Česky English Deutsch Francais

Novinky 2 / 2019

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

6. Územní plánování měst

7. Územní plánování částí měst

 • ALKER, Martha
  Blickpunkt Mensch.
  Člověk v popředí zájmu.
  Garten + Landschaft 2019, č. 2, s. 42-48, 7 obr.
  Nová čtvrť kolem nádraží King's Cross v Londýně je příkladem úspěšného procesu přeměny území vč. optimalizace dopravy. Dřívější průmyslové území nahradily volné plochy, kde v centru zájmu stojí člověk.
 • CLEMOES, Charlie
  In slow Motion.
  Zpomaleně.
  Garten + Landschaft 2019, č. 2, s. 24-28, 4 obr.
  V holandském městě Arnheim bylo otevřeno nové supermoderní nádraží. Na nádraží se podařilo vytvořit veřejný prostor pro rozmanité skupiny uživatelů vč. zájemců o skateboarding.
 • KANZ, Vanessa
  Diversität aushalten.
  Zvládnout rozmanitost.
  Garten + Landschaft 2019, č. 2, s. 12-15, lit.
  Sociálně prostorová analýza nádražních čtvrtí ve velkých městech.
 • KŘENKOVÁ, Jana - RŮŽIČKOVÁ, Petra - ŠOBR, Jiří
  Olomoucká zkušenost s IROP.
  Urban. a územní rozvoj 2018, č. 6, s. 13-18, 4 obr., res. angl.
  Zkušenosti s pořizováním regulačních plánů a územních studií veřejných prostranství v MPR Olomouc s využitím dotací z Integrovaného regionálního operačního programu.
 • KURZ, Daniel
  Über Kreuz verflochten. Umbau der Maisons Duc in Saint-Maurice VS von GayMenzel.
  Vzájemně překřížené. Přestavba skupiny domů Maisons Duc ve Svatém Mořici v kantonu Valais od ateliéru GayMenzel.
  Werk, Bauen + Wohnen 2019, č. 1/2, s. 26-31, 13 obr., angl. a franc. res.
  Rekonstrukce skupiny historických domů má přispět k oživení centra obce. Autoři se snažili najít kompromis mezi snahami o uchování stávajícího stavu a vytvoření podmínek pro nové využití.
 • LAŠTŮVKOVÁ, Iveta
  Malé ohlédnutí za podzimní konferencí AUÚP 2018 v Pardubicích.
  Aktuality AUÚP 2019, č. 103, s. 3-7, 9 obr.
  Shrnutí příspěvků konference, která se konala 8.-9. 11. 2018 v Pardubicích. Příspěvky se týkaly zejména měst Pardubice a Kodaně. Dále se probíralo téma veřejné prostranství.

8. Venkovská sídla

10. Vodní hospodářství

11. Regionální politika a regionální rozvoj

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

14. Bydlení

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

18. Občanské vybavení a služby

19. Rekreace a volný čas

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 1. 10. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022