Česky English Deutsch Francais

Novinky 11 / 2018

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

6. Územní plánování měst

 • 5G Lodž.
  City:One 2018, č. 2, s. 34-37, 4 obr.
  Lodž prošla proměnou od největší textilní dílny Evropy po město moderních ulic. Od r. 2012 rozvoj Smart city. Cílem je zlepšit kvalitu života, vytvořit udržitelnou dopravu a revitalizovat městský prostor.
 • Alba Iulia. Inteligentní městský pilot se 100 projekty, které stále přibývají.
  City:One 2018, č. 2, s. 38-41, 3 obr.
  Strategie rozvoje města Alba Iulia (Rumunsko) 2014-2020 se orientuje zejména na obyvatele, turisty a investory. Cílem je zlepšení kvality života obyvatel, rozvoj turistiky a podpora podnikání.
 • Brno. Lídr ve smart governance.
  City:One 2018, č. 2, s. 26-29, 3 obr.
  Brno se aktivně zabývá problematikou Smart city od roku 2015, kdy vznikla Komise smart city pod Radou města Brna. Mezi aktivity patří například služba BrnoiD nebo participativní rozpočet.
 • Lublin. Chytré občanské město.
  City:One 2018, č. 2, s. 46-49, 4 obr.
  Město Lublin je nejrychleji se rozvíjející město Polska. Je považováno za ideální místo pro investice do sektoru služeb a kongresového cestovního ruchu. Dochází k rozvoji smart city, zejména v oblasti dopravy.
 • Michalovce.
  City:One 2018, č. 2, s. 58-61, 4 obr.
  Rozhovor s primátorem města Viliamem Záhorčákem na téma budoucnosti města Michalovce.
 • Nová koncepce města budoucnosti.
  City:One 2018, č. 2, s. 2-7, 3 obr., 2 mp.
  Nová role měst a strategie pro město budoucnosti. Příklady projektů z Nizozemí a Paříže.
 • Varšava. Otevřené, různorodé a zelené město.
  City:One 2018, č. 2, s. 30-33, 4 obr.
  Varšava v posledních letech významně investuje do rozvoje města. Vzniklo městské kontaktní centrum Varšava 19115. Došlo k posílení množství elektrobusů a také k velkému rozvoji cyklistické dopravy.
 • BÁRTA, David
  Inovativní veřejné služby.
  City:One 2018, č. 2, s. 16-17
  V rámci OP MPSV Zaměstnanost je zpracováván projekt strategického rámce Smart city svazu měst a obcí. Zaměřuje se na rozvoj měst a obcí v duchu trendů 21. století.
 • BÁRTA, David
  Volá Londýn.
  City:One 2018, č. 2, s. 8-11
  Příklady cílů a programů pro novou strategii Londýna. Mezi velká civilizační témata patří: nerovnost, klimatická změna a stárnutí populace.
 • JURÍK, Miloslav
  Kodaň a Malmö.
  City:One 2018, č. 2, s. 18-21, 5 obr.
  V rámci 4. konference Slovensko na cestě k smart cities byly představeny příklady aplikace smart city ve městech Kodaň a Malmö a také fungování služby Living Lab.
 • KOSSAK, Andreas
  Seattle macht das Spiel. Das "New Mobility Playbook" als Strategiepapier urbaner Verkehrspolitik.
  Seattle si hraje. "Nový herní plán mobility" jako strategický dokument městské dopravní politiky.
  Int. Verkehrswesen 2018, č. 4, s. 16-18, 5 obr., lit.
  Problémy související s rostoucí dopravou představují výzvu pro města. Seattle (USA) ji řeší inovativně a "demokraticky" – využívá nové technologie i formy mobility a podporuje intenzivní zapojení veřejnosti.

7. Územní plánování částí měst

8. Venkovská sídla

9. Mezinárodní programy a spolupráce

 • Územní dimenze budoucích politik. Teze politik.
  Brno: (Ústav územního rozvoje?), 2018. 14 s., 3 obr., 3 mp., lit.
  Shrnutí poznatků vyplývajících z programu spolupráce ESPON: Kontext a význam politiky; Základní faktory územně orientovaných politik; Nástroje na podporu realizace integrované územní politiky.
  15 423

11. Regionální politika a regionální rozvoj

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

 • CLEMOES, Charlie
  Wellen schlagen.
  Rozpoutat vlny.
  Garten + Landschaft 2018, č. 11, s. 20-26, 6 obr.
  Areál De Ceuvel v Amsterdamu představuje stěžejní projekt přeměny kontaminovaného území loděnice směrem k udržitelné a atraktivní lokalitě pro bydlení a práci.
 • KANZ, Vanessa
  "Historie ist als Ressource zu verstehen."
  "Historie má být vnímána jako zdroj."
  Garten + Landschaft 2018, č. 11, s. 28-32, 4 obr.
  Rozhovor s kunsthistoričkou Svava Riesto o transformaci průmyslového areálu Carlsberg v Kodani na vitální městskou čtvrť a o tom, proč byla tato transformace veřejností značně kritizována.

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

18. Občanské vybavení a služby

19. Rekreace a volný čas

 • Koper a Izola. Jak z rušné silnice udělali pláž.
  City:One 2018, č. 2, s. 54-57, 4 obr.
  Rozhovor s Markem Starmanem, vedoucím Úřadu pro správu pozemků a nemovitostí města Izola (Slovinsko), týkající se dopravy ve městech Koper a Izola.
 • FALDYNOVÁ, Lada
  Participací ke spokojenému městu: případ parku Solidarita.
  City:One 2018, č. 2, s. 82-85, 2 obr.
  Příklad fungování participace při přeměně městského prostoru. Popis průběhu participace občanů při revitalizaci městského parku v Praze.
 • KELCH, Kelly
  Die Pause geniessen.
  Užívat si přestávku.
  Garten + Landschaft 2018, č. 11, s. 50-51, 2 obr.
  V posledních letech se změnily požadavky na venkovní prostory škol, požadovány jsou kreativní školní dvory a smysluplné možnosti trávení přestávek. Článek se zabývá rozdíly mezi přáními, možnostmi a realizací.

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

22. Výpočetní technika v územním plánování, informační systémy

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 1. 10. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022