Česky English Deutsch Francais

Novinky 5 / 2010

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

5. Rozvoj osídlení a velkých územních celků

6. Územní plánování měst

7. Územní plánování částí měst

 • ADAMČÍK, Daniel
  Průmyslová zóna Ostrava-Hrabová.
  In: Město, region a velké průmyslové zóny. Sborník ze semináře AUÚP, Ostrava, 8.-9.října 2009.
  Urban. a územní rozvoj 2010,č.1,sam.příl. Město, region a velké průmyslové zóny,s.39-40,2 obr.
  Průmyslová zóna Ostrava-Hrabová je strategickou rozvojovou lokalitou Ostravy. Projekt CTPark Ostrava získal v prestižní soutěži nejvyšší ocenění v kategorii Průmyslový park s největším ekonomickým přínosem.
 • ADAMČÍK, Daniel
  Strategická průmyslová zóna Ostrava-Mošnov.
  In: Město, region a velké průmyslové zóny. Sborník ze semináře AUÚP, Ostrava, 8.-9.října 2009.
  Urban. a územní rozvoj 2010,č.1,sam.příl. Město, region a velké průmyslové zóny,s.49-50,2 obr.
  Díky své strategické poloze je průmyslová zóna Ostrava-Mošnov jedinečným prostředím pro investory. V nejbližších letech se počítá s dalším intenzivním rozvojem tohoto území.
 • KOTALOVÁ, Kateřina
  Okno na Pankráckou pláň.
  A Window Looking at the Pankrác Plain.
  ASB 2010,č.3,s.36-39,4 obr.,1 půd.,2 řezy,angl.res.
  Novostavby dvou bytových domů na Pankráci. 12 podlažní budova se provzdušnila tím, že se vybral střed a postavil vedle v podobě 6 podlažního objektu. Domy připomínají kostky stavebnice s oknem do parku.
 • MELLNER, Dušan
  Žilina - mesto a priemyselné zóny.
  In: Město, region a velké průmyslové zóny. Sborník ze semináře AUÚP, Ostrava, 8.-9.října 2009.
  Urban. a územní rozvoj 2010,č.1,sam.příl. Město, region a velké průmyslové zóny,s.41-46,4 tab.,5 obr.,lit.
  Urbanistický vývoj Žiliny a jeho průmyslové zóny. Hlavním problémem města je jeho omezený rozvojový prostor. Příliv zahraničních investorů napomohl ekonomickému rozvoji města.
 • OLDRUP, Helene
  Between the City and the Rural: Negotiating Place and Identity in a Danish Suburban Housing Area.
  Mezi městem a venkovem: Vyjednávání místa a identity v dánské předměstské obytné oblasti.
  Housing, Theory and Society 2010,č.1,s.42-63,9 obr.,lit.
  Jedna z předměstských obytných oblastí dánské Kodaně z pohledu jejích obyvatel. Stírání rozdílů mezi městem a venkovem a hledání identity těchto oblastí.
 • SLIVA, Viktor
  Brněnské maličkosti. Za okružní třídou. 2. díl.
  Brno,Vakát 2009.85 s.,fot.,obr.,pl.
  Průvodce po stavebních památkách i drobných architektonických detailech města Brna, tentokrát v prostoru za okružní třídou a v předměstích.
  14 513/2

