Česky English Deutsch Francais

Novinky 3 / 2012

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

4. Přírodovědní východiska územního plánování

5. Rozvoj osídlení a velkých územních celků

6. Územní plánování měst

 • France, état des lieux.
  Rozvoj měst a obcí ve Francii.
  Urbanisme 2011,č.381,s.39-76,čet. fot.
  Stanoviska expertů činných v četných odborných a správních institucích k ekonomickým, sociálním, kulturním a správním otázkám souvisejícím s prostorovým uspořádáním a bydlením.
 • AULÍK, Jan a kol.
  Praha se připravuje na zpracování nového ÚP.
  Bul. ČKA 2012,č.1,s.38-39,1 pl.
  Vedení hl. m. Prahy zastavilo práce na projednávaném konceptu nového územního plánu hl. m. Prahy, neboť se jedná jen o modernizovanou verzi problematického územního plánu, nikoliv o koncepci rozvoje města.
 • BOKWA, Anita
  The urban heat island in Kraków, Poland: Interaction between land use and relief.
  Městský tepelný ostrov Krakov, Polsko: Interakce mezi využitím půdy a tvary terénu.
  Mor. Geogr. Reports 2011,č.3,s.2-7,3 tab.,1 obr.,1 fot.,lit.,čes.res.
  Zvýšení teploty vzduchu ve městě vůči okolí (tepelný ostrov města) je v případě Krakova vyšší než v jiných polských městech, což vyplývá z polohy města v údolí Visly s častými inverzemi.
 • FAINSTEIN, Susan S.
  Plánování a spravedlivé město.
  Planning and the Just City.
  ERA 2012,č.1,s.20-23,2 obr.,lit.angl.res.
  Poválečná obnova měst přinesla vykořenění, rozpad komunit a nepřitažlivou výstavbu. Dnes plánování upřednostňuje růst i před jinými hodnotami a je obviňováno z posluhování zájmům developerů na úkor ostatních.
 • CHAPELLE, Sophie
  Cittaslow Des villes ou il fait bon vivre.
  Pomalá města, v nichž se dobře žije.
  Urbanisme 2011,č.381,s.25-32,7 fot.
  Slow-Cities je mezinárodní síť čítající zatím 147 měst do 50 000 obyvatel. Vychází z italského hnutí Slow Food jako opak Fast Foodu, které bylo rozšířeno o další prvky přívětivosti města a kvality života v něm.
 • ILLNER, Michal
  Konference Třetí město. Brno, 4.-5. listopadu 2011.
  Sociol. čas. 2012,č.1,s.187-189
  Konference věnovaná problematice současných měst, organizovaná Masarykovou univerzitou a ústavem IVRIS. Popis průběhu jednotlivých sekcí (např. bydlení ve městě, veřejný prostor ve městě) a příspěvků.
 • KREJČÍ, Martin
  Cyklistické postřehy z Vídně.
  Doprav. inženýrství 2011,č.2,s.21-22,10 obr.
  Vídeň disponuje více než 1 200 km cyklistických stezek a tras. Cyklistická doprava je díky kvalitnímu systému ve městě skutečnou alternativou k individuální i veřejné dopravě.
 • KUBNÁ, Andrea – LIPENSKÝ, Ondřej
  Plovárny ve městech.
  Spas in Cities.
  Urban. a územní rozvoj 2012,č.1,s.30-33,18 obr.,angl.res.,lit.
  Plovárny na řekách či u mořského pobřeží mají svou tradici v mnoha městech, kdy ve formě plovoucích objektů nezatěžují nábřeží novou zástavbou a jsou mobilní. Vývoj plovárenství v Evropě a USA.
 • KURGAN, Laura
  Prostorová spravedlnost. Milionové bloky.
  Million Dollar Blocks.
  ERA 2012,č.1,s.26-27,8 obr.,angl.res.
  Rozsáhlý výzkum ve velkých městech USA se snaží odhalit závislosti mezi sociální a urbanistickou strukturou města a zločinností a následnými náklady na výkon spravedlnosti. Vysvětlení pojmu "milionové bloky".
 • MÁNERT, Oldřich
  Mor parkovacích zón. Doprava.
  Veř. správa 2012,č.5,s.17,1 obr.
  V Praze zavedený systém parkovacích zón vyvolává protesty dopravců i obyvatel hlavního města. Možným řešením může být metoda park and ride (P+R), kdy jsou na okrajích metropole vybudována kapacitní parkoviště.
 • MICHÁLEK, Jiří - SVĚTLÍK, Jan
  Vítkovice - pohled z druhé strany.
  Zpr. památ. péče 2012,č.1,s.39-43,1 fot.,4 obr.
  Reakce na příspěvek Martina Strakoše, který byl publikován v časopisu Zprávy památkové péče 2011, č. 3 a chronologicky představuje vývoj Dolní oblasti Vítkovic v Ostravě.
 • PAQUOT, Thierry
  De la "ville a l´état gazeux" a la "ville sensible"…
  Od "šumných měst" po "citlivá města"…
  Urbanisme 2011,č.381,s.8-9,4 fot.
  Šumné město Tours poskytlo od l5. do 17. září 2011 prostory a prostředky pro experimentování s novými nástroji a formami umění a kultury a jejich začlenění do urbanistických koncepcí.
 • SÝKOROVÁ, Dana
  Staří lidé ve městě. Na okraj velkého tématu.
  Seniors in the City: On the Periphery of a Big Issue.
  Sociol. čas. 2012,č.1,s.107-129,1 tab.,angl.res.,lit.
  Výsledky výzkumu s 46 seniory z vybraných měst ČR (Praha, Brno, Ostrava), zaměřeného na vnímání městského prostředí a jeho vývoje, stárnutí, zdraví apod.
 • ŠTĚPANÍK, Jaroslav
  Neobyčejné Brno. Unikáty a prvenství jednoho obyčejného středoevropského města.
  Brno,Littera 2011.265 s.,fot.
  Kniha představuje nejrůznější brněnská prvenství a unikáty z minulosti i současnosti a přibližuje některé z výjimečných osobností s nimi spojených.
  14 827

