Česky English Deutsch Francais

Novinky 4 / 2012

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

4. Přírodovědní východiska územního plánování

5. Rozvoj osídlení a velkých územních celků

6. Územní plánování měst

7. Územní plánování částí měst

 • City Park Delights.
  Radosti City Parku.
  Green Places 2012,č.83,s.10-12,3 obr.
  City Park v Bradfordu je novým veřejným prostranstvím s fontánami, uměleckými objekty a s největším vodním prvkem v celé Británii. Spojuje hlavní trasy návštěvníků (divadlo, muzeum) s uzly městské dopravy.
 • King´s Cross is looking up.
  Vylepšený King´s Cross.
  Green Places 2012,č.83,s.14-15,4 obr.
  Londýnská stanice King´s Cross se po 160 letech dočkala své dosud největší rekonstrukce. Nynější hala od architektů MC Aslan+Partners je zastřešena klenutou ocelovou konstrukcí a je 3x větší než ta původní.
 • BERNARDOVÁ, Hana
  Revitalizace Staré Ponávky v Brně. Projekt REURIS.
  Veř. správa 2012,č.7,s.14-15,2 obr.
  Projekt REURIS řeší problematiku revitalizace vodních toků v městském prostoru. Př. z Brna - revitalizace Staré Ponávky. V projektu je ČR (Brno, Plzeň), Polsko (Katovice, Bydhošť) a SRN (Lipsko, Stuttgart).
 • BRANDA, Vít - FIŠER, Michal - ŠPOULA, Štěpán
  Nábřeží Maxipsa Fíka v Kadani, celek I.
  Maxipes Fík Riverbankin Kadaň, Unit 1.
  ERA 2012,č.2,s.60-63,7 obr.,1 sit.,3 řezy, angl.res.
  Revitalizace zpustlého městského nábřeží a obnova vazeb na řeku. Úprava terénu, vegetace, cest pro pěší, cyklisty i bruslaře a vybudovaní drobných doplňkových staveb. Umělecké instalace s praktickou funkcí.
 • BŘEŠŤAN, Robert
  Olympiáda, která myslí za roh.
  Ekonom 2012,č.13,s.46-49,1 sit.,2 mp.,3 obr.
  Plochy brownfields v londýnské čtvrti Stratford dostaly díky olympiádě šanci proměnit se ve vyhledávanou lokalitu. Cílem projektu bylo oživit celou oblast i po skončení olympijských her.
 • CZUMALO, Vladimír
  ... souostroví Prosek.
  Stavba 2012,č.1,s.20-31,31 obr.,angl.res.
  Vývoj Proseku, jeho růst a připojení k Praze, dvouletkové holotypy a výstavba sídliště, genius loci, spolupráce Karla Kuči na revitalizaci městského parku, dostupnost metrem, nová vlna kolonizace.
 • DREISEITL, Herbert
  Mehr mit Weniger – Urbane Freiräume von morgen.
  Více za méně – městská volná prostranství zítřka.
  Garten + Landschaft 2012,č.4,s.22-26,7 obr.
  Městská prostranství by vzhledem k zalidnění měla v budoucnu plnit více funkcí najednou. Plochy s vodními prvky mají využívat dešťovou vodu a mít vedle sociálního či sportovního aspektu i aspekt ekologický.
 • DVOŘÁKOVÁ, Eva
  Ostrava-Vítkovice, Dolní oblast. Zpřístupnění a nové využití národní kulturní památky Vítkovice,a.s.
  In: Borovcová, Alena: Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě 2010.
  Ostrava,Národní památkový ústav 2010,s.166-171,4 obr.,pozn.,angl.res.s.189
  Areál Ostrava-Vítkovice je výjimečným industriálním komplexem, který nemá v evropském měřítku obdobu. Budování železáren začalo v roce 1829 a brzy následovalo jejich propojení s kamenouhelnými doly.
  14 830
 • HALASOVÁ, Hana - ROZMANOVÁ, Naděžda – CHLUPOVÁ, Dana
  Hodnocení projektů regenerace panelových sídlišť v roce 2012.
  Úkol A.4.9/BP.
  Brno,Ústav územního rozvoje 2012.Přeruš.str.,tab.
  Výsledky posouzení 91 vybraných projektů regenerace panelových sídlišť v českých městech, jejichž hodnocení vychází z kritérií stanovených nařízením vlády č. 494/2000 Sb.
  Z 55
 • JUNGOVÁ, Ivana