8. Venkovská sídla

9. Mezinárodní programy a spolupráce

 • Ramsarská úmluva.
  Zprav. MŽP 2010,č.2,s.19-20,4 obr.
  Ramsarská úmluva je úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva. Za vznik úmluvy vděčíme ornitologům, kteří se snažili řešit celosvětový úbytek vodního ptactva.
 • Z nádraží do africké vesnice.
  Moderní obec 2010,č.5,s.18,2 obr.
  ROP Severovýchod je nejlépe čerpajícím operačním programem v ČR. Ukázky projektů - autobusové nádraží v Přelouči a Safari kemp ve Dvoře Králové.
 • BLAŽKOVÁ, Miriam
  UN-HABITAT.
  Urban. a územní rozvoj 2010,č.1,s.35-39,12 obr.
  Plánování budoucnosti našich měst bylo téma světového dne Habitatu 2009. Informace o udělených cenách Habitatu, a seznámení s vybranými příklady, které by bylo možno použít i v České republice.
 • HOUŠKA, Petr – PETRŮ, Zdenka
  Cestovní ruch v působnosti orgánů EU (vybrané dokumenty).
  Praha,Vysoká škola ekonomická 2010.275 s.,10 příl.
  Základní orientace v problematice spolupráce v oblasti cestovního ruchu v rámci EU, základní cíle a priority, legislativa při poskytování služeb cestovního ruchu, dokumenty a nástroje spolupráce.
  14 599
 • NOLMARK, Henrik a kol.
  Cost Action C20 Urban Knowledge Arena.
  Konference evropské znalostní sítě urbanistů COST C20.
  Brno,Centrum dopravního výzkumu 2008.43 s.,fot.,tab.,pl.
  Současný stav a perspektivy znalostní sítě v oboru urbanismu, znalostní aréna jako součinnost výzkumníků, politiků a praktiků, inovační iniciativy ve výzkumu, politice, praxi.
  D 9
 • PĚLUCHA, Martin
  Mění se vnímání venkova v Společné zemědělské politice Evropské unie?
  Obec a finance 2010,č.2,s.44-45,2 gr.,lit.
  Změny ve vnímání venkova v politice EU. Dvoupilířový systém společné evropské zemědělské politiky, rozdíly mezi jednotlivými státy, scénáře budoucího vývoje.
 • ROZMANOVÁ, Naděžda
  Konference Venkov 2009.
  Urban. a územní rozvoj 2010,č.1,s.40-42
  V listopadu 2009 se konala v Holešově národní konference Venkov 2009. Hlavním tématem byla územní spolupráce měst a obcí na lokální, národní i evropské úrovni. Vytyčila priority: vesnice, zemědělci a regiony.
 • RYŠAVÝ, Ivan
  Jaro v plné síle velí radnicím: Šlápněte do pedálů elektrokol!
  Moderní obec 2010,č.5,s.40-41,3 obr.
  Projekt "GoPedelec!" podporuje využívání elektrokol pro zaměstnance státní správy. Příklady z jednotlivých měst včetně Brna-Komína.

