Česky English Deutsch Francais

Novinky 6 / 2012

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

4. Přírodovědní východiska územního plánování

 • MILOSOVICOVA, Jana – SCHMIDT, Marco
  Die Stadt nachhaltig entwickeln.
  Udržitelný rozvoj města.
  Garten + Landschaft 2012,č.5,s.20-23,7 obr.
  Diskuse o klimatických změnách se často omezuje na skleníkové plyny, ale u přehřívání měst (vlivem úbytku vegetace a dláždění ploch) hrají hlavní roli odpařování, cirkulace vzduchu, větrání a nakládání s vodou.
 • SCHARF, Bernhard
  Beitrag zum Klimaschutz oder teure Dekoration?
  Příspěvek k ochraně klimatu, nebo drahá dekorace?
  Garten + Landschaft 2012,č.5,s.24-27,3 obr.,5 gr.
  Městská zeleň zvyšuje atraktivitu a kvalitu života ve městech. Vídeňská fakulta přírodních zdrojů zkoumá vliv zelených fasád a zelených střech na změnu městského klimatu a na úspory energie (tepelná izolace).

5. Rozvoj osídlení a velkých územních celků

6. Územní plánování měst

7. Územní plánování částí měst

 • JUNGOVÁ, Ivana
  Rozvoj města. Územní plánování.
  Veř. správa 2012,č.12,s.24-25,2 obr.
  Konference Pražská nádraží ne/využitá ukázala na úspěšných projektech ze zahraničí, jak lze opuštěné drážní areály využít ve prospěch rozvoje daného území.
 • KIRCHENGAST, Albert
  Enzian statt Ammonium.
  Hořec místo amonia.
  Garten + Landschaft 2012,č.5,s.30-33,3 obr.
  Plán pro vybudování nové vodní městské čtvrti Solothurn při řece Aara, na místě dosud existující skládky. Čtvrť má vzniknout na ploše 37,5 hektarů.
 • KULHÁNEK, František
  Ukázkový koncept dopravního terminálu.
  Stavitel 2012,č.6/7,s.34-37,8 obr.
  Česká Třebová komplexně řešila úpravu přednádražního prostoru. Výsledkem je nově vzniklý multifunkční dopravní terminál. Ocenění za modernizaci přednádražního prostoru uzlové stanice.

8. Venkovská sídla

9. Mezinárodní programy a spolupráce

10. Vodní hospodářství

11. Regionální politika a regionální rozvoj

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

 • Obrácený dům. Perná - vestavba do elektrárenské haly.
  Upside-down House built into a Power Station Hall. Perná Settlement by Lysice.
  Stavba 2012,č.2,s.26-29,8 obr.,2 půd.,2 řezy,1 pohl.,angl.res.
  Do haly bývalé elektrárny (začátek 20. století) o rozměrech 20 x 12 m se sedlovou střechou byl vestavěn dvoupodlažní rodinný dům. Konstrukčně je hrázděnou dřevostavbou.
 • BRDKOVÁ, Lenka
  V továrních halách se může číst i bydlet.
  Ekonom 2012,č.22,s.60-61,6 obr.
  Příklady kvalitních architektonických realizací přestavby bývalých továrních objektů. Knihovna a kasárna v Hr. Králové, ostravská Nová Karolina, Tesla Jihlava, vodárna v pražském Braníku a Baťův tovární areál.
 • NOVÁKOVÁ, Mária
  Modulová dřevěná mateřská škola.
  Modular wooden nursery school.
  ASB 2012,č.Speciál,s.14-16,6 obr.,1 půd.,angl.res.
  Popis novostavby mateřské školy v Mariánských Lázních. Ekologická stránka budovy, provozně-funkční výhodnost stavby, příjemné prostředí pro děti.
 • PETÁK, Lukáš
  Modulární systémy – výzva pro veřejné stavby.
  Modular Systems – a Challenge for Public Buildings.
  ASB 2012,č.3,s.40-45,9 obr.,angl.res.
  Modulární stavby jako řešení aktuálního nedostatku veřejných staveb (mateřských škol apod.). Výhody prefabrikace, využití modulárních staveb v zahraničí, potenciální využití v České republice.
 • ZÍDEK, Svatopluk
  Změna pohledu. Industriální dědictví.
  Veř. správa 2012,č.12,s.22,1 obr.
  Kolegium pro technické památky ČKAIT a ČSSI pořádá bienále Industriální stopy s cílem upozorňovat na hodnotu industriálního dědictví. Bohatá je i ediční činnost kolegia.

