Česky English Deutsch Francais

Novinky 10 / 2014

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

 • Broaden your outlook. Planning methods for security and gender equality.
  Rozšiřte si obzor. Metody plánování pro bezpečnost a rovnost pohlaví.
  Karlskrona,Boverket 2010.61 s.,lit.,obr.
  Metody a koncepce pro konkrétní rozvoj městských prostředí, posilující bezpečnost žen a genderovou rovnoprávnost v jednotlivých městských komunitách.
  15 087
 • Národní dokument k územní dimenzi.
  Veř. správa 2014,č.20,s.6
  Obsah Národního dokumentu k územní dimenzi a Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020.
 • Places to feel secure in. Inspiration for urban development.
  Místa, kde se cítíme bezpeční. Inspirace pro rozvoj měst.
  Karlskrona,Boverket 2010.89 s.,lit.,obr.
  Podrobně rozpracované téma bezpečnosti a jejího posilování v různých prostředích města (parky, doprava atd.) v souvislosti s genderovou rovnoprávností.
  15 088
 • Výsledky soutěže Vesnice roku 2014.
  Obec a finance 2014,č.4,s.8-15,16 obr.,1 tab.
  Přehled výsledků soutěže Vesnice roku 2014 v Programu obnovy venkova. Vítězem se stala obec Kateřinice ze Zlínského kraje. Přehled ocenění udělených v rámci krajských kol.
 • FIBIGER, Jan – MIŠKEJOVÁ, Petra (sest.)
  Stavba roku 2014. Construction of the year 2014.
  Praha, Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství 2014.182 s.,fot.,půd.,pl.,text čes. a angl.
  Prezentace 64 staveb přihlášených do 22. ročníku soutěže „Stavba roku 2014“, z toho pěti realizovaných českými tvůrci v zahraničí. Charakteristika staveb s obrazovou dokumentací.
  15 091
 • HANÁK, Marek
  Urbanistická hodnota zástavby a její ochrana.
  Moderní obec 2014,č.10,s.51-52
  Pohled veřejného ochránce práv na problematiku posuzování urbanistických hodnot.
 • JANATKA, Marek - ZŮNA, Václav
  Architekt města - význam a podpora činnosti.
  In: Strategie, urbanismus a architekt města. Sborník z konference AUÚP, Cheb 10.-11.4.2014.
  Urban. a územní rozvoj 2014,č.3,sam.příl. Strategie, urbanismus a architekt města,s.26-27,1 tab.
  Význam a okruhy činnosti architekta města. Osobnostní a dovednostní charakteristiky. Problémy související s výkonem funkce. Nutné legislativní úpravy a formální kroky k podpoře problematiky architekta města.
 • JARMIČ, Libor
  Budou investoři snadněji prosazovat své projekty?
  Moderní obec 2014,č.10,s.38
  Nové principy pro umisťování a povolování staveb chystané novely stavebního zákona.
 • KLOKOČKA, Jiří
  Územní plánování v Belgii - vlámský region.
  In: Strategie, urbanismus a architekt města. Sborník z konference AUÚP, Cheb 10.-11.4.2014.
  Urban. a územní rozvoj 2014,č.3,sam.příl. Strategie, urbanismus a architekt města,s.23-25
  Metody a zkušenosti v hledání nových způsobů prostorového plánování a urbanismu. Přechod od zónovacích plánů k strukturálnímu prostorovému plánování na příkladu města Kotrijk (provincie západní Flandry).
 • KOTALOVÁ, Kateřina
  Katedrála z papíru pro obnovu města. Christchurch, Nový Zéland.
  Cathedral Made od Paper for a Town Renovation.
  ASB 2014,č.4,s.44-50,9 obr.,1 půd.,1 sit.,2 pl.,4 řezy,angl.res.
  Při zemětřeseních v Cristchurchu přišlo město také o katedrálu. Japonský architekt Šigeru Ban pomohl postavením přechodné katedrály městu. Její konstrukci tvoří lepenkové trubky.
 • KOUBEK, Pavel
  Sen o působení architekta města: oživení původního stavu, nebo nová koncepce?
  In: Strategie, urbanismus a architekt města. Sborník z konference AUÚP, Cheb 10.-11.4.2014.
  Urban. a územní rozvoj 2014,č.3,sam.příl. Strategie, urbanismus a architekt města,s.28-32,2 obr.
  Úvahy o znovuoživení architekta města. Praxe v období, kdy architekt města nemá legislativní postavení. Náplň práce podle cílového uživatele, problematika překryvu náplně práce. Nutnost znalosti území.
 • KULHÁNEK, František
  Rajská zahrada vyrostla nad Metují.
  Stavitel 2014,č.10,s.42-45,10 obr.,1 řez
  V Novém Městě nad Metují vznikl v blízkosti historického jádra na místě původní tiskárny welness hotel Rajská zahrada. Wellness centrum se nachází v podlaží zahloubeném ve skále pod přízemím.
 • MAIER, Karel
  Strategické plánování.
  In: Strategie, urbanismus a architekt města. Sborník z konference AUÚP, Cheb 10.-11.4.2014.
  Urban. a územní rozvoj 2014,č.3,sam.příl. Strategie, urbanismus a architekt města,s.9-11,2 obr.
  Představení strategického plánování. Pro koho je určeno a co by mělo obsahovat. Porovnání s územním plánováním. Kritika tvorby strategického plánu pouze pro zisk dotací z EU.
 • SYNEK, Ondřej
  Zkušenosti s architektonickou soutěží v územním plánování a hledáním strategie rozvoje města.
  In: Strategie, urbanismus a architekt města. Sborník z konference AUÚP, Cheb 10.-11.4.2014.
  Urban. a územní rozvoj 2014,č.3,sam.příl. Strategie, urbanismus a architekt města,s.20-22,5 obr.
  Architektonická koncepce Vodňan. Tvorba návrhu územního plánu a architektonické koncepce v Hostomicích na základě architektonické soutěže. Strategie rozvoje v obci Úsilné. Tvorba strategického plánu Vodňan.
 • SZENTESIOVÁ, Kateřina
  Postavení architekta města a jeho začlenění do struktury veřejné správy aneb chybějící článek.
  In: Strategie, urbanismus a architekt města. Sborník z konference AUÚP, Cheb 10.-11.4.2014.
  Urban. a územní rozvoj 2014,č.3,sam.příl. Strategie, urbanismus a architekt města,s.33-35,1 tab.
  Představení dvou modelů začlenění architekta města. 1. model: podléhající pouze samosprávě. 2. model: začlenění do struktury státní správy. Výhody a nevýhody a možnosti pracovní činnosti u obou modelů.
 • ŽERAVA, Stašek
  Halleyova kometa městských architektů.
  In: Strategie, urbanismus a architekt města. Sborník z konference AUÚP, Cheb 10.-11.4.2014.
  Urban. a územní rozvoj 2014,č.3,sam.příl. Strategie, urbanismus a architekt města,s.36-41,1 obr.
  Historický kontext městských architektů. Otázky a odpovědi v souvislosti s městským architektem. Vlastnosti a pravomoc městského architekta.

