Česky English Deutsch Francais

Novinky 7 / 2015

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

5. Rozvoj osídlení a velkých územních celků

6. Územní plánování měst

 • HNILIČKA, Pavel
  Praha - stavební předpisy.
  Několik důvodů, proč má Praha mít i nadále své vlastní stavební předpisy.
  Architekt 2015,č.3,s.116-117
  Názor autora na zachování Pražských stavebních předpisů a výčet zdůvodnění, proč jsou zapotřebí.
 • KLOKOČKA, Jiří
  Potřeba vize.
  Architekt 2015,č.3,s.2 a 127
  Systémové změny městských struktur se zaměřením na dopravu. Nutnost radikálního vylepšení železniční dopravy - optimalizace tras a transformace nádraží. Růst významu kolektivní dopravy.
 • KÜHN, Manfred - MILSTREY, Ulrike
  Mittelstädte als periphere Zentren: Kooperation, Konkurrenz und Hierarchie in schrumpfenden Regionen.
  Středně velká města jako periferní centra: spolupráce, konkurence a hierarchie v regionech s úbytkem obyvatel.
  Raumforsch. und Raumordn. 2015,č.3,s.185-202,1 tab.,1 obr.,lit.,něm.a angl.res.
  Výsledky dvou případových studií, které zkoumaly pozici středně velkých měst v periferních regionech a regionech s úbytkem obyvatel v SRN a vzájemné působení tlaku na spolupráci a konkurenceschopnost.

7. Územní plánování částí měst

8. Venkovská sídla

 • Vize rozvoje obcí Stadice a Nové Stadice.
  Obec a finance 2015,č.3,s.50-53,5 obr.,1 mp.,1 sit.,2 půd.,3 řezy
  Návrh rozvoje obcí Stadice a Nové Stadice je zaměřen na vybudování naučné stezky začínající na návsi a pokračující směrem do okolní krajiny. Návrh architektonického studia City Upgrade ČR.

9. Mezinárodní programy a spolupráce

 • Integrovaný regionální operační program schválen.
  Obec a finance 2015,č.3,s.36-37,2 obr.
  Integrovaný regionální operační program (IROP) schválila Evropská komise. Program umožní čerpání z evropských fondů ve výši zhruba 4,6 mld. eur. Informace Ministerstva pro místní rozvoj.

10. Vodní hospodářství

11. Regionální politika a regionální rozvoj

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

18. Občanské vybavení a služby

19. Rekreace a volný čas

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

22. Výpočetní technika v územním plánování, informační systémy

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 1. 10. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022