Česky English Deutsch Francais

Novinky 8 / 2010

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

4. Přírodovědní východiska územního plánování

5. Rozvoj osídlení a velkých územních celků

 • Obytný soubor v Počernicích.
  Nové Počernice Housing Estate.
  Stavba 2010,č.2,s.58-59,6 obr.,1 řez,1 půd.,angl.res.
  Bytový areál "Horní Počernice" tvoří bytové domy, řadové rodinné domy a viladům - celkem 107 bytů. Součástí areálu je administrativní budova s kavárnou a podzemní bytový dům F (autor arch. Michal Hlaváček).
 • BLÁHA, Petr
  Výsledky monitorování ve vybraných oblastech a jejich využití v praxi.
  Monitoring the Site Attendance by Visitors in the Liberec Region.
  Ochr. přír. 2010,zvl.č. Cestovní ruch a chráněná území,s.31-32,1 fot.,3 gr.,angl.res.
  Využití výsledků monitoringu v Libereckém kraji k analýzám a návrhům potřebných opatření, konkrétní příklady uplatnění monitoringu, úkoly monitoringu v příštích letech.
 • ESCOLIN, Bertrand
  Fluftpunkt Ile de Nantes.
  Úběžník Ile de Nantes.
  Werk, Bauen + Wohnen 2010,č.7/8,s.14-19,9 obr.,franc.res.,angl.res.
  Nantes je šestou největší aglomerací ve Francii a za poslední desetiletí prošlo výraznými proměnami vlivem výstavby, rozvoje a plánování.
 • RYŠAVÝ, Ivan
  Pomůže sídlům na Bečvě vláda?
  Moderní obec 2010,č.8,s.19,2 obr.
  Starostové obcí a měst na Přerovsku se obracejí na vládu o konkrétní pomoc při ochraně před povodněmi. Konkrétně jde o ohrázování toku Bečvy, výstavbu retenčních nádrží, postavení nových hrází, valů apod.

6. Územní plánování měst

 • GUIDET, Thierry
  Zurück an den Fluss.
  Zpátky na řeku.
  Werk, Bauen + Wohnen 2010,č.7/8,s.4-11,4 obr.,franc.res.,angl.res.
  O historii zástavby a urbanismu v Nantes na řece Loiře.
 • HALBERT, Ludovic
  La ville créative pour qui?
  Kreativní město? Pro koho?
  Urbanisme 2010,č.373,s.43-45,2 fot.
  Francouzský výzkumník kriticky hodnotí model rozvoje měst navržených pro kreativní třídu 21. století. Zpochybňuje, zda jde o novou a užitečnou myšlenku a zda lze v takovém městě zabránit vnitřním protikladům.
 • MOIROUX, Francoise
  Dis-moi qui est la plus créative ...
  Řekni mi, kdo je nejvíce kreativní ...
  Urbanisme 2010,č.373,s.55-57,4 fot.
  Výsledky ankety k zavádění kreativní ekonomiky do evropských velkých měst. Zatímco v německém Porúří vznikají kulturní klastry, francouzské metropole jsou vůči tomuto trendu spíše zdrženlivé.
 • RUTKOWSKI, Roman
  Vratislav aktuálně!
  ERA 2010,č.3,s.12,1 mp.,10 obr.
  Racionalita a uměřenost v architektuře jsou ve městě stále žádanější a protože se ve Vratislavi hodně investuje, jsou tyto změny v prostoru dobře patrné. Zajímavé stavby realizované v poslední době.
 • TOBELE, Jean-Michel
  Équipement culturels et villes créatives.
  Kulturní zařízení a kreativní města.
  Urbanisme 2010,č.373,s.46-49,1 fot.
  Význam kulturních zařízení (muzea, knihovny, konzervatoře, archivy, galerie, výstavní síně) a jejich místo v rozvoji města v souvislosti s kreativní ekonomikou.