10. Vodní hospodářství

11. Regionální politika a regionální rozvoj

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

 • Pasivní dům s vnitřním komfortem.
  Stavitel 2010,č.5,s.55,1 obr.
  Vzorový pasivní dům v Plzni, který je konkrétním důkazem ekologického bydlení, funguje jako školicí a předváděcí středisko pro širokou laickou veřejnost. Základní údaje o stavbě.
 • BLAŽKOVÁ, Miriam
  UN-HABITAT.
  Urban. a územní rozvoj 2010,č.1,s.35-39,12 obr.
  Plánování budoucnosti našich měst bylo téma světového dne Habitatu 2009. Informace o udělených cenách Habitatu, a seznámení s vybranými příklady, které by bylo možno použít i v České republice.
 • GHANI, Naďa
  Jak se bydlí v bývalé škole.
  Domov 2010,č.3,s.10-17,16 obr.
  Přestavba bývalé obecní školy na bydlení pro početnou rodinu. Zvenku byl vzhled budovy zachován, uvnitř je však použito moderní vybavení.
 • JESENSKÁ, Vanda
  Dokonale využitá půda.
  Domov 2010,č.3,s.18-23,11 obr.
  Půdní byt byl původně navržen coby loft, díky dostatečné výšce. Konečným řešením je oddělení obytné části ve spodním patře od ložnice umístěné v horní úrovni bytu.
 • KOTALOVÁ, Kateřina
  Dům napříč vrstevnicemi v Mořině.
  The House across the Contour Lines in Mořina.
  ASB 2010,č.3,s.28-31,6 obr.,3 půd.,1 řez,1 sch.,angl.res.
  Novostavba rodinného domu v okrese Beroun v Českém krasu je třípodlažní se sedlovou střechou. Dům je obložen dřevem, vnitřní schodiště kopíruje strmý svah, bílé vnitřní konstrukce jsou lehké montované.
 • KOTALOVÁ, Kateřina
  Okno na Pankráckou pláň.
  A Window Looking at the Pankrác Plain.
  ASB 2010,č.3,s.36-39,4 obr.,1 půd.,2 řezy,angl.res.
  Novostavby dvou bytových domů na Pankráci. 12 podlažní budova se provzdušnila tím, že se vybral střed a postavil vedle v podobě 6 podlažního objektu. Domy připomínají kostky stavebnice s oknem do parku.
 • KREUZIGEROVÁ, Pavla
  Dva miliony poprvé, podruhé. Realitní aukce.
  Ekonom 2010,č.20,s.62-63,8 obr.,1 mp.
  V současnosti je v Praze 4 000 volných bytů. Část z nich je nabízena formou aukce. Průběh aukce, ukázky nabízených developerských projektů.
 • KREUZIGEROVÁ, Pavla
  Levnější už to nebude. Ceny nemovitostí.
  Ekonom 2010,č.17,s.14-21,5 obr.,2 tab.,2 mp.,1 gr.
  Ceny bytů v Česku jsou nejnižší za poslední tři roky. Růst cen se předpokládá v druhé polovině letošního roku. Přehled cen bytů, domů a pozemků v jednotlivých krajských městech.
 • KREUZIGEROVÁ, Pavla
  Umět se nadechnout. Srubové stavby.
  Ekonom 2010,č.19,s.56-57,3 obr.
  Finské sruby z polární borovice jsou dražší než jiné dřevostavby - v Česku se zatím neujaly. Jejich výhodou jsou ale výborné izolační vlastnosti, optimální vlhkost vzduchu a rychlost výstavby.
 • NOVÁ, Kateřina
  Průhledný červený dům.
  Domov 2010,č.3,s.66-74,17 obr.
  Dům byl postaven na místě původního objektu. V domě je minimum chodeb. V přízemí je jediný komunikační uzel - vstupní hala s výhledem do zahrady, v patře má podobu haly se schodištěm.
 • SALVOVÁ, Anna
  Visuté zahrady parkovacího domu.
  Parking Garage and Hanging Gardens.
  ASB 2010,č.3,s.32-35,6 obr.,1 sit.,1 řez,2 půd.,angl.res.
  V Kodani vyrostala polyfunkční stavba "Mountain Dwellings". Parkovací dům tvoří terasovitou základnu pro bytové jednotky (2.-11. podlaží). Kvalitní bydlení s výhledem a zahrádkou.
 • STAMSO, Mary-Ann
  Housing and Welfare Policy - Changing Relations? A Cross-National Comparison.
  Bytová a sociální politika - změna vztahů? Celonárodní porovnání.
  Housing, Theory and Society 2010,č.1,s.64-75,2 obr.,2 tab.,lit.
  Článek se zaměřuje na roli bydlení v sociálním státě, na vazby mezi vlastnictvím a sociální politikou.
 • ŠENITKOVÁ, Jaroslava
  Vývoj cen rodinných domů a bytů v letech 1998-2008. (Zaměřeno na Karlovarský kraj).
  Zprav. ČSÚ 2010,č.2,s.46-50,6 tab.,2 gr.
  Od roku 1997 spolupracuje MF s ČSÚ na vytvoření systému monitorování cen nemovitostí v ČR. Sledují se pouze rodinné domy a byty, které je možno považovat za nemovitosti, kde platí čistě tržní podmínky.

