Česky English Deutsch Francais

Novinky 4 / 2018

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

4. Přírodovědní východiska územního plánování

 • CULEK, Martin a kol
  Biogeografické členění České republiky. II díl.
  Praha,Agentura ochrany přírody a krajiny 2005.589 s.,lit. + CD
  Biogeografická regionalizace a charakteristika bioregionů. Charakteristika vegetačních stupňů ČR. Klasifikace biochor na území ČR, jejich popis (abiotické a biotické znaky, rozšíření, ochrana).
  13 113/2
 • MÜLLEROVÁ, Hana aj.
  Sesuvy – podceňované nebezpečí.
  Praha,Středisko společných činností AV ČR 2017.Nestr.,fot.,obr.,tab.
  Publikace ukazuje, jak sesuvy byly a jsou u nás vědecky zkoumány a popisovány. Na příkladech konkrétních sesuvů vysvětluje otázku jejich předvídatelnosti i nejčastějších lidských pochybení.
  15 407

6. Územní plánování měst

7. Územní plánování částí měst

8. Venkovská sídla

9. Mezinárodní programy a spolupráce

10. Vodní hospodářství

11. Regionální politika a regionální rozvoj

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

18. Občanské vybavení a služby

19. Rekreace a volný čas

 • Nová kolonáda.
  ASB 2018,č.1,s.42-43,6 obr.
  Lázeňský areál v Lednici byl doplněn stavbou nového konferenčního centra. Dostavba navazuje na stávající komplex hotelu a lázeňské kolonády a je organicky začleněna do parku.

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

22. Výpočetní technika v územním plánování, informační systémy

23. Různé

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 1. 10. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022