7. Územní plánování částí měst

 • Interview mit den Architekten Kazuyo Sejima und Ryue Nishizawa.
  Interview s architekty Kazuyo Sejima a Ryue Nishizawa.
  DBZ 2010,č.7,s.18-19,5 fot.,2 pl.
  Dva japonští architekti získali Pritzkerovu cenu za návrh Rolex Learning Center v Lausanne. Učení a setkávání stimulované architekturou a topografickými prvky. Technické rafinesy.
 • BARTHEL, Pierre-Arnaud
  Nachhaltig günstig.
  Trvale výhodný.
  Werk, Bauen + Wohnen 2010,č.7/8,s.34-39,6 obr.,franc.res.,angl.res.
  Nová ekočtvrť Bottiere Chénaie odpovídá ideálu trvale udržitelného rozvoje ve výstavbě a bydlení.
 • GHANI, Naďa
  Staroměstská restaurace - kulinářský ráj.
  Domov 2010,č.6,s.132-135,8 obr.
  Architekti inspirováni starobylými hostinci vzdali vybavením hold stylu "nové jako staré". Zvenku jednoduše zrenovovaná budova skrývá atmosféru, v níž se snoubí svět luxusu s téměř rodinným prostředím.
 • HARTING, Mechthild
  Steinwüste versus urbaner Platz.
  Kamenná pustina versus urbanisticky kvalitní náměstí.
  Garten + Landschaft 2010,č.7,s.11-13,5 fot.,1 pl.
  Nový urbanistický návrh Goetheho náměstí narazil v r. 2008 na prudký odpor Frankfurťanů kvůli jeho údajné strohosti a prázdnotě. Pokračuje debata o tom, jak by mělo vypadat urbanisticky zdařilé řešení náměstí.
 • IRVING, Deryck
  Building healthy neighbourhoods.
  Budování zdravých čtvrtí.
  Green Places 2010,č.66,s.28-29,3 obr.
  Roku 2007 byla v Glasgow představena koncepce Healthy Sustainable Neighbourhood Model (HSN), jež má zajistit zlepšení životních podmínek a ozdravění prostředí města.
 • KISSLING, Jacqueline
  Chronik einer Entstehungsgeschichte.
  Historie vzniku jednoho parku v Ženevě.
  Garten + Landschaft 2010,č.7,s.27-29,1 pl.,5 fot.
  Historie postupného vytváření městského parku trojúhelníkového tvaru u fakultní nemocnice v Ženevě v několika fázích výstavby v období 2001-2009. Betonové rampy, protihlukové stěny, hřiště, lavičky.
 • KRUSOVÁ, Alena
  Obnova památek 2010 - současná tvorba v historickém prostředí.
  Zpr. památ. péče 2010,č.3,s.228-229
  Seznámení s průběhem a příspěvky účastníků konference v Praze z března 2010 o problematice začlenění moderní architektury do původní zástavby a historických částí městských sídel.
 • LERCH, Gabi
  Offener Park für eine offene Gemeinde.
  Otevřený park pro otevřenou obec.
  Garten + Landschaft 2010,č.7,s.30-33,1 pl.,7 fot.
  Úsporný projekt městského parku ve švýcarském městě Könitzu, koncipovaný jako otevřená louka s alejí lip působí i rok po kolaudaci nedokončeným a holým dojmem.
 • MEHL, Robert
  BauWerk / Rolex Learning Center, Lausanne/CH. Die Konstruktion.
  Konstrukce stavby Rolex Learning Center, Lausanne, Švýcarsko.
  DBZ 2010,č.7,s.20-21,4 fot.,3 řezy
  Přesné bednění pro pohledový beton. Zajímavé konstrukční řešení vlnité střechy. Průhled do okolní krajiny. V interiéru prostory pro studium, přednášky, výzkum, společenské kontakty a správu budovy.
 • MEHL, Robert
  Eine Welle zum Surfen. Rolex Learning Center, Lausanne/CH.
  Vlna k surfování. Rolex Learning Center, Lausanne, Švýcarsko.
  DBZ 2010,č.7,s.16-17,2 fot.
  Zvlněná bezbariérová nízkopodlažní stavba studijního centra Vysoké školy technické v Lausanne slouží studentům všech studijních oborů. Originální řešení prostoru studoven, průhledná fasáda.
 • SCHNEEGANS, Juliane
  Duisburg an den Rhein.
  Duisburg na Rýnu.
  Garten + Landschaft 2010,č.7,s.23-26,4 fot.,1 pl.
  Svažité plochy a městské pobřežní promenády vytvářejí na okraji Duisburgu na ploše 40 ha atraktivní krajinný park, který zvyšuje šance regionu Porúří uspět v soutěži Evropských hlavních měst kultury 2010.

9. Mezinárodní programy a spolupráce

 • BRÜGGEMANN, Michael
  Ein Haus trägt Kappe. Uefa-Verwaltungsgebäude in Nyon/CH.
  Správní budova UEFA v Nyonu se skleněnou klenutou fasádou odstíněnou "kšilty" z dekorativního betonu, Švýcarsko.
  DBZ 2010,č.7,s.32-39,9 fot.,1 pl.,3 půd.,4 řezy
  Ukázka spojení úspor energie a estetiky na správní budově UEFA ve švýcarském Nyonu. Trojitá skleněná fasáda vpouští dovnitř světlo a teplo a poskytuje pohled na Ženevské jezero.
 • KORKISCHOVÁ, Věra
  OP CENTRAL EUROPE: Výzva na strategické projekty.
  Moderní obec 2010,č.8,s.20,1 tab.
  Program CENTRAL EUROPE je zaměřen na inovace, zlepšování dostupnosti, udržitelný rozvoj a zvyšování konkurenceschopnosti měst a regionů ve střední Evropě.
 • KRAUS, Cornelie
  Der Name ist Programm! Gymnasium "Kyoto" in Poitiers/F.
  Jméno je program! Gymnázium "Kjóto" v Poitiers, Francie.
  DBZ 2010,č.7,s.24-31,9 fot.,1 pl., 1 půd.,3 řezy
  "Lyceum Kjóto" je gymnázium o kapacitě 500 studentů, odborně zaměřené na ekologické zemědělství a výrobu potravin. Jeho název je odvozen z Kjótského protokolu o snižování produkce skleníkových plynů.
 • PLESNÍK, Jan
  Národní park Doňana.
  Ochr. přír. 2010,č.3,s.32-34,6 fot.,mp.,angl.res.
  Seznámení s národním parkem Doňana ve Španělsku, jeho vznik a lokalizace, popis pěti základních ekosystémů, bohatství ptačích druhů a jiných živočichů, vyrovnávání se se současnými těžkostmi.
 • SOBEK, Michal
  Menší obce a města vyhlížejí poslední šance na peníze z EU.
  Moderní obec 2010,č.8,s.22,2 obr.
  V rámci ROP Moravskoslezsko je většina dotací z fondů EU pro malé obce a střední města již vyčerpána. Efektivní jsou projekty z oblasti cestovního ruchu nebo regenerace brownfields.

