Česky English Deutsch Francais

Novinky 6 / 2011

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

 • Neues Museum Berlin erhält Mies-van-der-Rohe-Preis.
  Nové muzeum v Berlíně obdrželo cenu Miese van der Roha.
  DBZ 2011,č.5,s.6,1 obr.
  Stavba Nového muzea v Berlíně obdržela cenu Miese van der Roha 2011 a cenu Evropské unie za současnou architekturu. Podrobnosti na adrese: www.miesarch.com.
 • Nová Athénská charta. Evropská rada urbanistů (ECTP).
  Přeložila Slaninová Barbora.
  Praha,Asociace pro urbanismus a územní plánování 2006.23 s.
  Kompletní český překlad Nové Athénské charty, jejíž novela je zaměřena na obyvatele města a jejich potřeby, předkládá vizi funkčně propojeného města a způsoby, jak toho dosáhnout.
  P 14 731
 • BABEJ, Slavomír
  Ocelový diatom.
  Steel Diatom.
  ASB 2011,č.Speciál,s.10-12,2 obr.,3 det.,angl.res.
  Architektka Jiřičná se při návrhu střešní konstrukce Kongresového centra ve Zlíně nechala inspirovat přírodou - řasou s anglickým názvem diatom. Podrobné informace o konstukčním řešení střechy.
 • DOHNAL, Martin - BRDÁRSKA, Ivana - MUSKENS, Bart
  Prostorové plánování v Nizozemsku: Inspirace pro ČR.
  Moderní obec 2011,č.6,s.46-47,1 mp.,1 gr.
  Stručná charakteristika prostorového plánování v Nizozemsku a jeho možné využití pro územní a strategické plánování ČR.
 • GLEITER, Jörg
  Eine neue (digitale) Werkgesinnung.
  Nové (digitální) smýšlení o práci.
  Werk, Bauen + Wohnen 2011,č.5,s.20-25,7 obr.,angl..res.,franc.res.
  Otázky posledních digitálních, algoritmických postupů v navrhování jsou nejen určovány zaměřením se na budoucnost, ale stejně tak důležitý je i jejich pohled do minulosti a historického vývoje architektury.
 • HENDERSON, Kate
  Planning ahead.
  Plánovat dopředu.
  Green Places 2011,č.75,s.35-37,4 obr.
  Systém plánování v Británii prochází radikálními změnami vzhledem ke změnám rozpočtu země i vzhledem ke změnám klimatu. Tendence místního plánování jednotlivých obcí a lokalit.
 • HON, Milan
  Koncepce bydlení ve více úrovních. Rozbory základních podmínek, prvků, vlivů a výsledků.
  Praha,ČVUT 2011.61 s.,obr.,fot.,pl.
  Přehledný obraz o principech koncepce kompaktního bydlení a urbanismu, metodě a realizacích, o vývoji názorů, které je ovlivňovaly; hledá východisko ze slepé uličky expanze měst.
  14 740
 • HUI, Chen - HLAVÁČEK, Michal
  Stručné dějiny novodobé čínské architektury a cesta architektonické profese v Číně.
  The Brief History of Modern Chinese Architecture, and the way of the Architectural Profession in China.
  Stavba 2011,č.2,s.60-69,25 obr.
  Změny v oblasti architektury a profesionalizace architektů až od roku 1920. Nacionalismus a socialistický modernismus 1949-1979. Vývoj po 1979. Další etapa ve vývoji architektury kolem roku 1990 trvá do dneška.
 • JOANELLY, Tibor
  Reisebegleiter Maniera.
  Cestovní průvodce manýrou.
  Werk, Bauen + Wohnen 2011,č.4,s.20-25,36 obr.,franc.res.,angl..res.
  Pokus o charakterizování současné architektury podle stylistických znaků. Ukázka staveb vztahujících se určitým způsobem k manýrismu 16. století.
 • JOANELLY, Tibor – SCHÄRER, Caspar – ANDRASKAY, Ede
  Die Reise hat erst begonnen.
  Cesta teprve začala.
  Werk, Bauen + Wohnen 2011,č.5,s.26-33,12 obr.,angl..res.,franc.res.
  Rozhovor s architekty o větších možnostech využití počítače v různých fázích navrhování, o jeho efektivitě i úskalích.
 • KÄPPLINGER, Claus
  Neues Leben auf und um den Bunker.
  Nový život vevnitř a okolo bunkru.
  DBZ 2011,č.5,s.38-45,18 obr.
  Masivní okrouhlá věž původního bunkru z druhé světové války byla přestavěna na bytové jednotky se zelenými venkovními plochami na nejsvrchnější úrovni. Přístup umožňuje oddělená věž se schodištěm a můstkem.
 • KOLLER, Michael
  Unzufriedenheit als Motor. Atelier Seraji Architects und Associés, Paris.
  Nespokojenost jako motor. Ateliér Seraji Architects a Associés, Paříž.
  DBZ 2011,č.4,s.72-77,12 obr.
  Ukázky několika vítězných projektů pařížského ateliéru Seraji Architects a Associés. Od doby svého založení v roce 1990 vytvořil ateliér více než 60 projektů hravých forem.
 • KOTALOVÁ, Kateřina
  Parlament jako chrám.
  Parliament as a Cathedral.
  ASB 2011,č.Speciál,s.44-47,6 obr.,3 půd.,1 pohl.,1 řez,angl.res.
  Mezinárodní cenu Brick Award získala realizace zemského fóra a zemského parlamentu Vaduzu v Lichtenštejnsku od německého architekta Göritze. Vytvořil budovy, které povýšily urbanistickou hodnotu Vaduzu.
 • LACAZE, Jean-Paul
  Habiter une maison, est-ce un péché?
  Bydlet ve vlastním domě je hřích?
  Urbanisme 2011,č.378,s.6-7
  Názor, že bydlet ve vlastním domě je hřích, není hříchem jeho obyvatel, ale urbanistů a správních orgánů, kterým se nedaří organizovat periurbanizaci a využít její výhody.
 • MAIER, Karel
  Soutěž o nejlepší urbanistický projekt.
  The competition on the best student urban design.
  Stavba 2011,č.2,s.8-11,5 obr.,angl.res.
  Soutěž studentů vysokých škol. 1. cena: projekt Veřejné prostory centra Prahy. 2. cena: Na kraji města: Liboc-Ruzyně-Řepy. 3. cena: Rokytka - projekt The Stream in the City. Přehled dalších oceněných projektů.
 • PAQUOT, Thierry
  Un Observatoire des pratiques architecturales innovantes.
  Observatoř inovačních zkušeností z architektonické praxe.
  Urbanisme 2011,č.377,s.13,1 fot.
  V návaznosti na konferenci FEPA v Bruselu zahájila 9.2.2011 činnost Observatoř inovačních zkušeností z architektonické praxe. Jde o neziskovou organizaci sdružující různé partnery.
 • SCHÄRER, Caspar
  Reflexionen über Spiegel.
  Odrazy přes zrcadlo.
  Werk, Bauen + Wohnen 2011,č.4,s.32-35,7 obr.
  Novostavba hotelu City Garden ve švýcarském Zugu je zajímavá jak strukturovaným půdorysem, tak fasádou tvořenou deskami chromové oceli, jejichž účelem je odrážet světlo a okolní stromy.
 • ŠILHÁNKOVÁ, Vladimíra (ed.)
  Indikátory udržitelného rozvoje. Teoretické přístupy a zkušenosti v České republice. Případová studie Hradec Králové.
  Hradec Králové,Civitas per Populi 2007.52 s.,tab.,gr.,mp.
  Indikátory udržitelného rozvoje jako nástroj sledování disparit v úrovni obyvatelstva jednotlivých regionů, snaha o podporu implementace principů udržitelného rozvoje na lokální úrovni, případová studie.
  14 745
 • ŠIŠOLÁK, Matej
  Organická architektura v pravoúhlém městě.
  Organic Archtecture in a Right-angled Town.
  ASB 2011,č.Speciál,s.4-8,6 obr.,angl.res.
  Kongresové centrum ve Zlíně dle návrhu arch. Jiřičné vzniklo na místě Masarykovy školy. Tři etapy realizace. Návrh řeší místo s využitím dvou objektů. První je provozní, druhý tvoří dva víceúčelové sály.
 • ŠVÁCHA, Rostislav
  Rob Krier obnovuje městský prostor v jeho přesné formě.
  Stavba 2011,č.2,s.56-59,7 obr.
  Morfologické a typologické prvky pojmu městského prostoru. Definice pojmu "městský prostor". Základní prvky města - náměstí a ulice. Typické funkce městských prostorů. Typologie a morfologie náměstí.
 • ŠVÁCHA, Rostislav - CAJTHAMLOVÁ, Markéta
  Nová budova FA ČVUT.
  The New Faculty of architecture building in Technical Univesity Prague.
  Stavba 2011,č.2,s.22-33,14 obr.,1 sit.,6 půd.,2 pohl.,text také angl.
  Podrobné informace o architektuře a interiéru nové budovy Fakulty architektury ČVUT v Praze. Budova s 8 nadzemními a 3 podzemními podlažími má sloužit 1 800 studentům. Náklady: 1,225 miliardy Kč.
 • TSUI, Eugene
  Thinking outside the box.
  Přemýšlet kreativně.
  Green Places 2011,č.74,s.34-38,8 obr.
  Rozhovor s Dr. Eugenem Tsuim, nekonvenčním architektem, urbanistou a tvůrcem tzv. evoluční architektury, o nutnosti nových přístupů k životu a plánování v souladu s logikou založenou na přírodních principech.
 • VRACHLIOTIS, Georg
  Das produktive Potenzial des Computers.
  Produktivní potenciál počítače.
  Werk, Bauen + Wohnen 2011,č.5,s.6-11,8 obr.,angl..res.,franc.res.
  O navrhování architektury a o starých i nových idejích automatů na architektonické plány a návrhy. Diskuse o těchto „automatech“ probíhají už téměř 50 let.