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

4. Přírodovědní východiska územního plánování

5. Rozvoj osídlení a velkých územních celků

6. Územní plánování měst

7. Územní plánování částí měst

8. Venkovská sídla

 • Program rozvoje venkova na období 2014-2020.
  Obec a finance 2014,č.4,s.38,2 obr.
  Možnosti obcí v novém programovém období v rámci Programu rozvoje venkova nebudou příliš velké. Největší šanci na uplatnění budou mít projekty v rámci iniciativy LEADER.
 • Roseč - život na vsi.
  Obec a finance 2014,č.4,s.52-55,1 mp.,3 půd.,3 řezy
  Ukázka územní studie jihočeské obce Roseč. Návrh vychází z historických cest v krajině. Velká náves, s původně pěti rybníky, je základem pro návrh nového jádra obce.
 • Výsledky soutěže Vesnice roku 2014.
  Obec a finance 2014,č.4,s.8-15,16 obr.,1 tab.
  Přehled výsledků soutěže Vesnice roku 2014 v Programu obnovy venkova. Vítězem se stala obec Kateřinice ze Zlínského kraje. Přehled ocenění udělených v rámci krajských kol.
 • HRUŠKA, Vladan
  Proměny přístupů ke konceptualizaci venkovského prostoru v rurálních studiích.
  Changing Approaches to the Conceptualisation of Rural Space in Rural Studies.
  Sociol. čas. 2014,č.4,s.581-601,lit.,angl. res.
  Přehled o vývoji přístupů k vymezení a definici venkova v kontextu proměny studií o venkově.
 • KRUML, Jan
  Přestavba historických center vesnic.
  Obec a finance 2014,č.4,s.48-49,16 obr.
  S vývojem společnosti souvisí i vývoj zástavby na venkově. Historická centra vesnic jsou přestavována v různé kvalitě. Změnila se i vesnická zeleň. Nové směry v úpravě předzahrádek.

9. Mezinárodní programy a spolupráce

10. Vodní hospodářství

11. Regionální politika a regionální rozvoj

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

 • DVOŘÁKOVÁ, Eva
  Nové využití lokality Borovina.
  Stavitel 2014,č.10,s.22-24,6 obr.,1 fot.
  Realizace projektu nového využití průmyslového areálu na předměstí Třebíče. Vybudování městské čtvrti (základ položen v roce 1930 Tomášem Baťou) s novým sportovním centrem a občanskou vybaveností.
 • SEDLÁKOVÁ, Radomíra
  Dům jako pocta Dušanu Jurkovičovi.
  Stavitel 2014,č.10,s.45,1 obr.
  Hotel Rajská zahrada v Novém městě n. Metují vznikl přestavbou tiskárny. Byla přistavěna komunikační věž, na niž navazuje restaurace, klub a welness centrum. Vyhlídková terasa je volně přístupná.
 • VINŚOVÁ, Hana
  Silo Tower v Olomouci.
  Stavitel 2014,č.10,s.25-27,9 obr.,1 fot.
  Silo z roku 1936 má výšku 17 metrů. V nástavbě o pěti podlažích se nacházejí kanceláře s výhledem na město, součástí posledního patra je terasa. Nástavba má půdorys 18,7 x 13,8 m, celková výška je 40,5 m.