10. Vodní hospodářství

11. Regionální politika a regionální rozvoj

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

 • Bydlení z pohledu sociologie.
  ERA 2010,č.3,s.56-63,14 gr.
  Příspěvky různých autorů: Vývoj cen bytů v krajích 2000-2009. Regionální rozdíly ve finanční dostupnosti bydlení a jejich vliv na migraci za prací. Problém deregulace nájemného. Porodnost a bydlení.
 • Obytný soubor v Počernicích.
  Nové Počernice Housing Estate.
  Stavba 2010,č.2,s.58-59,6 obr.,1 řez,1 půd.,angl.res.
  Bytový areál "Horní Počernice" tvoří bytové domy, řadové rodinné domy a viladům - celkem 107 bytů. Součástí areálu je administrativní budova s kavárnou a podzemní bytový dům F (autor arch. Michal Hlaváček).
 • Rekonstrukce vede ke zhodnocení domu.
  Stavitel 2010,č.7/8,s.18-19,4 obr.
  Rekonstrukce a opravy bytů vnímá majitel jako nejnutnější náklady na opravu. Z toho plynou úspory a kompromisy při samotné realizaci. Dobře provedená rekonstrukce zvýší komfort bydlení i tržní cenu bytu.
 • Režii správních firem je možné snížit.
  Moderní obec 2010,č.8,s.29,1 obr.
  O správu obecního bytového fondu v Praze 2 se stará pět správních firem. Na úřadu městské části je zastřešuje oddělení správy bytového fondu.
 • Zelené řešení pro zdravé bydlení.
  Stavitel 2010,č.7/8,s.20-21,2 obr.
  Moderní dům, to jsou úspory energie, vhodné použití stavebních materiálů i způsob výstavby. Jednou z možností jak předcházet alergiím zapříčiněných plísněmi je postavit "zdravý" dům.
 • CZUMALO, Vladimír
  Co si to stavíme? O třech bytových souborech.
  What kind of places are we building? Considerations on three residental complexes.
  Stavba 2010,č.2,s.44-53,8 obr.,lit.,text též angl.
  Stručně o výstavbě souboru rodinných domků nazvaných Terasy Unhošť, Villa Park Čechovka a o obytném souboru v Nových Počernicích. Příspěvky o jednotlivých stavbách na stránkách 54-55, 56-57 a 58-59.
 • DAXBÖCK, Christine - KAUFMANN, Christian
  Konjunkturmotor Wiener Wohnbau.
  Motor konjunktury vídeňské bytové výstavby.
  Perspektiven 2010,č.3/4,s.12-19,9 obr.
  Město Vídeň vkládá velké investice do sanace staré a budování nové bytové výstavby a zajistilo tím mimo jiné vznik 23 tisíc nových pracovních míst.
 • FÖRSTER, Wolfgang
  Vom Niedrigenergie - zum Plusenergiehaus: Strategien für eine klimaneutrale Stadt.
  Od nízkoenergetického k plus energetickému domu: Strategie pro klimaticky neutrální město.
  Perspektiven 2010,č.3/4,s.28-30,3 obr.
  Vídeň patří mezi vedoucí města nízkoenergetické bytové výstavby. Tzv. "Plus energetický dům" představuje nejen krok k úsporám energie, ale i k samotnému vytváření energie pro jeho uživatele.
 • FREMLOVÁ, Lucie (přel.)
  4pokojový dům v belgických Antverpách.
  4 Room House in Antwerp, Belgium.
  ERA 2010,č.3,s.42-47,6 obr.,5 půd.,angl.res.
  Zástavba uzoučké proluky (šíře 2,4 m) vedla k vyloučení dveří z objektu - včetně vstupních. Každé podlaží tvoří jeden prostor. Vnější prostor odděluje pouze sklo. Ocelový skelet byl osazen mezi domy za 3 týdny.
 • FREMLOVÁ, Lucie (přel.)
  Novodobá chudoba = novodobé bohatství: "Hiphouse" v nizozemském Zwolle.
  New Poverty = New Richness: "Hiphouse" in Zwolle, Holland.
  ERA 2010,č.3,s.22-25,3 obr.,2 půd.,1 řez,1 pl.,angl.res.
  Novostavba nájemního domu v rezidenční čtvrti stotisícového města je ukázkou, že loftové prostory nejsou vyhrazeny jen pro zámožné, ale jsou realizovatelné i v kontextu sociálního bydlení.
 • FREMLOVÁ, Lucie (přel.)
  Sociální bydlení ve francouzském Mulhouse.
  Social Housing in Mulhouse, France.
  ERA 2010,č.3,s.26-29,10 obr.,2 řezy,2 půd.,angl.res.
  Architekti použitím levných průmyslových stavebních prvků a nenáročných detailů umožnili vznik velkorysých otevřených prostor. Objekt obsahuje domy pro nízkopříjmové skupiny obyvatel.
 • GROSCHOPF, Dieter
  Leben und wohnen im Sonnwendviertel.
  Žít a bydlet v Sonnwendviertel.
  Perspektiven 2010,č.3/4,s.20-27,12 obr.
  Ukázka vítězného projektu i dalších cen urbanistické soutěže na vybudování nové obytné plochy v Sonnwendviertel, někdejším areálu spolkových drah.
 • KREUZIGEROVÁ, Pavla
  Rekonstrukce do přepychu. Luxusní bydlení.
  Ekonom 2010,č.30,s.48-49,5 obr.
  V Praze se realizovaly dva nové projekty luxusního bydlení - Nekázanka penthouses a River House. Na projektech se podílela renomovaná architektonická studia.
 • KUCHTA, Marek (přel.)
  Aktivní solární dům v rakouském Kraigu.
  Active Solar House in Kraig, Austria.
  ERA 2010,č.3,s.48-51,3 obr.,2 půd.,5 sch.,angl.res.
  Vzorový rodinný dům je shrnutím dosavadních poznatků z výstavby energeticky úsporných staveb a modelovým případem ukazujícím budoucí vývojové tendence. Koncept je spjat s hospodařením s energiemi.
 • KUCHTA, Marek (přel.)
  Bytový dům Svartlamoen v norském Trondheimu.