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

4. Přírodovědní východiska územního plánování

5. Rozvoj osídlení a velkých územních celků

6. Územní plánování měst

 • Brno - staré pohlednice. XVIII. Brno vojenské. Díl 3.
  Brno,Josef Filip (2009?).99 s.,obr.,fot.,text též něm. a angl.,edice Staré pohlednice
  Pokračování 1. a 2. dílu publikace na vojenské téma z doby 1. světové války, kdy staré pohlednice s krátkým textem dokumentují historii vojenských objektů a kasáren Brna a okolí.
  13 418/18
 • The future of trees on London streets.
  Budoucnost stromů na londýnských ulicích.
  Green Places 2011,č.75,s.6,1 obr.
  Cílem programu Street Trees starosty města Londýna bylo nově vysázet 10 000 stromů, avšak vzhledem k nejistému rozpočtu pro příští rok bude tento plán možná ohrožen. Je také nutné přestat zbytečně kácet stromy.
 • ADÁMEK, Jan
  Automobilová doprava v Praze v roce 2010 a tendence vývoje od roku 1991.
  Siln. obz. 2011,č.5,s.127-131,4 tab.,6 gr.
  Praha zaujímá v automobilové dopravě ČR specifické místo, to se projevuje v nadprůměrně vysokých intenzitách i dopravních výkonech. V roce 2010 se automobilová doprava zvýšila o 4,6 % oproti roku 2009.
 • BUHMANN, Erich
  Hannover ist Bundeshauptstadt der Biodiversität.
  Hannover je hlavním spolkovým městem biodiverzity.
  Garten + Landschaft 2011,č.5,s.38,1 obr.
  Město Hannover obdrželo zvláštní cenu „Natur in der Stadt“ (Příroda ve městě) za obnovení zeleně a biodiverzity, což je hlavním cílem procesu rozvoje tohoto města.
 • DANNERT, Hans-Georg
  Frankfurts Antwort auf den Klimawandel.
  Odpověď Frankfurtu na klimatické změny.
  Garten + Landschaft 2011,č.5,s.16-18,2 obr.,1 gr.,1 tab.
  V souvislosti se změnami klimatu vyvíjí Frankfurt strategii přizpůsobitelnosti. Koordinační skupina má řídit nové zásahy do struktury města, ploch zeleně a řešit otázku čistoty ovzduší i zahušťování zástavby.
 • DUPUY, Gabriel
  L´informatisation des villes, vingt ans apres.
  Informatizace měst po dvaceti letech.
  Urbanisme 2011,č.376,s.39-41,2 fot.
  Autor knihy L´informatisation des villes by dnes při jejím přepracování měl změnit i její název, neboť vývoj šel směrem k informační společnosti. Vliv intercommunalités, deregulace trhu telekomunikací aj.
 • GRAS, Pierre
  Quand Leipzig donne le ton de l´Europe durable.
  Lipsko udává tón udržitelnému rozvoji Evropy.
  Urbanisme 2011,zvl.č.39,s.55-57,9 fot.
  Lipsko uplatňuje v souladu s Lipskou chartou integrovaný přístup k udržitelnému rozvoji města s důrazem na upadající čtvrti, rekonstrukci veřejných prostranství, úspory energie, podporu místní ekonomiky aj.
 • KŘÍŽOVÁ, Ludmila
  Pozemky pro výstavbu jsou připraveny. Anketa.
  Veř. správa 2011,č.11,s.8-9,1 mp.
  Anketa se starosty měst Bohumín, Sušice a Chotěboř na téma bytová výstavba - dostatek ploch pro bytovou výstavbu, jejich napojení na technickou infrastrukturu, nejčastější překážky.
 • LOUBIERE, Antoine
  Les villes moyennes cotre-attaquent.
  Střední města jdou do protiútoku.
  Urbanisme 2011,č.378,s.35-36
  20 středních měst se podle informací na DATAR právem brání proti začlenění do modelu metropolizace s jeho negativními dopady na ekonomiku středních měst v důsledku přemísťování průmyslu aj.
 • LOUBIERE, Antoine
  Une ligne d´espoir et de construction de croissance.
  Nastartování ekonomického růstu je nadějí pro střední města.
  Urbanisme 2011,č.378,s.52-53
  Středně velká města v centru průmyslových oblastí si v současných podmínkách mohou udržet svoji konkurenceschopnost jen vysokou úrovní kvalifikace, kvalitou výroby, veřejných služeb a životního prostředí.
 • LUSSAULT, Michel
  SHANGHAI EXPO 2010. Miroir d´un monde urbain.
  Expo Šanghaj 2010. Zrcadlo světových měst.
  Urbanisme 2010,č.375,s,35-37,1 fot.
  Světová výstava v Šanghaji, i přes četné kritické ohlasy, dokonale prokázala své kvality zejména naplněním tematického obsahu „Better City, Better Life“. Výstavu navštívilo 300 000 až 550 000 lidí denně.
 • MONY, Emmanuel
  Forschen für eine bessere städtische Zukunft.
  Bádání ve věci lepší budoucnosti měst.
  Garten + Landschaft 2011,č.5,s.34-37,2 obr.
  Vzhledem k demografickým i klimatickým změnám a k zhušťování městských struktur čekají evropská města velké proměny v souvislosti s čerpáním zdrojů a s kvalitou životního prostředí.
 • PAQUOT, Thierry
  Le centre commercial contre la ville?
  Obchodní centrum versus město?
  Urbanisme 2011,č.377,s.39,2 fot.
  Kritický pohled na historii rozvoje obchodních center za posledních 40 let. FNAU konstatuje, že rozvoj obchodních center sledoval spíše podnikatelské zájmy než urbanistickou a architektonickou kvalitu.
 • QUINCEROT, Richard
  Un gouvernance élargie, sinon rien?
  Governance rozšířená nebo žádná?
  Urbanisme 2011,zvl.č.39,s.45-46,4 fot.
  Idea udržitelného města není populární. Její realizace je dosažitelná širší governancí a osvětou vedoucí k solidaritě, participaci a kreativitě obyvatel, především v zájmu hospodárnosti a životního prostředí.
 • QUINCEROT, Richard
  Une trame (urbaine) nommée désir.
  Žádoucí uspořádání urbanizovaného území.
  Urbanisme 2011,zvl.č.39,s.27-31,četné fot.
  Živelný růst měst hnaný touhou po intimitě bydlení je nenasytným konzumentem zemědělské půdy, jejíž úbytek však lze snížit vhodným řešením obytné zástavby.
 • REINERT, Ulrich
  Kapazitätgrenzen im öffentlichen Verkehr.
  Hranice kapacity ve veřejné dopravě.
  Strasse und Verkehr 2011,č.5,s.12-15,4 obr.,2 gr.,franc.res.,lit.
  Rozsah kapacity dopravy v Bernu, plánování a další alternativy pro budoucí vývoj.
 • ŘIHÁČEK, Tomáš
  Zvukové prostředí města a jeho vliv na prožívání.
  Brno,Masarykova univerzita 2009.240 s.,tab.,sch.,gr.,angl.res.,lit.,příl.
  Působení zvukového prostředí města na každodenní prožívání člověka, jeho modely, pracovní typologie, analýza dvou hlavních výzkumných přístupů ke studiu zvukového prostředí.
  14 736
 • ŠILHÁNKOVÁ, Vladimíra – ŠILHÁNEK, Petr
  Ulice, náměstí a nábřeží Hradce Králové.
  Hradec Králové,Civitas per Populi 2009.185 s.,tab.,gr.,sch.,mp.,fot.
  Popis některých důležitých ulic, náměstí a nábřeží v Hradci Králové, se snahou zachytit logiku a historické okolnosti jejich vývoje, oblíbenost a kvalitu veřejného prostoru.
  14 732
 • ŠVÁCHA, Rostislav
  Rob Krier obnovuje městský prostor v jeho přesné formě.
  Stavba 2011,č.2,s.56-59,7 obr.
  Morfologické a typologické prvky pojmu městského prostoru. Definice pojmu "městský prostor". Základní prvky města - náměstí a ulice. Typické funkce městských prostorů. Typologie a morfologie náměstí.
 • TŘEBICKÝ, Viktor – NOVÁK, Josef (eds.)
  Sborník z konference: Udržitelný rozvoj měst. Jablonec nad Nisou, 25.-26.5.2010.
  Praha,Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj 2010.74 s.,tab.,gr.,obr.,fot.,pl.,lit.
  Příspěvky z konference hodnotí udržitelnost rozvoje měst v České republice v uplynulých 20 letech a posuzují úspěšnost praktické aplikace konceptu udržitelného rozvoje na místní úrovni.
  14 751

