Česky English Deutsch Francais

Novinky 4 / 2013

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

4. Přírodovědní východiska územního plánování

5. Rozvoj osídlení a velkých územních celků

6. Územní plánování měst

7. Územní plánování částí měst

 • Akademisches Viertel mit grüner Mitte. Wettbewerb zum Teilneubau des Ingenieurwissenschaftlichen Zentrums der FH Köln entschieden.
  Akademická čtvrť se zeleným středem. Soutěž na vybudování nové části inženýrského centra aplikovaných věd v Kolíně nad Rýnem.
  Garten + Landschaft 2013,č.1,s.55,2 obr.
  Součástmi vítězného návrhu (ateliér Loidl) na rozšíření akademického kampusu inženýrského centra aplikovaných věd v Kolíně nad Rýnem jsou centrální park, studentské koleje, menza i parkoviště pro 700 aut.
 • DOCK, Praha-Libeň.
  Architekt 2013,č.1,s.38-49,21 obr.,1 pl.,1 pohl.,3 pohl.,2 sit.
  Realizace pražské čtvrti DOCK na místě bývalých doků na břehu Vltavy. Na rozloze 120 000 m2 vzniknou ve 4 etapách rezidenční i komerční plochy. Rezidenční DOCK A má byty s balkony, terasou či předzahrádkou.
 • Most Melkweg, Purmerend, Holandsko.
  The Melkwegbridge, Purmerend, the Netherlands.
  Architekt 2013,č.1,s.34-37,5 obr.,2 sit.,angl.res.
  Most tvoří oblouk 12 m nad úrovní vodní hladiny. Kola a vozíčkáři přecházejí po 100 m dlouhém cyklistickém mostě. Dvě výkyvné části umožňují omezit sklon mostovky na minimum. Most pro pěší má 130 schodů.
 • BALDA, Vladimír
  Frýdlantské náměstí svobodně dýchá.
  Moderní obec 2013,č.4,příl. Obce a péče o památky,s.29,4 obr.
  Hlavní ideou rekonstrukce náměstí ve Frýdlantu bylo vytvořit nezastavěný a výrazně nečleněný veřejný prostor, kde mohou obyvatelé i návštěvníci města uskutečnit různé aktivity.
 • BARRY, Martin Joseph
  Dva pohledy na řeku. Revitalizace ostrova Sv. Patrika, Calgary, Kanada.
  Architekt 2013,č.1,s.106-109,5 obr.
  Ostrov na soutoku řek tvořil zanedbaný park. Proběhla mezinárodní soutěž na tvorbu a implementaci územního plánu pro ostrov. Park bude otevřen v roce 2014. Srovnání plánování nábřeží v Calgary a v Praze.
 • CHYBA, Jiří
  Tyršův most, Přerov.
  Přerov Bridge.
  Architekt 2013,č.1,s.22-29,11 bor.,1 sit.,1 pohl,,2 řezy,1 půd.,angl.res.
  Dočasný most z roku 1903 sloužil 60 let. Nový byl navřen podle původního. Je rozdělen do 4 koridorů, boční jsou pro pěší i s lavičkami. Střední je pro jednosměrný provoz, druhý uprostřed je cyklostezka.
 • JAKUŠOVÁ, Martina
  Urbanistická súťaž Hájik-Západ v Žiline pozná mená víťazov.
  Urbanistická soutěž Hájik-Západ v Žilině zná jména vítězů.
  Urbanita 2013,č.1,s.56-59,obr.,angl.res.
  Informace o výsledcích urbanistické soutěže návrhů na řešení území Hájik-Západ v Žilině. První cenu získal kolektiv APROX, s.r.o., Bratislava.
 • KULHÁNEK, František
  Harmonický komplex moderního bydlení.
  Stavitel 2013,č.4,s.27-29,5 obr.,1 půd.,1 řez,1 sit.,1 pohl.
  V Praze-Michli vedle Baarova parku byl dokončen komplex obytných budov se 139 byty. Tři objekty se samostatnými vstupy, společné parkoviště, skladovací plochy k bytům. Vnitroblok slouží jako oddychová zóna.
 • MACO, Michal - POKLEMBOVÁ, Veronika - ONDREJIČKA, Vladimír
  Ako spravovať priestor, o ktorý se delíme? Teória commons a verejné priestory.
  Jak spravovat prostor, o který se dělíme? Teorie commons a veřejné prostory.
  Urbanita 2013,č.1,s.28-31,obr.,lit.,angl.res.
  Udržitelná, efektivní a spravedlivá správa kolektivních, společně využívaných zdrojů území (commons) je věc dlouhodobě zaměstnávající politiky i vědce; nezastupitelná je tu role územního plánování.
 • MACHÁČEK, Julius
  Nábřeží Maxipsa Fíka, Kadaň.
  Architekt 2013,č.1,s.4-21,26 obr.,4 sit.,1 řez,1 půd.,6 viz.,12 fot.
  Série článků o revitalizaci nábřeží v Kadani. Město a řeka. O městě Kadaň se starostou. Celek 1 a 3 hotov, celek 2 v realizaci. Anketa se spolupracovníky kultivace nábřeží Ohře v Kadani.
 • MACHÁČEK, Julius
  Revitalizace nábřeží Rhôny, Lyon, Francie.
  The left bank of the Rhône, Lyon, Francie.
  Architekt 2013,č.1,s.111-115,18 obr.,4 pohl.,angl.res.
  Revitalizace 5 km dlouhého nábřeží v místě přístavu na veřejný prostor. Jde o záplavové území, nejsou zde žádné pevné stavby a vše je rychle demontovatelné. Kotvení vyřazených lodí s řadou služeb.
 • MELKOVÁ, Pavla
  Význam řeky ve městě. Řeka jako veřejný prostor současného města.
  Architekt 2013,č.1,s.70-74,lit.
  Proměny významu řeky ve městě. Řeka jako veřejný prostor města. Role řeky ve struktuře města. Naplnění role veřejného prostoru. Pobytová a prožitková funkce veřejného prostoru. Prostor řeky ve městě.
 • PEGELS, Juliane
  Schulhöfe als frei zugängliche Standträume.
  Školní dvory jako volně přístupné městské prostory.
  Garten + Landschaft 2013,č.1,s.20-23,9 obr.
  Nové pedagogické koncepty vyžadují náročnější venkovní prostory škol, které lze využít vícero způsoby. Promyšlené uspořádání a vybavení těchto prostranství podporuje rozvíjení různých dovedností dětí.
 • PÜTZ, Robert
  Stadt und Wirtschaft entwicklen.
  Rozvíjet město a ekonomiku.
  Garten + Landschaft 2013,č.3,s.26-29,5 obr,1 mp.,1 gr.,lit.
  BIDs je strategie pro využití soukromých prostředků ke zlepšení prostředí městských center. Strategie vznikla v 60. letech v USA a nyní se stala slibným nástrojem urbánního rozvoje v Německu.

