Česky English Deutsch Francais

Novinky 11 / 2019

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

6. Územní plánování měst

7. Územní plánování částí měst

 • Koncertní hala města Ostravy.
  Architect + 2019, č. 18, s. 100-108, 24 obr., 6 půd.
  Soutěž o návrh architektonicko-urbanistického řešení nové koncertní haly a celkové revitalizace kulturního domu. Autory vítězného projektu jsou studia Steven Holl Architects a Architecture Acts.
 • Spí v elipse lev?
  Architect + 2019, č. 19, s. 76-86, 13 obr., mp.
  Obnovený park Stromovka v centru Humpolce od studia OK PLAN Architects. Rozhovor s Davidem Karáskem, spolumajitelem společnosti "mmcité street furniture".
 • FERENČUHOVÁ, Slavomíra - GALČANOVÁ, Lucie - VACKOVÁ, Barbora
  Neviditelná a viditelná města.
  Soc. studia 2019, č. 1, 205 s., lit., obr., mp., tab., res. angl.
  Tematické číslo navazuje na 6. ročník brněnské konference Neviditelná města z listopadu 2017. Městský prostor z pohledu různých skupin obyvatelstva.
 • GÜRTLER, Andrej
  Hotel a obchodný dom na Kamennom námestí v Bratislave.
  Hotel a obchodní dům na Kamenném náměstí v Bratislavě.
  Projekt 2019, č. 2, s. 20-29, 47 obr., text slov.
  Podoba Kamenného náměstí v Bratislavě je objektem zájmu již dlouhou dobu. V roce 2018 byla vyhlášena soutěž o novou podobu souboru budov na náměstí.
 • HAGEN, Juliane von
  Back on Track.
  Zpátky ve hře.
  Garten + Landschaft 2019, č. 11, s. 42-47, 5 obr.
  Prostory bývalého hlavního nákladního nádraží v Hannoveru byly dvě desetiletí nevyužité. V roce 2019 byly budovy i okolní plochy přeměněny a staly se centrem volného času s novou dynamikou území.
 • KANZ, Vanessa
  Muckibude 2.0.
  Venkovní posilovna 2.0.
  Garten + Landschaft 2019, č. 11, s. 14-19, 7 obr.
  V Norimberku podporují "pohybové parky" - parky, které nabízejí různé možnosti pro pohyb a rekreační sport na čerstvém vzduchu. V letech 2017-2018 nově vznikl Park na jezeře Wöhrder.
 • LOSCHWITZ-HIMMEL, Gesa
  Abgefahren.
  Úžasný.
  Garten + Landschaft 2019, č. 11, s. 20-25, 7 obr.
  Westpark v Augsburku (SRN) nabízí rozmanité možnosti pro hry a sport a je určen pro různé cílové skupiny obyvatel.
 • VÍTKOVÁ, Eva
  Veřejný prostor by měl něco sdělovat. Je takový i v našich obcích?
  Moderní obec 2019, č. 10, s. 38-39, obr.
  Rozhovor s univerzitním pedagogem doc. Ing. arch. Michalem Šourkem na téma veřejný prostor a jeho vývoj.

8. Venkovská sídla

 • Výsledky soutěže Vesnice roku 2019.
  Obec a finance 2019, č. 4, s. 6-13, 17 obr., tab.
  Přehled výsledků soutěže Vesnice roku 2019. Do soutěže se letos přihlásilo 206 obcí. Vítězem soutěže je obec Lipová z Ústeckého kraje.

10. Vodní hospodářství

11. Regionální politika a regionální rozvoj

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

18. Občanské vybavení a služby

 • 4. ročník soutěže Česká cena za architekturu 2019.
  Architect + 2019, č. 19, s. 28-53, 63 obr.
  Soutěž vyhlašuje Česká komora architektů. Vítězem je stavba mateřské školy v Nové Rudě od architektů Petra Stolína a Aleny Mičekové. Text představuje oceněné i nominované projekty.
 • Brněnské výstaviště.
  ASB 2019, č. 6, s. 16-17, 7 obr.
  Projekt proměny brněnského výstaviště se stal Urbanistickým projektem roku 2019. Bude rozdělen na 3 fáze. Realizace začne v roce 2022, dokončeno bude v roce 2028.
 • DRN na Národní.
  ASB 2019, č. 5, s. 34-37, 12 obr., 6 půd.
  Novostavba polyfunkčního domu v Praze na nároží Národní třídy a Mikulandské ulice se zelenou fasádou. Při stavbě byl kladen důraz na použití klasických řemeslných postupů a materiálů.
 • Dvě vokovické věže.
  ASB 2019, č. 5, s. 46-48, 4 obr., 4 půd., 2 mp.
  Administrativní areál tvoří dva nadzemní objekty. Mezi nimi se nachází nádvoří. Konstrukce budov je železobetonová a fasáda je osazena barevnými kazetami.
 • Koncertní hala města Ostravy.
  Architect + 2019, č. 18, s. 100-108, 24 obr., 6 půd.
  Soutěž o návrh architektonicko-urbanistického řešení nové koncertní haly a celkové revitalizace kulturního domu. Autory vítězného projektu jsou studia Steven Holl Architects a Architecture Acts.
 • Palmovka Park Libeň.
  ASB 2019, č. 5, s. 42-45, 10 obr.
  Kancelářský komplex navazuje na předchozí práci architekta Josefa Pleskota. Výrobní hala byla v průběhu přestavby zapsána jako technická kulturní památka.
 • GÜRTLER, Andrej
  Hotel a obchodný dom na Kamennom námestí v Bratislave.
  Hotel a obchodní dům na Kamenném náměstí v Bratislavě.
  Projekt 2019, č. 2, s. 20-29, 47 obr., text slov.
  Podoba Kamenného náměstí v Bratislavě je objektem zájmu již dlouhou dobu. V roce 2018 byla vyhlášena soutěž o novou podobu souboru budov na náměstí.
 • KULHÁNEK, František
  Zimák v Teplicích neskrývá své konstrukce.
  Stavitel 2019, č. 10, s. 28-31, 9 obr.
  Nová hala řešená jako otevřený hangárový prostor. Nosnou konstrukci tvoří železobetonový monolitický skelet. Autorem projektu je Petr Sedláček.

19. Rekreace a volný čas

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

22. Výpočetní technika v územním plánování, informační systémy

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 2. 10. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022