7. Územní plánování částí měst

 • BASSETT, Shannon
  Neues Leben am Bund in Shanghai.
  Nový život na pobřežní promenádě v Šanghaji.
  Garten + Landschaft 2011,č.4,s.29-31,5 obr.
  Na místě městské dálnice v Šanghaji vznikla v rámci regenerace dlouhá pobřežní promenáda. Původní doprava byla převedena do podzemí.
 • BOURDIER, Denise – MSIKA, Jean-Loup - DUPONT, Luc
  Du quartier a l´éco-quartier.
  Od městské čtvrti k ekočtvrti.
  Urbanisme 2010,č.375,s.4-5
  Čtvrť jako součást města s rozmanitými funkcemi. Hlavní zásady realizace městské části. Využití některých tradičních urbanistických prvků při koncipování ekočtvrtí.
 • DAMON, Julien
  Quel avenir pour les cimetieres urbains?
  Jaká budoucnost pro městské hřbitovy?
  Urbanisme 2011,č.377,s.12,1 fot.,1 gr.
  Podíl zpopelnění na pohřebních obřadech celkem se zvýšil z 1 % v roce 1980 na 28 % v roce 2007. Tento nárůst svědčí o změně mentality související mj. s cenou pohřbu do země, která je o 30 % vyšší.
 • JAKOB, Thomas
  Grün statt Grau.
  Zelený namísto šedého.
  Garten + Landschaft 2011,č.5,s.12-15,8 obr.
  V rámci „zelené“ obnovy Lucemburku byla městská dálnice ve čtvrti Plateau Kirchberg proměněna na bulvár, byly vysazeny nové aleje, zřízeny nové parky, zahrady a upravena byla i další prostranství.
 • ŠILHÁNKOVÁ, Vladimíra – ŠILHÁNEK, Petr
  Ulice, náměstí a nábřeží Hradce Králové.
  Hradec Králové,Civitas per Populi 2009.185 s.,tab.,gr.,sch.,mp.,fot.
  Popis některých důležitých ulic, náměstí a nábřeží v Hradci Králové, se snahou zachytit logiku a historické okolnosti jejich vývoje, oblíbenost a kvalitu veřejného prostoru.
  14 732