8. Venkovská sídla

 • BUREŠ, Pavel
  Pozornost si zaslouží i lidová architektura.
  Moderní obec 2013,č.4,příl. Obce a péče o památky,s.27,4 obr.
  Součástí kulturního dědictví venkova jsou lidové stavby. Cílem projektu Rok lidové architektury je vzbudit zájem veřejnosti, zástupců veřejné správy a vlastníků o tyto objekty.

9. Mezinárodní programy a spolupráce

10. Vodní hospodářství

11. Regionální politika a regionální rozvoj

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

 • DOCK, Praha-Libeň.
  Architekt 2013,č.1,s.38-49,21 obr.,1 pl.,1 pohl.,3 pohl.,2 sit.
  Realizace pražské čtvrti DOCK na místě bývalých doků na břehu Vltavy. Na rozloze 120 000 m2 vzniknou ve 4 etapách rezidenční i komerční plochy. Rezidenční DOCK A má byty s balkony, terasou či předzahrádkou.
 • REICHER, Christa
  Regionaler Städtebau in der Agglomeration Ruhr.
  Regionální městská výstavba v aglomeraci Ruhr.
  Garten + Landschaft 2013,č.3,s.32-37,6 obr.,lit.
  Metropolitní region Ruhr se v minulosti vyvinul v průmyslovou oblast. Přestože v současnosti populace regionu klesá a stárne, dochází zde k nové výstavbě i přestavbám někdejších průmyslových areálů.
 • ŠTÝS, Stanislav
  Hydrologické rekultivace jako subsystém rekultivační transformace krajiny.
  Hydrologic restoration as a subsystem of reclamation and landscape transformation.
  Vod. hospod. 2013,č.4,s.121-124,fot.,sch.,tab.,lit.
  Obnova posttěžební krajiny v podkrušnohorské oblasti, její celková hydrologická rekultivace a výstavba lomových jezer s cílem zvýšení retenční kapacity území a využití krajiny k rekreaci.

