Česky English Deutsch Francais

Novinky 1 / 2014

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

5. Rozvoj osídlení a velkých územních celků

6. Územní plánování měst

7. Územní plánování částí měst

8. Venkovská sídla

 • STEFANSKY, Andreas
  Land ist das Öl der Zukunft.
  Venkov je motorem budoucího rozvoje.
  Nachrichten ARL 2013,č.4,s.15-17,2 sch.
  Zpráva z Durynského jednání regionálních plánovačů (26.-27. 9. 2013). Tématem jednání bylo postavení venkovského území při střetu zájmu mezi ochranou a změnou využití území.

9. Mezinárodní programy a spolupráce

10. Vodní hospodářství

11. Regionální politika a regionální rozvoj

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

18. Občanské vybavení a služby

19. Rekreace a volný čas

 • Cestování dostupné všem.
  Veř. správa 2013,č.25/26,s.8
  Vyhlášení dotačních titulů MMR pro rok 2014 v oblastech podpory rozvoje cestovního ruchu, bydlení, obnovy a rozvoje venkovských obcí a pomoc osobám se sníženou schopností pohybu.
 • GRUNDNER-KÖPPEL, Barbara - KÖPPEL, Lothar
  Barrierefrei bespielbare Freiflächen.
  Bezbariérové volné plochy na hraní.
  Garten + Landschaft 2013,č.11,s.28-31,5 obr.
  Mnichov má nové bezbariérové hřiště pro děti a handicapované ve formě dřevěného hradu s příjezdovou rampou a hmatovými prvky pro slepce.
 • HEINSEN, Ljubica
  Wilde Piraten und zahme Schafe.
  Divocí piráti a krotké ovce.
  Garten + Landschaft 2013,č.11,s.12-17,11 obr.
  Hamburský areál HafenCity má od léta novou atrakci pro děti – dětské hřiště s vodními prvky, pirátskou lodí a labyrintem v Grasbrookparku, rozkládajícím se na ploše 7 tisíc metrů čtverečních.
 • KÁDÁR, Bálint
  Differences in the spatial patterns of urban tourism in Vienna and Prague.
  Rozdíly v prostorových modelech turismu ve Vídni a v Praze.
  Urbani izziv 2013,č.2,s.96-111,13 obr.,1 tab.,1 gr.,lit.
  Porovnání územního rozmístění návštěvníků Prahy a Vídně a využívání prostoru těchto podobně velikých a kulturně zajímavých velkoměst.
 • KERIMOVA, Nadya
  Spielabenteuer im Londoner Olympiapark.
  Hrací dobrodružství v londýnském Olympijském parku.
  Garten + Landschaft 2013,č.11,s.22-27,10 obr.
  Součástí Olympijského parku v Londýně je i nové dětské hřiště Tumbling Bay. Atrakce jako různé prolézačky, můstky a houpačky jsou převážně z přírodních materiálů, včetně mělkého brouzdaliště s říčními kameny.

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

22. Výpočetní technika v územním plánování, informační systémy

23. Různé

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 28. 9. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022