrazová publikace vydaná u příležitosti 140. výročí brněnské hromadné dopravy dokumentuje pomocí okomentovaných dobových fotografií historii a vývoj brněnské veřejné dopravy.
  14 528
 • KREUZIGEROVÁ, Pavla
  Cheb sází na otevřenost. Město pro byznys 2009.
  Ekonom 2009,č.21,s.10-11,2 obr.,1 tab.
  Městem pro byznys Karlovarského kraje je Cheb. Město má rozvinuté podnikatelské prostředí a aktivní radnici (čerpání dotací z fondů EU, informovanost veřejnosti).
 • KŘEŠNIČKA, Jakub
  Brána severu Čech láká. Město pro byznys 2009.
  Ekonom 2009,č.22,s.14-15,1 obr.,1 tab.
  Vítězem soutěže Město pro byznys 2009 se za Ústecký kraj stal Děčín hlavně díky kvalitnímu podnikatelskému prostředí, pracovnímu trhu a lokalitě. Přehled umístění dalších měst kraje.
 • KŘEŠNIČKA, Jakub
  Města pro život. Město pro byznys 2009.
  Ekonom 2009,č.24,s.14,1 obr.,1 tab.
  Vítězem soutěže Město pro byznys 2009 se za Královéhradecký kraj stalo Nové Město nad Metují. Je zde nejvyšší podíl středních a velkých firem v kraji i levné bydlení. Přehled dalších umístěných měst.
 • KŘEŠNIČKA, Jakub
  Nerozhodný kraj. Město pro byznys 2009.
  Ekonom 2009,č.25,s.13,1 obr.,1 tab.
  Vítězem soutěže Město pro byznys 2009 se na Pardubicku stal Žamberk. Radnice pomáhá podnikatelům širokou sběrnou sítí tříděného odpadu a nadprůměrnou podporou veřejné dopravy. Přehled umístění měst v kraji.
 • KŘEŠNIČKA, Jakub
  Sázka na turisty. Město pro byznys 2009.
  Ekonom 2009,č.23,s.14,1 obr.
  Vítězem soutěže Město pro byznys 2009 se stal za Liberecký kraj Tanvald. Z důvodu absence průmyslové zóny město vsadilo na cestovní ruch (nová nákupní zóna, lyžařské a sportovní centrum).
 • NEPPL, Markus
  Ganzheitliche Vision oder pragmatisches Stückwerk.
  Komplexní urbanistická vize nebo jen pragmatická realizace fragmentů.
  DBZ 2009,č.5,s.38-39,2 fot.
  "Ještě nikdy jsme toho tolik nevěděli o našich městech. A ještě nikdy nebyla tak ošklivá", konstatuje se v katalogu k výstavě "New urbanity". Nový masterplan přístavního města v Hamburku stanovil lepší cíle.
 • ROUX, Jean-Michel
  Tours et retours en arriére.
  Mrakodrapy a jejich návraty zpět.
  Urbanisme 2009,č.366,s.30-33,7 fot.
  Technické, finanční, ekologické a urbanistické aspekty plánování mrakodrapů ve francouzských metropolích, zvláště v Paříži, kde jejich výstavba v centru města byla zakázána.
 • RYŠAVÝ Ivan
  Cena Moderní obec Chebu.
  Moderní obec 2009,č.6,s.38-39,3 obr.
  Město Cheb věnuje na opravy památek ve své městské památkové rezervaci zhruba 30 milionů korun ročně. Letos město obdrželo Cenu Moderní obce za nejlepší přípravu Programu regenerace MPR.
 • RYŠAVÝ, Ivan
  V Olomouci především bezbariérově.
  Moderní obec 2009,č.6,s.23,3 obr.
  V rámci projektu Bezbariérová Olomouc byla zpracována studie Realizace řetězců pěších a přístupových tras. Snaha o dosažení komplexní bezbariérovosti (veřejná doprava, pěší trasy, přístup do veřejných budov).
 • SCHOLZ, Ottilie
  Wandel gestalten und Impulse aus Bochum.
  Utváření změn a impulsy z Bochumi.
  Städtetag 2009,č.3,s.5,1 fot.
  Jaké kroky očekávají obyvatelé od Magistrátu města Bochumi v oblasti bytové, ekologické a sociální politiky. Místní podpora podnikatelského prostředí v podmínkách globalizace. Kultura, vzdělávání aj.
 • VÍCH, Tomáš
  Jaká bude mapa Prahy za deset let.
  ASB 2009,č.5,s.4-5,7 obr.
  Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy byly dány k připomínkování veřejnosti. ZÚR jsou koncipované na 10 let dopředu. Jedná se o nový nástroj ÚP. Co v ZÚR najdete a co v nich není.