  Svartlamoen Residence in Trondheim, Norway.
  ERA 2010,č.3,s.34-37,4 obr.,2 půd.,2 řezy,angl.res.
  Novostavba kolektivního bytového domu je příspěvkem do diskuse o sociální architektuře. Díky stavebním technikám a prostorovému řešení je nízký nájem a kvalitní bydlení. Výslednou podobu bytů určují uživatelé.
 • KUCHTA, Marek (přel.)
  Okurajama Apartments: bytový dům v japonské Jokohamě.
  Okurayama Apartments: Apartment Building in Yokohama, Japan.
  ERA 2010,č.3,s.38-41,5 obr.,1 sit.,3 půd.,1 řez,angl.res.
  Byty vypadají jako jeskyňky v kvádru. Atria rozšiřují plochu bytů a spojují vnitřek bytu s okolním světem. Apartmány nejsou děleny na menší místnosti, ale každá místnost má dvě přímé zdi.
 • KULHÁNEK, František
  Atypický rodinný dům s atriovým uspořádáním.
  Stavitel 2010,č.7/8,s.42-45,6 obr.,1 pl.,1 řez,2 půd.
  Rodinný dům v Heřmanově Městci je atriového uspořádání, jedno a dvoupodlažní s ozeleněnými pultovými střechami. Součástí obytné zahrady s jezírkem je byt pro rodiče, na který navazuje sklepní prostor.
 • LOVRITŠ, Veronika
  Sociální bydlení a jeho trendy.
  Moderní obec 2010,č.8,s.30,1 obr.
  Veřejný ochránce práv navrhuje třístupňový koncept sociálního bydlení. Kromě právního a finančního aspektu je kladen důraz na doprovodné sociální služby.
 • LUX, Martin - SUNEGA, Petr
  Private Rental Housing in the Czech Republic: Growth and...?
  Soukromé nájemní bydlení v České republice: Růst a ...?
  Sociol. čas. 2010,č.3,s.349-373,3 tab.,2 gr.,lit.
  Článek popisuje vývoj soukromého nájemního bydlení po roce 1990 v mezinárodním kontextu a v kontextu České republiky. Vliv státních předpisů na systémy bydlení.
 • POHL, Thomas
  Folgen des demographischen Wandels in einer ´Gewinnerregion´: Kleinräumig differenzierte Betrachtung der Bevölkerungsentwicklung in der "Wachsenden Stadt" Hamburg.
  Následky demografické změny ve "vítězném"regionu: maloplošná analýza vývoje obyvatelstva v rostoucím městě Hamburk.
  Raumforsch. und Raumordn. 2010,č.3,s.195-206,1 tab.,1 mp.,1 gr.,angl.res.,lit.
  Stálá imigrace mladých lidí do velkoměsta typu Hamburk zkresluje dopady demografických změn, především stárnutí obyvatelstva. Na monofunkční rezidenční čtvrti však nemá imigrace pozitivní vliv.
 • SEDLÁKOVÁ, Radomíra
  Splněný sen o bydlení...
  Stavitel 2010,č.7/8,s.45
  Dům v Heřmanově Městci je dům člověka, který miluje přírodu. Přízemí - kámen a sklo za posuvnou dřevěnou stěnou. Atrium - prosklený prostor s vodou a zelení. Patro - dřevo. Výhled - na zahradu, koně i krajinu.
 • SCHMIDT, Jiří
  Bytové domy. U Statku, Záběhlice.
  U Statku apartment buildings, Záběhlice.
  Stavba 2010,č.2,s.38-43,8 obr.,4 půd.,1 řez,text též angl.
  Novostavba dvou dvoupodlažních objektů s garážovým stáním v suterénu a využitým podkrovím. Zástavba pozemku bytovým domem se středním standardem. Různé zvlnění hřebene střechy dostatečně osvětluje horní patro.
 • SCHNUR, Olaf - MARKUS, Ilka
  Quartiersentwicklung 2030: Akteure, Einflussfaktoren und Zukunftstrends - Ergebnisse einer Delphi-Studie.
  Rozvoj bydlení 2030: aktéři, klíčové faktory a budoucí trendy - výsledky studie Delphi.
  Raumforsch. und Raumordn. 2010,č.3,s.181-194,2 tab.,2 gr.,angl.res.,lit.
  Jak demografické změny a rozkolísaný trh s byty ovlivní budoucí situaci v Německu? Silné a slabé stránky jednotlivých typů bydlení. Jaké jsou současné metatrendy projevující se v poptávce?
 • VAITTINEN, Karolina
  Model pro výstavbu pasivního domu.
  Stavitel 2010,č.7/8,příl. Udržitelné stavění,s.VIII,1 obr.
  Od března do května putoval MESH, mobilní energeticky úsporný dům od společnosti BASF, po státech Evropy včetně ČR. Má být vzorem pro výstavbu pasivních objektů.
 • VINŠOVÁ, Hana
  Kudy vede cesta k lepšímu sídlišti.
  Stavitel 2010,č.7/8,s.12,1 fot.
  Kladno zvolilo pro revitalizaci svého největšího sídliště Kročehlavy poměrně složitý, ale efektivní postup financování. Jak přesně zástupci města postupovali, popisuje Vojtěch Munzar, náměstek primátora.
 • VRÁNKOVÁ, Karolína
  Sny o bydlení, Berlín 2010.
  Dreams about Housing, Berlin 2010.
  ERA 2010,č.3,s.16-21,16 obr.,angl.res.
  Jak se změnily požadavky na bydlení. Originální příklady z Berlína - společně bydlet, sdílet bydlení, společně stavět, pracovat a bydlet v centru jako na periferii, na sídlišti nově, s autem na balkon.
 • ZADRAŽILOVÁ, Lucie
  Byt jako zrcadlo životního stylu. Několik poznámek k současným proměnám bytových dispozic u nás.
  The Flat as a Mirror of Life-style. A Few remarks on Contemporary Changes in the Spatial Plans of Flats in Our Country.
  ERA 2010,č.3,s.30-33,16 obr.,1 sch.,5 půd.,1 tab.,angl.res.
  Dispozice bytu je obrazem společnosti a její kultury. Nároky na uspořádání i velikost se mění. Bohatí už bydlení vyřešili, tak se dnes staví nejčastěji 2 + k. k. (80 % současné výstavby).

