Česky English Deutsch Francais

Novinky 4 / 2015

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

4. Přírodovědní východiska územního plánování

5. Rozvoj osídlení a velkých územních celků

6. Územní plánování měst

7. Územní plánování částí měst

8. Venkovská sídla

9. Mezinárodní programy a spolupráce

10. Vodní hospodářství

11. Regionální politika a regionální rozvoj

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

18. Občanské vybavení a služby

19. Rekreace a volný čas

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

 • Einfach.richtig.gut. Passivhaus mit EnergiePlus.
  Jednoduše.správně.dobře. Pasivní dům s EnergiíPlus.
  DBZ 2015,č.3,s.64-67,10 obr.
  Specialista na dřevěné pasivní domy, Till Schaller, vytvořil třígenerační dům s překvapivě jednoduchou, ale efektivní koncepcí zajišťující roční dodávky energie a dokonce její nadvýrobu.
 • ECK, Florian
  Digital, sicher, vernetzt, individuell. Intelligente Mobilität braucht einen Aktionsplan.
  Digitální, bezpečný, propojený, individuální. Inteligentní mobilita potřebuje akční plán.
  Int. Verkehrswesen 2015,č.1,s.16-17,1 obr.,1 gr.
  Spolková vláda přišla s Hightech-Strategií 2020, která si klade za cíl vytvořit „energeticky efektivní, klimatu přizpůsobené město s neutrálními hodnotami oxidu uhličitého“.
 • ENGEL, Michael – ROHLEDER, Lukas
  Alternative Flugkraftstoffe. Chancen und Herausforderungen.
  Alternativní letecká paliva. Příležitosti a výzvy.
  Int. Verkehrswesen 2015,č.1,s.24-27,8 obr.,1 gr.,lit.
  Vývoj nových technologií výroby alternativních biopaliv pro leteckou dopravu. Potřeba investic ze strany státu i mezinárodní koordinace.
 • HÖFER, Wolfram
  Projizierte Ökologie.
  Předpokládaná ekologie.
  Garten + Landschaft 2015,č.3,s.12-17,lit.
  Na rozdíl od situace v Německu, je v USA aktuální diskuse o integraci ekologických přístupů do prostorového plánování novinkou. Odlišná východiska a praxe v daných zemích.
 • PACINOVÁ, Zuzana
  Kdo tvrdí, že je nejlepší a dokonalý, nemluví pravdu.
  Řízení města v duchu udržitelného rozvoje.
  Veř. správa 2015,č.4,s.10-11
  Město Chrudim realizuje metodu kvality místní Agendy 21 a zavazuje se tak k podpoře udržitelného rozvoje. Rozhovor se starostou Petrem Řezníčkem.
 • PROMINSKI, Martin – MAAß, Malte – FUNKE, Linda
  Urbane Natur gestalten.
  Vytváření městské přírody.
  Garten + Landschaft 2015,č.3,s.23-27,7 obr.
  Spojení ochrany přírody a jejího využívání člověkem je pro města výzvou. Hledání nových cest pro propojení územního plánování a krajinářské architektury.
 • RAYMANN, Lorenz
  Umwelt schützen mit Intelligenten Transportsystemen (ITS)?
  Ochrana životního prostředí pomocí inteligentních dopravních systémů (IDS)?
  Strasse und Verkehr 2015,č.3,s.18-20,2 obr.,franc.res.
  Inteligentní dopravní systémy pomáhají snižovat zátěž na životní prostředí a šetřit energii. Slibný je projekt eCoMove, nebo projekty řízení dopravy zaměřené na životní prostředí.
 • SNOPKOVÁ, Tereza
  Nakládání s komunálním odpadem.
  Aktuální změny v legislativě na úseku ochrany životního prostředí.
  Veř. správa 2015,č.5,s.12-14,obr.
  Pravidla pro nakládání s komunálním odpadem podle novely zákona o odpadech.
 • STEINER, Frederick
  Die Stadt als Ökosystem.
  Město jako ekosystém.
  Garten + Landschaft 2015,č.3,s.32-37,11 obr.,lit.
  V knize „Žulová zahrada: Městská příroda a lidský design“ popsala Anne Whiston Spirn tendence ekologického plánování měst, jež položily základ dalšímu vývoji a jsou relevantní i po třiceti letech.
 • WEILACHER, Udo
  Grüne Infrastruktur und Landschaftsarchitektur.
  Zelená infrastruktura a krajinářská architektura.
  Garten + Landschaft 2015,č.3,s.8-11,6 obr.,lit.
  Pokud interpretujeme módní pojem „zelená infrastruktura“ jako strukturalismus v krajinářské architektuře, otevírají se příležitosti pro propojené plánování ve městě a krajině.

22. Výpočetní technika v územním plánování, informační systémy

23. Různé

 • Graffiti dále trápí města.
  Obec a finance 2015,č.2,s.76,3 obr.
  Problematika zničených fasád graffiti. Ukázky z Brna. Antigraffiti nátěry jako jedno z možných řešení.
 • Výroční zpráva za rok 2014. Ústav územního rozvoje Brno.
  Brno,Ústav územního rozvoje 2015.2 sv.,23+17 s., 49 s.,tab.,obr.,3 příl.,lit.
  Zpráva o činnosti ÚÚR s přílohami, prezentací vydaných publikací za roky 2011-2014, výroční zprávou o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Druhý svazek seznamuje s hodnocením odborných úkolů.
  15 152/1,2
 • RIEDERER, Markus
  eCall – der automatische Notruf aus Fahrzeugen.
  eVolání – automatické nouzové volání z vozidla.
  Strasse und Verkehr 2014,č.9,s.22-25,3 obr.,franc.res.
  Smyslem automatického nouzového systému volání eCall je snížit následky silničních nehod. Systém vyšle volání spolu s informací o místě nehody, typu vozidla a zprostředkuje komunikaci s centrálou.
 • ŘEZNÍČKOVÁ, Dana – MATĚJČEK, Tomáš
  Úlohy ve výuce geografie.
  Praha,P3K 2014.95 s.,tab.,gr.,lit.,příl.,res. angl.
  Cílem je poukázat na to, jak jednotlivé referenční rámce ovlivňují výběr a strukturu učebních úloh. Práce shrnuje základní teoretické přístupy k dané problematice a doplňuje je o příklady výzkumných nálezů.
  15 154
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 2. 10. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022