  Rekreace podél řek. Anketa.
  Veř. správa 2012,č.7,s.7,2 obr.
  Projekty realizované v Plzni a Ostravě, se týkají revitalizace vodních toků a rozvoje rekreačních ploch. Anketa probíhala ve statutárních městech Ostrava a Plzeň.
 • KELLER, Thomas K.
  Bauen in der Ebene.
  Stavět v rovině.
  Werk, Bauen + Wohnen 2012,č.4,s.46-48,12 obr.
  Projektová soutěž za účasti architektonických ateliérů z Rakouska, Švýcarska, Lichtenštejnska a Německa na rozšíření a obnovení hospodářského centra St. Gallen v Salez se školou, internátem a dílenskou halou.
 • KYNCLOVÁ, Jana
  Důl Alexandr – stavební obnova areálu.
  In: Borovcová, Alena: Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě 2010.
  Ostrava,Národní památkový ústav 2010,s.160-165,8 obr.,pozn.,angl.res.s.189
  Kamenouhelný hlubinný důl Alexandr z let 1896-1913 v Ostravě-Kunčičkách patří díky urbanistické hodnotě i architektonickému pojetí k nejhodnotnějším z areálů revíru. Jeho obnova začala od roku 2003.
  14 830
 • NOGA, Pavel
  Ostravské industriální majáky.
  In: Borovcová, Alena: Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě 2010.
  Ostrava,Národní památkový ústav 2010,s.179-183,16 obr.,pozn.,angl.res.s.190
  Areál tzv. dolní oblasti Vítkovic patří k průmyslovému dědictví a zahrnuje důl, koksovnu, vysoké pece atd. Projekt Alternativní orientační systém města Ostravy chce zachovat a nově využít industriální památky.
  14 830
 • PETERS, Cornelia
  Verdichtung? Ja, aber…
  Zhuštění? Ano, ale…
  Garten + Landschaft 2012,č.4,s.27-30,7 obr.,lit.
  S přibývajícím zhušťováním městské zástavby Hamburku, kdy zde má být ročně postaveno na 6000 bytů, roste tlak na zbývající plochy zeleně a volné prostory. Nové přístupy k multifunkčnímu využití volných ploch.
 • POKLUDA, Zdeněk
  Baťův Zlín. Od dělnických kolonií k zahradním čtvrtím.
  In: Borovcová, Alena: Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě 2010.
  Ostrava,Národní památkový ústav 2010,s.116-122,5 obr.,pozn.,angl.res.s.187-188
  Baťovská obytná zástavba cihlových dvojdomků se zahradami vyrůstala mezi lety 1912-1941. Kromě bydlení pro úředníky a dělníky nechal Baťa vybudovat i síť služeb (lázně, pošta, biograf, škola, nemocnice ad.)
  14 830
 • STRAKOŠ, Martin
  Od kolonií k sídlištím. Obytné celky Ostravy 20. až 40. let 20. století.
  In: Borovcová, Alena: Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě 2010.
  Ostrava,Národní památkový ústav 2010,s.129-145,16 obr.,pozn.,angl.res.s.188
  Poválečný vývoj bytové zástavby od kolonií k sídlištím, založené na funkcionalistických principech plánování nových částí měst. Výstavba Nových Vítkovic a sídliště u Bělského lesa.
  14 830
 • ŠTERNOVÁ, Petra
  Minulost a současnost Liebiegova městečka v Liberci.
  In: Borovcová, Alena: Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě 2010.
  Ostrava,Národní památkový ústav 2010,s.94-101,7 obr.,pozn.,angl.res.s.187
  Zaměstnanecké sídliště Liebegovo městečko bylo zbudováno mezi lety 1853-1929 pro dělníky někdejšího textilního závodu a vycházelo z principů zahradních měst.
  14 830
 • YACOUB, Susanne Isabel
  Visionäre Landschaftsarchitektur in Berlin.
  Vizionářská krajinářská architektura v Berlíně.
  Garten + Landschaft 2012,č.4,s.18-21,5 obr.
  Ukázka proměny sídlišť pomocí krajinářské architektury na příkladu panelového sídliště v okrsku Berlin-Marzahn. Architekti zde vytvořili klenutý terén s vřesovišti, okrasnými travinami a borovicovým hájem.

