Česky English Deutsch Francais

Novinky 1 / 2011

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

5. Rozvoj osídlení a velkých územních celků

6. Územní plánování měst

7. Územní plánování částí měst

8. Venkovská sídla

9. Mezinárodní programy a spolupráce

10. Vodní hospodářství

11. Regionální politika a regionální rozvoj

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

 • Energy by design.
  Úspory energie v souvislosti s kulturními a přírodními památkami.
  Green Places 2010,č.69,s.36-39,8 obr.
  Organizace The National Trust, chránící a pečující o kulturní a přírodní dědictví Británie, se ve svých projektech zavázala výrazně snížit využívání fosilních paliv a celkově zredukovat spotřebu energie.
 • Pioneering agreement paves way for sustainable Stoke-on-Trent.
  Průkopnická dohoda razí cestu pro trvalou udržitelnost města Stoke-on-Trent.
  Green Places 2010,č.69,s.16
  Anglické město Stoke-on-Trent se spolu se společností EON zapojilo do hojně financovaného programu, jenž má zlepšit energetickou efektivnost a soběstačnost domovů za využití zelené energie.
 • JIRÁSEK, František
  Osvětlení přechodů pro chodce v Mostě.
  Doprav. inženýrství 2010,č.2,s.22-23,4 obr.
  Intenzita dopravy obzvláště v rámci městského provozu roste. Přímo úměrně se zvyšuje riziko střetu chodců s vozidly. Zvýšení bezpečnosti lze dosáhnout i instalací osvětlení přechodů pro chodce.
 • LORENZ-HENNIG, Karin
  Wohnungsbestandsentwicklung bei privaten Kleineigentümern. Möglichkeiten und Grenzen kommunaler Initiativen.
  Rozvoj bytového fondu spravovaného drobnými soukromými vlastníky. Možnosti a hranice obecních iniciativ.
  Inform. Raumentw. 2010,č.12,s.891-897,fot.,tab.,gr.,pozn.
  Německý projekt "Experimentální bydlení a rozvoj měst" zkoumal možnosti podpory vlastníků bytových domů při renovacích objektů (se zaměřením na energetické aspekty) a vliv rozvoje bytového fondu na rozvoj měst.
 • PIETSCH, Lena - BENZ, Irmela - SCHWEIZER-RIES, Petra
  Strategien zur Senkung von Energiekosten in einkommensschwachen Haushalten.
  Strategie snižování energetických nákladů v nízkopříjmových domácnostech.
  Inform. Raumentw. 2010,č.12,s.911-918,3 obr.,pozn.
  Shrnutí výsledků a dobré příklady z projektu "Finanční a podpůrné nástroje na řešení energetických nedostatků v sociálním bydlení", na kterém se podílely Francie, Velká Británie, Itálie, Polsko a Německo.

18. Občanské vybavení a služby

19. Rekreace a volný čas

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

22. Výpočetní technika v územním plánování, informační systémy

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 1. 10. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022