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

 • Efektivní materiál k udržitelnému stavění.
  Stavitel 2010,č.5,s.18-19,5 obr.
  Popis stavebních materiálů a produktů ke snížení energetické a zdrojové náročnosti, které nabízejí maximální kvalitu a funkci z hlediska konstrukčního, estetického a technického.
 • Charme Discret de la Industrie. Rozhovor Ireny Hradecké s průmyslovým developerem Janem Van Geetem.
  Charme Discret de la Industrie. Irena Hradecká Interviews Industrial Developer Jan Van Geet.
  ERA 2010,č.2,s.48-49,3 obr.,angl.res.
  Rozhovor o výstavbě průmyslových budov v ČR. Stavba uvnitř přesně dle požadavků klienta, vnější parametry jsou univerzální. Výstavba pouze na pozemcích s přímým sjezdem z dálnice, auta nesmějí do obytné zóny.
 • Národní strategie regenerace brownfieldů.
  In: Město, region a velké průmyslové zóny. Sborník ze semináře AUÚP, Ostrava, 8.-9.října 2009.
  Urban. a územní rozvoj 2010,č.1,sam.příl. Město, region a velké průmyslové zóny,s.26-29,2 obr.,1 tab.
  Úplné znění dokumentu Národní strategie regenerace brownfieldů z 20. června 2008. Cíle a harmonogram strategie, ekonomický rámec, úloha agentury CzechInvest.
 • O architektuře soudobých továren. Rozhovor Adama Gebriana se Stanislavem Fialou.
  Industrial Architecture of Today. Adam Gebrian Interviews Stanislav Fiala.
  ERA 2010,č.2,s.19-21,13 obr.,angl.res.
  Architekt Fiala navrhoval a realizoval řadu průmyslových staveb. Nikdy se nejedná o jednu stavbu, ale všechny představují areály. Rozhovor o jejich vzniku, zkušenostech, zpětné vazbě a dalších tématech.
 • ADAMČÍK, Daniel
  Průmyslová zóna Ostrava-Hrabová.
  In: Město, region a velké průmyslové zóny. Sborník ze semináře AUÚP, Ostrava, 8.-9.října 2009.
  Urban. a územní rozvoj 2010,č.1,sam.příl. Město, region a velké průmyslové zóny,s.39-40,2 obr.
  Průmyslová zóna Ostrava-Hrabová je strategickou rozvojovou lokalitou Ostravy. Projekt CTPark Ostrava získal v prestižní soutěži nejvyšší ocenění v kategorii Průmyslový park s největším ekonomickým přínosem.
 • ADAMČÍK, Daniel
  Strategická průmyslová zóna Ostrava-Mošnov.
  In: Město, region a velké průmyslové zóny. Sborník ze semináře AUÚP, Ostrava, 8.-9.října 2009.
  Urban. a územní rozvoj 2010,č.1,sam.příl. Město, region a velké průmyslové zóny,s.49-50,2 obr.
  Díky své strategické poloze je průmyslová zóna Ostrava-Mošnov jedinečným prostředím pro investory. V nejbližších letech se počítá s dalším intenzivním rozvojem tohoto území.
 • BEČKA, Marek
  Poldi - ztracená tvář Kladna?
  In: Město, region a velké průmyslové zóny. Sborník ze semináře AUÚP, Ostrava, 8.-9.října 2009.
  Urban. a územní rozvoj 2010,č.1,sam.příl. Město, region a velké průmyslové zóny,s.54-57,1 mp.,1 tab.,3 obr.
  Vývoj areálu oceláren Poldi Kladno a jeho koexistence s městem. Hlavní rysy transformace a její specifika. Poldi od roku 1989 do současnosti. Návrat revitalizovaných ploch do organismu města.