8. Venkovská sídla

9. Mezinárodní programy a spolupráce

10. Vodní hospodářství

11. Regionální politika a regionální rozvoj

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

 • BERAN, Lukáš
  Dělnické domky – architektura v kulturním transferu.
  In: Borovcová, Alena: Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě 2010.
  Ostrava,Národní památkový ústav 2010,s.7-13,10 obr.,pozn.,angl.res.s.184
  Příklady různých typů ubytoven a domů pro dělníky v evropských zemích v 19. století. Dělnické kolonie zakládali majitelé továren, inženýři, mecenáši a sociální reformátoři.
  14 830
 • BOLLEREY, Franziska
  „Osvícené“ bydlení v Nizozemí. „Zahradní města (tuindorpen) a kolonie“ v mezinárodním kontextu.
  In: Borovcová, Alena: Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě 2010.
  Ostrava,Národní památkový ústav 2010,s.14-25,46 obr.,pozn.,angl.res.s.184
  Tzv. zahradní města či vesnice lze nalézt v okrajových obcích nizozemských městských aglomerací. Jsou reakcí na nárůst obyvatel a nedostatek bytů. Zakladateli byly různé spolky, včetně dělnických.
  14 830
 • BUREŠ, Jiří
  Od hornického baráku k zahradnímu městu – typologie hornického obydlí v Duchcově.
  In: Borovcová, Alena: Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě 2010.
  Ostrava,Národní památkový ústav 2010,s.56-63,7 obr.,lit.,pozn.,angl.res.s.185
  Vznik akciového cukrovaru, sklárny a těžba uhlí na Duchcovsku daly podnět k vybudování nového stavebního a urbanistického typu - dělnických kolonií. Nejstarší byly ubytovny kasárenského charakteru.
  14 830
 • BUROŇ, Miloš – TLUČHOŘ, Jan
  Dělnické kolonie žacléřských černouhelných dolů.
  In: Borovcová, Alena: Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě 2010.
  Ostrava,Národní památkový ústav 2010,s.65-71,6 obr.,pozn.,angl.res.s.185
  První dělnickou kolonií v Žacléři byly tzv. „Pětidomky“ při zdejší přádelně. Následovala výstavba hornických domů v okolí černouhelných dolů. V okolí vznikly i další kolonie pro pracovníky sklárny a porcelánky.
  14 830
 • DVOŘÁKOVÁ, Eva
  Ostrava-Vítkovice, Dolní oblast. Zpřístupnění a nové využití národní kulturní památky Vítkovice,a.s.
  In: Borovcová, Alena: Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě 2010.
  Ostrava,Národní památkový ústav 2010,s.166-171,4 obr.,pozn.,angl.res.s.189
  Areál Ostrava-Vítkovice je výjimečným industriálním komplexem, který nemá v evropském měřítku obdobu. Budování železáren začalo v roce 1829 a brzy následovalo jejich propojení s kamenouhelnými doly.
  14 830
 • FÖHL, Axel
  Dělnické bytové domy Porúří – jejich rozvoj a zachování.
  In: Borovcová, Alena: Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě 2010.
  Ostrava,Národní památkový ústav 2010,s.26-36,15 obr.,pozn.,angl.res.s.184
  Rozvoj výstavby dělnických bytových domů v 19. a 20. století v oblasti Porúří v okolí uhelných dolů, železáren a oceláren.
  14 830
 • HUML, Pavel - VANÍČEK, Jiří - BAŽANT, Petr
  Dostavba vstupu Chmelařského muzea a Chmelový maják v Žatci.
  Completion of the Hop Museum Entrance and Hop Lighthouse in Žatec.
  ERA 2012,č.2,s.36-39,11 obr.,1 pl.,angl.res.
  Chmelařské stavby byly vystavěny převážně koncem 19. století. Realizace obnovy vybraných objektů a výstavba dvou nových. Jedná se o vstupní objekt Chmelařského muzea a vyhlídkovou věž Chmelový maják.
 • JORDÁNOVÁ, Květa
  Plošný výzkum průmyslového dědictví v okrese Rychnov nad Kněžnou.
  In: Borovcová, Alena: Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě 2010.
  Ostrava,Národní památkový ústav 2010,s.154-159,8 obr.,pozn.,angl.res.s.189
