Česky English Deutsch Francais

Novinky 1 / 2017

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

5. Rozvoj osídlení a velkých územních celků

6. Územní plánování měst

7. Územní plánování částí měst

 • HURRLE, Jakob aj.
  Socially excluded localities revisited.
  Přehodnocení pojmu sociálně vyloučené lokality.
  Geografie 2016,č.4,s.544-565,2 tab.,lit.,text angl.
  Příspěvek kriticky hodnotí užívání termínu "sociálně vyloučená lokalita" v praxi českých veřejných politik vůči Romům.
 • PÁNEK, Jiří - PÁSZTO, Vít
  Pocitové mapy v plánování měst a regionů.
  Regionální rozvoj 2016,č.4,s.48-62,6 obr.,lit.,res.angl.
  Představení metody pocitových map a jejich využití v oblasti participativního plánování veřejných prostorů.
 • SACHSE, Rainer
  Wagnis Landschaft - warum der Freiraum couragierte Planer braucht.
  Dobrodružství krajiny - proč potřebuje volný prostor odvážné plánovače.
  Garten + Landschaft 2017,č.1,s.12-18,7 obr.
  Možné příčiny konvenčnosti a uniformity projektů volných prostranství realizovaných v posledních letech. Význam volných prostranství a parků pro člověka v dnešním komercionalizovaném světě.
 • VOSSEN, Heike
  Ein Wagnis bauen.
  Stavět s odvahou.
  Garten + Landschaft 2017,č.1,s.28-32,6 obr.
  Bytový projekt "wagnisART" v Mnichově nabízí obyvatelům různé typy volných prostranství, a to na zemi i na střechách domů. Na plánování těchto prostranství se podíleli i budoucí obyvatelé.

10. Vodní hospodářství

11. Regionální politika a regionální rozvoj

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

 • SLANČOVÁ, Denisa
  Co všechno dokáže aktivní dům.
  Stavitel 2017,č.1,s.26-28,7 obr.
  První certifikovaný aktivní dům, Centennial Park Residence, byl postaven na předměstí Toronta a ještě půl roku bude ve zkušebním provozu. Již nyní je jasné, že jeho parametry mu přinesou vysoké úspory energií.
 • VOSSEN, Heike
  Ein Wagnis bauen.
  Stavět s odvahou.
  Garten + Landschaft 2017,č.1,s.28-32,6 obr.
  Bytový projekt "wagnisART" v Mnichově nabízí obyvatelům různé typy volných prostranství, a to na zemi i na střechách domů. Na plánování těchto prostranství se podíleli i budoucí obyvatelé.

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

18. Občanské vybavení a služby

 • Denys Lasdun.
  Denys Lasdun.
  Werk, Bauen + Wohnen 2016,č.12,s.8-44,.,fot.,obr.,půd.,1 sam.příl.
  Výběr z realizací a hodnocení tvorby význačného anglického architekta Denyse Lasduna.

19. Rekreace a volný čas

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

22. Výpočetní technika v územním plánování, informační systémy

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 28. 9. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022