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

 • PYŠKOVÁ, Jana
  Thames Barrier Park.
  Zahrada - park - krajina 2010,č.2,s.48-54,8 fot.
  Historie vzniku, realizace a popis rozsáhlého parku na území londýnských Docklands, jako příkladu regenerace zdevastovaných území na předměstích velkých měst.
 • VLČEK, Jakub
  Lehká střecha nad hlavou.
  Domov 2010,č.6,s.108-112,5 obr.
  Mezi lehkou střešní krytinu řadíme zejména asfaltové šindele a plechové šablony. Tyto materiály si získaly příznivce díky snadné pokládce, bezúdržbovosti a bezproblémové manipulaci.
 • VOLNÝ, Ondřej - KUBISZOVÁ, Milena
  Fitness a wellness octárna v Kutné Hoře.
  Octárna Fitness and Wellness in Kutná Hora.
  ERA 2010,č.3,Speciál Prostorový design,s.100-103,5 obr.,2 půd.,1 řez, angl.res.
  Konverze prvorepublikového potravinářského závodu na volnočasové centrum slučuje pod jednu střechu dvě tradiční městské instituce - mučírnu a lázně. Přeměna průmyslového objektu na polyfunkční dům.

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

 • BOROVIČKOVÁ, Radka
  Světlo na zahradě.
  Domov 2010,č.6,s.120-123,9 obr.
  Venkovní osvětlení má tři základní funkce: orientační, užitkovou a okrasnou. Základem je výběr vhodného svítidla, barvy světla a míry osvětlení.
 • FLEK, Petr
  Centrum ekologické výchovy jako vzor.
  Stavitel 2010,č.7/8,s.22-24,10 obr.
  Koncepce objektu "Centrum ekologické výchovy Kladno" v centru krajiny, poznamenané těžbou uhlí, byla řešena ve vysokém standardu energetické úspornosti. Spotřeba tepla je snížena o více než 50 %.
 • LÁZŇOVSKÝ, Matouš
  Věda roste na zelené louce. Infrastruktura.
  Ekonom 2010,č.32/33,s.68-69,3 obr.,1 tab.
  V nejbližších letech bude v ČR realizováno několik nových vědeckých center (Praha, Brno, Ostrava). Na podporu české vědy bylo vyčleněno 60 miliard korun, z toho 85 procent poskytne Evropská unie.
 • VAITTINEN, Karolina
  Model pro výstavbu pasivního domu.
  Stavitel 2010,č.7/8,příl. Udržitelné stavění,s.VIII,1 obr.
  Od března do května putoval MESH, mobilní energeticky úsporný dům od společnosti BASF, po státech Evropy včetně ČR. Má být vzorem pro výstavbu pasivních objektů.