  Ostravské pracoviště NPÚ zmapovalo průmyslové dědictví v okrese Rychnov nad Kněžnou. K památkám se řadí Rolnický cukrovar v Českém Meziříčí, měšťanský pivovar a sladovna v Dobrušce a Langerova pila v Liberku.
  14 830
 • KYNCLOVÁ, Jana
  Dělnické kolonie ostravsko-karvinského revíru, problematika památkové ochrany a současný stav.
  In: Borovcová, Alena: Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě 2010.
  Ostrava,Národní památkový ústav 2010,s.87-93,8 obr.,pozn.,angl.res.s.186
  V rámci inventarizace průmyslového dědictví byly zpracovány karvinské hornické kolonie, ostravské dělnické kolonie, finské domky v Ostravě a kolonie Třineckých železáren. Zhodnocení stavu dochovaných kolonií.
  14 830
 • LEWIS, Rebecca - KNAAP, Gerrit-Jan
  Targetting Spending for Land Conservation. An Evaluation of Maryland’s Rural Legacy Program.
  Cílené výdaje na ochranu krajiny. Hodnocení programu Dědictví venkovských oblastí státu Maryland.
  APA Journal 2012,č.1,s.34-52,7 tab.,1 mp.,angl.res.,lit.
  Zhodnocení procesu vzniku, implementace a výstupů programu na ochranu dědictví venkovských oblastí státu Maryland. Efektivita této iniciativy jako prostředku pro ochranu životního prostředí.
 • MATĚJ, Miloš - KLÁT, Jaroslav – KORBELÁŘOVÁ, Irena
  Kulturní památky ostravsko-karvinského revíru.
  Ostrava,Národní památkový ústav 2009.223 s.,fot.,obr.,pl.,lit.
  Katalog kulturních památek ostravsko-karvinského revíru, který popisy na pozadí údajů o historickém vývoji, majetkových poměrech a technickém a stavebním vývoji charakterizuje jejich památkovou hodnotu.
  14 832
 • MERTA, Jiří
  Dělnické bydlení v rosicko-oslavanském důlním revíru.
  In: Borovcová, Alena: Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě 2010.
  Ostrava,Národní památkový ústav 2010,s.81-86,11 obr.,lit.,angl.res.s.186
  Od poloviny 19. století se původně zemědělské vesnice na Rosicko-Oslavansku začaly měnit ve vesnice zemědělsko-dělnické. Novým fenoménem bydlení se staly tzv. kasárny pro pracovníky dolů.
  14 830
 • NAVRÁTIL, Oldřich – ZELÍK, Radovan
  Zahraniční příklady dělnických kolonií.
  In: Borovcová, Alena: Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě 2010.
  Ostrava,Národní památkový ústav 2010,s.37-45,8 obr.,lit.,angl.res.s.184-185
  Vznik některých zahraničních dělnických kolonií, např. v Německu, Rakousku, Španělsku, Francii, Anglii, na Slovensku a v USA.
  14 830
 • NOGA, Pavel
  Ostravské industriální majáky.
  In: Borovcová, Alena: Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě 2010.
  Ostrava,Národní památkový ústav 2010,s.179-183,16 obr.,pozn.,angl.res.s.190
  Areál tzv. dolní oblasti Vítkovic patří k průmyslovému dědictví a zahrnuje důl, koksovnu, vysoké pece atd. Projekt Alternativní orientační systém města Ostravy chce zachovat a nově využít industriální památky.
  14 830
 • OBŠIVAČ, Jan
  Zlín – poválečný vývoj a památková ochrana.
  In: Borovcová, Alena: Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě 2010.
  Ostrava,Národní památkový ústav 2010,s.123-128,5 obr.,pozn.,angl.res.s.188
  V r. 1945 utržil prosperující Zlín fatální ránu. Podnik Baťa byl znárodněn, přejmenován na Svit, Zlín na Gottwaldov. Poválečný názor podporoval kolektivní bydlení a výstavbu mnohopodlažních bytových domů.
  14 830
 • OBUCHOVÁ, Viera
  Byty, domy, kolónie robotníkov v Bratislave z konca 19. a zo začiatku 20. storočia.
  Byty, domy, dělnické kolonie v Bratislavě na konci 19. a začátkem 20. století. In: Borovcová, Alena: Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě 2010.
  Ostrava,Národní památkový ústav 2010,s.46-55,14 obr.,pozn.,angl.res.s.185
