Česky English Deutsch Francais

Novinky 7 / 2012

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

4. Přírodovědní východiska územního plánování

5. Rozvoj osídlení a velkých územních celků

6. Územní plánování měst

7. Územní plánování částí měst

 • An Olympic legacy to be proud of.
  Olympijský odkaz, na který je možno být hrdý.
  Green Places 2012,č.84,s.4-5,2 obr.
  Sdružení London Legacy Development Corporation má plány pro využití olympijského parku po skončení her. Práce (cyklostezky, umělá jezera, výsadba stromů) začnou v r. 2013 s cílem zpřístupnit park veřejnosti.
 • New Jubilee Gardens open.
  Otevření nových Jubilejních zahrad.
  Green Places 2012,č.85,s.8,2 obr.
  Otevření Jubilejních zahrad na jižním břehu řeky Temže u příležitosti 60. výročí panování královny Alžběty II. Nově byla vysázena řada stromů, květinových záhonů, byly položeny žulové bloky na sezení.
 • ARMONAT, Thomas
  Neuland für Münchens Kreative.
  Nová země pro tvůrčí síly v Mnichově.
  Garten + Landschaft 2012,č.7,s.24-26,9 obr.
  Výsledky urbanistické soutěže na přetvoření někdejšího areálu kasáren jižně od Olympijského parku. Nová čtvrť pojme na 900 bytů, kancelářských ploch pro 770 nových pracovních míst a veřejná prostranství.
 • DVOŘÁČKOVÁ, Simona
  Veřejné parky zažívají v mnoha obcích a městech renesanci.
  Moderní obec 2012,č.7,s.25-26,2 obr.
  Ukázky projektů revitalizace městských parků v Českém Krumlově a v Olomouci. Problémy při realizaci, spolupráce s veřejností.
 • FIŠER, Michal
  Když chybí periferní vidění.
  Veronica 2012,č.3,s.7,1 fot.
  Autor článku seznamuje s pojmem periferie jako s okrajovou částí města s nelichotivým významem šedé zóny a zbytkového území a vztahem člověka k této vedlejší části města.
 • FOJTÍK, Pavel
  Zmizelá Praha. Tramvaje a tramvajové tratě. Historická předměstí a obce na pravém břehu Vltavy - jih. 4. díl.
  Praha a Litomyšl,Paseka a Praha,Schola Ludus-Pragensia 2012.215 s.,214 fot.,pl.,mp.,lit.,edice Zmizelá Praha
  Poslední díl publikace o počátcích tramvajové dopravy v Praze, jejích proměnách a stěžejních událostech, je zaměřen na rozsáhlou oblast od vinohradsko-žižkovské hranice až po jižní okraj Braníku.
  14 610/4
 • JANKOVIČ GROBELŠEK, Liljana
  Private space open to the public as an addition to the urban public space network.
  Soukromý prostor otevřený veřejnosti jako dodatek k městské síti veřejných prostranství.
  Urbani izziv 2012,č.1,s.101-111,3 tab.,6 obr.,lit.
  Veřejná prostranství a plochy zeleně nabývají v zastavěných aglomeracích na významu. Otevírání soukromých prostor veřejnosti zvyšuje kvalitu života obyvatel a jejich životního prostředí.
 • KOLLER, Michael
  Doppelt gekrümmt. Velodrome Radrennstadion, London/GB.
  Dvojitě zakřivený. Velodrom - závodní stadion, Londýn/Velká Británie.
  DBZ 2012,č.7,s.42,19 obr.
  Velodrom zbudovaný u příležitosti olympijských her bude po skončení sloužit cyklistům z řad široké veřejnost. Masivní ocelová konstrukce stadionu s 250 m dlouhým a 7 m širokým oválem pojme na 6 000 diváků.
 • KRÁLOVÁ, Irena
  Urbanistická soutěž na řešení území vnitřní části města a nový územní plán Plzně.
  Urban planning competition for the inner city and the new spatial plan of Pilsen.
  Urban. a územní rozvoj 2012,č.3,s.10-12,6 obr.,angl.res.
  Představení vítězných návrhů na řešení území vnitřní části města Plzně. Z 20 soutěžních návrhů byly porotou vybrány 2 projekty. Výsledky budou zohledněny v novém územním plánu Plzně.
 • MEHL, Robert
  London Bridge Tower.
  Věž u londýnského Bridge Tower.
  DBZ 2012,č.6,s.6,1 obr.
  Pyramidální silueta nového mrakodrapu Shard od architekta Renzo Piana na jižním břehu Temže u slavného mostu Bridge Tower, mění se svými 310 metry panorama Londýna.
 • NAWRATH, Martin
  Pohodové centrum v Holicích.
  Moderní obec 2012,č.7,s.30,3 obr.
  Jedním z hlavních cílů studie na oživení veřejného prostranství v Holicích bylo zklidnění dopravy. Náměstí T. G. M. je převedeno do režimu obytné zóny s předností pěších, plochy křižovatek byly redukovány.

