Česky English Deutsch Francais

Novinky 8 / 2013

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

4. Přírodovědní východiska územního plánování

5. Rozvoj osídlení a velkých územních celků

6. Územní plánování měst

7. Územní plánování částí měst

 • BRAND, Florian - GLASER, Daniel
  Wien wächst. Auch nach innen - Wachstumspotenziale gründerzeitlicher Stadtquartiere.
  Vídeň roste. Také směrem dovnitř - potenciál růstu městských čtvrtí z 19. století (z tzv. období Gründerzeit).
  Perspektiven 2013,č.2/3,s.68-72,fot.,obr.
  Možnosti rozvoje městských čtvrtí ve Vídni z období "Gründerzeit" a návrhy nových přístupů k obnově města, které budou zohledňovat růst města.
 • CARVALHO, Solange
  Stadterneuerung in Rio.
  Městská obnova v Riu.
  Garten + Landschaft 2013,č.8,s.14-18,5 obr.
  Územní plánování v Riu probíhá naprosto bez účasti a vlivu veřejnosti. Projekty nejsou transparentní a určují je investoři.
 • GEFROI, Claas
  Der Sprung ins Ungewisse.
  Skok do neznáma.
  Garten + Landschaft 2013,č.6,s.8-13,6 obr.,1 pl.
  Územně plánovací koncept pro Hamburk s názvem „Skok přes Labe“ se má zaměřit na dlouho opomíjené části města – na ostrůvky Veddel a Wilhelmsburg.
 • HAUBER, Gerhard
  Wellen im Belag.
  Vlny v chodníku.
  Garten + Landschaft 2013,č.7,s.18-21,7 obr.
  V okolí přístavu Offenbach na řece Mohan vznikla nová městská čtvrť s nápaditě upraveným veřejným prostranstvím. Obytné komplexy spojuje s řekou široký pás přístupového náspu ve formě mělkých zvlněných schodků.
 • JAMEČNÝ, Ľubomír
  Metodika komplexnej obnovy sídlisk s dôrazom na obnovu bytových domov.
  Metodika komplexní obnovy sídlišť s důrazem na obnovu bytových domů.
  Urban. a územní rozvoj 2013,č.3,s.29-34,3 gr.,1 obr.,lit.,angl.res.
  Metodika zpracovaná Ústavem managementu Slovenské technické univerzity v Bratislavě se věnuje komplexní obnově sídlišť. Představení jednotlivých etap a aspektů obnovy.
 • KOPP, Natalie
  Aspern. Die Seestadt Wiens - mehr als nur wohnen.
  Aspern. Jezerní vídeňské město - více než pouhé bydlení.
  Perspektiven 2013,č.2/3,s.22-27,obr.
  Projekt nové vídeňské čtvrti Aspern pro 20 tisíc obyvatel. Čtvrť nabídne kvalitní udržitelné bydlení, funkční provázanost a architektonickou rozmanitost. V centru čtvrti bude jezero o rozloze 6,4 ha.
 • MAYER, Vera
  Plattenbausiedlungen in Wien und Bratislava. Neues Leben in alten Strukturen.
  Panelová sídliště ve Vídni a Bratislavě. Nový život ve starých strukturách.
  Wien,Institut für Stadt- und Regionalforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 2006.223 s.,tab.,gr.,fot.,sch.
  Sborník vybraných přednášek a prezentací z mezinárodního jednání, konaného v rámci projektu INTERREG IIIA „Sanace panelových staveb ve Vídni a Bratislavě“(Vídeň, 14.–15. 6. 2005).
  D 202
 • TOMÍŠKOVÁ, Marie – HALASOVÁ, Hana – CHLUPOVÁ, Dana
  Projekty regenerace panelových sídlišť.
  Urban. a územní rozvoj 2013,č.3,s.35-38,9 obr.
  Členění a obsah projektu regenerace, postup při jeho předkládání, řešené problémy a nejčastější nedostatky nových a aktualizovaných projektů. Ukázky některých z realizovaných projektů.
 • WILDHACK, Anna
  Kollaborative Stadtentwicklung in Hamburg.
  Kolaborativní městský rozvoj v Hamburku.
  Garten + Landschaft 2013,č.8,s.28-31,4 obr.
  Nová online platforma Nexthamburg.de umožňuje zapojení veřejnosti do procesů plánování města Hamburku. Občané mohou navrhnout vlastní vize a zapojit se do diskuse s politiky a s městskou správou.