  Po roce 1945 se bohužel hromadně bourala či přestavovala původní, mnohdy stavebně-urbanisticky unikátní dělnická obydlí z 19. a začátku 20. století. Připomenutí již většinou neexistujících dělnických kolonií.
  14 830
 • PADUCH, Eugeniusz
  Historické dělnické kolonie a sídliště v Polsku.
  In: Borovcová, Alena: Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě 2010.
  Ostrava,Národní památkový ústav 2010,s.146-153,11 obr.,pozn.,lit.,angl.res.s.188-189
  Příklady dělnických kolonií na území dnešních měst Bytom, Chorzów (z r. 1798), Czerwionka-Leszczyny, Gliwice, Katowice, Zabrze ad. Projektanty byli známí architekti jako B. Taut, K. Henrici, H. Poelzig aj.
  14 830
 • PAVLÍKOVÁ, Marta
  František Albert Libra: Hornický dům v Oseku.
  In: Borovcová, Alena: Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě 2010.
  Ostrava,Národní památkový ústav 2010,s.102-108,7 obr.,pozn.,lit.,angl.res.s.187
  Hornický dům v Oseku postavil v roce 1932 Hornický stavební fond kvůli bytové nouzi horníků z dolů Alexander, Nelson a Bihl. Šlo o funkcionalistickou stavbu s 31 bytovými jednotkami od architekta F. A. Libry.
  14 830
 • POKLUDA, Zdeněk
  Baťův Zlín. Od dělnických kolonií k zahradním čtvrtím.
  In: Borovcová, Alena: Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě 2010.
  Ostrava,Národní památkový ústav 2010,s.116-122,5 obr.,pozn.,angl.res.s.187-188
  Baťovská obytná zástavba cihlových dvojdomků se zahradami vyrůstala mezi lety 1912-1941. Kromě bydlení pro úředníky a dělníky nechal Baťa vybudovat i síť služeb (lázně, pošta, biograf, škola, nemocnice ad.)
  14 830
 • STRAKOŠ, Martin
  Od kolonií k sídlištím. Obytné celky Ostravy 20. až 40. let 20. století.
  In: Borovcová, Alena: Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě 2010.
  Ostrava,Národní památkový ústav 2010,s.129-145,16 obr.,pozn.,angl.res.s.188
  Poválečný vývoj bytové zástavby od kolonií k sídlištím, založené na funkcionalistických principech plánování nových částí měst. Výstavba Nových Vítkovic a sídliště u Bělského lesa.
  14 830
 • STRAKOŠ, Martin
  Průvodce architekturou Ostravy. Ostrava Architecture Guide.
  Ostrava,Národní památkový ústav 2009.451 s.,fot.,mp.,pl.,slov.,text též angl.,lit.
  Publikace mapuje na vysoké odborné úrovni vývoj stavební a architektonické kultury v Ostravě od jejího vzniku až po současnost, seznamuje se stavbami Moravské Ostravy, Přívozu, Vítkovic, Mariánských Hor.
  14 833
 • TICHÝ, Marek a kol.
  Památková obnova vily Tugendhat v Brně.
  Conservation and Restoration of Villa Tugendhat in Brno.
  ERA 2012,č.2,s.30-33,5 obr.,3 pl.,angl.res.
  Vila Tugendhat je jedinou památkou moderní architektury ČR v seznamu UNESCO. Revitalizace vily zahrnovala opravu budovy, interiérů a zahrady. Snaha uvést vilu do podoby z roku 1938 včetně použitých materiálů.
 • VITÁSKOVÁ, Karin
  Poslední pracovní den na rudném dole Rammelsberg a „zelená“ koksovna v Dortmundu.
  In: Borovcová, Alena: Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě 2010.
  Ostrava,Národní památkový ústav 2010,s.172-178,8 obr.,pozn.,angl.res.s.189-190
  Dva příklady nové funkce bývalých průmyslových areálů: Hornické muzeum v rudném dolu Rammelsberg a areál koksovny Hansa v Dortmundu s ukázkami průmyslové výroby minulého století.
  14 830
 • VOLDRÁB, Tomáš
  Dělnické kolonie na Kladensku.
  In: Borovcová, Alena: Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě 2010.
  Ostrava,Národní památkový ústav 2010,s.72-80,9 obr.,pozn.,angl.res.s.186
  Na Kladensku byl zbudováno bezpočet dělnických kolonií, např.: Zippeho ve Vrapicích, kolonie při dolu Ferdinand ve Cvrčovicích, při dolu Michael Layer v Brandýsku, při dolu Kübeck, a dolu Bresson v Kladně atd.
  14 830