18. Občanské vybavení a služby

 • Cinémas transfigurés. Photographies de Stepahn Zaubitzer.
  Proměna kinosálů. Fotografie Stephana Zaubitzera.
  Urbanisme 2010,č.373,s.15-19,7 fot.
  Ukázky adaptace nevyužívaných kinosálů ve velkých evropských a amerických městech na konferenční sály, posluchárny, prezentační místnosti, kostely a koncertní sály.
 • Interview mit den Architekten Kazuyo Sejima und Ryue Nishizawa.
  Interview s architekty Kazuyo Sejima a Ryue Nishizawa.
  DBZ 2010,č.7,s.18-19,5 fot.,2 pl.
  Dva japonští architekti získali Pritzkerovu cenu za návrh Rolex Learning Center v Lausanne. Učení a setkávání stimulované architekturou a topografickými prvky. Technické rafinesy.
 • Unikátní dopravní hřiště.
  Moderní obec 2010,č.8,s.23,1 obr.
  V regionu Moravskoslezsko byl realizován projekt dopravního hřiště simulující silniční provoz v reálných podmínkách. Další projekty s dotační podporou jsou připravovány.
 • BALÍK, Milan
  Za staráčem pod kaštany. Pivní zahrádky.
  Ekonom 2010,č.31,s.62-63,1 obr.
  Na zahrádku nuselské Restaurace Na Květnici se vejde až 370 hostů. Návštěvníci sem chodí přes den za kvalitní kuchyní, ve večerních hodinách se čepuje hlavně pivo - desítka.
 • BALLÍK, Milan
  Františkánská zvonkohra. Pivní zahrádky.
  Ekonom 2010,č.30,s.62-63,2 obr.
  Díky dlouhé historii točení piva je pražská zahrádka U Pinkasů jedinečným podnikem. Na návštěvníky zde dýchá historie - torza kamenných kleneb původně plánované katedrály i mytické příběhy ubitých františkánů.
 • BALLÍK, Milan
  Letenské variace. Pivní zahrádky.
  Ekonom 2010,č.34,s.70-71,1 obr.,1 mp.
  Do Letenských sadů proudí davy Pražanů již od poloviny 19. století. Zahradní restaurace Letenský zámeček nabízí kromě labužnických potěšení jedinečný pohled na Staré Město.
 • BALLÍK, Milan
  Stříbrný vítr pod baštami. Pivní zahrádky.
  Ekonom 2010,č.32/33,s.98-99,1 obr.
  Písecká restaurace U Reinerů má v létě svoji zahrádku vždy obsazenou. K posezení láká příjemné prostředí zeleně i blízkost historických domů a především výborná kuchyně i čepované pivo.
 • BRÜGGEMANN, Michael
  Ein Haus trägt Kappe. Uefa-Verwaltungsgebäude in Nyon/CH.
  Správní budova UEFA v Nyonu se skleněnou klenutou fasádou odstíněnou "kšilty" z dekorativního betonu, Švýcarsko.
  DBZ 2010,č.7,s.32-39,9 fot.,1 pl.,3 půd.,4 řezy
  Ukázka spojení úspor energie a estetiky na správní budově UEFA ve švýcarském Nyonu. Trojitá skleněná fasáda vpouští dovnitř světlo a teplo a poskytuje pohled na Ženevské jezero.
 • FREMLOVÁ, Lucie (přel.)
  Novodobá chudoba = novodobé bohatství: "Hiphouse" v nizozemském Zwolle.
  New Poverty = New Richness: "Hiphouse" in Zwolle, Holland.
  ERA 2010,č.3,s.22-25,3 obr.,2 půd.,1 řez,1 pl.,angl.res.
  Novostavba nájemního domu v rezidenční čtvrti stotisícového města je ukázkou, že loftové prostory nejsou vyhrazeny jen pro zámožné, ale jsou realizovatelné i v kontextu sociálního bydlení.
 • FREMLOVÁ, Lucie (přel.)
  Sociální bydlení ve francouzském Mulhouse.
  Social Housing in Mulhouse, France.
  ERA 2010,č.3,s.26-29,10 obr.,2 řezy,2 půd.,angl.res.
  Architekti použitím levných průmyslových stavebních prvků a nenáročných detailů umožnili vznik velkorysých otevřených prostor. Objekt obsahuje domy pro nízkopříjmové skupiny obyvatel.
 • GHANI, Naďa
  Staroměstská restaurace - kulinářský ráj.
  Domov 2010,č.6,s.132-135,8 obr.
  Architekti inspirováni starobylými hostinci vzdali vybavením hold stylu "nové jako staré". Zvenku jednoduše zrenovovaná budova skrývá atmosféru, v níž se snoubí svět luxusu s téměř rodinným prostředím.