8. Venkovská sídla

9. Mezinárodní programy a spolupráce

 • Budoucnost evropské dopravy.
  Ekonom 2011,č.25,příl. Logistika,s.5
  Bílá kniha k dopravě z roku 2011 se zaměřuje na zasazení jednotného evropského dopravního systému do širšího kontextu strategie Evropa 2020.
 • Přežije v Česku vodní doprava?
  Ekonom 2011,č.25,příl. Logistika,s.19-20,2 tab.
  Česku hrozí útlum vodní dopravy. Mezi hlavní příčiny patří i problematická splavnost části úseku Labe. Vnitrostátní nákladní relace, přístavy, výhled vodní dopravy do budoucna.
 • Silnice vládne dopravě.
  Ekonom 2011,č.25,příl. Logistika,s.6-7,2 tab.
  V Česku je v současné době přepravováno 80 procent nákladu formou silniční nákladní dopravy. Komentáře odborníků k této problematice. Přehled významných firem v oboru silniční dopravy, spedice a logistiky.
 • Železnice nemá na růžích ustláno.
  Ekonom 2011,č.25,příl. Logistika,s.16-18,2 obr.,2 tab.
  Zhodnocení železniční nákladní dopravy v ČR za rok 2010. Koncepce rozvoje infrastruktury, konkurenční boj, perspektivy české železnice.
 • CEMPÍREK, Václav
  Pomalý rozvoj kombinované přepravy.
  Ekonom 2011,č.25,příl. Logistika,s.13-15,1 obr.,5 tab.,1 mp.
  Hospodářská recese způsobila pokles přepravních objemů v kombinované dopravě v roce 2009 o 17 procent, v roce 2010 nastal růst o 8 procent. Výhled kombinované dopravy v evropském kontextu.
 • KEJMAR, Dušan
  Letecká přeprava zboží.
  Ekonom 2011,č.25,příl. Logistika,s.21,1 tab.
  Hodnocení letecké přepravy v České republice. Výkony českých letišť, ceny a kapacity, potenciál růstu.
 • PAQUOT, Thierry
  Un Observatoire des pratiques architecturales innovantes.
  Observatoř inovačních zkušeností z architektonické praxe.
  Urbanisme 2011,č.377,s.13,1 fot.
  V návaznosti na konferenci FEPA v Bruselu zahájila 9.2.2011 činnost Observatoř inovačních zkušeností z architektonické praxe. Jde o neziskovou organizaci sdružující různé partnery.
 • RUETE, Matthias
  Einheitlicher EU-Verkehrsraum.
  Jednotný dopravní prostor EU.
  Int. Verkehrswesen 2011,č.3,s.12-14,3 obr.
  Koncem března zveřejnila Evropská komise Bílou knihu o dopravě. Tento strategický dokument hodnotí dosavadní vývoj dopravní politiky, zohledňuje výzvy a nastiňuje rámcové podmínky pro další desetiletí.

10. Vodní hospodářství

11. Regionální politika a regionální rozvoj

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

 • Brno - staré pohlednice. XVIII. Brno vojenské. Díl 3.
  Brno,Josef Filip (2009?).99 s.,obr.,fot.,text též něm. a angl.,edice Staré pohlednice
  Pokračování 1. a 2. dílu publikace na vojenské téma z doby 1. světové války, kdy staré pohlednice s krátkým textem dokumentují historii vojenských objektů a kasáren Brna a okolí.
  13 418/18
 • New dawn rises over Stonehenge plans.
  Nad plány ohledně obnovy památníku Stonehenge se zvedá nový úsvit.
  Green Places 2011,č.74,s.20,1 obr.
  Projekt na regeneraci a obnovu prehistorického kamenného památníku Stonehenge (v roce 1986 zapsán do seznamu Světového dědictví UNESCO) a jeho bezprostředního okolí, včetně silnic vedoucích k této lokalitě.
 • BRUNECKÝ, Petr
  Dějiny a bydlení.
  Brno,Mendelova zemědělská a lesnická univerzita 2009.264 s.,obr.,fot.,mp.,pl.,tab.,gr.,lit.
  Proměny postojů civilizace k bydlení a uspokojování potřeb v průběhu dějin, bydlení v pravěku, starověku, středověku a novověku, s dobovými slohy a designem, „mediální věk“ a „lidový styl“ v bydlení.
  14 748
 • BUECKERS, Dominik – SCHWEINGRUBER, Lukas
  Laufsteg für Zürich.
  Běžecká trať pro Curych.
  Garten + Landschaft 2011,č.4,s.26-28,4 obr.
  Památkově chráněný viadukt Letten v Curychu, původně pouze prvek dopravní infrastruktury pro osobní a nákladní přepravu, funguje od roku 2010 jako pěší a cyklistická stezka a umožňuje nový pohled na město.
 • DAVID, Petr – SOUKUP, Vladimír
  Velká turistická encyklopedie. Pardubický kraj.
  Praha,Euromedia Group 2010.328 s.,fot.,obr.,mp.,pl.
  Seznámení s městy, městečky a vesnicemi, s cennými přírodovědnými lokalitami a krajinnými útvary, s národními kulturními, historickými a technickými památkami a osobnostmi Pardubického kraje.
  14 390/12
 • HONSOVÁ, Marcela
  Zámek jako investice. Pamětihodnosti.
  Ekonom 2011,č.25,s.46-49,6 obr.
  V Česku chátrají stovky památek. Příklady chátrajících objektů, které odkoupili a zrekonstruovali soukromí podnikatelé.
 • HRABĚTOVÁ, Jana
  Zmizelé Čechy. Poděbrady.
  Praha a Litomyšl,Paseka 2011.70 s.,obr.příl.,edice Zmizelé Čechy
  Ediční řada publikací popisuje historický a umělecký vývoj měst i celých regionů a spolu s dobovými fotografiemi a obrázky zachycuje jejich zaniklou tvář, tentokrát města Poděbrad.
  14 445/60
 • JOANELLY, Tibor
  Reisebegleiter Maniera.
  Cestovní průvodce manýrou.
  Werk, Bauen + Wohnen 2011,č.4,s.20-25,36 obr.,franc.res.,angl..res.
  Pokus o charakterizování současné architektury podle stylistických znaků. Ukázka staveb vztahujících se určitým způsobem k manýrismu 16. století.
 • PEŠTA, Jan
  Encyklopedie českých vesnic. Vesnické památkové rezervace, zóny a ostatní památkově hodnotná vesnická sídla v Čechách. Díl V. Liberecký kraj. Severní Čechy.
  Praha, Libri 2011.399 s.,fot.,obr.,půd.,mp.tab.,rejstř.,lit.
  Pátý díl seriálu zahrnuje Liberecký kraj, v němž seznamuje s památkově, architektonicky a urbanisticky chráněnými či jinak hodnotnými a zajímavými vesnicemi a sídly.
  13 878/5
 • SLAVÍČKOVÁ, Hana – JOZA, Petr
  Zmizelé Čechy. Děčín.
  Praha a Litomyšl,Paseka 2005. 79 s.,obr.příl.,mp.,edice Zmizelé Čechy
  Ediční řada publikací popisuje historický a umělecký vývoj měst i celých regionů a spolu s dobovými fotografiemi a obrázky zachycuje jejich zaniklou tvář, tentokrát města Děčína.
  14 445/61

