Česky English Deutsch Francais

Novinky 5 / 2014

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

5. Rozvoj osídlení a velkých územních celků

6. Územní plánování měst

 • BAM. Pohyb městem v architektonických trasách.
  Smart Cities 2014,č.1,s.48-49,2 obr.
  BAM nebo-li Brněnský architektonický manuál s podtitulem Průvodce architekturou 1918-1945 je jedním z dlouhodobých a úspěšných projektů Domu umění města Brna. Tento turistický produkt byl financován z fondů EU.
 • Strategický prováděcí plán SIP chytrých měst.
  Smart Cities 2014,č.1,s.6-7,1 gr.
  Strategický prováděcí plán se zaměřuje na tyto oblasti: udržitelnou městskou mobilitu, městské čtvrti a zastavěné území, integrovanou infrastrukturu, energetiku, informační a komunikační technologie a dopravu.
 • Urban Observatory.
  Smart Cities 2014,č.1,s.44-47,4 obr.
  Virtuální mapové podklady měst a interaktivní webový portál pomohou vytvořit důležitý informační zdroj ke sdílení a porovnávání zkušeností z městského chování. Do projektu je zapojena i Praha.
 • HOŘEJŠ, Miloš
  Protektorátní Praha jako německé město. Nacistický urbanismus a Plánovací komise pro hlavní město Prahu.
  Praha,Mladá fronta a Národní technické muzeum 2013.319 s.,obr.,tab.,lit.,rejstř.,res. angl.
  Kniha seznamuje s poznatky o aktivitách nacistických architektů a urbanistů v protektorátu a s činností Plánovací komise pro Prahu, kterou nacisté ovládli a využili ve prospěch germanizačních plánů.
  15 047
 • JUNGOVÁ, Ivana
  Pěstuj prostor i Park na přání. Plzeň.
  Veř. správa 2014,č.9,s.12-13,3 obr.
  Zlepšování fungování veřejného prostoru v Plzni. Rozhovor s primátorem Plzně Martinem Baxou. Veřejné prostory jako důležité téma pro nový územní plán.
 • KUČERA, Jiří
  Mamutí projekty developerů v Praze.
  Stavitel 2014,č.5,příl. Developerské projekty,s.I-VIII,11 obr.,1 fot.,1 sch.,1 gr.
  Série článků: výstavba administrativně-obchodního komplexu Quadrio, stavba 306 Com City na ploše 43 ha, co znamená udržitelné stavění, FIVE Smíchov Offices vyroste na místě tramvajové vozovny.
 • KUČERA, Jiří
  Metro slaví čtyřicátiny a výstavba pokračuje.
  Stavitel 2014,č.5,s.34-35,5 obr.
  Ohlédnutí za 9. 5. 1974, kdy se poprvé rozjely vlaky na trase C mezi stanicemi Sokolovskou (dnes Florenc) a Kačerovem. Podrobnosti o prvním úseku metra. Další prodloužení metra.
 • MITTHEISZ, Johan
  OPEN DATA ve Vídni.
  Smart Cities 2014,č.1,s.19-21,2 obr.
  Rozhovor s vedoucím tajemníkem vídeňského magistrátu o koncepci „chytrých měst“ a s ní spojených agendách otevřeného vládnutí, otevřených dat, účasti veřejnosti a vývoji nových aplikací.
 • SPERAT, Zbyněk
  Parkovací politiky v městech ČR.
  Smart Cities 2014,č.1,s.39-40
  Aktuální situace a problémy parkování v českých městech. Poučení z dobré praxe vyspělých evropských měst ve sdílení parkovacích a odstavných míst i sdílení vozidel.

