Česky English Deutsch Francais

Novinky 6 / 2016

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

5. Rozvoj osídlení a velkých územních celků

6. Územní plánování měst

7. Územní plánování částí měst

 • Budoucnost centra Brna.
  ERA 2016,č.3,s.10-11,3 pl.,3 obr.,angl.res.
  Výsledky mezinárodní urbanistické soutěže týkající se umístění nového brněnského nádraží v lokalitě pod Petrovem. V rámci dvou kol se vítězem stal pražský tým UNIT architekti.
 • Revival of city squares in Balkan cities. Contribution to cultural and civic participative policies for livable city squares and public spaces.
  Oživení náměstí v balkánských městech. Přínos kulturních a občanských účastnických politik pro obyvatelná náměstí a veřejná prostranství.
  Kashar,Co-PLAN Institute of Habitat Development 2012.147 s.,fot.
  Výsledky aktivit projektu, který se zabýval výzkumem veřejných prostranství s cílem vrátit funkci (navrátit život) náměstím ve 4 balkánských městech (Tirana, Drač, Kotor a Skopje) za pomoci tamních obyvatel.
  15 282
 • BEKLEYEN, Ayhan – YILMAZ-AY, Ilham
  Are gated communities indispensable for residents?
  Jsou oplocené rezidenční čtvrti nepostradatelné pro obyvatele?
  Urbani izziv 2016,č.1,s.149-161,4 tab.,5 obr.,lit.
  Studie zaměřená na dvě oplocené rezidenční čtvrti v tureckém městě Diyarbakir, jejíž cílem je zjistit důvod k bydlení v těchto čtvrtích, úroveň spokojenosti a doporučení spojená s bydlením zde.
 • KOHOUT, Michal aj.
  Sídliště, jak dál?
  Praha,České vysoké učení technické 2016. 268 s.,fot.,obr.,gr.,lit.,angl.res.
  Rozbor východisek sídlištní výstavby a možnosti jejího vývoje. 18 modelových studií a 2 pilotní projekty úprav konkrétních lokalit v ČR. Analýzy 33 českých sídlišť a evropské příklady revitalizace sídlišť.
  15 285
 • KUSCHT, Elisabeth
  Zero:e park - cesta k nulovým emisím v Hannoveru.
  Smart Cities 2016,č.2,s.64-65,3 obr.
  Rezidenční čtvrť Zero:e park v Hannoveru (SRN) je příkladem podpory ekologické udržitelnosti a snižování emisí. V rámci programu Aliance pro ochranu klimatu 2020 zde bylo vystavěno 330 nízkoenergetických domů.
 • SCHÄRER, Caspar
  In der kuratierten Stadt. Tour durch die Europaallee in Zürich.
  Ve městě, kde je vše organizováno. Procházka čtvrtí Europaallee v Curychu.
  Werk, Bauen + Wohnen 2016,č.5,s.8-16,8 fot.,1 obr.,franc.a angl.res.
  U hlavního nádraží v Curychu vzniká nová čtvrť Europaallee. Přízemí budov, navržených význačnými architekty, je využíváno dle tematického členění, to vyvolává dojem výstavy.
 • SLACH, Ondřej - ANTOŠÍKOVÁ, Lucie
  Fenomén Stodolní.
  Smart Cities 2016,č.2,s.87-89,3 fot.
  Proměna ulice Stodolní v Ostravě za posledních 15 let. Z upadající lokality se rozvíjí jedna z nejnavštěvovanějších lokalit, podporující cestovní ruch, kde jsou koncentrovány taneční kluby, restaurace, bary aj.
 • SVOBODOVÁ, Šárka
  Volný čas a kultura na (post)moderním sídlišti.
  Smart Cities 2016,č.2,s.72-77,5 fot.
  Městská část Praha 14 jako příklad spolupráce a podpory mezi neziskovými organizacemi pro podporu kultury a společenských událostí a zástupci měst. Rozhovory se zástupci obou zmíněných stran.

9. Mezinárodní programy a spolupráce

10. Vodní hospodářství

11. Regionální politika a regionální rozvoj

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

18. Občanské vybavení a služby

19. Rekreace a volný čas

 • JANIŠOVÁ, Tereza
  Stezka v oblacích.
  ASB 2016,č.3,s.26-28,6 fot.,angl.res.
  Stezka, postavená na Dolní Moravě, je vyhlídkovou stavbou, která leží v nadmořské výšce 1116 m nad mořem a je vysoká 58,5 m. Bezbariérovou stavbu převážně ze dřeva a oceli navrhl Zdeněk Fráněk.
 • KYSELKA, Igor
  Karpaty v České republice a cestovním ruchu.
  Urban. a územní rozvoj 2016,č.2,s.68-72,1 mp.,1 obr.,6 fot.
  Zpracování výzkumu Zásady pro infastrukturu udržitelného cestovního ruchu v Karpatech na území ČR týmem ÚÚR v Brně. Cílem získat představu o potenciálu a stavu turistické infrastruktury v území.
 • SLACH, Ondřej - ANTOŠÍKOVÁ, Lucie
  Fenomén Stodolní.
  Smart Cities 2016,č.2,s.87-89,3 fot.
  Proměna ulice Stodolní v Ostravě za posledních 15 let. Z upadající lokality se rozvíjí jedna z nejnavštěvovanějších lokalit, podporující cestovní ruch, kde jsou koncentrovány taneční kluby, restaurace, bary aj.

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

22. Výpočetní technika v územním plánování, informační systémy

 • KLAUDA, Petr
  Prostorově určená statistická data.
  Statistika a My 2016,č.5,s.18-19,1 kartogr.,1 obr.
  Prostorové určení statistických dat umožnuje přesněji určit adresáta. Území ČR je rozděleno pomocí mřížky na pravidelnou polygonovou síť grid, která pomáhá analyzovat data. Využití v ÚP, povodňových plánech aj.
 • SIROTEK, Jan - ŽIDKOVÁ, Šárka
  Žebříček otevřených dat 2016.
  Smart Cities 2016,č.2,s.34-36,1 tab.,5 obr.
  Vytvoření žebříčku otevřenosti dat 26 statutárních měst ČR. Byl vyhotoven podle metodiky Konceptu inteligentních měst, která umožňuje posoudit otevřenost měst podle publikování dat. Zvítězila Praha, Brno je 3.
 • SPÁL, Robert
  Smart maps.
  Chytré mapy.
  Smart Cities 2016,č.2,s.37-39,3 obr.,text slov.
  Město Piešťany (SR) je příkladem využití potenciálu analytických map. Ve spolupráci s odborníky z oblasti kartografie a GIS vytvořili systém map, který identifikuje jevy v území i dostupnost veřejných prostorů.
 • TOBIÁŠ, Ladislav
  Smart cities a kybernetická bezpečnost.
  Smart Cities 2016,č.2,s.28-29,1 tab.,1 gr.
  Rozvoj smart iniciativ a technologií představuje potenciální hrozby pro kybernetickou bezpečnost a negativní dopad na města. Možnost pro eliminování kybernetických rizik představuje rámec NIST.
 • UDRŽALOVÁ, Zdeňka
  Co umí aplikace iRSO.
  Statistika a My 2016,č.5,s.21-22,3 obr.
  K prohlížení databáze registru sčítacích obvodů a budov slouží nová on-line aplikace iRSO. Obsahuje vyhledávácí a prohlížecí funkce podle území, mapové projekty, pokročilé funkce jako územní přehledy aj.
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 1. 10. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022