7. Územní plánování částí měst

 • Kladenské sídliště Kročehlavy řeší Integrovaný plán rozvoje města.
  Obec a finance 2009,č.3,s.56-57,2 obr.
  Integrovaný plán rozvoje města Kladna. Sídliště Kročehlavy - největší koncentrace lidí i panelové výstavby v rámci Kladna. Rozhovor s náměstkem primátora Vojtěchem Munzarem.
 • Městské bydlení u sadu.
  City Housing by the Orchards.
  ASB 2009,č.5,s.18-19,4 obr.,angl.res.
  Projekt bytového domu Vítězná, který bude zasazen do cihlové zástavby v sousedství městských sadů. Vznikne bydlení v klidu a zeleni, ale přesto v blízkosti centra s dobrým dopravním spojením.
 • KREUZIGEROVÁ, Pavla
  Vysočanské proměny. Development.
  Ekonom 2009,č.23,s.52-53,3 obr.
  Na území pražských Vysočan vyroste nová čtvrť s kancelářskými a obchodními prostorami včetně nových bytů. Park Rokytka bude mít novou cyklostezku, bruslařskou dráhu, tenisové kurty ap.
 • LOUVET, Nicolas - KAUFMANN, Vincent - MORETTO, Sabrina
  Le vélo en banlieue dense: un faiseur de mobilité?
  Velocipéd jako významný činitel mobility v hustě osídlených předměstích?
  Urbanisme 2009,č.366,s.51-53,6 mp.
  Jízdní kola jsou ve Francii od konce devadesátých let významným dopravním prostředkem. Kromě městských center se postupně uplatňují i v hustě osídlených předměstích. Mapky dopravní dostupnosti pro cyklisty.
 • NACHTMANNOVÁ, Iva
  Maják zahradního města.
  The Beacon of a Garden Town.
  ASB 2009,č.5,s.36-39,6 obr.,angl.res.
  Na troskách imigrantských sídlišť v západním Amsterodamu vznikají byty v osobním vlastnictví i pro skupiny s vyššími příjmy. Řešením má být obytný dům Parkrand o délce 135 m, 34 m výšky a 34 m hloubky.
 • NACHTMANNOVÁ, Iva
  Vertikální ves na zeleném pahorku.
  A Verical Village on the Green Hill.
  ASB 2009,č.5,s.30-34,5 obr.,angl.res.
  Bydlení s přímým kontaktem se zelení a co největší autonomií pro každý byt ve 3 věžích o 22 podlažích mělo představovat ideu "vertikální vesnice". Jedná se projekt rezidenčního areálu Central Park Praha.
 • ZEMAN, Jaroslav
  Malý Berlín.
  Little Berlin.
  ASB 2009,č.5,s.74-76,5 obr.,angl.res.
  Nadčasovou architekturu představuje obytný blok architekta Adolfa Foehra z let 1937-1940 v Praze U Smaltovny. Z vnitrobloku je přístup do 8 obytných sekcí. Jednalo se o luxusní bydlení, nyní zanedbané.