8. Venkovská sídla

9. Mezinárodní programy a spolupráce

10. Vodní hospodářství

11. Regionální politika a regionální rozvoj

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

18. Občanské vybavení a služby

 • Brücke und Graben zugleich.
  Most a příkop zároveň.
  DBZ 2012,č.7,s.85,5 obr.
  Obranný vodní příkop v provincii Severní Brabantsko byl nově zpřístupněn pomocí mostu ve formě úzkého dřevěného příkopu protínajícího vodní hladinu.
 • HICKMAN, Clare
  Therapeutic Landscapes.
  Léčebné krajiny.
  Green Places 2012,č.85,s.37-40,9 obr.
  Vznik, vývoj a znovuobnovení nemocničních zahrad v Anglii. Koncepce zahrad coby míst pro podporu rekonvalescence je známá již od starověku a vztahuje se na zdraví fyzické i duševní.
 • KÄPPLINGER, Claus
  Die Leichtigkeit des Seiens. Wilkinson Eyre, London.
  Lehkost bytí. Wilkinson Eyre, Londýn.
  DBZ 2012,č.6,s.78-83,15 obr.
  Britský architekt. ateliér Wilkinson Eyre and Partners zrealizoval řadu významných projektů v Británii: lanovka nad Temží, Media City Foot Bridge v Salfordu, Mezinárodní finanční centrum v Kuang-čou ad.
 • KOLLER, Michael
  Im Herzen der Stadt. Middelfart Saving Bank in Middelfart/DK.
  V srdci města. Middelfart Saving Bank v Middelfart/Dánsko.
  DBZ 2012,č.6,s.38-45,21 obr.
  Ateliér 3XN Architekten navrhl nízkoenergetickou budovu Middelfart Saving Bank, zakončenou hustou sítí hranolovitě tvarovaných střešních oken s termoaktivními betonovými deskami pro systém chlazení i vytápění.
 • MARBOE, Isabella
  Geballte Energie. iGuzzini Headquarter, Barcelona/E.
  Koncentrovaná energie. Sídlo firmy iGuzzini, Barcelona/Španělsko.
  DBZ 2012,č.7,s.26-31,15 obr.
  Futuristická sklo-ocelová konstrukce ve tvaru koule od arch. Josepa Miáse se stala sídlem vedení firmy iGuzzini v Barceloně. Stavbu prostou obvodových zdí stíní v případě potřeby vnější metalické membrány.
 • MEHL, Robert
  London Bridge Tower.
  Věž u londýnského Bridge Tower.
  DBZ 2012,č.6,s.6,1 obr.
  Pyramidální silueta nového mrakodrapu Shard od architekta Renzo Piana na jižním břehu Temže u slavného mostu Bridge Tower, mění se svými 310 metry panorama Londýna.
 • SANTIFALLER, Enrico
  Optische Beschleunigung. Skylink, Flughafen Frankfurt am Main.
  Optické urychlení. Skylink, letiště Frankfurt nad Mohanem.
  DBZ 2012,č.7,s.34-39,13 obr.
  Letiště ve Frankfurtu nad Mohanem má první parametrický most na světě. Most Skylink spojuje areál letiště se 300 m vzdáleným parkovištěm asi pro 2 500 vozidel.
 • STEINOVÁ, Iva
  Z průzkumů židovských hřbitovů. Židovské hřbitovy v Telči.
  Zpr. památ. péče 2012,č.3,s.187-193,fot.,pl.
  Seznámení s výsledky průzkumu a studia archivních pramenů starého a nového telčského hřbitova s uvedením nejdůležitějších náhrobků obou hřbitovů a s odkazy na jejich umístění na geodetických mapkách.

19. Rekreace a volný čas

 • An Olympic legacy to be proud of.
  Olympijský odkaz, na který je možno být hrdý.
  Green Places 2012,č.84,s.4-5,2 obr.
  Sdružení London Legacy Development Corporation má plány pro využití olympijského parku po skončení her. Práce (cyklostezky, umělá jezera, výsadba stromů) začnou v r. 2013 s cílem zpřístupnit park veřejnosti.
 • Park vision.
  Vize parku.
  Green Places 2012,č.84,s.8-9,9 obr.
  Olympijský park královny Alžběty bude po skončení her přetvořen v jeden z největších městských parků v Evropě založeném na udržitelnosti a ekologických zásadách.
 • HOZDECKÝ, Aleš
  Ministerstvo pro místní rozvoj zahájilo zpracování nové koncepce státní politiky cestovního ruchu.
  Ministry for Regional Development started processing a new concept of government tourism policy.
  Urban. a územní rozvoj 2012,č.3,s.5-6,angl.res.
  Cílem zpracování nové Koncepce státní politiky cestovního ruchu je příprava nového strategického dokumentu pro oblast cestovního ruchu v ČR pro období 2014-2020.
 • KELLER, Regine
  Demokratisches Grün – 40 Jahre Münchner Olympiapark.
  Demokratická zeleň – 40 let mnichovského Olympijského parku.
  Garten + Landschaft 2012,č.7,s.27-29,3 obr.
  Olympijský park v Mnichově, byl zbudován u příležitosti her v roce 1972, patří v současnosti pod památkovou péči a svým uspořádáním umožňuje široké využití.
 • KOLLER, Michael
  Doppelt gekrümmt. Velodrome Radrennstadion, London/GB.
  Dvojitě zakřivený. Velodrom - závodní stadion, Londýn/Velká Británie.
  DBZ 2012,č.7,s.42,19 obr.
  Velodrom zbudovaný u příležitosti olympijských her bude po skončení sloužit cyklistům z řad široké veřejnost. Masivní ocelová konstrukce stadionu s 250 m dlouhým a 7 m širokým oválem pojme na 6 000 diváků.