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

18. Občanské vybavení a služby

 • Ledové království.
  Domov 2013,č.3,s.100-107,12 obr.
  V ledových hotelech si můžete vyzkoušet bydlení a spánek v mrazu. S příchodem jara roztají, aby v zimě vyrostly znovu.
 • Nähe hilft heilen. Gästehaus am Royal Manchester Children´s Hospital, Manchester/GB.
  Blízkost pomáhá léčit. Dům pro hosty při Královské dětské nemocnici, Manchester/Velká Británie.
  DBZ 2013,č.3,s.88,4 obr.,1 půd.
  Charita McDonald House staví a provozuje ubytovny pro hosty dětských nemocnic ve 31 zemích světa. Cílem je umožnit rodičům těžce nemocných dětí denní kontakt. Stavba v Manchesteru je z ateliéru AEW Architects.
 • New Rijksmuseum, Amsterdam.
  Nové Rijksmuseum, Amsterodam.
  DBZ 2013,č.4,s.4,2 obr.
  Po 10 letech byla dokončena přestavba Rijksmusea v Amsterodamu (z 19. století). Španělské architekt. studio Cruz y Ortiz zaklenulo 2 vnitřní dvory proskleným atriem a vytvořilo nový pavilon pro asijské umění.
 • Nové divadlo JAMU – krása a jednoduchost.
  ASB 2013,č.1,s.9,3 obr.
  Popis nově otevřeného divadla na ulici Orlí ve městě Brně, moderní stavby náležící JAMU, z hlediska použitého materiálu a interiérových prvků.
 • EMINGEROVÁ, Dana
  Horská hradní muzea.
  Ekonom 2013,č.15,s.60-61,5 obr.,1 mp.
  Cílem projektu horolezce Reinholda Messnera je oživit chátrající hrady a horské pevnosti v severní Itálii a přeměnit je na muzea s tematikou hor a horolezectví.
 • FOREJT, Eduard
  Kanceláře roku 2020. Kancelářský trh.
  Offices of 2020.
  ASB 2013,č.1,s.12-13,2 obr.,angl.res
  Předpokládaná podoba kanceláří v roce 2020. Důraz na informační technologie, odklon od fyzické přítomnosti zaměstnanců na pracovišti, zvýšené nároky na technické vybavení a trvalou udržitelnost pracovišť.
 • KOLLER, Michael
  Auf der grünen Wiese. Kinderkrippe in Sarreguemines/FR.
  Na zelené louce. Dětské jesle v Sarreguemines/Francie.
  DBZ 2013,č.3,s.34-39,14 obr.
  Jesle jsou ve Francii hojně využívané již od 3. měsíce věku dítěte a jejich vybavení je věnována velká pozornost. Stavba od Querneca a Grassoa je organických tvarů, má centrální dispozici a několik zón.
 • KOTALOVÁ, Kateřina
  Na přídi rozvojové čtvrti. Masin Point Karlín.
  At the Fore of a Developing Quarter.
  ASB 2013,č.1,s.20-25,8 obr.,2 půd.,angl.res
  Architektonické řešení administrativní budovy Main Point Karlin, která získala ocenění LEED Platinum. Organický tvar odpovídající lokaci budovy, ekologická šetrnost a její jedinečnost oproti obdobným stavbám.
 • KOTALOVÁ, Kateřina
  Univerzální kancelář s virtuální tabulí. Kanceláře budoucnosti.
  ASB 2013,č.1,s.10-11,5 obr.
  Kanceláře dnes a jejich možný vývoj v budoucnosti. Kritika klimatizovaných prostor s nedostatkem manipulačního prostoru. Budoucnost ve prospěch relaxačních zón na pracovišti, práce doma a ekologických staveb.
 • KRAUS, Cornelie
  Winzerkunstwerkstatt. Weingut Cha^teau Cheval Blanc, St. Emilion/FR.
  Vinařská výtvarná dílna. Vinný sklep Cha^teau Cheval Blanc, St. Emilion/Francie.
  DBZ 2013,č.2,s.68-73,9,3 pl.
