Česky English Deutsch Francais

Novinky 2 / 2018

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

4. Přírodovědní východiska územního plánování

5. Rozvoj osídlení a velkých územních celků

6. Územní plánování měst

7. Územní plánování částí měst

8. Venkovská sídla

10. Vodní hospodářství

11. Regionální politika a regionální rozvoj

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

16. Doprava

 • KÖRNER, Milan
  Perspektiva českých rychlých železnic.
  Urban. a územní rozvoj 2017,č.6,s.28-39,9 obr.,6 tab.,lit.,res.angl.
  Problematika rychlých železničních spojení v koncepčních dokumentech. Současná situace a perspektivy železniční sítě v ČR. Vazby na sídelní strukturu. Některá srovnání s Bavorskem a Rakouskem.
 • POSLUŠNÁ, Iva
  Radiála Brna / Dopravní trasa jako limit města.
  Regionální rozvoj 2017,č.4,s.39-45,5 obr.,3 tab.,lit.,res.angl.
  Modelový příklad limitu území. Trasa tramvajové linky č. 1 v Brně. Historie a proměny charakteru ploch, které tato linie spojuje, obsluhuje a kterými prochází.

17. Technická infrastruktura, energetika

18. Občanské vybavení a služby

19. Rekreace a volný čas

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

22. Výpočetní technika v územním plánování, informační systémy

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 1. 10. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022