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

 • Venkovský dům jako partner roubenky.
  Stavitel 2012,č.4,s.48,4 obr.
  Novostavba v obci Česká Bříza tvoří kontrast staré roubence. Odlišná podoba domů, spojují je přírodní materiály a dřevěný chodník. Dům získal 1. cenu v Isover Energy Efficiency Best of Awards 2010.
 • BERAN, Lukáš
  Dělnické domky – architektura v kulturním transferu.
  In: Borovcová, Alena: Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě 2010.
  Ostrava,Národní památkový ústav 2010,s.7-13,10 obr.,pozn.,angl.res.s.184
  Příklady různých typů ubytoven a domů pro dělníky v evropských zemích v 19. století. Dělnické kolonie zakládali majitelé továren, inženýři, mecenáši a sociální reformátoři.
  14 830
 • BOLLEREY, Franziska
  „Osvícené“ bydlení v Nizozemí. „Zahradní města (tuindorpen) a kolonie“ v mezinárodním kontextu.
  In: Borovcová, Alena: Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě 2010.
  Ostrava,Národní památkový ústav 2010,s.14-25,46 obr.,pozn.,angl.res.s.184
  Tzv. zahradní města či vesnice lze nalézt v okrajových obcích nizozemských městských aglomerací. Jsou reakcí na nárůst obyvatel a nedostatek bytů. Zakladateli byly různé spolky, včetně dělnických.
  14 830
 • BUREŠ, Jiří
  Od hornického baráku k zahradnímu městu – typologie hornického obydlí v Duchcově.
  In: Borovcová, Alena: Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě 2010.
  Ostrava,Národní památkový ústav 2010,s.56-63,7 obr.,lit.,pozn.,angl.res.s.185
  Vznik akciového cukrovaru, sklárny a těžba uhlí na Duchcovsku daly podnět k vybudování nového stavebního a urbanistického typu - dělnických kolonií. Nejstarší byly ubytovny kasárenského charakteru.
  14 830
 • BUROŇ, Miloš – TLUČHOŘ, Jan
  Dělnické kolonie žacléřských černouhelných dolů.
  In: Borovcová, Alena: Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě 2010.
  Ostrava,Národní památkový ústav 2010,s.65-71,6 obr.,pozn.,angl.res.s.185
  První dělnickou kolonií v Žacléři byly tzv. „Pětidomky“ při zdejší přádelně. Následovala výstavba hornických domů v okolí černouhelných dolů. V okolí vznikly i další kolonie pro pracovníky sklárny a porcelánky.
  14 830
 • FÖHL, Axel
  Dělnické bytové domy Porúří – jejich rozvoj a zachování.
  In: Borovcová, Alena: Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě 2010.
  Ostrava,Národní památkový ústav 2010,s.26-36,15 obr.,pozn.,angl.res.s.184
  Rozvoj výstavby dělnických bytových domů v 19. a 20. století v oblasti Porúří v okolí uhelných dolů, železáren a oceláren.
  14 830
 • HALASOVÁ, Hana - POLEŠÁKOVÁ, Marie
  Monitoring poskytování desetiletých půjček na opravy bytového fondu.
  Závěrečná zpráva. Úkol A.4.9/BP.
  Brno,Ústav územního rozvoje 2011.20 s.,5 příl.,kartogr.,gr.,tab. + CD
  Výsledky průzkumu zkušeností obcí s fungováním fondu rozvoje bydlení, kterým byla státem poskytnuta půjčka nebo úvěr na opravy bytového fondu, využití těchto fondů po vrácení dotace.
