Česky English Deutsch Francais

Novinky 9 / 2017

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

 • KAKAŠ, Arnold
  Vzdialenosť ako faktor výskumu vnútornej migrácie Slovenska.
  Vzdálenost jako faktor výzkumu vnitřní migrace Slovenska.
  Geogr. čas. 2017,č.1,s.41-60,7 tab.,7 obr.,lit.,res.angl.
  Článek přináší diskusi o roli vzdálenosti v kontextu migrace, data a metody, výsledky empirické analýzy a analyzuje vybrané strukturní charakteristiky migrantů a jejich vliv na vzdálenost, kterou překonali.

6. Územní plánování měst

7. Územní plánování částí měst

8. Venkovská sídla

9. Mezinárodní programy a spolupráce

10. Vodní hospodářství

 • ADÁMKOVÁ, Michaela
  Jsme nyní schopni čelit vodnímu živlu lépe?
  Veř. správa 2017,č.18,s.22-25,3 obr.,tab.
  Povodeň v r. 2002 byla jednou z nejhorších přírodních katastrof. Škody se vyšplhaly na více než 73 miliard korun. 15 let se po celé republice provádí opatření, která by vodní živel dokázala dostat pod kontrolu.
 • JEŽOVIČOVÁ, Eva
  Zvolen zadržiava vodu, čím inšpiruje iné mestá.
  Zvolen zadržuje vodu, čímž inspiruje jiná města.
  Enviromagazín 2017,č.3,s.16-17,4 obr.
  Díky financím z finančního mechanizmu EHP a ze státního rozpočtu SR vybudovali Zvolen a TU Zvolen ve spolupráci s Blue Alternative Nadací osm druhů opatření v různých lokalitách města.
 • PACINOVÁ, Zuzana
  Jak bojovat s nedostatkem vody.
  Veř. správa 2017,č.18,s.8-9,2 obr.
  Na konci července 2017 schválila vláda ČR Koncepci ochrany před následky sucha pro území ČR, která by měla zvýšit odolnost ČR vůči suchu a nedostatku vody.
 • TESAŘ, Jan
  ...a Země se nepohnula.
  ASB 2017,č.4,s.8-11,2 obr.
  Pohled na stavby dvou vodních děl, jejichž vznik byl složitý, technicky i společensky: Přehrada Tři soutěsky v Číně a Soustava vodních děl Gabčíkovo-Nagymaros.

11. Regionální politika a regionální rozvoj

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

 • NEUMANN, Frank
  Nový duch starého zámku.
  ASB 2017,č.4,s.88-89,5 obr.
  Barokní zámek Gbeľany na Slovensku byl přestavěn s ohledem na podmínky památkového ústavu v moderní konferenční hotel. Po ukončení prací působí zámek vydařenou symbiózou mezi tradicí a moderností.
 • SCHWEITZER, Eva C.
  Das Leuchten der Stille.
  Záře ticha.
  Garten + Landschaft 2017,č.9,s.30-34,5 fot.
  Na místě bývalého Světového obchodního centra v New Yorku vzniklo muzeum a světélkující bazény. Ale s novými stavbami v okolí vč. obchodní pasáže Oculus působí na mnoho obyvatel jako cizorodý prvek.
 • STRIMMER, Ute
  Die (Un-)Antastbaren.
  (Ne)dotknutelné.
  Garten + Landschaft 2017,č.9,s.42-45,4 fot.
  Německo hledá nové a současně citlivé možnosti využití kostelů, které už neslouží svému účelu. Inspirativní mohou být příklady z měst Bochum, Spandau atd.

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

18. Občanské vybavení a služby

 • Dřevěná velryba.
  ASB 2017,č.4,s.40-43,10 obr.
  Elegantní archa je postavena do volného travnatého prostoru v centru obce Líbeznice. Pod svou střechou spojuje prostory pro sportovní vyžití a sdružování obyvatel.
 • Keltský kruh.
  ASB 2017,č.4,s.54-55,7 obr.
  Nový břežanský hřbitov je mírně netradičním krajinářským počinem. je součástí komponované proměnlivé krajiny, která navazuje na obec, na pole a na Břežanské údolí.
 • Mimikry. Novostavba Fakulty architektury Královského technického institutu ve Stockholmu.
  ERA 2017,č.4,s.37-39,7 obr.,res.angl.
  Novostavba Fakulty architektury Královského technického institutu byla umístěna netypicky do jednoho z vnitřních dvorů. Stala se jedním ze 3 švédských projektů nominovaných na Cenu Miese van der Rohe.
 • JANIŠOVÁ, Tereza
  Ukryté dimenze.
  ASB 2017,č.4,s.30-33,9 obr.
  Spolkový dům v Ratíškovicích byl dokončen v září 2016. Za nenápadným průčelím se ukrývá netušeně velkolepý prostor. Budova slouží jako místo pro setkávání a kulturní vyžití.
 • NEUMANN, Frank
  Nový duch starého zámku.
  ASB 2017,č.4,s.88-89,5 obr.
  Barokní zámek Gbeľany na Slovensku byl přestavěn s ohledem na podmínky památkového ústavu v moderní konferenční hotel. Po ukončení prací působí zámek vydařenou symbiózou mezi tradicí a moderností.
 • STRIMMER, Ute
  Die (Un-)Antastbaren.
  (Ne)dotknutelné.
  Garten + Landschaft 2017,č.9,s.42-45,4 fot.
  Německo hledá nové a současně citlivé možnosti využití kostelů, které už neslouží svému účelu. Inspirativní mohou být příklady z měst Bochum, Spandau atd.

19. Rekreace a volný čas

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 1. 10. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022