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

18. Občanské vybavení a služby

 • Pasivní mateřská školka s barevnými hnízdy.
  A Passive Nursery School with Colourful Nests.
  ASB 2012,č.3,s.34-39,9 obr.,angl.res.
  Popis stavby rakouské mateřské školy, pasivního domu, který je umístěn v krásném prostředí a dokonale naplňuje požadavky dětí. Vnitřní uspořádání, originální členění prostoru, společné prostory ke hraní.
 • BENEŠ, Ondřej - ŠEVČÍK, Oldřich
  Architekt - technika - příroda. 2. část.
  Stavba 2012,č.2,s.46-50,8 obr.,pozn.
  Několik sond do řešení tohoto vztahu. Interpretace vztahu přírody a techniky na příkladu realizace Hubáčkovy televizní věže a horského hotelu Ještěd.
 • BRDKOVÁ, Lenka
  V továrních halách se může číst i bydlet.
  Ekonom 2012,č.22,s.60-61,6 obr.
  Příklady kvalitních architektonických realizací přestavby bývalých továrních objektů. Knihovna a kasárna v Hr. Králové, ostravská Nová Karolina, Tesla Jihlava, vodárna v pražském Braníku a Baťův tovární areál.
 • KOTALOVÁ, Kateřina
  Dům pro seniory ze světla a stínu.
  A House for Seniors Made out of Light and Shade.
  ASB 2012,č.Speciál,s.30-36,5 obr.,3 půd.,angl.res.
  Výstavba domu s pečovatelskou službou v portugalském městě Alcácer do Sal, který kombinuje dostatek soukromí seniorů s možností společenského kontaktu.
 • KOTALOVÁ, Kateřina
  Fasáda z ledových krystalů v Reykjavíku.
  A Facade of Ice Crystals in Reykjavík.
  ASB 2012,č.3,s.24-32,13 obr.,2 půd.,angl.res.
  Stavba monumentálního konferenčního centra a koncertní síně v islandském Reykjavíku a ojedinělost fasády, která připomíná ledové krystaly. Historie stavby, původní záměr, cíl stavby, současné využití.
 • LUKAVCOVÁ, Silvie
  Nebytové budovy se staví dál.
  Statistika a My 2012,č.4,s.13-14,obr.,gr.
  V období 2006-2010 bylo dokončeno celkem 6 737 nových nebytových budov. Nejvíce jich bylo postaveno v kategoriích hotely a obdobné budovy a budovy pro obchod. Nejméně bylo určeno pro administrativu.
 • NOVÁKOVÁ, Mária
  Modulová dřevěná mateřská škola.
  Modular wooden nursery school.
  ASB 2012,č.Speciál,s.14-16,6 obr.,1 půd.,angl.res.
  Popis novostavby mateřské školy v Mariánských Lázních. Ekologická stránka budovy, provozně-funkční výhodnost stavby, příjemné prostředí pro děti.
 • TESAŘ, Jan
  PPP nejsou zlodějina.
  PPP Is Not Robbery.
  ASB 2012,č.3,s.46-49,4 obr.,angl.res.
  Obhajoba projektů partnerství veřejného a soukromého sektoru v ČR, které byly dříve kritizovány za svou neefektivnost. Výhody a nevýhody projektů PPP, příklady úspěšných PPP projektů.
 • VERES-HOMM, Uwe
  Logistikimmobilienmarkt: Kennzahlen, Trends, Standorte.
  Logistika trhu s nemovitostmi: ukazatele, trendy, lokality.
  Int. Verkehrswesen 2012,č.3,s.20-22,1 tab.,1 mp.,2 obr.,1 gr.,lit.
  Reakce trhu s nemovitostmi na ekonomickou krizi, změněné podmínky pro logistické objekty, volba lokalit, hlavní požadavky na moderní logistiku a očekávání do budoucna.