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

22. Výpočetní technika v územním plánování, informační systémy

23. Různé

 • Chorvatsko. Ottův průvodce.
  Praha,Ottovo nakladatelství 2009.95 s.,fot.,mp.,pl.,rejstř.
  Turistický průvodce s přehlednými informacemi o Záhřebu, severním a středním Chorvatsku, Slavonii, Istrii, Kvarneru, Přímoří a Dalmácii, historie, mapky zajímavých míst, užitečné informace pro turisty.
  D 177
 • Poznáváme Německo.
  Praha,Svojtka a Co 2011.408 s.,fot.,mp.,pl.,tab.
  Turistický průvodce nejzajímavějšími místy Německa, seznámení s Berlínem, Mnichovem, Bavorskem, Frankfurtem, Stuttgartem, Kolínem, Drážďany, Hamburkem, včetně praktických informací.
  D 180
 • Provence a Azurové pobřeží. Průvodce s mapou.
  Brno,Computer Press 2011.Nestr.,fot.,mp.,pl.,rejstř.
  Turistický průvodce předkládá mapu regionu Provence a Azurového pobřeží, v níž představuje 8 oblastí regionu pomocí 10 rozkládacích map, praktických informací a tipů, jak poznat tamní styl života.
  D 181
 • BÁRTOVÁ, Iva
  Slovensko. Podrobné a přehledné informace o historii, kultuře, přírodě a turistickém zázemí Slovenska.
  Praha,Freytag and Berndt 2009.207 s.,fot.,mp.,pl.,rejstř.
  Turistický průvodce nabízí přehlednou mapu země, 12 tematických map, 8 map oblastí, 10 plánků měst, popis významných míst a pamětihodností, kulturní tipy, praktické rady a informace.
  D 183
 • BÖTIG, Klaus
  Kypr.
  Praha,Jan Vašut 2010.128 s.,fot.,mp.,pl.,tab.
  Turistický průvodce se samostatnou mapou ostrova (1:40 000), popisem důležitých míst a pamětihodností, kulturními tipy, turistickými trasami, praktickými radami a informacemi. Mapový atlas v knize.
  D 179
 • DROUVE, Andreas
  Španělsko.
  Praha,Marco Polo 2009.187 s.,fot.,mp.,pl.,rejstř.
  Turistický průvodce nabízí cestovní atlas Španělska, popis území, plánky center Madridu, Barcelony, Valencie, Granady, Bilbaa a Sevilly, informace o památkách, tipy na výlety a množství praktických rad.
  D 184
 • KRAMER, Julia – TYCNER, Janusz
  Polsko.
  Praha,Marco Polo 2008.141 s.,fot.,mp.,pl.,rejstř.
  Turistický průvodce s cestovním atlasem Polska, popisem jednotlivých území, plánkem Varšavy a okolí, informacemi o památkách, s tipy na výlety a množstvím praktických rad.
  D 186
 • KYSELKA, Igor
  Vývoj krajiny Novodvorska a Žehušicka ve středních Čechách. Nová publikace.
  Urban. a územní rozvoj 2012,č.3,s.27,1 obr.
  Bohatě ilustrovaná publikace podrobně popisuje historický vývoj využití území staré kulturní krajiny Novodvorska a Žehušicka (okres Kutná Hora) od prehistorie až po současnost.
 • STRIEDER, Swjante
  Řím.
  Praha,Marco Polo 2010.151 s.,fot.,mp.,pl.,rejstř.
  Turistický průvodce nabízí městský atlas s rejstříkem ulic, mapu okolí, plánek městské dopravy, výklad pamětihodností, tipy na procházky městem a množství praktických pokynů.
  D 182
 • WÖBCKE, Manfred
  Irsko s cestovním atlasem.
  Praha,Marco Polo 2009.135 s.,fot.,mp.,pl.
  Turistický průvodce s přehlednými informacemi o Dublinu a okolí, Midlands, jihu, severozápadu a západním pobřeží Irska, s tipy na výlety, praktickými pokyny a cestovním atlasem.
  D 178
 • ZAPTCIOGLU, Dilek – GOTTSCHLICH, Jürgen
  Turecko.
  Praha,Marco Polo 2008.131 s.,fot.,mp.,pl.,rejstř.
  Turistický průvodce s cestovním atlasem Turecka, popisem jednotlivých území, plánkem Istanbulu, informacemi o památkách, s tipy na výlety a množstvím praktických rad.
  D 185
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 2. 10. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022