Česky English Deutsch Francais

Novinky 12 / 2014

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

4. Přírodovědní východiska územního plánování

 • DROPPOVÁ, Zoja
  Shigeru Ban. Laureát Pritzkerovej ceny 2014.
  Shigeru Ban. Laureát Pritzkerovy ceny 2014.
  Projekt 2014,č.2,s.28-37,čet.obr.
  Japonský architekt se věnuje návrhům nouzových přístřeší, dočasného bydlení a komunitních budov pro lidi postižené humanitními či živelními pohromami. Jako materiál často používá recyklovatelné kartony.

6. Územní plánování měst

7. Územní plánování částí měst

8. Venkovská sídla

 • Tuřany na Chebsku vybudovaly kořenovou čističku odpadních vod.
  Jak zlepšit životní prostředí ve vaší obci?
  Veř. správa 2014,č.24,s.12-13,5 obr.
  Obec Tuřany na Chebsku vybudovala místo klasické kořenovou čističku odpadních vod. Princip fungování, cenová kalkulace, způsob financování.
 • JINDROVÁ, Edita
  Bydlení a rozvoj na českém venkově.
  Regionální rozvoj 2014,č.1,s.34-50,1 obr.,9 graf.,1 tab.,lit.,angl. res.
  Socioekonomické hodnocení dobrovolného svazku obcí Sdružení Orlicko podle jednotlivých obcí. SWOT analýza vlivů na bydlení v obcích Sdružení Orlicko.
 • PORSCHE, Lars
  Potentials of rural small towns in peripheral areas.
  Potenciály malých vesnických měst v okrajových oblastech.
  Research News 2014,č.2,s.5,1 obr.
  Okrajové oblasti Německa jako je severní Hesensko, Meklenbursko a Pomořansko a jejich malá vesnická města se stala předmětem nového výzkumného programu Experimentální bydlení a městský rozvoj.

9. Mezinárodní programy a spolupráce

10. Vodní hospodářství

 • LIEBSCHER, Petr – RENDEK, Jan
  Rybníky České republiky.
  Praha,Academia 2014.583 s.,fot.,rejstř.,lit.,edice Průvodce
  Představení 6 700 českých rybníků. Stručně je zmíněna jejich historie, přírodní krásy, možnost rekreace a sportovního rybolovu, technické památky v okolí a místa, kde se konají tradiční výlovy.
  15 103
 • NEHASIL, Ondřej
  Hospodaření s dešťovou vodou. 2. část.
  Obec a finance 2014,č.5,s.58-59
  Nakládání s dešťovou vodou – pasivní opatření, vegetační střechy, využití v nemovitostech, chlazení budov dešťovou vodou.
 • ZEHETMAIR, Swen
  Hochwasserschutz - Kooperationen in der Praxis.
  Protipovodňová ochrana - spolupráce v praxi.
  Inform. Raumentw. 2014,č.5,s.465-474,2 tab.,lit.
  Analýza různých forem spolupráce v protipovodňové ochraně v SRN se zaměřením na spolupráci spolkových zemí. Popis překážek a problémů spojených s rozvíjením této spolupráce a zajištěním její efektivnosti.

11. Regionální politika a regionální rozvoj

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

18. Občanské vybavení a služby

19. Rekreace a volný čas

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

22. Výpočetní technika v územním plánování, informační systémy

23. Různé

 • VONDRUŠKOVÁ, Alena – VONDRUŠKA, Vlastimil
  Církev. 3. díl.
  Praha,Vyšehrad 2014.199 s.,fot.,lit.,Edice Průvodce českou historií
  Popis složitého vývoje křesťanství od nejstarších časů s důrazem na vývoj v Čechách a na Moravě. Základní informace o vývoji a podobě kléru, struktuře řeholních řádů, koncilech a protestanských směrech.
  14 972/3
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 28. 9. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022