Česky English Deutsch Francais

Novinky 12 / 2016

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

6. Územní plánování měst

7. Územní plánování částí měst

 • Nová scéna.
  ERA 2016,č.6,s.54-55,5 obr.,res.angl.
  Náměstí ve městě Onda (Španělsko) se po revitalizaci proměnilo v živý veřejný prostor. Symbolem je architektonický objekt s jednoduchou ocelovou konstrukcí, jež slouží jako jeviště a hřiště a zároveň knihovna.
 • KOLKAU, Anette
  Entwicklungshilfe am Rhein.
  Pomoc s rozvojem území podél Rýnu.
  Garten + Landschaft 2016,č.12,s.30-35,7 obr.
  Svaz podnikatelů v Kolíně nad Rýnem zadal zpracování celkové strategie pro vnitřní město. Strategie je natolik komplexní, že prosazení pouhé třetiny opatření by znamenalo velký přínos pro rozvoj území.
 • LOSCHWITZ-HIMMEL, Gesa
  Die Stadt atmen lassen.
  Nechat město dýchat.
  Garten + Landschaft 2016,č.12,s.20-27,7 obr.
  Město Mnichov hledá možnosti, jak uspokojit rostoucí potřebu obyvatel po volných prostranstvích. K dosažení cíle mají přispět nové strategické přístupy i konkrétní projekty.
 • MAGNI, Anna
  Zahradně architektonické a krajinářské souvislosti hromadných obytných souborů z 2. poloviny 20. století.
  Urban. a územní rozvoj 2016,č.5,s.7-11,obr.,lit.
  Nový způsob nahlížení na vztah obytné zástavby a prvků zastupujících přírodu a krajinu v urbánním prostoru. Představení šesti základních typů obytných souborů podle vztahu zástavby a krajiny.
 • PAULINIOVÁ,Zora
  Hovorme o Šafku.
  Hovořme o Šafku.
  Projekt 2016,č.1,s.24-29,29 obr.
  Od léta do podzimu 2015 vedla organizace PDCS proces zapojení veřejnosti při plánování Šafaříkova náměstí v Bratislavě. Článek popisuje celý proces, jednotlivé kroky a nejdůležitější obsahové výstupy.
 • SCHÖBEL, Sören
  Stadtvisionen 2030 - Befreiung vom Grau.
  Vize měst do roku 2030 – osvobození od šedi.
  Garten + Landschaft 2016,č.12,s.12-18,7 obr.,lit.
  Velká města v Německu se zaměřují na zhodnocení veřejných prostranství a hledají možnosti, jak dosáhnout image zeleného města. Text kriticky hodnotí přístupy měst k řešení této otázky.

9. Mezinárodní programy a spolupráce

 • KALINOVÁ, Želmíra
  Slovensko-česká spolupráca na úseku územného plánovania.
  Slovensko-česká spolupráce na úseku územního plánování.
  Urban. a územní rozvoj 2016,č.5,s.22-23
  Předmětem spolupráce: územně plánovací činnost v rámci příhraniční spolupráce, územně plánovací činnost v rámci mnohostranné mezinárodní spolupráce a koordinace koncepčního řešení územně plánovacích materiálů.

10. Vodní hospodářství

11. Regionální politika a regionální rozvoj

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

 • VELFL, Josef
  Hornické památky v novém světle.
  Stavitel 2016,č.12,s.24-29,18 obr.
  Hornické muzeum Příbram je jedním z největších hornických muzeí. Výstavnické celky přibližují bohatou montánní minulost spjatou s rozsáhlou exploatací v příbramském stříbrorudním revíru, uranovém ložisku.

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

18. Občanské vybavení a služby

 • Mladí pro mladé.
  ERA 2016,č.6,s.45-47,7 obr.,res.angl.
  Projekt stavby pavilonu do významného městského parku Rapoldi v Innsbrucku, který slouží jako sídlo tvůrčí dílny pro děti a mladistvé.
 • Rehabilitace předměstí.
  ERA 2016,č.6,s.42-44,7 obr.
  Předměstí ve městě Nevers (Francie) prošlo sociální i urbanistickou proměnou. Zahrnovala celkovou reorganizaci veřejných prostor a dopravy, regeneraci bytového fondu a výstavbu sociálního a kulturního centra.
 • Stavba roka 2015.
  Stavba roku 2015.
  Projekt 2016,č.1,s.42-49,11 obr.
  V letošním ročníku slovenské soutěže Stavba roku 2015, do kterého bylo přihlášeno 11 staveb, udělila porota celkem 10 cen 5 stavbám. Hlavní cenu získala stavba Multifunkční komplex CITY ARENA, Trnava.
 • Třetí život jedné stavby.
  ERA 2016,č.6,s.51-53,9 obr.,res.angl.
  Původní budova polytechnického institutu v Amsterdamu z roku 1968 sloužila v letech 2000-2005 jako uprchlické centrum. Po rozsáhlé rekonstrukci v letech 2012-2014 slouží objekt pro účely nadace WOW.
 • KOLLER, Michael
  Haus mit zwei Gesichtern. De Lork, Sint-Gillis/BE.
  Dům dvou tváří. Projekt De Lork, Sint-Gillis/Belgie.
  DBZ 2016,č.12,s.40-45,10 obr.
  Realizace projektu pečovatelského zařízení pro duševně nemocné v obci Sint-Gillis v Belgii. Projekt představuje dobrý příklad začlenění pečovatelského zařízení do stávající struktury města.
 • LEŠEK, Petr
  Rekonstrukce, či destrukce?
  ASB 2016,č.6,s.18-20,3 obr.
  Téma rekonstrukcí je výrazně upozaděné a nejen mediálně, ale i metodicky přehlížené.
 • ONDRUŠKOVÁ, Eva
  Ako ďalej v slovenskom zdravotníctve?
  Jak dál ve slovenském zdravotnictví?
  Projekt 2016,č.1,s.50-55,12 obr.
  Tématem článku je historie projektování nemocnic a zdravotnických zařízení na Slovensku.
 • WINTERHAGER, Uta
  Verdeckte Moderne. Gerling Hochhaus, Köln.
  Skrytá moderna. Výškový dům Gerling, Kolín nad Rýnem.
  DBZ 2016,č.12,s.28-33,11 obr.
  Bývalé sídlo pojišťovny Gerling v Kolíně nad Rýnem je v současné době přestavováno na bytový dům.

19. Rekreace a volný čas

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

22. Výpočetní technika v územním plánování, informační systémy

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 1. 10. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022