9. Mezinárodní programy a spolupráce

10. Vodní hospodářství

11. Regionální politika a regionální rozvoj

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

 • Faire Mieten, smarte Konzepte.
  Spravedlivé nájmy, chytré koncepce.
  Perspektiven 2013,č.2/3,s.12-14,1 fot.
  Rozhovor se členem městské rady ve Vídni Michaelem Ludwigem na téma: současná situace na trhu s byty ve Vídni, výše nájemného, podpora nové bytové výstavby, nové projekty podporovaného bydlení.
 • ECKHARDTOVÁ, Dita
  Funkčnost a estetika pro obecní bytové domy.
  Stavitel 2013,č.8,příl.s.IV-V,6 obr.
  Výstavba dvou nízkonákladových domů v Senici na Slovensku. Stavební materiál splňoval přísné normy, umožnil rychlou a levnou výstavbu a bez zateplení má výborné tepelněizolační vlastnosti.
 • FÖRSTER, Wolfgang
  Sozialer Wohnbau in Wien – 90 Jahre Erfolg und Herausforderung.
  Sociální bytová výstavba ve Vídni – 90 let úspěchu a výzvy.
  Perspektiven 2013,č.2/3,s.28-36,fot.
  Vývoj sociální bytové výstavby ve Vídni, kde téměř třetina obyvatel žije v městských bytech a 60 % všech obyvatel bydlí v podporovaných bytech.
 • KAUFMANN, Christian
  Die BewohnerInnen stehen im Zentrum der Reform von Wiener Wohnen.
  Obyvatelé a obyvatelky stojí v centru pozornosti reformy bydlení ve Vídni.
  Perspektiven 2013,č.2/3,s.38-41,fot.,obr.
  Hlavním cílem reformy bytové politiky města Vídně je pestrá nabídka nájemních bytů zohledňující přání a potřeby různých skupin obyvatelů.
 • KOPP, Natalie
  Aspern. Die Seestadt Wiens - mehr als nur wohnen.
  Aspern. Jezerní vídeňské město - více než pouhé bydlení.
  Perspektiven 2013,č.2/3,s.22-27,obr.
  Projekt nové vídeňské čtvrti Aspern pro 20 tisíc obyvatel. Čtvrť nabídne kvalitní udržitelné bydlení, funkční provázanost a architektonickou rozmanitost. V centru čtvrti bude jezero o rozloze 6,4 ha.
 • MAYER, Vera
  Plattenbausiedlungen in Wien und Bratislava. Neues Leben in alten Strukturen.
  Panelová sídliště ve Vídni a Bratislavě. Nový život ve starých strukturách.
  Wien,Institut für Stadt- und Regionalforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 2006.223 s.,tab.,gr.,fot.,sch.
  Sborník vybraných přednášek a prezentací z mezinárodního jednání, konaného v rámci projektu INTERREG IIIA „Sanace panelových staveb ve Vídni a Bratislavě“(Vídeň, 14.–15. 6. 2005).
  D 202
 • RYŠAVÝ, Ivan
  Platforma pro sociální bydlení zve obce ke spolupráci.
  Moderní obec 2013,č.8,s.33,1 fot.
  Rozhovor s koordinátorem Platformy pro sociální bydlení Janem Milotou o hlavních cílech tohoto sdružení zaměřeného na problémy lidí ohrožených bezdomovectvím.
 • SENDI, Richard
  The low housing standard in Slovenia: Low purchasig power as an eternal excuse.
  Nízký standard bydlení ve Slovinsku: Nízká kupní síla jako věčná výmluva.
  Urbani izziv 2013,č.1,s.107-124,4 tab.,2 gr.,lit.
  Podle mezinárodně uznaných standardů a statistických dat žije většina obyvatel Slovinska v přelidněných obydlích a bydlení má nízký standard. Návrhy konkrétních opatření ke zlepšení situace.
 • SHRESTHA, Bijaya K.
  Residential neighbourhoods in Kathmandu: Key design guidelines.
  Obytné čtvrti v Káthmándú: Klíčové směrnice.
  Urbani izziv 2013,č.1,s.125-143,6 tab.,11 obr.,4 gr.,lit.
  Obytné čtvrti v nepálském Káthmándú mají nízkou kvalitu, chybí tu dostatek spojení s okolím a nenaplňují se tak sociokulturní potřeby obyvatel. Původní historické jádro rychle upadá a mnohé stavby zanikají.
 • WINISCHHOFER, Michael
  Junge Leute wohnen anders.
  Mladí lidé bydlí jinak.
  Perspektiven 2013,č.2/3,s.50-53,obr.
  Město Vídeň se snaží nabídnout bydlení vyhovující různým skupinám občanů. Mladým lidem jsou určeny projekty, které nabízejí ekologické bydlení za nízké ceny a prostory pro volnočasové aktivity.

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

18. Občanské vybavení a služby

19. Rekreace a volný čas

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

22. Výpočetní technika v územním plánování, informační systémy

23. Různé

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 1. 10. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022