19. Rekreace a volný čas

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

22. Výpočetní technika v územním plánování, informační systémy

23. Různé

 • Blansko. Boskovice. Plán města. Měř. 1:15 000, 1:10 000.
  Praha,Freytag and Berndt 2010.4 mp.,fot.
  Plánky Blanska a Boskovic s rejstříky ulic, mapy jejich okolí (1:100 000, 1:200 000), užitečné informace.
  D 160
 • Bratislava. Plán města. Měř. 1:16 000.
  Praha,Freytag and Berndt 2010.4 mp.,text slov.,čes.,něm. a angl.
  Plánek města s rejstříkem ulic, plánkem centra (1:8 000), okolí (1:200 000), městské hromadné dopravy (1:45 000), stručnou charakteristikou města a přehledem nejdůležitějších historických staveb.
  D 168
 • Kréta. Automapa. Měř. 1:200 000.
  Wien,Freytag and Berndt 2007.63 s.,1 mp.,fot.,4 pl.,text něm.,angl.,řecky a italsky
  Soubor mapy a brožurky s turistickou mapou ostrova, orientačními plánky měst Iraklio, Hania, Retkimno, Ag. Nikolaos, plánkem vykopávek v Knosu, průvodcem kulturních památek a turistickými informacemi.
  D 172
 • Kutná Hora. Plán města. Měř. 1:10 000.
  Praha,Žaket 2011.2 mp.,fot.,text též angl.,něm.
  Plánek města s rejstříkem ulic, plánkem centra (1:6 000) a stručnou charakteristikou města.
  D 162
 • Mallorca. Autokarte 1:100 000.
  Malorka. Automapa. Měř. 1:100 000.
  Wien,Freytag and Berndt 2008.1 mp.,fot.,text angl.,něm. a španělsky
  Mapa ostrova s plánkem hlavního města Palma de Mallorca a turistickými informacemi.
  D 174
 • Mělník. Plán města. Měř. 1:10 000.
  Praha,Žaket 2007.2 mp.,fot.,text též angl.,něm.
  Plánek města s rejstříkem ulic, mapkou okolí s cyklotrasami (1:65 000) a stručnou charakteristikou města.
  D 163
 • München. Stadtplan 1:22 500.
  Mnichov. Plán města. Měř. 1:22 500.
  Wien,Freytag and Berndt 2011.48 s.,1 mp.,3 pl.
  Soubor mapy a brožurky s plánem města, centra (1:10 000), průjezdních tras, letiště a rejstříkem ulic.
  D 176
 • Olomouc. Plán města. Měř. 1:12 000. Okolí Olomouce. Měř. 1:100 000.
  Praha,Freytag and Berndt 2010.4 mp.,text též něm. a angl.
  Plánek města a okolí s mapkou centra (1:7 000), plánkem městské dopravy, rejstříkem ulic, popisem historie a důležitých budov města, informacemi pro turisty.
  D 164
 • Oslo. Stadtplan 1:20 000.
  Oslo. Plán města. Měř. 1:20 000.
  Wien,Freytag and Berndt 2006.3 mp.,text něm. a angl.
  Plán města s plánkem centra (1:10 000), mapou okolí (1:800 000) a rejstříkem ulic.
  D 175
 • Ostrava. Plán města. Měř. 1 : 18 000.
  Praha,Freytag and Berndt 2009.4 mp.
  Plánek města s rejstříkem ulic, plánkem centra (1:10 000), okolí (1:200 000), městské hromadné dopravy (1:80 000) a stručnou charakteristikou města.
  D 165
 • Portugal. Autokarte 1:150 000.
  Portugalsko. Automapa. Měř. 1:150 000.
  Wien,Freytag and Berndt 2006.31 s., 1 mp.,fot.,1 mp.,2 pl.,text něm.,angl.,portugal. a španělsky
  Soubor mapy a brožurky s turistickou mapou ostrova, orientačními plánky center měst Lisabonu a Porta (1:15 000), rejstříkem obcí s PSČ a turistickými informacemi.
  D 173
 • Šumperk. Plán města.
  Šumperk,Městský úřad Šumperk 2010.3 mp.
  Plánek města s mapkou okolí a rejstříkem ulic, plánky obcí Postřelmov a Bludov se stručnou charakteristikou.
  D 166
 • Třebíč. Plán města. Měř. 1:7 500.
  Praha,Žaket 2009.1 mp.,fot.
  Plánek města s mapkou okolí a rejstříkem ulic, schématem městské autobusové dopravy a informacemi o historii města a památkách.
  D 170
 • Výroční zpráva za rok 2011. Ústav územního rozvoje Brno.
  Brno,Ústav územního rozvoje 2011.2 sv.,19 + 19 s.,82 s.,tab.,gr.,obr.,3 příl.,lit.
  Zpráva o činnosti ÚÚR s přílohami, prezentací vydaných publikací za roky 2008-2011, výroční zprávou o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Druhý svazek seznamuje s hodnocením odborných úkolů.
  14 863/1,2
 • Warszawa. Plan miasta 1:15 000.
  Varšava. Plán města. Měř. 1:15 000.
  Vienna,Freytag and Berndt 2009.2 mp.
  Plánek města s mapkou centra (1:10 000), rejstříkem ulic a informacemi pro turisty.
  D 171
 • Wien. Stadtplan 1:20 000.
  Vídeň. Plán města. Měř. 1:20 000.
  Vienna,Freytag and Berndt 2011.4 mp.
  Plánek města s rejstříkem ulic, plánkem centra, MHD a dopravních tras přes město.
  D 169
 • Znojmo a okolí. Plán města. Měř. 1:12 000.
  Vizovice,SHOCart 2007.3 mp.
  Plánek města s mapkou okolí (1:200 000), národního parku Podyjí (1:100 000), rejstříkem ulic a stručnou charakteristikou města.
  D 167
 • MATĚJČEK, Tomáš a kol.
  Malý geografický a ekologický slovník. Příručka pro školy i veřejnost.
  Praha,Česká geografická společnost 2007.132 s.,obr.,mp.,gr.,sch.,lit.
  Slovník poskytuje vysvětlení běžných i méně běžných pojmů z geografie a ekologie.
  14 859
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 1. 10. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022