Česky English Deutsch Francais

Novinky 10 / 2019

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

 • ACKERMANN, Matthias
  Normal, nicht normiert. Alterswohnen in die Gesellschaft integrieren.
  Normální, ne normalizovaný. Integrovat bydlení seniorů do společnosti.
  Werk, Bauen + Wohnen 2019, č. 9, s. 12-18, 13 obr., angl. a franc. res.
  Bydlení seniorů musí klást důraz na podporu soběstačnosti a být integrováno pokud možno do městských center. Důležitá je kombinace různých forem bydlení a generací i kvalitní architektura.
 • HOFFMANN, Sophie Charlotte
  Görlitz(er)leben.
  (Za)žít Görlitz.
  Garten + Landschaft 2019, č. 10, s. 40-43, 4 obr.
  Cílem projektu "Město ve zkušební době – bydlení a práce v Görlitz" je přilákat mladé lidi. Mohou zde získat zdarma na 1 až 4 týdny bydlení a prostory pro práci a vyzkoušet si tak život v tomto městě.
 • RADA, Uwe
  Goldgrube Kunst?!
  Umění jako zlatý důl?!
  Garten + Landschaft 2019, č. 10, s. 16-21, 5 fot.
  Na příkladu, kdy kreativci dočasně využívají areál bývalé půjčovny aut v Berlíně Kreuzbergu, se autor zamýšlí nad výhodami a nevýhodami dočasného využití lokalit a jejich přínosu pro image území.
 • WEIDMANN, Ruedi
  Mitten im Quartier. Mehrgenerationensiedlung Bergli in Bülach ZH von Meier Hug.
  Uprostřed čtvrti. Vícegenerační sídliště Bergli ve městě Bülach v kantonu Curych od architekta Meiera Huga.
  Werk, Bauen + Wohnen 2019, č. 9, s. 6-11, 7 obr., angl. a franc. res.
  Architektura, vnější prostory, kombinace různých forem využití a sociálně kulturní činnost pomáhají na sídlišti Bergli rozvíjet kontakty mezi sousedy a generacemi (polovina obyvatel je věku 65 let a více).
 • ZÜGER, Roland
  Strasse zur Nachbarschaft. Alters- und Sozialzentrum Orleanshof in Aarschot B von DRDH und DVVT.
  Ulice vedoucí k sousedství. Bytový dům a sociální centrum Orleanshof ve městě Aarschot od ateliéru DRDH a DVVT.
  Werk, Bauen + Wohnen 2019, č. 9, s. 26-32, 13 obr., angl. a franc. res.
  V bytovém domě ve městě Aarschot (Belgie) se nachází 35 bytů se servisem pro seniory, sociální centrum a restaurace. Objekt přináší veřejné prostranství a cesty podél městského opevnění.

6. Územní plánování měst

7. Územní plánování částí měst

8. Venkovská sídla

10. Vodní hospodářství

 • "Suchá" novela Vodního zákona.
  Vod. hospod. 2019, č. 8, s. 26, obr.
  Novela vodního zákona umožní úřadům větší regulaci odběrů vody. Vytvoří se tzv. plány pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody. O regulaci bude rozhodovat komise.

11. Regionální politika a regionální rozvoj

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

 • Návrat ikony.
  ERA 2019, č. 4, s. 14-17, 4 obr., 1 mp., 3 půd.
  Budova Tomáše Bati je nejhodnotnější památkou a vrcholem baťovské architektury. Obnova památníku byla připravována 18 let. Autorem je architekt František Lýdie Gahura.
 • SÝKOROVÁ, Lucie
  O titul Stavba roku se letos uchází 53 objektů.
  Veř. správa 2019, č. 18, s. 2-3, 3 obr.
  Článek představuje tři stavby přihlášené do soutěže - vzdělávací a výcvikové středisko pro hasiče ve Velkém Poříčí, rekonstrukci hospody v Máslovicích a novostavbu mateřské školy Úsměv v Benešově.
 • VEJVODOVÁ, Miroslava
  Místa, kde si na autobus počkáte rádi.
  Veř. správa 2019, č. 18, s. 6-11, 17 obr.
  Souhrn nejzajímavějších zastávek veřejné dopravy v ČR. Zastávky slouží jako bezpečnostní prvek nebo veřejná knihovna.

14. Bydlení

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

 • GANZONI, David
  Bergende Grossform. Überbaunung Pulvermühle in Chur von Conradin Clavuot.
  Záchrana velkého měřítka. Přestavba lokality Pülvermühle ve městě Chur od projektanta Conradin Clavuot.
  Werk, Bauen + Wohnen 2019, č. 10, s. 62-65, 6 obr.
  Přestavěná lokalita Pülvermühle ve městě Chur (Švýcarsko) nabízí kvalitní bydlení i prostory pro podnikání. Autor projektu respektoval původní měřítko bývalého průmyslového areálu.
 • LELLA, Leonardo
  C'est trop cool.
  Je to tak "cool".
  Garten + Landschaft 2019, č. 10, s. 34-39, 9 obr.
  Otevření alternativního centra „Darwin“ pro začínající firmy a kreativce na území bývalého vojenského brownfieldu v Bordeaux oživilo okolní území a stalo se katalyzátorem gentrifikace v dané lokalitě.
 • VOLF, Petr - ŠVÁCHA, Rostislav - SOUČEK, Tomáš
  The story of Dolní Vítkovice.
  Příběh Dolních Vítkovic.
  Vítkovice: Prostor - architektura, interiér, design, o.p.s., 2013. 200 s., obr., mp., text. angl.
  Obrazová publikace dokumentující historii i současnost železáren Dolních Vítkovic.
  15 477

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

18. Občanské vybavení a služby

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

23. Různé

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 1. 10. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022