  Z 54
 • KYNCLOVÁ, Jana
  Dělnické kolonie ostravsko-karvinského revíru, problematika památkové ochrany a současný stav.
  In: Borovcová, Alena: Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě 2010.
  Ostrava,Národní památkový ústav 2010,s.87-93,8 obr.,pozn.,angl.res.s.186
  V rámci inventarizace průmyslového dědictví byly zpracovány karvinské hornické kolonie, ostravské dělnické kolonie, finské domky v Ostravě a kolonie Třineckých železáren. Zhodnocení stavu dochovaných kolonií.
  14 830
 • LUX, Martin – KOSTELECKÝ, Tomáš (eds.)
  Bytová politika, teorie a inovace pro praxi.
  Praha,Sociologické nakladatelství 2011.229 s.,gr.,obr.,tab.,půd.,lit.
  Smysl a obecné principy bytové politiky; vazby mezi bydlením, trhem a státem; klasifikace hlavních nástrojů bytové politiky; charakteristika konkrétních nástrojů ve vybraných evropských zemích; aktuální trendy.
  14 847
 • MERTA, Jiří
  Dělnické bydlení v rosicko-oslavanském důlním revíru.
  In: Borovcová, Alena: Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě 2010.
  Ostrava,Národní památkový ústav 2010,s.81-86,11 obr.,lit.,angl.res.s.186
  Od poloviny 19. století se původně zemědělské vesnice na Rosicko-Oslavansku začaly měnit ve vesnice zemědělsko-dělnické. Novým fenoménem bydlení se staly tzv. kasárny pro pracovníky dolů.
  14 830
 • NAVRÁTIL, Oldřich – ZELÍK, Radovan
  Zahraniční příklady dělnických kolonií.
  In: Borovcová, Alena: Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě 2010.
  Ostrava,Národní památkový ústav 2010,s.37-45,8 obr.,lit.,angl.res.s.184-185
  Vznik některých zahraničních dělnických kolonií, např. v Německu, Rakousku, Španělsku, Francii, Anglii, na Slovensku a v USA.
  14 830
 • OBUCHOVÁ, Viera
  Byty, domy, kolónie robotníkov v Bratislave z konca 19. a zo začiatku 20. storočia.
  Byty, domy, dělnické kolonie v Bratislavě na konci 19. a začátkem 20. století. In: Borovcová, Alena: Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě 2010.
  Ostrava,Národní památkový ústav 2010,s.46-55,14 obr.,pozn.,angl.res.s.185
  Po roce 1945 se bohužel hromadně bourala či přestavovala původní, mnohdy stavebně-urbanisticky unikátní dělnická obydlí z 19. a začátku 20. století. Připomenutí již většinou neexistujících dělnických kolonií.
  14 830
 • PADUCH, Eugeniusz
  Historické dělnické kolonie a sídliště v Polsku.
  In: Borovcová, Alena: Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě 2010.
  Ostrava,Národní památkový ústav 2010,s.146-153,11 obr.,pozn.,lit.,angl.res.s.188-189
  Příklady dělnických kolonií na území dnešních měst Bytom, Chorzów (z r. 1798), Czerwionka-Leszczyny, Gliwice, Katowice, Zabrze ad. Projektanty byli známí architekti jako B. Taut, K. Henrici, H. Poelzig aj.
  14 830
 • PAVLÍKOVÁ, Marta
  František Albert Libra: Hornický dům v Oseku.
  In: Borovcová, Alena: Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě 2010.