8. Venkovská sídla

 • CO2-neutrales Passivhaus Zeitgemäßes Wohnen auf dem Lande.
  Pasivní dům s neutrální bilancí CO2 jako aktuální bydlení na venkově.
  DBZ 2009,č.6,s.79-81,3 fot.,4 půd.,3 pohl.
  Mnoho architektů zastává názor, že silné tepelně izolační vrstvy pasivních domů jdou na úkor elegance a úměrnosti architektonického návrhu. Konstrukční prvky zlepšující architektonickou kvalitu projektů.
 • BEJČKOVÁ, Jaroslava
  Leader v Programu rozvoje venkova.
  Obec a finance 2009,č.3,s.43,2 obr.
  Prioritní osa Leader realizuje prostřednictvím místních akčních skupin (MAS) strategii rozvoje venkova. Ukázka realizace projektu.

9. Mezinárodní programy a spolupráce

10. Vodní hospodářství

 • RYŠAVÝ, Ivan
  Drahá je i voda v kašnách.
  Moderní obec 2009,č.6,s.48,2 obr.
  Průtočný systém u historických vodních prvků (fontány, kašny, studně) je finančně náročný. Výhodnější je přebudování tohoto systému na recirkulační. Příklady z Prahy.

11. Regionální politika a regionální rozvoj

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

 • Šternberk je historickým městem roku 2008.
  Obec a finance 2009,č.3,s.50-51,4 obr.,1 tab.
  V letošním roce se Historickým městem roku stal moravský Šternberk. Toto ocenění je odměnou za nejlepší péči o památky. Rozhovor se starostou Šternberka.
 • GRUNERT, Heino
  Gartenkultur der 1950er Jahre - Das Beispiel Hamburg.
  Zahradní kultura padesátých let - příklad Hamburku.
  Garten + Landschaft 2009,č.5,s.20-23,5 fot.,2 pl.
  Svobodné a hanzovní město Hamburk nabízí vynikající příklady zahradní architektury padesátých let. Některé z nich jsou už chráněnými památkami, u dalších se o tom jedná.
 • NACHTMANNOVÁ, Iva
  Manifest na střeše.
  A Manifesto of the Roof.
  ASB 2009,č.5,s.42-46,6 obr.,2 pohl.,2 půd.,1 řez,angl.res.
  Nástavba na střeše domu z roku 1905 v Praze na Letné od architekta Petra Hájka. Jedná se o stavbu domu na domě. Jde o koncept "kontejnerů", několika od sebe oddělitelných a funkčně odlišitelných prostorů.
 • ONDRÁČKOVÁ, Jiřina
  Památková péče je služba veřejnosti.
  Moderní obec 2009,č.6,s.40-41,1 obr.
  Rozhovor s novou ředitelkou Národního památkového ústavu Naďou Goryczkovou o dalším směřování ústavu, rigiditě památkářů, jejich vztahu s architekty i nových projektech.
 • RYŠAVÝ, Ivan
  Drahá je i voda v kašnách.
  Moderní obec 2009,č.6,s.48,2 obr.
  Průtočný systém u historických vodních prvků (fontány, kašny, studně) je finančně náročný. Výhodnější je přebudování tohoto systému na recirkulační. Příklady z Prahy.

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

 • Vom Bunker zum Server Pionen-White Mountain, Stockholm/S.
  Datové centrum v bývalém protiatomovém krytu Pionen-White Mountain ve Stokholmu, Švédsko.
  DBZ 2009,č.6,s.44-49,6 fot.,3 půd.,1 řez,1 pohl.
  Sídlo poskytovatele Internetu v podzemním protiatomovém krytu. Atmosféra sci-fi v konfrontaci rostlých skalnatých stěn s instalovanou technikou. Simulace denního světla, skleníky, speciální chlazení aj.
 • UHDE, Robert
  Zuhause im Büro Verwaltungsbau Speicher 3 in Osnabrück.
  Příjemné prostředí kanceláří ve správní budově vzniklé přestavbou sýpky č. 3 v Osnabrücku.
  DBZ 2009,č.6,s.36-43,čet. fot.,1 sit.,3 půd.,2 řezy
  Přestavba bývalé sýpky na pětipodlažní správní budovu s kancelářemi a společenskými místnostmi pro 160 zaměstnanců logistické firmy. Projekt získal cenu "Best Office 2008".

