Česky English Deutsch Francais

Novinky 2 / 2015

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

 • BLATOVÁ, Tamara
  Hledání plánu pro město. Regulační plán či územní studie?
  Konference AUÚP, Praha 23. - 24. 10. 2014.
  Urban. a územní rozvoj 2014,č.5,s.27-28,1 obr.
  Shrnutí konference Asociace pro urbanismus a územní plánování, která se věnovala tématům regulačních plánů a územních studií.
 • BUFKA, Ája
  Účelová architektura má upoutat za každou cenu.
  Domov 2015,č.3,s.70-73,9 obr.
  Cílem účelové architektury, stavebního stylu, který odpovídá okouzlení Američanů reklamou, je upoutat pozornost na určitý obchod, značku, firmu. Znaky účelové architektury a její počátky v roce 1923.
 • FIBIGER, Jan
  Tomáš Havrda. 1947–2014.
  Urban. a územní rozvoj 2014,č.6,s.3
  Životopis a dílo architekta a urbanisty Ing. arch. Tomáše Havrdy.
 • FIBIGER, Jan
  Urbanistický projekt roku 2014.
  Urban. a územní rozvoj 2014,č.5,s.29-31,4 obr.
  Zhodnocení soutěže Urbanistický projekt roku 2014. Popis 2 nominovaných projektů. Titul Urbanistický projekt roku získal Malý Labský náhon v Hradci Králové. Nominaci získala urbanistická studie Nádraží Smíchov.
 • HNILIČKA, Pavel
  Architektura a legislativa v roce 2014.
  Bul. ČKA 2014,č.3/4,s.20-21
  Aktivity a stanoviska ČKA v oblasti legislativy: stavební zákon, EIA/zákon č. 100/2001 Sb., příprava nového zákona o veřejných zakázkách, zákon o výkonu povolání, památkový zákon.
 • KUČEROVÁ, Zdeňka
  Říční krajina 2014.
  Urban. a územní rozvoj 2014,č.5,s.32,1 obr.
  Informace o konferenci Říční krajina 2014, která se konala v říjnu v Brně. Téma konference bylo zaměřeno na zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy, vodohospodářská řešení v zahraničí a revitalizaci.
 • KYSELKA, Igor
  Příklad urbanistické odolnosti (resilience).
  Výroční konference Spa-ce.net v Bratislavě.
  Urban. a územní rozvoj 2014,č.6,s.19-21,1 obr.
  Shrnutí jednotlivých příspěvků, které se týkají nového urbanistického tématu resilience (odolnosti), z konference Spa-ce.net v Bratislavě.
 • SAPÁK, Jan
  Architektura a práva autora.
  Bul. ČKA 2014,č.3/4,s.32-33
  Problematika autorství a jeho ochrany je značně složitá. Architektura je autorským dílem. Co to ale znamená v konkrétní věcné praxi. Příklad jednoduché stavby. Jak to vypadá v praxi.
 • TITTL, Filip - KUBÁNKOVÁ, Jana
  Mezinárodní konference "Sídliště, jak dál?"
  Fakulta architektury ČVUT v Praze, 13.–14. listopadu 2014.
  Urban. a územní rozvoj 2014,č.6,s.22-24,3 obr.
  Shrnutí příspěvků konference Fakulty architektury ČVUT v Praze, která se zaměřila na problematiku regenerace panelových sídlišť a veřejných prostranství. Konkrétní příklady regenerace sídlišť z ČR i zahraničí.
 • VOLNOHRADSKÝ, Radan
  Rozvoj centra Olomouce na bázi fraktální geometrie.
  Developments of centre of Olomouc as based on fractal geometry.
  Urban. a územní rozvoj 2014,č.5,s.20-26,9 obr.,lit.,angl. res.
  Historický vývoj města Olomouc. Definice fraktálu. Použití fraktální teorie na centrum Olomouce. Potvrzení rozvoje ve třetí dimenzi.

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

4. Přírodovědní východiska územního plánování

5. Rozvoj osídlení a velkých územních celků

6. Územní plánování měst

7. Územní plánování částí měst

8. Venkovská sídla

 • Otevřená strategie rozvoje obce Dukovany.
  Obec a finance 2015,č.1,s.50-53,obr.,sch.,viz.
  Obec Dukovany má od roku 2011 vytvořenu tzv. otevřenou strategii rozvoje, která je přístupná na webu. Odborníci i místní lidé ji mohou dále rozpracovávat a zkvalitňovat. Strategie nestárne, ale zraje.

9. Mezinárodní programy a spolupráce

10. Vodní hospodářství

11. Regionální politika a regionální rozvoj

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

18. Občanské vybavení a služby

 • MUDRA, Václav
  Nové tendence ve vývoji sportovních staveb.
  Obec a finance 2015,č.1,s.60-61,3 obr.
  Zájmy lidí týkající se sportu se postupem času mění. Tuto skutečnost je třeba zohlednit při investičních záměrech sportovních staveb. Příklady ze zahraničí.
 • SIMON, Cordula
  Bildung braucht Priorität!
  Vzdělání potřebuje prioritu.
  Inform. Raumentw. 2014,č.6,s.585-594,fot.
  Na příkladu čtvrti Neukölln v Berlíně je popsán postup obce při integraci imigrantů se zaměřením na vzdělávání – od situační analýzy přes první přístupy k řešení až k implementaci do právního systému.

19. Rekreace a volný čas

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

22. Výpočetní technika v územním plánování, informační systémy

23. Různé

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 1. 10. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022