Česky English Deutsch Francais

Novinky 9 / 2018

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

5. Rozvoj osídlení a velkých územních celků

6. Územní plánování měst

7. Územní plánování částí měst

8. Venkovská sídla

10. Vodní hospodářství

 • SEIFERT, Peter
  Hochwasser. Kann Raumordnung vorbeugen helfen?
  Povodeň. Může prostorové plánování pomoci předcházet povodním?
  Inform. Raumentw. 2018, č. 3, s. 78-93, 6 fot., kartogr., 3 mp., lit.
  Zkušenosti z plánovacích regionů v okolí Drážďan, které byly v minulosti zasaženy rozsáhlou povodní. Doplněno pohledem na celoněmeckou diskuzi k protipovodňové ochraně v rámci prostorového plánování.

11. Regionální politika a regionální rozvoj

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

 • MUSCHG, Benjamin
  Der feine Unterschied.
  Jemný rozdíl.
  Werk, Bauen + Wohnen 2018, č. 9, s. 30-33, 8 obr.
  Sídliště Eyhof v Curychu je příkladem toho, jak lze zvýšit hustotu zastavění uprostřed zahradního města a přitom klást důraz na architekturu, kvalitu bydlení i kvalitu veřejných prostranství.
 • PACINOVÁ, Zuzana
  Z Křižánek nemusí lidé odcházet kvůli situaci s bydlením.
  Veř. správa 2018, č. 18, s. 2-3, 4 obr.
  Článek představuje projekt Pilotní ověření implementace systému sociálního bydlení v obci Křižánky. Projekt má za cíl vybudovat sociální či dostupné byty ve spojení s rozvojem obce.

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

18. Občanské vybavení a služby

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

22. Výpočetní technika v územním plánování, informační systémy

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 1. 10. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022