7. Územní plánování částí měst

8. Venkovská sídla

 • Vize rozvoje obce Sibřina a Stupice.
  Obec a finance 2014,č.2,s.62-65,obr.,sit.,mp.
  Architektonické studie obce Sibřina a Stupice (Středočeský kraj). Jednotlivé návrhy se zabývaly především zkvalitněním veřejných prostor obcí a novým využitím míst a objektů v majetku obce.
 • FLORIAN, Jan
  Zaměstnanost – klíčový úkol (nejen) na venkově.
  Obec a finance 2014,č.2,s.46-47,1 obr.
  Mezi hlavní priority strategického dokumentu Dohoda o partnerství na období 2014-2020 patří řešení nezaměstnanosti, integrovaný přístup v sociální politice a tvorba nových pracovních příležitostí.
 • RÝPAR, Vít
  Několik poznámek k utváření obytného prostředí vesnice.
  Smart Cities 2014,č.1,s.52-53,3 obr.
  Vnímání vesnice jako celku, význam veřejných prostranství a uspořádání pozemků. Při projektování nových částí vesnic se často opomíjí společný prostor mezi jednotlivými stavbami, což ubírá na kvalitě prostředí.
 • VONDRUŠKOVÁ, Alena – VONDRUŠKA, Vlastimil
  Vesnice. 2. díl.
  Praha,Vyšehrad 2014.199 s.,fot.,lit.,Edice Průvodce českou historií
  Proměny venkova od počátků zemědělství s důrazem na období od středověku do nástupu industrializace. Popis vývoje sídlištních typů, proměn usedlostí a jednotlivých venkovských staveb.
  14 972/2

9. Mezinárodní programy a spolupráce

10. Vodní hospodářství

11. Regionální politika a regionální rozvoj

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

 • Mehr Freiraum durch stätische Dichte.
  Více volného prostoru v městské neprostupnosti.
  Garten + Landschaft 2014,č.3,s.24-27,7 obr.
  Město Bad Hersfeld využilo plochu někdejšího průmyslového areálu k vytvoření nového veřejného prostoru plného zeleně.
 • Stavby na zelené louce versus brownfields.
  Stavitel 2014,č.5,s.24,2 obr.
  Proč investoři raději staví na zelené louce. Problematika spojená s brownfields a jejich evidence. Příklad z praxe: revitalizace pozemku o rozloze 6,5 ha uprostřed čtvrti v Letňanech.
 • CONZETTI, Milena
  Laubholz am Wendepunkt. Innovationen für die Holzbaubranche.
  Listnaté dřevo v bodě zlomu. Inovace pro dřevozpracující průmysl.
  Werk, Bauen + Wohnen 2014,č.3,s.32-35,3 obr.,angl.rs.,franc.res.
  Listnaté dřevo bylo zatím ve švýcarském stavebnictví málo využíváno. Nicméně díky své tvrdosti a vývoji nových technologií má potenciál nahradit ocel a beton.

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

18. Občanské vybavení a služby

19. Rekreace a volný čas

 • BAM. Pohyb městem v architektonických trasách.
  Smart Cities 2014,č.1,s.48-49,2 obr.
  BAM nebo-li Brněnský architektonický manuál s podtitulem Průvodce architekturou 1918-1945 je jedním z dlouhodobých a úspěšných projektů Domu umění města Brna. Tento turistický produkt byl financován z fondů EU.

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

22. Výpočetní technika v územním plánování, informační systémy

 • Urban Observatory.
  Smart Cities 2014,č.1,s.44-47,4 obr.
  Virtuální mapové podklady měst a interaktivní webový portál pomohou vytvořit důležitý informační zdroj ke sdílení a porovnávání zkušeností z městského chování. Do projektu je zapojena i Praha.
 • MITTHEISZ, Johan
  OPEN DATA ve Vídni.
  Smart Cities 2014,č.1,s.19-21,2 obr.
  Rozhovor s vedoucím tajemníkem vídeňského magistrátu o koncepci „chytrých měst“ a s ní spojených agendách otevřeného vládnutí, otevřených dat, účasti veřejnosti a vývoji nových aplikací.