 • BERÁNEK, Karel
  Revitalizace a resocializace prostoru bývalého lomu Chabařovice v Severočeské hnědouhelné pánvi v Ústeckém kraji.
  In: Město, region a velké průmyslové zóny. Sborník ze semináře AUÚP, Ostrava, 8.-9.října 2009.
  Urban. a územní rozvoj 2010,č.1,sam.příl. Město, region a velké průmyslové zóny,s.58-61,8 mp.,2 obr.,1 tab.
  Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje na příkladu revitalizace bývalého lomu Chabařovice. Územní plány dotčených obcí. Námět na vznik doplňkového druhu ÚPD - Zásad územního rozvoje pro dílčí území kraje.
 • BUŘIČOVÁ, Martina - KUBÍČEK, Štěpán
  Přestavba a dostavba továrního areálu AF BKK ve Vysočanech, objekt AFK.
  The Rebuilding and Extension of the AF BKK Industrial Zone in Vysočany, AFK Building.
  ERA 2010,č.2,s.60-65,8 obr.,1 sit.,2 půd.,1 řez,angl.res.
  Objekt v areálu tiskárny je konverzí průmyslové stavby na jiný druh výroby s důrazem na univerzální užitnost. Dominantní budova působí v okolní zástavbě jako stabilizační urbanizační prvek.
 • FIALA, Stanislav
  Výrobna, kanceláře a vzorkovna mminterieru v Luhačovicích.
  The mminterier Manufacturing Plant, Offices and Showroom in Luhačovice.
  ERA 2010,č.2,s.22-29,18 obr.,angl.res.
  Rekonstrukce výrobny nábytku je založena na konceptu a současně na odkrytí a využití historických vrstev a recyklaci vysloužilých stavebních prvků. Poměr výrobních a obchodních ploch ukazuje směr vývoje.
 • GARGOŠ, Igor
  Vznik Národní strategie regenerace brownfieldů.
  In: Město, region a velké průmyslové zóny. Sborník ze semináře AUÚP, Ostrava, 8.-9.října 2009.
  Urban. a územní rozvoj 2010,č.1,sam.příl. Město, region a velké průmyslové zóny,s.24-25,6 obr.
  Cílem Národní strategie regenerace brownfieldů je pomoc při řešení problematiky opuštěných a deprivovaných území a jejich následné revitalizaci. Vyhledávací studie pro lokalizaci brownfields.
 • GRZYBOWSKI, Andrzej
  Továrna Opel v Glivicích jako příklad nového průmyslu v hornoslezské aglomeraci.
  In: Město, region a velké průmyslové zóny. Sborník ze semináře AUÚP, Ostrava, 8.-9.října 2009.
  Urban. a územní rozvoj 2010,č.1,sam.příl. Město, region a velké průmyslové zóny,s.47-48,1 pl.,4 obr.
  Továrna Opel v Glivicích je příkladem úspěšné revitalizace bývalých těžebních dolů v Horním Slezsku. Továrna vytvořila v regionu nová pracovní místa.
 • CHISHOLM, David R. - MÁSLO, Vít A.
  Classic 7 - Holešovické mlýny (etapa I).
  Classic 7 - Holešovice Mills (Stage I).
  ERA 2010,č.2,s.94-96,5 obr.,1 půd.,1 řez,angl.res.
  Projekt Holešovické mlýny neboli Classic 7 byl nakonec realizován jako administrativní komplex. K rekonstrukci budov a přesnému umístění všech požadovaných prvků pozitivně přispěly orgány památkové péče.
 • JEHLÍK, Jan
  Výrobní hala Materialise v Ústí nad Labem.
  Materialise Production Hall in Ústí nad Labem.