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

18. Občanské vybavení a služby

 • Bessere öffentliche Dienstleistungen durch modernisierte Kooperation im Bundesstaat.
  Lepší veřejné služby pomocí modernizované spolupráce (všech úrovní veřejné správy) ve spolkovém státě.
  Städtetag 2009,č.3,s.9-11
  Popis současné situace, příčiny nedostatků reformního procesu v legislativě, podmínkách financování, konfliktech mezi 4 úrovněmi administrativy (včetně EU) aj. Modernizace spolupráce jako řešení.
 • From Blob to Box. Das Mumuth in Graz/A.
  Od blobu ke krabici. Koncertní síň a hudební divadlo Mumuth ve Štýrském Hradci/Rakousko.
  DBZ 2009,č.5,s.26-29,5 fot.,1 pl.,1 řez,2 půd.
  Nová koncertní síň a zároveň hudební divadlo v Grazu byla pro veřejnost otevřena v březnu 2009. Budova krabicového tvaru s vypouklými vnějšími stěnami, koncertní síň s regulovatelnou akustikou aj.
 • Kde si odskočíte nejsnáze?
  Moderní obec 2009,č.6,s.43,1 tab.
  Výzkum Město přátelské seniorům prokázalo, že ve vybavenosti veřejných záchodků jsou mezi městy značné rozdíly. Pouze každá druhá toaleta je bezbariérová. Vítězem je Přerov, poslední je Liberec.
 • Střídavě oblačno - předpověď pro českého seniora.
  Obec a finance 2009,č.3,s.46,1 obr.,1 gr.,1 tab.
  V ČR žije v současné době 1,5 milionu seniorů. Do roku 2050 by se měl jejich počet zdvojnásobit. Chystaný program na podporu seniorů.
 • Útlum výstavby nákupních středisek.
  Stavitel 2009,č.6,s.50
  Otevíraná nákupní centra (počet a velikost) v roce 2008 a srovnání s rokem 2009. Největší počet nových center v Rusku, Turecku, Velké Británii a Rumunsku. Výhled pro rok 2010. Pokles výstavby z 58 % na 22 %.
 • Vom Bunker zum Server Pionen-White Mountain, Stockholm/S.
  Datové centrum v bývalém protiatomovém krytu Pionen-White Mountain ve Stokholmu, Švédsko.
  DBZ 2009,č.6,s.44-49,6 fot.,3 půd.,1 řez,1 pohl.
  Sídlo poskytovatele Internetu v podzemním protiatomovém krytu. Atmosféra sci-fi v konfrontaci rostlých skalnatých stěn s instalovanou technikou. Simulace denního světla, skleníky, speciální chlazení aj.
 • ARTICUS, Stephan
  Städtisches Handeln in Zeiten der Krise: Bedeutung öffentlicher Dienstleistungen.
  Úkoly městské správy v dobách krize: význam veřejných služeb.
  Städtetag 2009,č.3,s.6-7
  Úloha obcí při zajišťování veřejných služeb a speciálně sociálních služeb. Služby z hlediska občanů. Města jako poskytovatelé veřejných služeb. Slabé stránky reformního procesu. Rostoucí úloha EU.
 • HOUŽVIČKOVÁ, Zdeňka – ANTOŠ, Jiří
  Bezpečná dětská hřiště. Základní informace pro provozovatele dětských hřišť dle platných ČSN EN 1176.
  B.m.n. 2009.20 s.,tab., obr.
  Legislativa spojená s výstavbou a provozem dětských hřišť a sportovišť, příklady výběru vhodných materiálů, povinnosti provozovatele, zásady provozu a hygiena volných hracích ploch.
  SPK 6103
 • JEŘÁBEK, Hynek
  Rodinná péče o seniory jako "práce z lásky": nové argumenty.
  Family Care for seniors as a "Labour of Love": New Arguments.
  Sociol. čas. 2009,č.2,s.243-265,10 tab.,2 gr.,lit.,angl.res.
  Minulá, současná a budoucí péče o seniory v českých rodinách. Příspěvek je konfrontován s koncepcí, kdy odpovědnost by neměla rodina, ale společnost, stát. Péče o seniory - model "rodinné" a "nerodinné" péče.
