Česky English Deutsch Francais

Novinky 11 / 2013

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

4. Přírodovědní východiska územního plánování

6. Územní plánování měst

7. Územní plánování částí měst

8. Venkovská sídla

 • paraMRATÍN – založení vesnice.
  paraMRATÍN – Village Foundation.
  ERA 2013,č.5,s.48-50,14 pl.,angl.res.
  Hypotetický modelový úkol studentů – založit nové sídlo na okraji obce. Nalézt umístění klíčových prvků ve vhodné poloze a provést tvarování obce, veřejných prostorů, parcel a objektů ve vztazích k celku.
 • LOUPAL, Karel - STIEHLOVÁ, Kateřina
  1+1>2. Téma čísla: Až na kostru venkova. Synergie. Milešovka.
  1+1>2. Synergy. Milešovka.
  ERA 2013,č.5,s.46-47,9 obr.,angl.res.
  Vesnice v okolí hory Milešovka se postupně vylidňují. Projekt studentů FA ČVUT řeší přivedení turistů do vesnic a okolní krajiny, což by přineslo také nové příležitosti pro místní.
 • MORÁVKOVÁ, Zuzana
  Vesnice roku.
  Village of the Year.
  ERA 2013,č.5,s.51,angl.res.
  Od roku 1995 je v ČR vyhlašována soutěž Vesnice roku. Její obdobou je Evropská cena obnovy vesnice, udělované jednou za dva roky. Stručná charakteristika obou soutěží. Jak si vede ČR v evropské soutěži.
 • PERLÍN, Radim - BINEWK, Jan - CHMELAŘ, Roman
  Obce si musejí jasně stanovit, čeho chtějí dosáhnout.
  Municipalities Have to Specify their Goals.
  ERA 2013,č.5,s.38-39,angl.res.
  Pro úspěšný rozvoj venkova je zapotřebí spolupráce veřejné správy, podnikatelského sektoru a neziskového sektoru. Diskuse autorů příspěvku na téma venkov a jeho rozvoj.
 • PEŠKOVÁ, Zuzana
  Vnitřní rezervy české vesnice.
  Inner Reserves of the Czech Village.
  ERA 2013,č.5,s.16-19,6 sch.,angl.res.
  Urbanistická struktura historického jádra českých vesnic a expanze zástavby do krajiny. Historické jádro jako potenciál pro další rozvoj. Prostorové a funkční řešení historického jádra sídla.
 • PLICKA, Ivan - PLOS, Jiří
  Venkov není naivní cesta z města.
  Countryside is Not a Naive Escape from Town.
  ERA 2013,č.5,s.36-37,angl.res.
  Vzpomínání autorů na snahy o morální a kulturní obnovu venkova. Zrození Programu venkova. Proč EU podporuje venkov. Rakouský program obnovy venkova. Specifika venkovu oproti městu. Nová témata venkova.
 • VÁŇOVÁ, Miloslava - POŠMURNÝ, Václav
  Máme témata, nemáme lidi.
  There are Topics, but there are no People.
  ERA 2013,č.5,s.41,angl.res.
  Majetkové vyrovnání státu s církvemi představuje jednu z největších vlastnických změn ve struktuře venkova a možnost spolupráce církví s obcemi. Venkov jako místo sociálního smíru a duchovního rozvoje.

9. Mezinárodní programy a spolupráce

10. Vodní hospodářství

11. Regionální politika a regionální rozvoj

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

 • BUBLÍKOVÁ, Barbara
  Za kulturou do továrny.
  Ekonom 2013,č.44,s.65-67,4 obr.
  V Plzni začíná rekonstrukce areálu pivovaru Světovar z roku 1910. Komplex bude sloužit jako kulturní centrum. Ukázky podobných projektů ze zahraničí.
 • HORÁK, Marek
  Náhled do stavební legislativy v USA.
  Bul. ČKA 2013,č.3,s.18-19,lit.
  Pro stavební legislativu byly v USA vypracovány tzv. modelové vyhlášky bez geografického omezení, která stanovuje minimální požadavky. Vyhlášku lze použít jako manuál pro jakékoliv stavební zadání.
 • KOTALOVÁ, Kateřina
  Umění v továrně. Nantes, Francie.
  Art in a Factory.
  ASB 2013,č.6,s.28-31,6 obr.,3 řezy,1 sit.,1 půd.,angl.res.
  Ostrov uprostřed města Nantes byl kdysi jeho průmyslovým centrem. Dnes se mění na odpočinkovou a kulturní zónu. Na místě skladů a loděnic vznikla celá kulturní čtvrť s multimediálním centrem La Fabrique.
 • KULHÁNEK, František
  Plynojem proměněný v kulturní centrum.
  Stavitel 2013,č.11,s.34-37,9 obr.
  V rámci zachování průmyslového dědictví postupně dochází k revitalizaci dolní oblasti Vítkovic. Součástí je ojedinělá i technicky nesmírně zajímavá rekonverze plynojemu, z něhož vznikla multifunkční hala GONG.
 • PEGELS, Juliane
  Wasserhaushalt sichtbar gemacht.
  Zviditelněné hospodaření s vodou.
  Garten + Landschaft 2013,č.9,s.30-35,8 obr.
  Amsterdamské studio Vista Landscape Architecture přetvořilo areál někdejšího uhelného dolu ve spolkové zemi Sársko na veřejnou vodní zahradu s pěti nádržemi. Důlní zařízení bylo pro návštěvníky zrestaurováno.
 • SEDLÁK, Jaroslav - SVOBODOVÁ, Šárka
  Vacant Central Europe.
  Smart Cities 2013,č.0,s.35-39,fot.
  Mezinárodní projekt Vacant Central Europe mapuje brownfields a nevyužívané městské lokality menšího rozsahu a zapojuje do mapování i širokou veřejnost. Příklady z Katovic, Budapešti, Povážské Bystrice a Brna.
 • VÁVRA, David
  Centrum celoživotního vzdělávání. Hradec Králové.
  Lifelong Learning Center in Hradec Králové.
  Architekt 2013,č.4/5,s.32-41,čet.obr.,2 půd.,angl.res.
  Přeměna části bývalé přádelny bavlny z roku 1908 v Hradci Králové na knihovnu. Autorem je arch. David Vávra. Architektonické řešení, dispoziční řešení přízemí i patra, terasa v létě jako čítárna.
 • VOKURKOVÁ, Tereza
  Průmyslová minulost pařížských parků.
  Zahrada - park - krajina 2013,č.2,s.34-40,6 obr.,lit.
  Příspěvek uvádí příklady veřejných parků v Paříži, které byly založeny v místech areálů průmyslových brownfields. Tyto parky zlepšují kvalitu životního prostředí silně urbanizovaných území.
 • ZHENG, Jane - CHAN, Roger
  A property-led approach to cluster development: „creative industry clusters“ and creative industry networks in Shanghai.
  Na nemovitosti zaměřený přístup k rozvoji klastrů: „klastry tvořivého průmyslu“ a sítě tvořivého průmyslu v Šanghaji.
  Town Plan. Review 2013,č.5,s.605-632,7 tab.,1 obr.,1 sch.,lit.
  Analýza interakcí mezi „klastry tvořivého průmyslu“ a jejich sítěmi na základě dotazníků. Jednotlivé společnosti, a ne klastry, jsou hnací silou kreativních přístupů. Doporučení pro zlepšení klastrů.

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

18. Občanské vybavení a služby

19. Rekreace a volný čas

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

22. Výpočetní technika v územním plánování, informační systémy

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 1. 10. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022