  ERA 2010,č.2,s.50-53,6 obr.,2 půd.,1 řez,angl.res.
  Novostavba výrobní haly je příkladem výrobny vyššího řádu. Ryze účelová prefabrikovaná stavebnice v průmyslové zóně s výraznou barevností. Zóny expediční a skladovací, výrobní, kanceláře a zázemí pracovníků.
 • JIROVEC, Milan
  Sídlo firmy Dermatex v Jesenici u Prahy.
  Dermatex Company Headquarters in Jesenice u Prahy.
  ERA 2010,č.2,s.34-39,6 obr.,3 půd.,1 řez,angl.res.
  Novostavba skladovacího a administrativního objektu je ukázkou zázemí firmy v postindustriální době. Vlastní výroba je vymístěna k subdodavatelům, v sídle společnosti se odehrává především práce duševní.
 • MELLNER, Dušan
  Žilina - mesto a priemyselné zóny.
  In: Město, region a velké průmyslové zóny. Sborník ze semináře AUÚP, Ostrava, 8.-9.října 2009.
  Urban. a územní rozvoj 2010,č.1,sam.příl. Město, region a velké průmyslové zóny,s.41-46,4 tab.,5 obr.,lit.
  Urbanistický vývoj Žiliny a jeho průmyslové zóny. Hlavním problémem města je jeho omezený rozvojový prostor. Příliv zahraničních investorů napomohl ekonomickému rozvoji města.
 • MRVA, Kamil - MASCHIO, Luděk del
  Areál mmcité v Bílovicích.
  mmcité Plant in Bílovice.
  ERA 2010,č.2,s.30-33,12 obr.,angl.res.
  Postupně rekonstruovaný zemědělský areál ve Zlínském kraji sestává se z několika solitérních budov výrazně podélného tvaru. Chlévy jsou přeměněny na výrobní, skladovací, kancelářské a prezentační prostory.
 • NOVOTNÁ, Dana
  Průmyslové dědictví Kuřimi.
  Industrial Heritage of the Town of Kuřim.
  Urban. a územní rozvoj 2010,č.1,s.25-29,3 obr.,angl.res.
  Vývoj města Kuřimi v 1. polovině 20. století dokládá rozvoj sídel, jenž rozvoj byl skokově urychlen významnou ekonomickou aktivitou - v případě Kuřimi lokalizací velkého výrobního závodu Zbrojovky.
 • POCHTIOLOVÁ, Sylvie
  Vliv státu na rozvoj průmyslových zón.
  In: Město, region a velké průmyslové zóny. Sborník ze semináře AUÚP, Ostrava, 8.-9.října 2009.
  Urban. a územní rozvoj 2010,č.1,sam.příl. Město, region a velké průmyslové zóny,s.21-23,4 fot.
  Snaha o restrukturalizaci průmyslu a udržení konkurenceschopnosti vedla k rozvoji průmyslových zón za spoluúčasti dotačních prostředků ze státního rozpočtu.
 • REDL, Antonín
  Koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbách. 2. část.
  Obec a finance 2010,č.2,s.56-57,1 obr.
  Charakteristika přípravné práce koordinátora bezpečnosti práce i jeho činnost při realizaci stavby dle platných předpisů.
 • SEDLECKÝ, Jaroslav
  Ostravské brownfieldy.
  In: Město, region a velké průmyslové zóny. Sborník ze semináře AUÚP, Ostrava, 8.-9.října 2009.
  Urban. a územní rozvoj 2010,č.1,sam.příl. Město, region a velké průmyslové zóny,s.51-53,2 mp.
  V roce 1994 skončila v Ostravě těžba černého uhlí, došlo k útlumu metalurgie i těžkého strojírenství. Po těchto aktivitách zůstala řada brownfieldů, které je třeba revitalizovat.