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

16. Doprava

 • Bernrain: Tunnel für Amphibien und Kleintiere.
  Bernrain: Tunel pro obojživelníky a drobná zvířata.
  Strasse und Verkehr 2011,č.4,s.33,1 obr.
  Mezi obcemi Bernrain a Schwaderloh byl u vozovky zbudován nový průchod pro obojživelníky a drobná zvířata. Cílem je snížení nehodovosti a ochrana zvířat.
 • Budoucnost evropské dopravy.
  Ekonom 2011,č.25,příl. Logistika,s.5
  Bílá kniha k dopravě z roku 2011 se zaměřuje na zasazení jednotného evropského dopravního systému do širšího kontextu strategie Evropa 2020.
 • Mýtné zdražilo o čtvrtinu.
  Ekonom 2011,č.25,příl. Logistika,s.12,1 tab.,1 mp.
  V ČR vzrůstá příjem z mýtného - v roce 2010 to bylo o 18,5 procenta více než v roce předchozím. Připravuje se rozšíření mýtného na vybrané silnice nižších tříd.
 • Přežije v Česku vodní doprava?
  Ekonom 2011,č.25,příl. Logistika,s.19-20,2 tab.
  Česku hrozí útlum vodní dopravy. Mezi hlavní příčiny patří i problematická splavnost části úseku Labe. Vnitrostátní nákladní relace, přístavy, výhled vodní dopravy do budoucna.
 • Silnice vládne dopravě.
  Ekonom 2011,č.25,příl. Logistika,s.6-7,2 tab.
  V Česku je v současné době přepravováno 80 procent nákladu formou silniční nákladní dopravy. Komentáře odborníků k této problematice. Přehled významných firem v oboru silniční dopravy, spedice a logistiky.
 • Železnice nemá na růžích ustláno.
  Ekonom 2011,č.25,příl. Logistika,s.16-18,2 obr.,2 tab.
  Zhodnocení železniční nákladní dopravy v ČR za rok 2010. Koncepce rozvoje infrastruktury, konkurenční boj, perspektivy české železnice.
 • ADÁMEK, Jan
  Automobilová doprava v Praze v roce 2010 a tendence vývoje od roku 1991.
  Siln. obz. 2011,č.5,s.127-131,4 tab.,6 gr.
  Praha zaujímá v automobilové dopravě ČR specifické místo, to se projevuje v nadprůměrně vysokých intenzitách i dopravních výkonech. V roce 2010 se automobilová doprava zvýšila o 4,6 % oproti roku 2009.
 • BASSETT, Shannon
  Neues Leben am Bund in Shanghai.
  Nový život na pobřežní promenádě v Šanghaji.
  Garten + Landschaft 2011,č.4,s.29-31,5 obr.
  Na místě městské dálnice v Šanghaji vznikla v rámci regenerace dlouhá pobřežní promenáda. Původní doprava byla převedena do podzemí.
 • BLÄSER, Daniel – SCHMIDT, Alexander J. – WEHMEYER, Hanna
  Stadtraum qualifizieren und Mobilität neu denken.
  Zhodnocení městských prostorů a nové uvažování o mobilitě.
  Garten + Landschaft 2011,č.4,s.20-22,4 obr.
  Potřeba podpory rozšíření elektromobilů a vytváření nových prostor s dobíjecími stanicemi.
 • BRŮHOVÁ-FOLTÝNOVÁ, Hana
  Doprava a společnost. Ekonomické aspekty udržitelné dopravy.
  Praha,Univerzita Karlova 2009.212 s.,tab.,gr.,lit.
  Základní pojmy a souvislosti vztahu dopravy, ekonomiky a společnosti, praktické informace o fungování dopravy v praxi, příklady z Evropy a dalších zemí.
  14 734
 • BUECKERS, Dominik – SCHWEINGRUBER, Lukas
  Laufsteg für Zürich.
  Běžecká trať pro Curych.
  Garten + Landschaft 2011,č.4,s.26-28,4 obr.
  Památkově chráněný viadukt Letten v Curychu, původně pouze prvek dopravní infrastruktury pro osobní a nákladní přepravu, funguje od roku 2010 jako pěší a cyklistická stezka a umožňuje nový pohled na město.
 • CEMPÍREK, Václav
  Pomalý rozvoj kombinované přepravy.
  Ekonom 2011,č.25,příl. Logistika,s.13-15,1 obr.,5 tab.,1 mp.
  Hospodářská recese způsobila pokles přepravních objemů v kombinované dopravě v roce 2009 o 17 procent, v roce 2010 nastal růst o 8 procent. Výhled kombinované dopravy v evropském kontextu.
 • DIETZ, Carola
  Wohin führt das Verkehrswachstum?
  Kam povede růst dopravy?
  Int. Verkehrswesen 2011,č.3,s.84,2 obr.
  Nový mezinárodní kongres o mobilitě Traffic Talks se bude konat v září v Bonnu. K probíraným tématům budou patřit strategie a analýzy dopravních konceptů budoucnosti, ekonomika dopravy a možné hranice dopravy.
 • GERTZ, Carsten
  Integrierte Verkehrsplanung.
  Integrované plánování dopravy.
  Garten + Landschaft 2011,č.4,s.10-12,5 obr.
  Novým výzvám demografických a klimatických změn je možné čelit pouze interdisciplinárním plánováním. Změny ve vývoji dopravy, nárůst obliby cyklistické a městské dopravy mezi mladými.
 • GROLLIER, Karine
  Bordeaux: vers un campus vert integré a la ville.
  Bordeaux: směrem k zelenému kampusu přičleněnému k městu.
  Urbanisme 2010,zvl.č.38,s.20-21,2 fot.
  Projekt ekologicky příznivé přestavby zeleného kampusu University PRES na ploše 235 ha ve vzdálenosti 5 km od Bordeaux, s dopravním spojením tramvají. Plánovaná realizace do roku 2016.
 • KEJMAR, Dušan
  Letecká přeprava zboží.
  Ekonom 2011,č.25,příl. Logistika,s.21,1 tab.
  Hodnocení letecké přepravy v České republice. Výkony českých letišť, ceny a kapacity, potenciál růstu.
 • KOTALOVÁ, Kateřina
  Ladné křivky v Lutychu.
  Elegant Curves in Liege.
  ASB 2011,č.Speciál,s.50-51,3 obr.,angl.res.
  Novostavba nádraží v Belgii spojuje starou a novou část města. 200 metrů dlouhý terminál s obloukovou prosklenou střechou přes 5 nástupišť. Stanice má tři patra a pět pater na druhé straně nástupišť.
 • KREJČÍ, Martin - KOVAŘÍK, Jan
  Okružní křižovatky v Holandsku II.
  Siln. obz. 2011,č.5,s.136-141,16 obr.
  Informace o zásadách a principech používaných v Nizozemí při návrhu a výstavbě vícepruhových okružních křižovatek, které jsou dnes přestavovány do podoby moderních typů okružních křižovatek.
 • NESTLER, Steffen – NOBEL, Thomas
  Ausgezeichnete Logistikstandorte.
  Vynikající logistická stanoviště.
  Int. Verkehrswesen 2011,č.3,s.20-22,2 obr.,2 tab.,1 mp.,lit.
  Německo disponuje 35 stanovišti pro nákladní dopravu, čímž se spolu s Itálií dostává na evropskou špičku. Přehled jednotlivých stanovišť.
 • PŘIBYL, Pavel a kol.
  Slovník dopravní terminologie.
  Praha,ČVUT 2010.1033 s.,tab.,rejstř.
  Výkladový slovník je syntézou terminologických prací z jednotl. oborů dopravy. Je zpracován na mezinárodní úrovni v česko-anglickém provedení, významná část termínů pochází z mezinárodních technických norem.
  14 741
 • REINERT, Ulrich
  Kapazitätgrenzen im öffentlichen Verkehr.
  Hranice kapacity ve veřejné dopravě.
  Strasse und Verkehr 2011,č.5,s.12-15,4 obr.,2 gr.,franc.res.,lit.
  Rozsah kapacity dopravy v Bernu, plánování a další alternativy pro budoucí vývoj.
 • RUETE, Matthias
  Einheitlicher EU-Verkehrsraum.
  Jednotný dopravní prostor EU.
  Int. Verkehrswesen 2011,č.3,s.12-14,3 obr.
  Koncem března zveřejnila Evropská komise Bílou knihu o dopravě. Tento strategický dokument hodnotí dosavadní vývoj dopravní politiky, zohledňuje výzvy a nastiňuje rámcové podmínky pro další desetiletí.
 • SEEWER, Ulrich – SCHWEIZER, Lorenz
  Agglomerationsverkehr: Wie die Region Bern ihren Verkehr gestaltet.
  Doprava v aglomeracích: Jak je uspořádána doprava v regionu Bern.
  Strasse und Verkehr 2011,č.5,s.6-11,5 obr.,1 tab.,franc.res.
  Rozsáhlá strategie mobility pro kanton Bern má výrazně přispět k řešení nárůstu dopravy, a tím ke zlepšení kvality života. Jen do roku 2030 se v kantonu předpokládá navýšení dopravy o 33 %.
 • SCHMID, Anschi E.
  Fehlerhafte Markierungen und Übermarkierungen.
  Nesprávná značení a přemíra značení vozovek.
  Strasse und Verkehr 2011,č.4,s.18-20,4 obr.
  Příklad kantonu Luzern, který si vytyčil za úkol korekci značení vozovek pro větší přehlednost a bezpečnost silničního provozu.
 • SCHÜTTE, Fabian – HEIDL, Udo
  Multimodales Gesamtverkehrsmodell für die Region München.
  Multimodální model kompletní dopravy pro region Mnichov.
  Strasse und Verkehr 2011,č.5,s.16-22,lit.,7 obr.,2 tab.,1 gr.,1 mp.,franc.res.
  Na základě podrobného sběru dat byl vypracován multimodální model dopravy pro region Mnichov, který v sobě zahrnuje plán na efektivní propojení různých druhů dopravy a zkvalitnění služeb.
 • SCHWANEN, Jens
  Unterfinanzierung bremst Schifffahrt aus.
  Podfinancování brzdí lodní dopravu.
  Int. Verkehrswesen 2011,č.3,s.26-27,2 obr.
  Německo čítá 7 500 km sítě vodních cest pro nákladní i osobní přepravu. Pro udržení daného stavu je třeba navýšit financování tohoto sektoru, které se bohužel od roku 2003 snižuje.
 • SVOBODA, Petr
  Alternativní řešení problematiky dopravní infrastruktury.
  Siln. obz. 2011,č.5,s.151-152
  SVS Praha upozorňuje, že se dosud nepodařilo vyřešit otázky kvalitní dopravní infrastruktury v ČR. Podle ní nepřináší řešení ani nedávno představená "Superkoncepce" Ministerstva dopravy.

