Česky English Deutsch Francais

Novinky 1 / 2018

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

6. Územní plánování měst

7. Územní plánování částí měst

9. Mezinárodní programy a spolupráce

11. Regionální politika a regionální rozvoj

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

 • Bytový soubor Triangle.
  Architect + 2017,č.7,s.42-47,11 obr.,res.angl.
  Bytový komplex Triangle (Praha) vznikl na místě zahrádkářské kolonie. Svah z výhledem na Hrad navazuje na vilovou zástavbu. Typické půdorysy okolních vilek promítli architekti do prostorového řešení 8 domů.
 • MACHÁČEK, Julius
  Šárka je tichá i divoká.
  Architect + 2017,č.7,s.36-41,11 obr.
  Na pozemku bývalé cihelny na území Šárky (PRAHA) vyrostl komplex rodinných domů Top rezidence Šárka. Vítězem architektonické soutěže se stala kancelář Šafer Hájek Architekti.

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

18. Občanské vybavení a služby

19. Rekreace a volný čas

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

22. Výpočetní technika v územním plánování, informační systémy

 • HERRMANN, Eva Maria
  "Wir stehen vor einer Zeitenwende."
  "Stojíme před převratnou změnou."
  Garten + Landschaft 2018,č.1,s.40-45,5 obr.
  Tým kanceláře "SBA architektura a územní plánování" propojuje zkušenosti plánování v Německu a Číně. Nyní vyvíjí nové nástroje plánování měst a zamýšlí se nad tím, jak dosáhnout cíle smart city.
 • NEUMANN, Klaus
  Smart City - Lösung oder Problem?
  Smart city - řešení nebo problém?
  Garten + Landschaft 2018,č.1,s.12-19
  Koncept smart city pomůže řešit hlavní problémy měst pomocí technických inovací. Tento přístup však sám o sobě nestačí k zajištění udržitelného rozvoje měst.

23. Různé

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 2. 10. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022