Česky English Deutsch Francais

Novinky 11 / 2014

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

4. Přírodovědní východiska územního plánování

 • KAMMERBAUER, Mark
  Asymmetrischer Wiederaufbau in Städten nach Katastrophen. Das Lower Ninth Ward in New Orleans nach Orkan Katrina.
  Asymetrická obnova měst po katastrofách. Čtvrť Lower Ninth Ward v New Orleans po hurikánu Katrina.
  Raumforsch. und Raumordn. 2014,č.5,s.427-439,2 obr.,lit.,angl.a něm.res.
  Programy obnovy čtvrti Lower Ninth Ward po hurikánu Katrina v roce 2005 nereagovaly adekvátně na urbanistické a sociální podmínky a nebyly zaměřeny na zranitelnost občanů postižených hurikánem.
 • OVINK, Henk
  Reform durch Design.
  Reforma skrze design.
  Garten + Landschaft 2014,č.11,s.35-41,10 obr.
  Hurikán Sandy, jež způsobil v r. 2012 velké škody v metropolitním regionu New York, odstartoval vznik Iniciativy „Rebuild by Design“ ve které spolupracují univerzity, plánovači, občanské iniciativy a sponzoři.

5. Rozvoj osídlení a velkých územních celků

6. Územní plánování měst

7. Územní plánování částí měst

 • Iterativer Prozess. Vodafone Campus, Düsseldorf.
  Iterační proces. Kampus Vodafone, Düsseldorf.
  DBZ 2014,č.10,s.28-35,20 obr.
  Na plánovaném kampusu Vodafone v Düsseldorfu, který získal certifikaci LEED Gold, mají vzniknout „kanceláře budoucnosti“ s různými zónami a maximální flexibilitou pro pracovníky.
 • Kalasatama. Jak město představuje svůj projekt občanům.
  Smart Cities 2014,č.3,s.50-52,2 obr.
  Představení nově vznikající čtvrti ve finských Helsinkách v místě bývalého přístavu. Důraz na obnovitelné zdroje a inteligentní dopravní řešení. Informační systém pro obyvatele.
 • ANNOVÁ, Denisa
  Vertikální vesnice.
  Smart Cities 2014,č.3,s.30-31,5 obr.
  Zahušťování městského prostoru. Vertikální řazení funkcí. Vytváření zahrad na plochách střech. Vytváření víceúrovňového uspořádání dopravy. Jak pracovat s městským prostorem formou vertikální vesnice.
 • DÍŽKA, Přemysl
  Proměny Brna ve fotografii. 1 díl.
  868 historických a současných fotografií z Brna.
  Praha,Dobrovský 2014.452 s.,fot.
  Srovnání sto let starých pohlednic a fotografií stejných míst brněnských čtvrtí dnes: centrum, Husovice, Černá Pole, Soběšice, Kr. Pole, Řečkovice, Medlánky, Mokrá Hora, Jehnice, Ořešín, Židenice a Juliánov.
  15 099/1
 • DÍŽKA, Přemysl
  Proměny Brna ve fotografii. 2 díl.
  829 historických a současných fotografií Brna.
  Praha,Dobrovský 2014.452 s.,fot.
  Srovnání sto let starých pohlednic a fotografií stejných míst brněnských čtvrtí dnes: Líšeň, Bohunice, Maloměřice, Obřany, Tuřany, Brněnské Ivanovice, Holásky, Chrlice, Bystrc, Komín, Staré Brno.
  15 099/2
 • HULÍN, Jaroslav - PAVLÍČEK, Jiří
  Divadelní náměstí v Rotterdamu.
  Smart Cities 2014,č.3,s.28-29,4 obr.
  Návrh a realizace náměstí v centru Rotterdamu v 90. letech 20. století. Variabilní uspořádání beroucí v potaz dopad slunečního svitu.
 • KAMMERBAUER, Mark
  Asymmetrischer Wiederaufbau in Städten nach Katastrophen. Das Lower Ninth Ward in New Orleans nach Orkan Katrina.
  Asymetrická obnova měst po katastrofách. Čtvrť Lower Ninth Ward v New Orleans po hurikánu Katrina.
  Raumforsch. und Raumordn. 2014,č.5,s.427-439,2 obr.,lit.,angl.a něm.res.
  Programy obnovy čtvrti Lower Ninth Ward po hurikánu Katrina v roce 2005 nereagovaly adekvátně na urbanistické a sociální podmínky a nebyly zaměřeny na zranitelnost občanů postižených hurikánem.
 • KUNEŠOVÁ, Diana
  Prázdný není zbytečný.
  Smart Cities 2014,č.2,s.42-45,4 obr.
  Efektivní řešení dočasného využití prázdných prostor a budov na příkladu Berlína, Amsterodamu a Newcastlu (Austrálie).
 • RESKOVÁ, Karolína
  Konec satelitních měst aneb výstavba pod kontrolou.
  Stavitel 2014,č.11,s.23-25,8 obr.
  Zdařilá realizace projektu Loreta Homes Pyšely navazuje na centrum města. Výstavba 64 domů různých typů. Vznikl urbanistický celek pro rodinné i rekreační bydlení cca 20 minut od pražského metra.
 • SCHÄFER, Robert
  New York: Highline dritter Teil eröffnet. Die teuerste Promenade der USA erreicht den Hudson River.
  New York: třetí část Highline otevřena. Nejdražší promenáda USA dosáhla k řece Hudson.
  Garten + Landschaft 2014,č.11,s.10,8 obr.
  Promenáda Highline, vytvořená z nepoužívaného železničního nadjezdu, se stala turistickou atrakcí. Nyní byl dokončen její třetí úsek, sahající až k řece Hudson a k novému stavebnímu projektu Hudson Yards.
 • STEINER, Henriette
  Der Regen kann kommen.
  Déšť může přijít.
  Garten + Landschaft 2014,č.11,s.12-16,12 obr.
  V souvislosti s četnými záplavami Kodaně a okolí vzniklo několik nových protipovodňových projektů. Příkladem spojení protipovodňové ochrany s veřejným prostranstvím je Skatepark v Roskilde v předměstí Kodaně.
 • TSCHUMI, Christian
  Konvention und Ausnahme. Der Umgang mit öffentlichem Raum in Japan.
  Konvence a výjimka. Zacházení s veřejným prostorem v Japonsku.
  Werk, Bauen + Wohnen 2014,č.10,s.28-33,9 obr.,franc.res.,angl.res.
  V souvislosti s kulturními zvyklostmi využívají Japonci veřejná prostranství jinak než my, Evropané - zakládání parků je novinkou. Zhodnocení nábřeží Kamogawa v Kjótu.

8. Venkovská sídla

9. Mezinárodní programy a spolupráce

10. Vodní hospodářství

11. Regionální politika a regionální rozvoj

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

 • FELCMAN, Jindřich
  Možnosti rozumné regulace výstavby větrných elektráren.
  Options of reasonable control of the construction of wind power stations.
  Urban. a územní rozvoj 2014,č.4,s.7-14,4 obr.,lit.,angl. res.
  Analýza regulace výstavby větrných elektráren (VTE). Statistické shrnutí VTE v ČR a Evropě. Dopad výstavby VTE na krajinný ráz. Posouzení záměrů v procesu EIA a územně plánovací procesy na úrovni obcí.

18. Občanské vybavení a služby

19. Rekreace a volný čas

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

22. Výpočetní technika v územním plánování, informační systémy

23. Různé

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 1. 10. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022