17. Technická infrastruktura, energetika

18. Občanské vybavení a služby

 • Horská chata Monte Rosa ve Švýcarsku.
  Stavba 2011,č.2,s.12-13,5 obr.
  Chata přezdívaná "horský křišťál" je pětipodlažním dřevěným objektem ve výšce 2 883 m. Vznikla za 5 měsíců a veškerý materiál na stavbu se přepravoval helikoptérou. Kapacita 120 lůžek, energeticky soběstačná.
 • Mammon, Stein und Eisen. Kulturzentrum in Santiago de Compostela/E.
  Mamon, kámen a železo. Kulturní centrum v Santiago de Compostela/Španělsko.
  DBZ 2011,č.5,s.24-26,7 obr.
  Nové kulturní centrum od Petera Eisenmana působí monumentálně. Hmota stavby převážně z granitu, oceli a skla je zvlněná a táhne se velkolepě do šířky. Naleznete tu archiv, knihovnu, muzeum, divadlo atd.
 • MVRDV bauen Comic-Museum in China.
  MVRDV staví v Číně muzeum komiksu.
  DBZ 2011,č.6,s.8,3 obr.
  V roce 2012 začnou práce na budování muzea komiksu v Číně. Vítězný návrh z dílny rotterdamského architektonického studia MVRDV bude mít formu ohromného shluku bílých bublin. Součástí komplexu budou i parky.
 • Neues Museum Berlin erhält Mies-van-der-Rohe-Preis.
  Nové muzeum v Berlíně obdrželo cenu Miese van der Roha.
  DBZ 2011,č.5,s.6,1 obr.
  Stavba Nového muzea v Berlíně obdržela cenu Miese van der Roha 2011 a cenu Evropské unie za současnou architekturu. Podrobnosti na adrese: www.miesarch.com.
 • BABEJ, Slavomír
  Ocelový diatom.
  Steel Diatom.
  ASB 2011,č.Speciál,s.10-12,2 obr.,3 det.,angl.res.
  Architektka Jiřičná se při návrhu střešní konstrukce Kongresového centra ve Zlíně nechala inspirovat přírodou - řasou s anglickým názvem diatom. Podrobné informace o konstukčním řešení střechy.
 • BLANC, Nicolas – DESBORDES, Blaise
  Accompagner les éco-campus.
  Podpora restrukturalizace eko kampusů.
  Urbanisme 2010,zvl.č.38,s.16-17,4 gr.
  Restrukturalizace univerzitních kampusů ve smyslu TUR je prioritou plánu činnosti Depozitní banky na rok 2011. Financování je diferencované podle různých scénářů.
 • BRAIDY, Phillipe
  L´appui au développement des universités.
  Podpora rozvoje univerzit.
  Urbanisme 2010,zvl.č.38,s.25-27,1 fot.,1 mp.
  Depozitní banka se ve svém strategickém plánu Élan 2020 razantně angažuje ve věci výstavby a modernizace univerzitních staveb v rámci partnerství s univerzitami a ekonomickými subjekty v regionech.
 • BŘEZINOVÁ, Antonie
  Bytový dům s tělocvičnou.
  A Residential House with a Gym.
  ASB 2011,č.Speciál,s.32-36,6 obr.,1 řez,2 půd.,1 sit.,angl.res.
  Bytový dům s tělocvičnou v Praze získal cenu za architekturu Grand Prix. Zapadá do okolní zástavby. Víceúčelový bytový dům má v podzemí tělocvičnu - přístup spojovacím krčkem ze sousední školy.
 • DAMON, Julien
  Quel avenir pour les cimetieres urbains?
  Jaká budoucnost pro městské hřbitovy?
  Urbanisme 2011,č.377,s.12,1 fot.,1 gr.
  Podíl zpopelnění na pohřebních obřadech celkem se zvýšil z 1 % v roce 1980 na 28 % v roce 2007. Tento nárůst svědčí o změně mentality související mj. s cenou pohřbu do země, která je o 30 % vyšší.
 • DUCHOŇOVÁ, Ivana
  Odhlučnění klubu Rock Café.
  Soundproofing of the Rock Café Club.
  ASB 2011,č.Speciál,s.54-56,6 obr.,1 det.,1 půd.,angl.res.
  Před časem musel pražský hudební klub ukončit činnost kvůli hlučnosti. Řešením se stal návrh akustického odhlučnění technologií nazývanou box in box. Lze provozovat hudební produkce až do 110 decibelů.
 • GONDOLF, Benedikt
  Intensiver über passive Optimierung nachdenken.
  Přemýšlet intenzivněji o optimalizaci.
  DBZ 2011,č.6,s.46-48,11 obr.
  Téma staveb využívajících solární energii představené v diplomové práci na návrhu vzdělávacího centra „eLoop“ od Benedikta Gondolfa (Německo).
 • GRANT, Andrew
  How do your gardens grow?
  Jak vám kvetou zahrady?
  Green Places 2011,č.75,s.21-25,5 obr.
  V rámci plánů přetvořit Singapur na tzv. „Město v zahradě“ se za podpory vlády plánuje v roce 2013 otevření nového tropického ráje v lokalitě Marina Bay.
 • GROLLIER, Karine
  Bordeaux: vers un campus vert integré a la ville.
  Bordeaux: směrem k zelenému kampusu přičleněnému k městu.
  Urbanisme 2010,zvl.č.38,s.20-21,2 fot.
  Projekt ekologicky příznivé přestavby zeleného kampusu University PRES na ploše 235 ha ve vzdálenosti 5 km od Bordeaux, s dopravním spojením tramvají. Plánovaná realizace do roku 2016.
 • CHENADEC, Karen Le
  Université numérique: des choix stratégiques.
  Využití informačních a komunikačních technologií při strategickém rozhodování o rozvoji univerzit.
  Urbanisme 2010,zvl.č.38,s.40-41,1 mp.
  IKT se stávají stále více využívaným nástrojem zvyšování konkurenceschopnosti univerzit. Různé oblasti využití numerických metod ve strategickém plánování investic do univerzitních kampusů.
 • KOPŘIVA, Miloš - HLADÍK, Pavel a kol.
  Mobilita, víceúčelovost, proměnnost ve sportovních stavbách.
  Praha,ČVUT 2011.178 s.,fot.,sch.,obr.,lit.
  Problematika soudobých sportovních staveb, potřeba a schopnost provést změny, české a zahraniční zkušenosti z projektové přípravy a provozovatelské strategie, nutnost investiční strategie státu do sportu.
  14 739
 • KOTALOVÁ, Kateřina
