Česky English Deutsch Francais

Novinky 11 / 2011

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

4. Přírodovědní východiska územního plánování

 • SIWEK, Tadeusz
  Percepce geografického prostoru.
  Praha,Česká geografická společnost 2011.164 s.,tab.,sch.,mp.,lit.,angl.res.,edice Geographica,sv.7
  Příklady současného geografického vnímání prostoru, jeho vývoj v minulosti a provázanost s ostatními vědami (především s filozofií), výsledky konkrétních výzkumů v podobě mentálních map).
  14 784

5. Rozvoj osídlení a velkých územních celků

 • Österreichisches Raumentwicklungkonzept "ÖREK 2011". Nr. 185.
  Rakouská koncepce územního rozvoje "ÖREK".
  Wien,Österreichische Raumordnungskonferenz 2011.101 s.,mp.,obr.,1 sam.příl. s 3 dopl. dokumenty
  Základní postoje a cíle ÖREK 2011 pro udržitelný rozvoj Rakouska v politickém rámci se samostatnou přílohou obsahující doplňující dokumenty (Převáděcí management, Partnerství ÖREK, Příklady dobré praxe).
  14 786
 • KÖRNER, Milan
  Podunajský prostor, jeho vymezování a charakteristiky.
  The Danube Area, its Delimitation and Characteristics.
  Urban. a územní rozvoj 2011,č.5,s.26-32,angl.res.,1 obr.,2 mp.,7 tab.
  Stručný přehled historie, struktury osídlení, dopravních vazeb a různorodých socioekonomických charakteristik Podunajského prostoru a jeho vymezení v zemích střední Evropy.

6. Územní plánování měst

7. Územní plánování částí měst

8. Venkovská sídla

9. Mezinárodní programy a spolupráce

10. Vodní hospodářství

11. Regionální politika a regionální rozvoj

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

18. Občanské vybavení a služby

19. Rekreace a volný čas

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

22. Výpočetní technika v územním plánování, informační systémy

23. Různé

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 28. 9. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022