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

18. Občanské vybavení a služby

 • DVOŘÁKOVÁ, Eva
  Nové využití lokality Borovina.
  Stavitel 2014,č.10,s.22-24,6 obr.,1 fot.
  Realizace projektu nového využití průmyslového areálu na předměstí Třebíče. Vybudování městské čtvrti (základ položen v roce 1930 Tomášem Baťou) s novým sportovním centrem a občanskou vybaveností.
 • FIBIGER, Jan – MIŠKEJOVÁ, Petra (sest.)
  Stavba roku 2014. Construction of the year 2014.
  Praha, Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství 2014.182 s.,fot.,půd.,pl.,text čes. a angl.
  Prezentace 64 staveb přihlášených do 22. ročníku soutěže „Stavba roku 2014“, z toho pěti realizovaných českými tvůrci v zahraničí. Charakteristika staveb s obrazovou dokumentací.
  15 091
 • HNÍKOVÁ, Eva
  Česko obsazují kampusy za miliardy.
  Ekonom 2014,č.40,s.26-29,2 obr.
  Příliv peněz z evropských fondů českým univerzitám výrazně pomohl. Investice mají vliv i na růst vědeckého výkonu. Způsoby financování kampusů v ČR.
 • HNÍKOVÁ, Eva
  Vídeňský kampus láká i turisty.
  Ekonom 2014,č.40,s.28-29,1 obr.
  Kampus Ekonomické univerzity ve Vídni tvoří šest budov kolem náměstíčka. Každou z budov areálu navrhl jiný architekt. Magnetem pro turisty je knihovna se studovnami a aulou od britské architektky Zahy Hadid.
 • KOTALOVÁ, Kateřina
  Katedrála z papíru pro obnovu města. Christchurch, Nový Zéland.
  Cathedral Made od Paper for a Town Renovation.
  ASB 2014,č.4,s.44-50,9 obr.,1 půd.,1 sit.,2 pl.,4 řezy,angl.res.
  Při zemětřeseních v Cristchurchu přišlo město také o katedrálu. Japonský architekt Šigeru Ban pomohl postavením přechodné katedrály městu. Její konstrukci tvoří lepenkové trubky.
 • KOUT, Jiří
  Modulární stavby jako budoucnost pro města a obce?
  Moderní obec 2014,č.10,příl. Školy rychle, levně a kvalitně,s.27-28,2 obr.
  V posledních letech se v Česku zvýšil zájem o modulární výstavbu. Ukázky staveb mateřských školek postavené z nízkoenergetických modulů.
 • KULHÁNEK, František
  Rajská zahrada vyrostla nad Metují.
  Stavitel 2014,č.10,s.42-45,10 obr.,1 řez
  V Novém Městě nad Metují vznikl v blízkosti historického jádra na místě původní tiskárny welness hotel Rajská zahrada. Wellness centrum se nachází v podlaží zahloubeném ve skále pod přízemím.
 • SEDLÁKOVÁ, Radomíra
  Dům jako pocta Dušanu Jurkovičovi.
  Stavitel 2014,č.10,s.45,1 obr.
  Hotel Rajská zahrada v Novém městě n. Metují vznikl přestavbou tiskárny. Byla přistavěna komunikační věž, na niž navazuje restaurace, klub a welness centrum. Vyhlídková terasa je volně přístupná.
 • VINŚOVÁ, Hana
  Silo Tower v Olomouci.
  Stavitel 2014,č.10,s.25-27,9 obr.,1 fot.
  Silo z roku 1936 má výšku 17 metrů. V nástavbě o pěti podlažích se nacházejí kanceláře s výhledem na město, součástí posledního patra je terasa. Nástavba má půdorys 18,7 x 13,8 m, celková výška je 40,5 m.
 • VÍTKOVÁ, Eva
  Pasivní dům pro seniory - spojení architektury a ekologie.
  Obec a finance 2014,č.4,s.71,2 obr.
  Největší pasivní stavba v ČR - bytový dům pro seniory vyrostl v Modřicích u Brna. Jedinečná technická řešení, kvalita vnitřního prostředí a šetrný přístup k životnímu prostředí získal stavbě několik ocenění.

19. Rekreace a volný čas

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

23. Různé

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 1. 10. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022