  Komunitní dům rostoucí jako strom.
  A Community House Growing like a Tree.
  ASB 2011,č.3,s.28-34,13 obr.,angl.res.
  Multifunkční dům poblíž Kodaně sloužící jako ideální místo pro různorodé aktivity obyvatel rezidenčního komplexu – sousedská setkání, festivaly, sport. Spojení funkční a architektonické funkčnosti.
 • KOTALOVÁ, Kateřina
  Koncertní sál jako znamení znovuzrození.
  A Concert Hall as a Sign of Rebirth.
  ASB 2011,č.3,s.22-25,9 obr.,angl.res.
  Popis koncertního sál, navrženého japonským architektem, který byl zbudován v italském regionu postiženém zemětřesením (Abruzzo). Stavba jako symbol obrody poničeného města.
 • KOTALOVÁ, Kateřina
  Ladné křivky v Lutychu.
  Elegant Curves in Liege.
  ASB 2011,č.Speciál,s.50-51,3 obr.,angl.res.
  Novostavba nádraží v Belgii spojuje starou a novou část města. 200 metrů dlouhý terminál s obloukovou prosklenou střechou přes 5 nástupišť. Stanice má tři patra a pět pater na druhé straně nástupišť.
 • KOTALOVÁ, Kateřina
  Parlament jako chrám.
  Parliament as a Cathedral.
  ASB 2011,č.Speciál,s.44-47,6 obr.,3 půd.,1 pohl.,1 řez,angl.res.
  Mezinárodní cenu Brick Award získala realizace zemského fóra a zemského parlamentu Vaduzu v Lichtenštejnsku od německého architekta Göritze. Vytvořil budovy, které povýšily urbanistickou hodnotu Vaduzu.
 • KOTALOVÁ, Kateřina
  Školka, která měla být centrem pro rodinu.
  ASB 2011,č.3,s.36-40,9 obr.,angl.res.
  Přestavba mateřské školy v Praze-Dejvicích, která navzdory investičním problémům a odklonu od původního záměru (tj. centra pro rodinu) plní dobře svoji funkci a patří k nadčasovým budovám svého typu.
 • MACK, Gerhard
  Wer hier nur sein Auto parkt, ist selber schuld.
  Ten, kdo zde zaparkuje své auto, si za to může sám.
  Werk, Bauen + Wohnen 2011,č.4,s.38-41,7 obr.
  Sedmipodlažní parkovací dům na Lincoln Road v Miami Beach nejenže pojme až 300 aut, ale večer se přímo na místě konají koncerty a komfort doplňují restaurace a obchody.
 • MOMMAERTS, Dirk
  Bioklimatische Fassadenkonzepte. Dynamisch isolieren mit Sonnenschutztechnik.
  Bioklimatické koncepce fasád. Dynamicky izolovat za pomocí techniky chránící před sluncem.
  DBZ 2011,č.6,s.54-57,9 obr.,1 gr.,2 tab.
  Důmyslný systém senzorů pro využití sluneční energie pomocí speciálních automaticky nastavených bioklimatických fasád přizpůsobených denním i ročním časovým cyklům.
 • NOVÁK, Jaroslav C.
  Golfová hřiště (nejen) pro architekty a urbanisty.
  Praha,Golf Club Praha a CAADstudio 2010.167 s.,obr.,fot.,pl.,tab.,mp.,příl.
  Skripta s rozsáhlým souborem informací o výstavbě golfových hřišť, analýza dílčích prvků a jevů, ze kterých se golfové dráhy skládají, formy koncipování hřišť, dvě případové studie.
  14 742
 • ORR, David
  Living wall unveiled.
  Živoucí stěna odhalena.
  Green Places 2011,č.75,s.17,1 obr.
  Mint Hotel v Londýně investoval do největší stěny živé zeleně v Evropě se 184.000 rostlinami. Zeleň pokrývá ve svislých pruzích 11 pater hotelu, včetně skleněné střechy.
 • PAQUOT, Thierry
  Le centre commercial contre la ville?
  Obchodní centrum versus město?
  Urbanisme 2011,č.377,s.39,2 fot.
  Kritický pohled na historii rozvoje obchodních center za posledních 40 let. FNAU konstatuje, že rozvoj obchodních center sledoval spíše podnikatelské zájmy než urbanistickou a architektonickou kvalitu.
 • SCHÄRER, Caspar
  Reflexionen über Spiegel.
  Odrazy přes zrcadlo.
  Werk, Bauen + Wohnen 2011,č.4,s.32-35,7 obr.
  Novostavba hotelu City Garden ve švýcarském Zugu je zajímavá jak strukturovaným půdorysem, tak fasádou tvořenou deskami chromové oceli, jejichž účelem je odrážet světlo a okolní stromy.
 • SPIESS, Christine
  Vielfalt und Qualität des Angebotes in Wien.
  Rozmanitost a kvalita nabídky ve Vídni.
  Perspektiven 2011,č.1,s.10-11,3 obr.
  Město Vídeň nabízí široký výběr veřejných i soukromých mateřských školek a do této oblasti plánuje další investice. Přehled a porovnání vídeňských škol přináší celé číslo časopisu.
 • ŠIŠOLÁK, Matej
  Organická architektura v pravoúhlém městě.
  Organic Archtecture in a Right-angled Town.
  ASB 2011,č.Speciál,s.4-8,6 obr.,angl.res.
  Kongresové centrum ve Zlíně dle návrhu arch. Jiřičné vzniklo na místě Masarykovy školy. Tři etapy realizace. Návrh řeší místo s využitím dvou objektů. První je provozní, druhý tvoří dva víceúčelové sály.
 • ŠOVČÍK, Peter
  Soběstačné kanceláře ze dřeva.
  Self-sufficient Offices Made of Wood.
  ASB 2011,č.Speciál,s.24-27,4 obr.,2 sch.,angl.res.
  Moderní, energeticky efektivní dřevěná kancelářská budova v Německu vyrobí více energie, než spotřebuje. Sídlo má ukázat, jak lze tohoto dosáhnout pomocí solární elektřiny a úspornosti strojů a zařízení.
 • ŠVÁCHA, Rostislav - CAJTHAMLOVÁ, Markéta
  Nová budova FA ČVUT.
  The New Faculty of architecture building in Technical Univesity Prague.
  Stavba 2011,č.2,s.22-33,14 obr.,1 sit.,6 půd.,2 pohl.,text také angl.
  Podrobné informace o architektuře a interiéru nové budovy Fakulty architektury ČVUT v Praze. Budova s 8 nadzemními a 3 podzemními podlažími má sloužit 1 800 studentům. Náklady: 1,225 miliardy Kč.

