Česky English Deutsch Francais

Novinky 7 / 2017

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

4. Přírodovědní východiska územního plánování

5. Rozvoj osídlení a velkých územních celků

6. Územní plánování měst

7. Územní plánování částí měst

8. Venkovská sídla

 • Cesty za architekturou - Bedekr, Líbeznice.
  Architect + 2017,č.5,s.88-114,55 obr.
  Obec Líbeznice plná energie. Tři líbeznické věže. Rondel. Dřevák - sportovní a kulturní centrum. Skatepark. Studie revitalizace bývalého statku na polyfunkční areál se službami a ubytováním.
 • MACHÁČEK, Julius
  Docela jiná vesnice.
  Architect + 2017,č.5,s.48-51,12 obr.
  Obec Nebřenice se rozroste o více než dvě stovky nových domácností. Nové městečko budou tvořit jednotlivé vilky, ale také bytové a řadové domy.
 • ŠVÁCHA, Rostislav
  Typy venkovských kostelů v 17. století.
  Zpr. památ. péče 2017,č.1/2,s.87-98,23 obr.
  Rozdíly mezi městskou a venkovskou sakrální architekturou v době mezi koncem třicetileté války a 90. lety 17. století.

9. Mezinárodní programy a spolupráce

10. Vodní hospodářství

11. Regionální politika a regionální rozvoj

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

 • BOTKOVÁ, Kamila
  Těžbou k ochraně přírody.
  Veronica 2017,č.2,s.26-27,3 obr.
  Těžba může krajině prospívat a ladit se zájmy ochrany přírody. Kamenolomy a pískovny nabízí v kulturní krajině místa živinově chudá a morfologicky různorodá.

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

18. Občanské vybavení a služby

 • Cesty za architekturou - Bedekr, Líbeznice.
  Architect + 2017,č.5,s.88-114,55 obr.
  Obec Líbeznice plná energie. Tři líbeznické věže. Rondel. Dřevák - sportovní a kulturní centrum. Skatepark. Studie revitalizace bývalého statku na polyfunkční areál se službami a ubytováním.

19. Rekreace a volný čas

 • FLEKALOVÁ, Markéta
  Rekreační využití území.
  Brno,Mendelova univerzita 2015.159 s.,obr.,tab.,gr.,lit.
  Předmět rekreace a její význam pro člověka. Historický vývoj a současné trendy rekreace. Cestovní ruch a rekreace – legislativa, ekonomika a udržitelnost. Rekreace v sídle, v krajině. Příměstská rekreační zóna.
  15 348

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

 • SÝKOROVÁ, Lucie
  Sviťte šetrně, radí odborníci starostům.
  Veř. správa 2017,č.14,s.2-3,obr.
  Zhruba 80 % světové populace žije v prostředí znečištěném světlem. Příručka pro starosty poskytuje vodítko pro výběr veřejného osvětlení šetrného k nočnímu prostředí a respektujícího soukromí a zdraví obyvatel.

22. Výpočetní technika v územním plánování, informační systémy

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 2. 10. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022