Česky English Deutsch Francais

Novinky 8 / 2018

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

6. Územní plánování měst

7. Územní plánování částí měst

 • Exkluzivní bydlení s dotekem historie.
  Stavitel 2018, č. 8, s. 60-61, 3 fot.
  V Jinonicích (Praha) bude v těsném sousedství zámečku zahájena výstavba sedmi řadových rodinných domů a dvou exkluzivních velkoplošných bytů. Nová výstavbě citlivě dotváří historický genius loci tohoto místa.
 • KOLLER, Anja
  "Die Stadt ist im Hafen angekommen."
  "Město dorazilo do přístavu."
  Garten + Landschaft 2018, č. 8, s. 42-45, 4 obr.
  HafenCity v Hamburku představuje největší projekt vnitroměstského rozvoje. Cílem bylo vytvořit pobřežní krajinu, která propojí námořní dědictví s městem. Článek obsahuje rozhovor se zástupcem projektantů.
 • LELLA, Leonardo
  Kante zeigen.
  Ukázat hrany.
  Garten + Landschaft 2018, č. 8, s. 30-35, 7 obr.
  Obnova náměstí Piazza Ferdinando di Savoia v obci Peschiera del Garda (Itálie) a propojení náměstí s jezerem Lago di Garda.
 • MAGNUSZEWSKI, Artur
  Gehisste Segel.
  Vztyčené plachty.
  Garten + Landschaft 2018, č. 8, s. 36-41, 6 obr.
  Nová pobřežní promenáda Vistula Boulevard ve Varšavě pomohla opět zapojit řeku Vislu a její okolí do sítě veřejných prostranství města.
 • RIŠOVÁ, Katarína - POUŠ, Richard
  Urban facilities in the quality of life research: a case study of Banská Bystrica city (Central Slovakia).
  Vybavenost města ve výzkumu kvality života: případová studie města Banská Bystrica (střední Slovensko).
  Geogr. čas. 2018, č. 2, s. 99-116, 6 tab., 2 obr., lit., text angl.
  Nejvyšší kvalita života z hlediska občanské vybavenosti je v Banské Bystrici v územích s nejvyšší funkční variabilitou. Naopak území monofunkční a s malým počtem funkcí mají nízkou úroveň vybavenosti.
 • VYHNAL, Martin
  Dočasný urbanismus aneb Od palety ke komunitě.
  Veronica 2018,č.2,s.15-19,4 obr.
  Příklady dočasného využití volných ploch (tzv. dočasný urbanismus) v Brně i zahraničí a pozitivní vliv dočasného urbanismu na utužení místní komunity.

9. Mezinárodní programy a spolupráce

10. Vodní hospodářství

11. Regionální politika a regionální rozvoj

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

 • KULHÁNEK, František
  Secese v Jihlavě opět kvete.
  Stavitel 2018, č. 8, s. 26-29, 10 fot.
  V Jihlavě byla provedena obnova secesní vily z počátku 20. století. Cílem rekonstrukce bylo zachovat v maximální možné míře autenticitu stavby. Ve vile jsou komfortní kanceláře, mezonetový byt a sklady.

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

 • Obnovitelné zdroje ambiciózně a závazně: 32 % do roku 2030.
  Veř. správa 2018, č. 16, s. 19, 1 obr.
  V říjnu 2018 má Evropský parlament hlasovat o návrhu nové směrnice o obnovitelných zdrojích. Nová směrnice uvolňuje podmínky pro malé výrobce elektřiny a stanoví cíl: 32% podíl obnovitelných zdrojů do r. 2030.

18. Občanské vybavení a služby

19. Rekreace a volný čas

 • Nordisch by nature.
  Severský přístup inspirovaný přírodou.
  Garten + Landschaft 2018, č. 8, s. 16-23, 10 obr.
  Po několika letech sanace bylo zpřístupněno zařízení Vestre Fjord Park v Aalborgu (Dánsko), které nabízí koupání, odpočinek i zajímavé zážitky. Cílem bylo propojit koupaliště se zelení v okolí.

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 28. 9. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022