7. Územní plánování částí měst

 • Margaret McMillan park is „best new public space“.
  Park Margaret McMillan je „nejlepší nové veřejné prostranství“.
  Green Places 2012,č.82,s.11,2 obr.
  Na letošním udílení cen za plánování v Londýně (London Planning Awards) obdržel titul „Nejlepšího veřejného prostranství“ nově zregenerovaný park Margaret McMillan v londýnském obvodu Lewisham.
 • MÁNKOVÁ, Zuzana
  Unikátní projekt spojuje minulost s budoucností. Nové Vítkovice.
  Veř. správa 2012,č.6,s.21-22,1 obr.
  Bývalý výrobní závod v Ostravě-Vítkovicích se přemění na multifunkční centrum, jehož součástí bude interaktivní muzeum a Svět techniky - stavba architekta Josefa Pleskota.
 • VERNET, Valerie aj.
  De la station a la gare de métro.
  Vývoj od stanice po nádraží na trase metra.
  Urbanisme 2012,č.382,s.58-60,1 fot.
  Původní pařížské metro a jeho dnešní podoba. Pouliční vstupy do podzemní dráhy, klenuté stanice metra na trati RER, nová otevřená nádraží aj. Různé typy nádraží na plánovaných trasách Grand Paris Express.

8. Venkovská sídla

9. Mezinárodní programy a spolupráce

10. Vodní hospodářství

11. Regionální politika a regionální rozvoj

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

18. Občanské vybavení a služby

 • Muzeum barokních soch a klášterní zahrady. Chrudim.
  Museum of Baroque Statues and Monastery Gardens. Chrudim.
  Architekt 2012,č.1,s.4-21,27 obr.,2 sit.,4 pohl.,1 fot.,6 řezopohl.,3 půd.,angl.res.
  Požadavkem při rekonstrukci bylo v rámci areálu kláštera vybudovat kulturní instituci, kde by vedle muzea probíhala řada kulturních akcí. Ze zahrady vznikl moderní pobytový park s veškerou soudobou vybaveností.
 • Muzeum vojenské historie.
  The redesigned Dresden Museum of Military History.
  Architekt 2012,č.1,s.48-57,15 obr.,1 pohl.,5 půd.,2 řezy,1 náčrt,angl.res.
  Otevření zrekonstruovaného muzea vojenských dějin v Drážďanech 14.10.2011. Soutěž na přístavbu, která měla přinést nový pohled na válku. Přístavbu tvoří robustní pětipatrový klín z betonu, skla a oceli.
 • Rekonstrukce Národního technického muzea. Kostelní, Praha 7.
  Architekt 2012,č.1,s.22-47,25 obr.,6 fot.,4 půd.,2 sit.,2 řezy,2 sch.,angl.res.
  Národní technické muzeum v Praze bylo otevřeno, ale rekonstrukce stále probíhá. O historii muzea, projektech, průběhu realizace, konkrétně o jednotlivých expozicích i o realizaci nových expozic v rozhovorech.
 • Überirdisch für die Kunst unterirdisch. Städel-Erweiterung, Frankfurt a. M.
  Nadpozemské pro umění podzemní. Stavební rozšíření muzea Städel, Frankfurt nad Mohanem.
  DBZ 2012,č.3,s.18-23,8 obr.,4 půd.