 • HARTING, Mechthild
  Steinwüste versus urbaner Platz.
  Kamenná pustina versus urbanisticky kvalitní náměstí.
  Garten + Landschaft 2010,č.7,s.11-13,5 fot.,1 pl.
  Nový urbanistický návrh Goetheho náměstí narazil v r. 2008 na prudký odpor Frankfurťanů kvůli jeho údajné strohosti a prázdnotě. Pokračuje debata o tom, jak by mělo vypadat urbanisticky zdařilé řešení náměstí.
 • HONSOVÁ, Marcela
  Rusové? Veliký mýtus. Lázeňský byznys.
  Ekonom 2010,č.32/33,s.40-43,2 obr.,1 tab.,1 gr.
  Současnou lázeňskou klientelu tvoří především Češi a Němci, následují Rusové. Hospodářská krize se podepsala i v oblasti lázeňství. Přesto zůstává tento byznys stále lukrativní.
 • HRUŠKA, Blahoslav
  Prázdný butik na Manhattanu. Česká diplomacie.
  Ekonom 2010,č.30,s.38-41,5 obr.
  Česká národní budova v New Yorku je po nákladné rekonstrukci (812 milionů korun). Díky své špatné poloze ve městě je však málo navštěvovaná a pronájem místností vydělá pouze 4 miliony korun ročně.
 • KRAUS, Cornelie
  Der Name ist Programm! Gymnasium "Kyoto" in Poitiers/F.
  Jméno je program! Gymnázium "Kjóto" v Poitiers, Francie.
  DBZ 2010,č.7,s.24-31,9 fot.,1 pl., 1 půd.,3 řezy
  "Lyceum Kjóto" je gymnázium o kapacitě 500 studentů, odborně zaměřené na ekologické zemědělství a výrobu potravin. Jeho název je odvozen z Kjótského protokolu o snižování produkce skleníkových plynů.
 • KYNČL, Jakub - ŠTOJDL, Václav
  Obnova obřadní síně nové radnice v Uherském Hradišti.
  Renovation fo the New Town Hall's Ceremonial Parlour in Uherské Hradiště.
  ERA 2010,č.3,Speciál Prostorový design,s.110-111,3 obr.,angl.res.
  Rekonstrukce společenských prostor radnice. Obřadní síň je historický sál s nástěnnými malbami Joži Úprky. Doplnění reprezentativních prostor o vedlejší sál - rautovnu a přípravnu.
 • LÁZŇOVSKÝ, Matouš
  Věda roste na zelené louce. Infrastruktura.
  Ekonom 2010,č.32/33,s.68-69,3 obr.,1 tab.
  V nejbližších letech bude v ČR realizováno několik nových vědeckých center (Praha, Brno, Ostrava). Na podporu české vědy bylo vyčleněno 60 miliard korun, z toho 85 procent poskytne Evropská unie.
 • LOVRITŠ, Veronika
  Sociální bydlení a jeho trendy.
  Moderní obec 2010,č.8,s.30,1 obr.
  Veřejný ochránce práv navrhuje třístupňový koncept sociálního bydlení. Kromě právního a finančního aspektu je kladen důraz na doprovodné sociální služby.
 • MEHL, Robert
  BauWerk / Rolex Learning Center, Lausanne/CH. Die Konstruktion.
  Konstrukce stavby Rolex Learning Center, Lausanne, Švýcarsko.
  DBZ 2010,č.7,s.20-21,4 fot.,3 řezy
  Přesné bednění pro pohledový beton. Zajímavé konstrukční řešení vlnité střechy. Průhled do okolní krajiny. V interiéru prostory pro studium, přednášky, výzkum, společenské kontakty a správu budovy.
 • MEHL, Robert
  Eine Welle zum Surfen. Rolex Learning Center, Lausanne/CH.
  Vlna k surfování. Rolex Learning Center, Lausanne, Švýcarsko.
  DBZ 2010,č.7,s.16-17,2 fot.
  Zvlněná bezbariérová nízkopodlažní stavba studijního centra Vysoké školy technické v Lausanne slouží studentům všech studijních oborů. Originální řešení prostoru studoven, průhledná fasáda.
 • VOLNÝ, Ondřej - KUBISZOVÁ, Milena
  Fitness a wellness octárna v Kutné Hoře.
  Octárna Fitness and Wellness in Kutná Hora.
  ERA 2010,č.3,Speciál Prostorový design,s.100-103,5 obr.,2 půd.,1 řez, angl.res.
  Konverze prvorepublikového potravinářského závodu na volnočasové centrum slučuje pod jednu střechu dvě tradiční městské instituce - mučírnu a lázně. Přeměna průmyslového objektu na polyfunkční dům.