 • KOTALOVÁ, Kateřina
  Připraveno k odletu.
  Ready for Departure.
  ASB 2009,č.5,s.20-24,11 obr.,angl.res.
  Nad lázeňským městem Karlovy Vary stojí mezinárodní letiště. Cestující jsou nově odbavováni v budově připomínající trup letadla. Autorem futuristicky tvarované haly je brněnský architekt Petr Parolek.
 • KREUZIGEROVÁ, Pavla
  Češi táhnou na greeny. Golfové resorty.
  Ekonom 2009,č.21,s.50-52,4 obr.
  V Česku rostou nová golfová hřiště a lákají i zahraniční turisty. Příklad z Berouna - propojení golfového hřiště s rezidenčním areálem.
 • KREYKENBOHM, Susanne
  Ein starkes Raumerlebnis Casa dos Cubos in Tomar/P.
  Silný prostorový zážitek v Domě krychlí, Tomar (Portugalsko).
  DBZ 2009,č.5,s.92-97,6 fot.,4 řezy,3 půd.,1 obr.
  Z vnějšku nenápadná budova, využívaná ke kulturním akcím, skrývá uvnitř působivou prostorovou skulpturu, která se vlivem světla, použitých hmot a barev při přechodu do každé další místnosti nečekaně mění.
 • NACHTMANNOVÁ, Iva
  Vertikální ves na zeleném pahorku.
  A Verical Village on the Green Hill.
  ASB 2009,č.5,s.30-34,5 obr.,angl.res.
  Bydlení s přímým kontaktem se zelení a co největší autonomií pro každý byt ve 3 věžích o 22 podlažích mělo představovat ideu "vertikální vesnice". Jedná se projekt rezidenčního areálu Central Park Praha.
 • PULVER, Thomas - SHÄRER, Caspar
  Kooperative Planung. Toyo Itos Bauten, gesehen von Thomas Pulver.
  Kooperativní plánování. Toyo Itovy stavby očima Thomase Pulvera.
  Werk, Bauen + Wohnen 2009,č.5,s.25-33,24 obr.,2 pl.
  Toyo Ito patří mezi nejznámější soudobé japonské architekty. Budova centra médií v Sendai, na které spolupracoval s Mutsuro Sasakim se vyznačuje silným důrazem na nosné prvky - konstrukce světelných pilířů.
 • RYŠAVÝ, Ivan
  V Olomouci především bezbariérově.
  Moderní obec 2009,č.6,s.23,3 obr.
  V rámci projektu Bezbariérová Olomouc byla zpracována studie Realizace řetězců pěších a přístupových tras. Snaha o dosažení komplexní bezbariérovosti (veřejná doprava, pěší trasy, přístup do veřejných budov).
 • SCHMIDTMAYER, Ludvík
  Staráte se o dětské hřiště?
  Obec a finance 2009,č.3,s.64-65,3 obr.
  Povinnost měst a obcí dětská hřiště udržovat a starat se o jejich bezpečnost. Prohlášení o shodě, technické normy, kontrolní činnost, údržba.
 • SMYČKA, David
  Rým na veřejné stavby? Ozelenění!
  Moderní obec 2009,č.6,s.21,2 obr.
  Při veřejné výstavbě je nutno pamatovat na zeleň již v samotném projektu. Kvalita projektových firem však bývá různá. Kladný příklad z Litomyšle.
 • UHDE, Robert
  Zuhause im Büro Verwaltungsbau Speicher 3 in Osnabrück.
  Příjemné prostředí kanceláří ve správní budově vzniklé přestavbou sýpky č. 3 v Osnabrücku.
  DBZ 2009,č.6,s.36-43,čet. fot.,1 sit.,3 půd.,2 řezy
  Přestavba bývalé sýpky na pětipodlažní správní budovu s kancelářemi a společenskými místnostmi pro 160 zaměstnanců logistické firmy. Projekt získal cenu "Best Office 2008".

19. Rekreace a volný čas

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

22. Výpočetní technika v územním plánování, informační systémy

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 28. 9. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022