  Ostrava,Národní památkový ústav 2010,s.102-108,7 obr.,pozn.,lit.,angl.res.s.187
  Hornický dům v Oseku postavil v roce 1932 Hornický stavební fond kvůli bytové nouzi horníků z dolů Alexander, Nelson a Bihl. Šlo o funkcionalistickou stavbu s 31 bytovými jednotkami od architekta F. A. Libry.
  14 830
 • POLANSKÁ, Jitka
  Brněnský experiment: Freedomek.
  Ekonom 2012,č.13,s.81,1 obr.
  Brněnský architekt Marek Štěpán navrhl dřevěný domek o rozloze 42 metrů čtverečních. S kompletním vybavením se prodává za 1,4 milionu korun.
 • POLANSKÁ, Jitka
  Dřevostavba? Proč ne. Originalita i úspora energie zároveň.
  Ekonom 2012,č.13,s.79-81,5 obr.
  V Česku je 11 procent dřevěných domů z celkového podílu novostaveb a jejich podíl se zvyšuje. Dřevěné stavby jsou lehčí a mají nízkou spotřebu energie. Ukázky realizací.
 • ŠTERNOVÁ, Petra
  Minulost a současnost Liebiegova městečka v Liberci.
  In: Borovcová, Alena: Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě 2010.
  Ostrava,Národní památkový ústav 2010,s.94-101,7 obr.,pozn.,angl.res.s.187
  Zaměstnanecké sídliště Liebegovo městečko bylo zbudováno mezi lety 1853-1929 pro dělníky někdejšího textilního závodu a vycházelo z principů zahradních měst.
  14 830
 • VOLDRÁB, Tomáš
  Dělnické kolonie na Kladensku.
  In: Borovcová, Alena: Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě 2010.
  Ostrava,Národní památkový ústav 2010,s.72-80,9 obr.,pozn.,angl.res.s.186
  Na Kladensku byl zbudováno bezpočet dělnických kolonií, např.: Zippeho ve Vrapicích, kolonie při dolu Ferdinand ve Cvrčovicích, při dolu Michael Layer v Brandýsku, při dolu Kübeck, a dolu Bresson v Kladně atd.
  14 830
 • VOSTŘEL, Martin
  Dělnické kolonie v Lounech.
  In: Borovcová, Alena: Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě 2010.
  Ostrava,Národní památkový ústav 2010,s.109-115,7 obr.,pozn.,angl.res.s.187
  Dělnické kolonie zde vznikly převážně pro zaměstnance největšího lounského podniku – železničních dílen. Jedna z kolonií, postavených v letech 1909-1913 a 1919-1920 byla spojena s architektem Janem Kotěrou.
  14 830
 • ZILLIG, Wolfgang
  Die Zukunft heißt Smart City. Herausforderungen an das Bauen der Zukunft.
  Budoucnost má jméno Smart City. Výzvy a stavění budoucnosti.
  DBZ 2012,č.4,s.68-71,6 obr.
  Bydlení pojí do budoucna otázky po efektivním využití energií, recyklaci stavebních materiálů a udržitelném růstu. Integrovaný systém propojí inteligentní budovy s komunikačními a energetickými technologiemi.

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

18. Občanské vybavení a služby

19. Rekreace a volný čas

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

22. Výpočetní technika v územním plánování, informační systémy

23. Různé

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 28. 9. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022