Česky English Deutsch Francais

Novinky 5 / 2017

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

5. Rozvoj osídlení a velkých územních celků

 • Integrované plány rozvoje území (IPRÚ).
  Praha,Ministerstvo pro místní rozvoj 2016.42 s.,obr.,mp.
  Informace o hlavních tématech řešených prostřednictvím IPRÚ ve všech šesti dotčených městských oblastech (České Budějovice, Jihlava, Karlovy Vary, Liberec – Jablonec nad Nisou, Mladá Boleslav a Zlín).
  15 338
 • KLIMEŠ, David
  Úpadek Sudet neskončil.
  Ekonom 2017,č.17,s.14-24,6 obr.,4 gr.
  I po 7 dekádách od vysídlení Němců ze Sudet se pohraničí nemůže probrat k životu. Je to vidět na ekonomických i sociálních srovnáních. Někde se situace dál horší, příkladem může být relativní úpadek kupní síly.

6. Územní plánování měst

7. Územní plánování částí měst

8. Venkovská sídla

10. Vodní hospodářství

11. Regionální politika a regionální rozvoj

 • Integrované plány rozvoje území (IPRÚ).
  Praha,Ministerstvo pro místní rozvoj 2016.42 s.,obr.,mp.
  Informace o hlavních tématech řešených prostřednictvím IPRÚ ve všech šesti dotčených městských oblastech (České Budějovice, Jihlava, Karlovy Vary, Liberec – Jablonec nad Nisou, Mladá Boleslav a Zlín).
  15 338
 • Integrované územní investice (ITI) v programovém období 2014-2020.
  Praha,Ministerstvo pro místní rozvoj 2015.42 s.,obr.,gr.,mp.
  Přehledné informace o uplatňování integrovaného přístupu a o hlavních tématech řešených prostřednictvím integrovaných územních investic v dotčených územích.
  15 339
 • KLIMEŠ, David
  Úpadek Sudet neskončil.
  Ekonom 2017,č.17,s.14-24,6 obr.,4 gr.
  I po 7 dekádách od vysídlení Němců ze Sudet se pohraničí nemůže probrat k životu. Je to vidět na ekonomických i sociálních srovnáních. Někde se situace dál horší, příkladem může být relativní úpadek kupní síly.
 • MACKOVIČOVÁ, Katarína
  Is industrial heritage part of territorial capital?
  Je průmyslové dědictví součástí územního kapitálu?
  Terra Spectra 2016,č.1,s.13-18,3 tab.,lit.
  Přítomnost průmyslového dědictví může zvýšit přitažlivost místa pro cestovní ruch i pro podnikání a tím přispět ke zhodnocení územního kapitálu jako důležité části územní politiky.

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

18. Občanské vybavení a služby

 • Cesta do pravěku. Archeopark Pavlov.
  Architect + 2017,č.4,s.4-15,12 obr.
  Hlavní výstavní prostor, administrativní, technické a sociální zázemí archeoparku jsou v podzemí, ve svahu. Do exteriéru vystupují prosvětlovací věže, nálevkovitě tvarovaný vstup a výhledy na Děvičky a jezero.
 • Cesty za architekturou - Bedekr, Dolní Břežany.
  Architect + 2017,č.4,s.88-114,55 obr.
  Rozhovor s Annou Šlapetovou, architektkou Dolních Břežan. Mezinárodní výzkumné laserové centrum ELI. ZUŠ v Dolních Břežanech. Hřbitov a park jako součást krajiny. Rozestavěná sportovní hala.
 • Dialog. Národní muzeum ve Štětíně.
  Architect + 2017,č.4,s.24-25,3 obr.
  Architektura Národního muzea zasvěceného historii Štětína kopíruje topografii místa, tvar muzea je pokračováním betonové plochy náměstí.
 • Elphi. Labská filharmonie.
  Architect + 2017,č.4,s.30-35,15 obr.
  Labská filharmonie v Hamburku je víceúčelová reprezentační budova. Výraznou architekturu v podobě prosklené nástavby na stávajícím památkové chráněném skladišti navrhla basilejská kancelář Herzog a Meuron.
 • MAŇAS, Tomáš
  Nedodržování provozní doby hostinských zařízení jako porušení stavebního zákona?
  Staveb. právo Bulletin 2017,č.1,s.43-47
  Údaj o provozní době hostinských zařízení je podstatným údajem pro posouzení možného ohrožení veřejného zájmu. Posouzení musí být součástí projektové dokumentace.

19. Rekreace a volný čas

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

22. Výpočetní technika v územním plánování, informační systémy

23. Různé

 • HOPKINS, Owen
  Architektonické slohy. Obrazový průvodce.
  Praha,Grada Publishing 2017.240 s.,fot.,lit.,rejstř.
  Kniha využívá rozsáhlého fotografického materiálu a popisuje charakteristické prvky u téměř 300 budov. Výsledkem je obrazový průvodce klíčovými slohy západní architektury od klasického období po současnost.
  15 344
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 1. 10. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022