Česky English Deutsch Francais

Novinky 10 / 2016

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

4. Přírodovědní východiska územního plánování

5. Rozvoj osídlení a velkých územních celků

6. Územní plánování měst

7. Územní plánování částí měst

8. Venkovská sídla

9. Mezinárodní programy a spolupráce

10. Vodní hospodářství

11. Regionální politika a regionální rozvoj

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

18. Občanské vybavení a služby

 • Stavba roku již zná vítěze.
  Stavitel 2016,č.10,s.64-65,7 fot.,tab.
  V r. 2016 bylo uděleno 6 hlavních cen: Tunelový komplex Blanka, Archeologický park Pavlov, Modernizace trati Tábor-Sudoměřice, Stezka v oblacích, Rekonstrukce městského stadionu, KUKS - Granátové jablko.
 • TODD, Andrew
  Ein Theater (beinahe) ganz aus Holz. Globe Theater, Condette/FR.
  Divadlo (téměř) celé ze dřeva. Divadlo Globe, Condette/Francie.
  DBZ 2016,č.10,s.42-47,fot.,půd.,bokorysy
  V obci Condette ve Francii vznikla budova shakespearovského divadla, která je téměř celá postavena ze dřeva a je dobře začleněna do okolního parku.
 • ŽAMBOCHOVÁ, Martina - ONDRUCH, Radek
  Do kanceláře jen s novými punčochami.
  Stavitel 2016,č.10,s.20-23,9 obr.
  Citlivá revitalizace Brillovy továrny v Rožnově p. R. zhodnotila nejcennější kvality industriální stavby z 30. let 20. stol. Z vnějšku nic nenasvědčuje, že se uvnitř skrývají netradičně pojaté kanceláře.

19. Rekreace a volný čas

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

 • Chráněná krajinná oblast Broumovsko.
  Veronica 2016,č.3,sam.příl.,7 s.,10 obr.,2 mp.
  Charakteristika chráněné krajinné oblasti Broumovsko s popisem turistických a cyklistických tras a přírodními zajímavostmi.
 • BERKERS, Marieke
  Hügel bauen gegen den Lärm.
  Kopce stavěné proti hluku.
  Garten + Landschaft 2016,č.10,s.24-29,4 fot.
  Park Buitenschot u letiště Schiphol nedaleko Amsterdamu byl vybudován za účelem ochrany proti hluku, tuto funkci plní řada násepů. Park však nabízí také možnosti rekreačního využití.
 • FLORA, Martin
  Vstup do lesa podle platné právní úpravy.
  Veronica 2016,č.3,s.2-3,obr.
  Dlouhodobá stabilita právní úpravy způsobila, že existence práva na volný vstup do lesa je považována za cosi automatického. Toto vnímání je ovšem nesprávné.
 • HEINSEN, Ljubica
  Kleiner ist feiner.
  Menší je hezčí.
  Garten + Landschaft 2016,č.10,s.18-23,7 obr.
  Hamburská čtvrt HafenCity otevřela svůj první park - Lohsepark. Rozlohou se jedná o malý park, přesto nabízí rozmanité možnosti využití.
 • JUST, Tomáš
  Revitalizace potoka Trebgast.
  Vod. hospod. 2016,č.10,s.18-20,11 obr.
  Trebgast je menší levostranný přítok Bílého Mohanu v Bavorsku. Revitalizace probíhala od června do listopadu 2014. Nove koryto je výrazně zvlněné, proměnlivých šířek.
 • KOLKAU, Anette
  Basis schafft Park.
  Základna tvoří park.
  Garten + Landschaft 2016,č.10,s.30-34,4 obr.
  Park v malém městě Lich (SRN) plánují a budují místní občané, město jim pouze zajišťuje odbornou pomoc.
 • MIKLÍN, Jan - HRADECKÝ, Jan
  Změny struktury krajiny v oblasti soutoku Moravy a Dyje.
  Geografie 2016,č.3,s.368-389,7 obr.,4 tab.,lit.,res.angl.
  Informace o studii, jejímž cílem bylo popsat změny struktury krajiny, analyzovat a srovnat intenzitu lesního hospodaření, interpretovat změny struktury krajiny a shrnout zásady managementu území.

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

22. Výpočetní technika v územním plánování, informační systémy

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 2. 10. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022