Česky English Deutsch Francais

Novinky 1 / 2016

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

4. Přírodovědní východiska územního plánování

5. Rozvoj osídlení a velkých územních celků

 • Atlas Brněnské metropolitní oblasti.
  Brno,Statutární město Brno 2015.40 s.,tab.,gr.,obr.,fot.
  Brněnská metropolitní oblasti - vymezení územních jednotek, obyvatelstvo a jeho ekonomická struktura, migrace, bydlení, zaměstnanost, cestovní ruch, doprava, technická infrastruktura ...
  15 252
 • Vybrané metropolitní oblasti dosáhnou na podporu svých strategií.
  Moderní obec 2016,č.1,s.22
  Vyhlášení výzev k předkládání žádostí na podporu integrovaných plánů rozvoje území z evropských fondů. Předkladateli mohou být tzv. jádrová města zpracovávající strategie rozvoje území.
 • KÖRNER, Milan
  Dopravní sítě v kontextu osídlení ČR a střední Evropy.
  In: Veřejná infrastruktura – doprava a inženýrské sítě. Sborník z konference AUÚP, Jeseník 23.-24.4.2015.
  Urban. a územní rozvoj 2015,č.4,mimoř.příl. Veřejná infrastruktura – doprava a inženýrské sítě,s.50-58,2 obr.,5 tab.
  Hodnocení dopravních sítí v ČR a u jejich sousedů z hlediska počtu obyvatel a ekonomické síly. Plánované modernizace a nové stavby dopravní infrastruktury. Sídelní struktury a demografický vývoj v ČR.
 • VÍTKOVÁ, Eliška
  Problematika brownfields z pohledu jejich bezpečnostních rizik pro územní rozvoj.
  The issue of brownfields in terms of their safety risks for regional development.
  Regionální rozvoj 2015,č.3,s.72-79,5 tab.,lit.,angl. res.
  Hodnocení relevance hrozeb vybraných typů brownfields metodou DELPHI. Stanovení typologie rizik vojenských, průmyslových, zemědělských a ostatních brownfields.

6. Územní plánování měst

7. Územní plánování částí měst

10. Vodní hospodářství

11. Regionální politika a regionální rozvoj

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

18. Občanské vybavení a služby

19. Rekreace a volný čas

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

22. Výpočetní technika v územním plánování, informační systémy

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 1. 10. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022