23. Různé

 • Břeclav. Lednicko-valtický areál. Plán města.
  Praha,Freytag and Berndt 2013.1 pl.,text též něm. a angl.
  Plán města s rejstříkem ulic a základními informacemi (měř. 1:12 000). Mapa Lednicko-valtického areálu a okolí Břeclavi (měř. 1:75 000).
  D 220
 • České Budějovice. Hluboká nad Vltavou. Okolí Českých Budějovic. Plán města.
  Praha,Freytag and Berndt 2012.1 pl.,text též něm. a angl.
  Mapa města s rejstříkem ulic a základními informacemi o městě (měř. 1:15 000). Doplněno mapami okolí Českých Budějovic (měř. 1:100 000) a Hluboké nad Vlavou (měř. 1:15 000).
  D 221
 • Český Krumlov. Prachatice. Plán města. 1:10 000.
  Praha,Freytag and Berndt 2012.1 pl.,text též angl. a něm.
  Plán města s rejstříkem ulic a mapa okolí (měř. 1:200 000) a centra Českého Krumlova (měř. 1:5 000).
  D 222
 • Děčín a okolí. Plán města. Měř. 1:14 000.
  Praha,Freytag and Berndt 2013. 1 pl.,text též angl. a něm.
  Plán města Děčína s rejstříkem ulic a základními informacemi. Doplněno mapou centra města (měř. 1:9 000) a mapou okolí Děčína (měř. 1:200 000).
  D 223
 • Hodonín a okolí. Plán města.
  Praha,Freytag and Berndt 2013.1 pl.,text též něm. a angl.
  Plán města s rejstříkem ulic a základními informacemi (měř. 1:12 000) a mapa okolí Hodonína (měř. 1:200 000).
  D 224
 • Cheb. Eger. Procházka městem. Spaziergang durch die Stadt. Měř. 1:10 180.
  Vizovice,Shocart 2011.1 pl.,text též něm.
  Plánek středu města s popisem turistických památek.
  D 216
 • Chebsko. Mapa. Karte.
  Cheb,Mikroregion Chebsko 2014.1 pl.,text též něm.
  Mapa s tipy na výlety a popisem naučných stezek mikroregionu Chebsko.
  D 217
 • Karlovarský kraj. Cyklistická mapa. Cycling map. Radfahrtkarte. 1:75 000.
  Praha,Freytag and Berndt 2014.1 pl.,text též něm. a angl.
  Cyklistická mapa doplněná informacemi o přepravě jízdních kol a adresami infocenter v Karlovarském kraji.
  D 218
 • Karlovy Vary. Okolí Karlových Varů. Plán města.
  Praha, Freytag and Berndt 2012.1 pl.,text též něm. a angl.
  Plán města s rejstříkem ulic a základními informacemi o městě (měř. 1:12 000). Doplněno mapami okolí Karlových Varů (měř. 1:100 000) a mapou centra města (měř. 1:7 000).
  D 225
 • Pardubice. Chrudim. Okolí Pardubic. Plán města.
  Praha,Freytag and Berndt 2012.1 pl.,text též angl. a něm
  Plány měst Pardubic a Chrudimi s rejstříkem ulic a základními informacemi (měř. 1:12 000, měř. 1:15 000). Centrum Pardubic a okolí Pardubic (měř. 1:6 000, 1:100 000). Schéma MHD v Pardubicích.
  D 226
 • Touring Map of Israel.
  Turistická mapa Izraele.
  Jerusalem,Israel Ministry of Tourism 2013.1 pl.
  Mapa Izraele se základními informacemi pro turisty (měř. 1:470 000). Doplněno schématem dopravy, plány měst Jeruzalém, Tel Aviv–Jaffa, Eilat.
  D 229
 • Trutnov. Náchod. Plán města.
  Praha,Freytag and Berndt 2010.1 pl.,text též angl.a něm.
  Plány měst Trutnova a Náchoda s rejstříkem ulic a základními informacemi (měř. 1:15 000, 1:12 000). Doplněno mapou centra Trutnova (měř. 1:7 000) a Náchoda (měř 1:8 500) a mapou okolí (měř. 1:100 000).
  D 227
 • Výroční zpráva za rok 2013. Ústav územního rozvoje Brno.
  Brno,Ústav územního rozvoje 2014.2 sv.,22+17 s.,53 s.,tab.,obr.,3 příl.,lit.
  Zpráva o činnosti ÚÚR s přílohami, prezentací vydaných publikací za roky 2010-2013, výroční zprávou o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Druhý svazek seznamuje s hodnocením odborných úkolů.
  15 042/1,2
 • Zlín. Otrokovice. Okolí Zlína. Plán města.
  Praha,Freytag and Berndt 2012.1 pl.,text též něm. a angl.
  Plán města Zlína s rejstříkem ulic a základními informacemi (měř. 1:15 000). Doplněno mapou Otrokovic, Lužkovic, Kostelce a Štípy (vše měř. 1:15 000), okolí Zlína (měř. 1:100 000).
  D 228
 • ČERNÁ, Michaela
  Obecní zpravodaje pod vlivem radnic.
  Obec a finance 2014,č.2,s.44-45,obr.
  Význam vlivu obecních zpravodajů. Objektivní a vyvážené informace ukládá i novela tiskového zákona.
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 1. 10. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022