  Stavba vinného sklepa v St. Emilion ve formě bílé homogenní betonové křivky od architekta Portzamparca zabírá 52 parcel (52 vinných nádrží netradičního tvaru). Oblá hmota betonu je prokládána dřevěnými prvky.
 • LUND, Annemarie
  Parks in Dänemark – Einflüsse von La Villette.
  Parky v Dánsku – vlivy La Villette.
  Garten + Landschaft 2012,č.12,s.30-33,6 obr.
  Inspiraci největším pařížským městským parkem La Villette od Bernarda Tschumiho lze pozorovat i v Dánsku. Vedle samotné zeleně jsou součástí parku tematické zahrady, koncertní sály, kina a další zařízení.
 • MALFROY, Sylvain
  Tranzparenz und Urbanität. Wettbewerb für ein Justizgebäude in La Chaux-de-Fonds.
  Transparentnost a urbanita. Soutěž na justiční palác v La Chaux-de-Fonds.
  Werk, Bauen + Wohnen 2013,č.3,s.54-57,6 obr.
  Podrobnosti o plánované novostavbě justičního paláce v La Chaux-de-Fonds ve Švýcarsku a ukázky čtyř soutěžních návrhů, včetně vítězného.
 • PEGELS, Juliane
  Schulhöfe als frei zugängliche Standträume.
  Školní dvory jako volně přístupné městské prostory.
  Garten + Landschaft 2013,č.1,s.20-23,9 obr.
  Nové pedagogické koncepty vyžadují náročnější venkovní prostory škol, které lze využít vícero způsoby. Promyšlené uspořádání a vybavení těchto prostranství podporuje rozvíjení různých dovedností dětí.
 • PHILIPPOU, Styliane
  Die tanzenden Kurven der Casa das Canoas. Oscar Niemeyers Haus in Rio de Janeiro.
  Tančící křivky Casa das Canoas. Dům Oscara Niemeyera v Riu de Janeiru.
  Werk, Bauen + Wohnen 2013,č.3,s.44-49,5 obr.,franc.res.,angl.res.
  Rodinný dům světoznámého architekta představuje radikální verzi moderny. Volně plynoucí prostor boří hranice mezi domem a přírodou, skleněný pavilon s oble vykrojenou střechou dýchá lehkostí a pohybem.
 • RÖLLIN, Peter
  Transitorische Leichtigkeit. Verwaltungszentrum in St. Gallen von Jessen Vollenweider.
  Dočasná lehkost. Správní centrum v St. Gallenu od Jessena Vollenweidera.
  Werk, Bauen + Wohnen 2013,č.3,s.22-29,7 obr.,angl.res.,franc.res.
  Správní centrum kantonu St. Gallen charakterizuje plasticita, přičemž fasádě dominuje řád velkých oken s bronzovým rámováním. Nové křídlo budovy navazuje na původní část. Informace o stavební historii.
 • SEDLÁKOVÁ, Radomíra (ed.)
  Stavba roku 2012.
  Praha,Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství 2012.172 s.,fot.,půd.,pl.
  Prezentace 53 staveb přihlášených do 20. ročníku soutěže „Stavba roku 2012“, která vybírá nejlepší stavební realizace na území ČR, charakteristika staveb s obrazovou dokumentací, vyhlášení 5 držitelů titulů.
  14 943

19. Rekreace a volný čas

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

22. Výpočetní technika v územním plánování, informační systémy

23. Různé

 • Výroční zpráva za rok 2012. Ústav územního rozvoje Brno.
  Brno,Ústav územního rozvoje 2013.2 sv.,22 + 17 s.,79 s.,tab.,gr.,obr.,3 příl.,lit.
  Zpráva o činnosti ÚÚR s přílohami, prezentací vydaných publikací za roky 2009-2012, výroční zprávou o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Druhý svazek seznamuje s hodnocením odborných úkolů.
  14 937/1,2
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 1. 10. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022