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

18. Občanské vybavení a služby

 • Les Arts Gstaad. Projektwettbewerb Kulturzentrum Les Arts Gstaad.
  Les Arts Gstaad. Projektová soutěž Kulturního centra Les Arts Gstaad.
  Werk, Bauen + Wohnen 2010,č.5,s.50-53,11 obr.,6 pl.
  Ukázky projektů architektonické soutěže na kulturní centrum ve švýcarské vesničce Gstaad.
 • Nádraží Strasbourg. Francie.
  Station Strasbourg. France.
  Architekt 2010,č.2,s.82-87,12 obr.,1 pohl.,angl.res.
  Původní budova nádraží ve Štrasburku pochází z roku 1854. Byla kompletně rekonstruována a zachována v původním stavu, s původními prvky a novými funkcemi. Nejzajímavějším zásahem je skleněné zastřešení.
 • Veterinární nemocnice. Glasgow.
  Small Animal Hospital, Glasgow.
  Architekt 2010,č.2,s.20-23,8 obr.,1 sit.,2 půd.,angl.res.
  Cena za nejlepší skotskou stavbu. Je zasazena nevtíravě do městské scenerie. Masivní zelená střecha vytváří nové úpatí krajiny. Jedinečný a důmyslný způsob začlenění lékařského zařízení do parkového prostoru.
 • FIALA, Stanislav
  Výrobna, kanceláře a vzorkovna mminterieru v Luhačovicích.
  The mminterier Manufacturing Plant, Offices and Showroom in Luhačovice.
  ERA 2010,č.2,s.22-29,18 obr.,angl.res.
  Rekonstrukce výrobny nábytku je založena na konceptu a současně na odkrytí a využití historických vrstev a recyklaci vysloužilých stavebních prvků. Poměr výrobních a obchodních ploch ukazuje směr vývoje.
 • CHISHOLM, David R. - MÁSLO, Vít A.
  Classic 7 - Holešovické mlýny (etapa I).
  Classic 7 - Holešovice Mills (Stage I).
  ERA 2010,č.2,s.94-96,5 obr.,1 půd.,1 řez,angl.res.
  Projekt Holešovické mlýny neboli Classic 7 byl nakonec realizován jako administrativní komplex. K rekonstrukci budov a přesnému umístění všech požadovaných prvků pozitivně přispěly orgány památkové péče.
 • JIROVEC, Milan
  Sídlo firmy Dermatex v Jesenici u Prahy.
  Dermatex Company Headquarters in Jesenice u Prahy.
  ERA 2010,č.2,s.34-39,6 obr.,3 půd.,1 řez,angl.res.
  Novostavba skladovacího a administrativního objektu je ukázkou zázemí firmy v postindustriální době. Vlastní výroba je vymístěna k subdodavatelům, v sídle společnosti se odehrává především práce duševní.
 • KUČEROVÁ, Silvie
  Zanikání škol na českém venkově.
  Obec a finance 2010,č.2,s.50-53,2 obr.,1 gr.,2 kartogr.
  Srovnání situace v oblasti základního školství na českém venkově od počátku minulého století po dnešek. Demografické podmínky. Ekonomické hledisko.
 • KULHÁNEK, František
  Spojení architektury s technologií aquaparku.
  Stavitel 2010,č.5,s.31-34,3 obr.,2 pohl.,2 řezy,1 půd.
  Aquapark v Olomouci je zajímavý architektonickým, stavebním a technologickým řešením. Jde o první případ úspěšného využití modelu PPP v ČR při jeho výstavbě, financování a provozu.
 • MACHÁČEK, Julius
  Hemodialýza Bruntál.
  Architekt 2010,č.2,s.4-15,15 obr.,1 sit.,1 det.,2 pohl.,1 řez,1 půd.,angl.res.
  Stavba určená pro zdravotnictví má svá specifika. Nikde nelze použít dřevo. Objekt je jednopodlažní, bezbariérový a nízkoenergetický. Zásadní požadavek zadavatele, racionalita celého provozu, byl splněn.
 • MRVA, Kamil - MASCHIO, Luděk del
  Areál mmcité v Bílovicích.
  mmcité Plant in Bílovice.
  ERA 2010,č.2,s.30-33,12 obr.,angl.res.
  Postupně rekonstruovaný zemědělský areál ve Zlínském kraji sestává se z několika solitérních budov výrazně podélného tvaru. Chlévy jsou přeměněny na výrobní, skladovací, kancelářské a prezentační prostory.
 • SALVOVÁ, Anna
  Visuté zahrady parkovacího domu.
  Parking Garage and Hanging Gardens.
  ASB 2010,č.3,s.32-35,6 obr.,1 sit.,1 řez,2 půd.,angl.res.
  V Kodani vyrostala polyfunkční stavba "Mountain Dwellings". Parkovací dům tvoří terasovitou základnu pro bytové jednotky (2.-11. podlaží). Kvalitní bydlení s výhledem a zahrádkou.
 • SEDLÁKOVÁ, Radomíra
  Rozverný vodní svět.
  Stavitel 2010,č.5,s.34
  Akvapark v Olomouci stojí na okraji nákupní zóny, ale má dostatečně velký pozemek pod střechou i venku. Odpočívá se tu především aktivitou - pohybem, povykem i pastvou pro oči.
 • ŠTĚTKA, Jan
  Aby naše stáří nebolelo. Sociální politika.
  Ekonom 2010,č.20,s.44-49,3 obr.,1 tab.
  Soukromé domovy a penziony pro seniory v Česku v současnosti narážejí na legislativní bariéry - vysoké vstupní investice, regulace úhrady za pobyt, absence dotací.
 • ZIKOVÁ, Lidmila
  Dům se skleněným srdcem.
  House with a Heart of Glass.
  ASB 2010,č.3,s.40-43,8 obr.,1 řez,1 půd.,angl.res.
  Lázeňský dům Sněžka v Mariánských Lázních z roku 1812 prošel pod vedením arch. Jiřičné citlivou proměnou na bytový dům. Výsledkem je prostor prodchnutý krásou a lehkostí.

19. Rekreace a volný čas

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

22. Výpočetní technika v územním plánování, informační systémy

23. Různé

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 1. 10. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022