  Muzeum Städel bylo na ploše vnitřního prostranství (3000 m2) rozšířeno o nezvyklou přístavbu ve formě podzemních prostor s vypouklou klenutou střechou posetou kulatými okenními otvory.
 • BRDKOVÁ, Lenka
  Nenápadný šarm kancelářských budov.
  Ekonom 2012,č.14,s.60,1 obr.
  Karlínská administrativní budova Main Point získala ocenění na veletrhu MIPIM. Budova připomíná buňku s jádrem uprostřed. Fasádu tvoří úzké sklocementové pilíře v červené a šedé barvě.
 • KUBNÁ, Andrea – LIPENSKÝ, Ondřej
  Plovárny ve městech.
  Spas in Cities.
  Urban. a územní rozvoj 2012,č.1,s.30-33,18 obr.,angl.res.,lit.
  Plovárny na řekách či u mořského pobřeží mají svou tradici v mnoha městech, kdy ve formě plovoucích objektů nezatěžují nábřeží novou zástavbou a jsou mobilní. Vývoj plovárenství v Evropě a USA.
 • KVĚT, Radan
  Minerální vody České republiky. Vznik, historie a současný stav.
  Třebíč,Akcent 2011.150 s.,fot.,mp.,lit.
  Přehled minerálních vod na území naší republiky, jejich vznik a podmínky výskytu, historie, vlastnosti, rozdělení, přehledné soupisy současných i zaniklých lázeňských míst.
  14 826
 • MELENOVÁ, Kateřina - RYCHLÍKOVÁ, Soňa
  Obsazený pivovar. Revitalizace.
  Veř. správa 2012,č.6,s.16-17,1 nákr.,1 obr.
  Na místě bývalého pivovaru Světovar v Plzni vzniká multifunkční kulturní centrum 4x4 CF (Cultural Factory). Projekt je inspirován příklady dobré praxe ze zahraničí.
 • RAU, Ulrike
  Perspektiven für Mehrwerte. Barrierefreiheit hat viele Facetten.
  Vyhlídky na přidanou hodnotu. Přístupnost má mnoho podob.
  DBZ 2012,č.3,s.54-57,11 obr.,1 gr.,2 tab.
  Vzhledem ke globálnímu stárnutí populace se bezbariérovost bydlení a veřejných prostor stává běžnou praxí plánovačů.
 • SIMMONS, Louise – SUTHERLAND, Fiona
  Natural play in the capital.
  Přírodní hra v hlavním městě.
  Green Places 2012,č.81,s.24-25,1 obr.
  Iniciativa London Play podporuje části Londýna, jež jsou z hlediska parků a dětských hřišť znevýhodněné. Pomáhá vytvářet nová prostranství pro děti a kultivovat životní prostředí.
 • VOLF, Petr
  Architektura Zdeňka Fránka v období 2008 - 2012.
  Architekt 2012,č.1,s.83-124,čet. obr.
  Portrét arch. Fránka, stavba galerie v Pekingu, kongresový sál v Rožnově, působení ve Vítkovicích 2009 až 2011, modlitebna v Černošicích a kostel v Litomyšli, rodinné domy, výstava v Domě umění v Brně.

19. Rekreace a volný čas

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

22. Výpočetní technika v územním plánování, informační systémy

23. Různé

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 1. 10. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022