19. Rekreace a volný čas

 • BALLÍK, Milan
  Františkánská zvonkohra. Pivní zahrádky.
  Ekonom 2010,č.30,s.62-63,2 obr.
  Díky dlouhé historii točení piva je pražská zahrádka U Pinkasů jedinečným podnikem. Na návštěvníky zde dýchá historie - torza kamenných kleneb původně plánované katedrály i mytické příběhy ubitých františkánů.
 • DRBAL, Karel
  Jeskyně ve světle cestovního ruchu.
  Ochr. přír. 2010,zvl.č. Cestovní ruch a chráněná území,s.45-46,1 fot.,1 gr.
  Jeskyně z pohledu cestovního ruchu jako zdroj poznání, nástroj ochrany přírody a životního prostředí i jako objekty managementu, kategorie nepřístupných, přístupných a veřejnosti zpřístupněných jeskyň.
 • DRBALOVÁ, Pavla
  Některé aspekty návštěvnosti zpřístupněných jeskyní.
  Ochr. přír. 2010,zvl.č. Cestovní ruch a chráněná území,s.46-48,1 fot.,tab.,gr.
  Průzkum návštěvnosti ve 14 zpřístupněných jeskyních v ČR v roce 2008. Analýza byla zaměřena na vývoj návštěvnosti jeskyní v čase a na dotazníkové šetření zachycující faktory ovlivňující návštěvnost.
 • HUŠEK, Jiří - VÍTEK, Ondřej
  Jak na rekreaci a sport z pozice orgánu ochrany přírody a krajiny.
  How a State Nature Conservancy Authority Should Tackle Holiday-Making and Sports.
  Ochr. přír. 2010,zvl.č. Cestovní ruch a chráněná území,s.15-18,5 fot.,angl.res.
  Vliv provozování různých druhů sportovních a rekreačních aktivit na chráněnou krajinu, proces posuzování orgánů ochrany přírody pro schválení či zamítnutí aktivit, role Metodických listů AOPK ČR.
 • INDROVÁ, Jarmila
  Cestovní ruch - důležitá součást ekonomiky a významný faktor rozvoje destinací.
  Tourism - An Important Economic Sector and a Significant Factor in Destination Developments.
  Ochr. přír. 2010,zvl.č. Cestovní ruch a chráněná území,s.3-7,5 fot.,tab.,lit.,angl.res.
  Postavení cestovního ruchu v ekonomice České republiky, jeho udržitelný rozvoj a vliv na rozvoj regionů a zaměstnanost, tabulky s ukazateli výsledků průzkumů a prognóz pro cestovní ruch v ČR i ve světě.
 • KLÍCHOVÁ, Marcela
  ROP Severozápad pro cestovní ruch.
  Moderní obec 2010,č.8,s.21,2 obr.
  V roce 2010 podpoří Regionální operační program Severozápad rozvoj cestovního ruchu dotacemi ve výši 1,5 mld. korun. Důraz je kladen na kvalitní marketing, lepší ubytování i nové atrakce.
 • MORAVEC, Jan
  Občanská sdružení - zpřístupňování zajímavých lokalit turistům.
  Ochr. přír. 2010,zvl.č. Cestovní ruch a chráněná území,s.41-42,3 fot.
  Role občanských sdružení při zpřístupňování a prezentaci zajímavých a krajinných lokalit v rámci rozvoje cestovního ruchu, prvky zpřístupňování, financování aktivit sdružení, příklady.
 • PÁSKOVÁ, Martina - ZELENKA, Josef
  Udržitelnost cestovního ruchu a ochrana přírody a krajiny v České republice.
  Tourism Sustainability and Nature Conservation and Landscape Protection in the Czech Republic.
  Ochr. přír. 2010,zvl.č. Cestovní ruch a chráněná území,s.19-22,5 fot.,angl.res.,lit.
  Hledání cesty k udržitelnosti cestovního ruchu ve zvláště chráněných územích, formulování východisek pro cestovní ruch, příprava metodiky k zajišťování udržitelnosti cestovního ruchu v národních parcích.
 • PATZELT, Zdeněk
  Táboření v přírodě.
  Camping in Nature.
  Ochr. přír. 2010,zvl.č. Cestovní ruch a chráněná území,s.38-39,4 fot.,angl.res.
  Problematika existence a zřizování míst k táboření a nocování v přírodě ve vztahu k legislativě, správě a ochraně přírody v ČR, příklad z nocoviště v národním parku Šumava.
 • PATZELT, Zdeněk
  Význam monitorování cestovního ruchu.
  Importance of Tourism Monitoring.
  Ochr. přír. 2010,zvl.č. Cestovní ruch a chráněná území,s.29-30,1 fot.,gr.,lit.,angl.res.
  Proces monitorování vývoje turistických destinací pro možnost jejich vzájemného porovnávání, s cílem maximálního využití ekonomického potenciálu přírodně atraktivních území v cestovním ruchu.
 • PLESNÍK, Jan
  Kategorie Mezinárodní unie na ochranu přírody pro chráněná území. Možnosti jejich turistického využití.
  The IUCN (International Union for Conservation of Nature) Protected Area Categories: Possibility of Their Applications in Tourism.
  Ochr. přír. 2010,zvl.č. Cestovní ruch a chráněná území,s.26-28,3 fot.,angl.res.,lit.
  Vysvětlení pojmu chráněné území, dění kolem procesu vymezení šesti kategorií chráněných území, problémy s chráněnou krajinou a využíváním přírodních zdrojů.
 • SLONKOVÁ, Jana
  Chráněná území - přínos nebo ztráta?
  Protected Areas - A Benefit or a Loss?
  Ochr. přír. 2010,zvl.č. Cestovní ruch a chráněná území,s.8-10,1 fot.,gr.,angl.res.
  Význam chráněných území a jejich podpora, vliv na uspokojování současných potřeb obyvatel v dotčených oblastech, přínos chráněných území k udržitelnému rozvoji regionu, poznatky ze Šumavy.
 • VÍTEK, Ondřej - PEŠOUT, Pavel
  Význam cestovního ruchu pro ochranu přírody - příležitost nebo hrozba?
  The Importance of Tourism for Nature Conservation - A Challenge or a Threat?
  Ochr. přír. 2010,zvl.č. Cestovní ruch a chráněná území,s.12-14,2 fot.,angl.res.
  Vliv cestovního ruchu na chráněná území, na vztah veřejnosti k přírodě, limity využití území pro ČR, úsilí o sladění zájmů ochrany přírody a cestovního ruchu na všech úrovních státní správy.
 • ZIMMERMANN, Annie
  Dole, l´attrait d´un patrimoine partagé.
  Město Dole láká historickými památkami.
  Urbanisme 2010,č.373,s.53-54,2 fot.
  Starobylé francouzské město Dole má 26 000 obyvatel, historické jádro o rozloze 113 ha a mnoho vzácných historických památek. Je zde pořádáno mnoho kulturních, uměleckých a sportovních akcí.

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

22. Výpočetní technika v územním plánování, informační systémy

23. Různé

 • Dienststellen und Telefon verzeichnis 2010.
  Pracoviště a telefonní seznam 2010.
  Perspektiven 2010,zvl.č.Dienststellen und Telefon Verzeichnis 2010,200 s.
  Celé číslo obsahuje přehled adres a telefonních čísel pro jednotlivé obvody města Vídně na důležité státní a městské úřady, organizace i sociální a kulturní instituce.
 • ŠTEFÁČEK, Stanislav
  Encyklopedie vodních ploch Čech, Moravy a Slezska.
  Praha,Libri 2010.367 s.,fot.,obr.příl.s.I-XIV,lit.,rejstř.
  Encyklopedie prezentuje přes 3 000 vodních ploch nacházejících se na území České republiky, abecedně uspořádaná hesla s popisem vodních ploch a účelu vodních nádrží, včetně zajímavostí z blízkého okolí.
  14 616
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 28. 9. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022