19. Rekreace a volný čas

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

22. Výpočetní technika v územním plánování, informační systémy

23. Různé

 • Benešov a okolí. Vlašim a okolí. Plán města. Měř. 1:12 000.
  Vizovice,SHOCart 2008.2 pl.
  Plánky měst s rejstříkem ulic, informace pro návštěvníky měst.
  D 85
 • Český Těšín. Třinec. Plán města. Měř. 1:10 000.
  Harmanec,Vojenský kartografický ústav 2008.4 pl.
  Plánky měst s rejstříkem ulic, plánky center (1:3 000), turistické zajímavosti a informace.
  D 87
 • Louny. Plán města. Měř. 1:10 000.
  Praha,Geodézie ČS 2004.3 pl.
  Plánek města s rejstříkem ulic, mapou centra (1:6 000) a okolí (1:100 000).
  D 89
 • Super sphere meets super bowl in Stockholm.
  Setkání super sféry se super koulí ve Stockholmu.
  Green Places 2011,č.74,s.24-25,5 obr.
  Stockholm přijal vítězný plán dánských architektů na zvláštní vznášející se kouli drženou ve vzduchu díky rafinovanému opatření. Je umístěna nad křižovatkou a symbolizuje propojení Stockholmu a okolních obcí.
 • Trutnov. Plán města. Měř. 1:10 000.
  Praha,Geodézie ČS 2004.4 pl.
  Plánek města s rejstříkem ulic, mapou centra (1:6 000), mapou okolí (1:100 000) a mapkou hradů a zámků (1:500 000).
  D 94
 • Valašské Meziříčí a Rožnov pod Radhoštěm. Plán města. Měř. 1:10 000.
  Harmanec,Vojenský kartografický ústav 2008.4 mp.
  Plánky měst s rejstříkem ulic, plánky městských center (1:3 000), turistické zajímavosti a informace.
  D 81
 • Varnsdorf. Rumburk. Plán města. Měř. 1:10 000.
  Praha,Geodézie ČS 2006.3 pl.
  Plánek měst Varnsdorfu a Rumburka s rejstříkem ulic. Mapa okolí Rumburku, měř. 1:200 000.
  D 91
 • Vojenské památky České republiky. Military monuments of the Czech Republic. Měř. 1:500 000.
  Praha,Kartografie 2011.1 mp.,obr.,text též angl.
  Tematická mapa s přehledem vybraných vojenských památek (bojiště, památníky bitev, pevnosti, muzea) na území ČR s jejich seznamem a stručnou charakteristikou.
  D 83
 • ADAMEC, Jaromír – HRDLIČKA, Miroslav
  Řecko – pevninská část.
  Praha,Freytag and Berndt 2006.191 s.,fot.,mp.,pl.,tab.
  Turistický průvodce s přehlednými informacemi o historii, kultuře, přírodě a turistickém zázemí pevninského Řecka, s fotografiemi, přehlednou mapou, 5 mapami oblastí, 10 plánky měst a historických lokalit.
  D 92
 • DRAŽAN, Jan
  Slovinsko.
  Praha,Freytag and Berndt 2009.240 s.,fot.,mp.,pl.
  Turistický průvodce s přehlednými informacemi o historii, kultuře, přírodě a turistickém zázemí Slovinska, s barevnými fotografiemi, přehlednou mapou, s 10 mapkami oblastí a 5 plánky měst.
  D 93
 • FIALA, Luděk
  Korfu. Jónské ostrovy.
  Praha,Freytag and Berndt 2006.136 s.,fot.,mp.,pl.
  Turistický průvodce s přehlednými informacemi o historii, kultuře, přírodě a turistickém zázemí ostrova Korfu a dalších Jónských ostrovů, s fotografiemi, přehlednou mapou, 5 mapkami ostrovů a plánkem Kerkyry.
  D 88
 • HANSEN, Jakob
  Dánsko.
  Praha,Jan Vašut 2010.132 s.,fot.,mp.,pl.,tab.
  Turistický průvodce se zhuštěným popisem dějin a všech významných míst, mapky Dánska, Kodaně, samostatná silniční mapa, tipy na turistické trasy, důležité informace pro turisty.
  D 77
 • INDRA, Bořivoj
  Nizozemsko.
  Praha,Freytag and Berndt 2010.264 s.,fot.,mp.,pl.
  Turistický průvodce s přehlednými informacemi o historii, kultuře, přírodě a turistickém zázemí Nizozemska, s přehlednými mapkami regionů a plánky měst.
  D 80
 • LEČÍKOVÁ, Miroslava
  Itálie - jih.
  Praha,Freytag and Berndt 2010.191 s.,fot.,mp.,pl.
  Turistický průvodce s přehlednými informacemi o historii, kultuře, přírodě a turistickém zázemí jižní Itálie, s přehlednými mapkami regionů a plánky měst.
  D 78
 • MARTÍNEK, Jiří
  Ukrajina a Moldavsko. Turistický průvodce do zahraničí.
  Praha,Olympia 2011.222 s.,fot.,mp.
  Turistický průvodce se 150 místopisnými hesly, informacemi o městech, historii, regionech, přírodních a turistických zajímavostech Ukrajiny a Moldavska.
  D 84
 • PODHORSKÝ, Marek
  Černá Hora.
  Praha,Freytag and Berndt 2010.168 s.,fot.,mp.,pl.
  Turistický průvodce s přehlednými informacemi o historii, kultuře, přírodě a turistickém zázemí Černé Hory, s barevnými fotografiemi, orientační mapou, se 6 mapkami oblastí a 8 plánky měst.
  D 86
 • PODHORSKÝ, Marek
  Itálie – sever.
  Praha,Freytag and Berndt 2010.208 s.,fot.,mp.,pl.
  Turistický průvodce s přehlednými informacemi o historii, kultuře, přírodě a turistickém zázemí severní Itálie, s přehlednými mapkami regionů a plánky měst.
  D 79
 • PODHORSKÝ, Marek
  Portugalsko.
  Praha,Freytag and Berndt 2011.199 s.,fot.,mp.,pl.,tab.
  Turistický průvodce s přehlednými informacemi o historii, kultuře, přírodě a turistickém zázemí Portugalska, s barevnými fotografiemi, 1 přehlednou mapou, 10 orientačními mapami a 5 plánky měst.
  D 90
 • PŘIBYL, Pavel a kol.
  Slovník dopravní terminologie.
  Praha,ČVUT 2010.1033 s.,tab.,rejstř.
  Výkladový slovník je syntézou terminologických prací z jednotl. oborů dopravy. Je zpracován na mezinárodní úrovni v česko-anglickém provedení, významná část termínů pochází z mezinárodních technických norem.
  14 741
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 1. 10. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022