Česky English Deutsch Francais

Novinky 6 / 2019

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

5. Rozvoj osídlení a velkých územních celků

 • ŠMÍDA, Zdeněk
  Vývoj českých státních hranic.
  Praha: Fortuna, 2016. 231 s., obr., lit., tab.
  Kniha je tvořena ze dvou částí. První část se věnuje vysvětlení pojmu hranice, druhy hranic či vytváření hraniční čáry. Druhá část knihy se věnuje vývojovým etapám českých hranic.
  15 458

6. Územní plánování měst

7. Územní plánování částí měst

8. Venkovská sídla

 • BUTHE, Bernd
  Mobilitätsmanagement im ländlichen Raum.
  Řízení mobility na venkově.
  Inform. Raumentw. 2019, č. 1, s. 86-97, 5 obr., 1 kartogr.
  Informace o pilotním projektu v Německu - cílem bylo ve vybraných regionech navrhnout inovativní přístupy pro dlouhodobé zajištění zásobování a mobility pro venkovská území.

10. Vodní hospodářství

11. Regionální politika a regionální rozvoj

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

18. Občanské vybavení a služby

19. Rekreace a volný čas

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

22. Výpočetní technika v územním plánování, informační systémy

 • TAX, Martin
  Digitální Česko a inovace.
  City:One 2019, č. 1, s. 2-7, 5 obr.
  Vymezení problematiky řízení klíčových strategických konceptů pomocí tvorby a optimalizace příslušných digitálních modelů. Vize řízení digitální transformace.
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 1. 10. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022