Česky English Deutsch Francais

Novinky 3 / 2020

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

6. Územní plánování měst

7. Územní plánování částí měst

 • BURKHALTER, Gabriela
  Von Wegen leichtes Spiel.
  Je to tak snadné.
  Garten + Landschaft 2020, č. 3, s. 16-20, 6 fot.
  Historie vývoje dětských hřišť od konce 19. století až do současnosti včetně konkrétních příkladů z celého světa.
 • PALSSON, Karsten
  Construction and design manual. Public spaces and urbanity.
  Manuál výstavby a designu. Veřejné prostory a urbanizace.
  Copenhaben: DOM publishers, 2017. 271 s., obr., mp., lit., tab., text. angl.
  Průvodce ukazuje rozvoj měst na příkladech veřejných prostranství mnoha velkých evropských měst. Důraz kladen na fyzikální a prostorové parametry. Deset tematických kapitol.
  15 499
 • RATHJEN, Elisabeth
  Die ganze Stadt ein Spielplatz.
  Celé město jako hřiště.
  Garten + Landschaft 2020, č. 3, s. 36-39, 4 obr.
  Nástroj "Spielleitplanung" má zajistit, aby děti mohly bezpečně využívat veřejné prostory ve městě pro hry. Příklady dvou německých měst Řezno a Biberach, které mají zcela odlišnou výchozí situací.
 • STEIN, Signe
  Barrierefreier öffentlicher Raum. Park- und Grünanlagen.
  Bezbariérový veřejný prostor. Parky a zelené plochy.
  Inform. Raumentw. 2019, č. 5, s. 42-55, gr., 2 tab., 20 obr., lit.
  Vybrané principy tvorby kvalitních bezbariérových veřejných prostorů se zaměřením na značení a orientací uživatelů v území, vodní prvky, možnosti posezení, hřiště, sanitární zařízení a materiály.

11. Regionální politika a regionální rozvoj

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

 • BARTHEL, Rachel
  Sinnvoll und kostensparend barrierefrei bauen.
  Smysluplné a cenově úsporné bezbariérové stavění.
  Inform. Raumentw. 2019, č. 5, s. 4-13, 6 obr., lit.
  Rozpor mezi právními požadavky (zákaz diskriminace), společenským konsensem a demografickou situací v SRN na jedné straně a přístupem stavebního odvětví k bezbariérovým stavbám na druhé straně.

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

18. Občanské vybavení a služby

 • Jiná školka.
  Architect + 2020, č. 20, s. 58-65, 12 obr., 2 půd.
  Mateřská škola umístěná na trojúhelníkovém pozemku, provozovaná podle zásad Montessori. Školku postavili a nadále vedou klecanští patrioti - dobrovolný hasič s partnerkou.
 • Pavilony radosti na Pacovském koupališti.
  Architect + 2020, č. 20, s. 46-55, 10 obr., 3 půd.
  Mateřská školka s koupalištěm v zahradě v Pacově podle návrhu architektů ze studia Vyšehrad atelier. Rozhovor s ředitelkou mateřské školy Danou Maděrovou.
 • Vinohrad pro předškoláky.
  Architect + 2020, č. 20, s. 40-45, 4 obr., 3 půd.
  Netradiční budova mateřské školy umístěna ve vinohradu. Autory projektu jsou architekti Matúš Polák, Martin Rezník a Juraj Makový.
 • BARTHEL, Rachel
  Sinnvoll und kostensparend barrierefrei bauen.
  Smysluplné a cenově úsporné bezbariérové stavění.
  Inform. Raumentw. 2019, č. 5, s. 4-13, 6 obr., lit.
  Rozpor mezi právními požadavky (zákaz diskriminace), společenským konsensem a demografickou situací v SRN na jedné straně a přístupem stavebního odvětví k bezbariérovým stavbám na druhé straně.

19. Rekreace a volný čas

 • Jáma.
  Architect + 2020, č. 20, s. 76-82, 7 obr., 2 půd., mp.
  Park Jáma v Bratislavě byl navržen pro architektonickou soutěž o návrh veřejného prostoru s funkcemi sportu, rekreace a městské zeleně pro vyšší kvalitu životního prostředí. Realizace v r. 2017.
 • BURKHALTER, Gabriela
  Von Wegen leichtes Spiel.
  Je to tak snadné.
  Garten + Landschaft 2020, č. 3, s. 16-20, 6 fot.
  Historie vývoje dětských hřišť od konce 19. století až do současnosti včetně konkrétních příkladů z celého světa.
 • MEDICI, Isabella de - RICHARDT, Martin
  Der Weg ist das Spiel.
  Cesta je hrou.
  Garten + Landschaft 2020, č. 3, s. 40-43, 3 obr.
  Malé město Schermbeck (SRN) dokončuje implementaci "Koncepce rozvoje prostoru pro hry a pohyb". Cílem je vytvořit tematicky zaměřené veřejné prostory a ty propojit navzájem mezi sebou i s okolní krajinou.
 • OBERFRANK, Matthias
  Wo die wilden Kerle spielen.
  Kde si hrají divoši.
  Garten + Landschaft 2020, č. 3, s. 22-26, 4 obr.
  V nové čtvrti Schwabinger Tor v Mnichově vznikla rozmanitá krajina pro hry a volný čas všech věkových kategorií. Odkazuje na bývalou čtvrť umělců a děti podněcuje ke kreativitě a odvážnému objevování.
 • RATHJEN, Elisabeth
  Die ganze Stadt ein Spielplatz.
  Celé město jako hřiště.
  Garten + Landschaft 2020, č. 3, s. 36-39, 4 obr.
  Nástroj "Spielleitplanung" má zajistit, aby děti mohly bezpečně využívat veřejné prostory ve městě pro hry. Příklady dvou německých měst Řezno a Biberach, které mají zcela odlišnou výchozí situací.
 • STEIN, Signe
  Barrierefreier öffentlicher Raum. Park- und Grünanlagen.
  Bezbariérový veřejný prostor. Parky a zelené plochy.
  Inform. Raumentw. 2019, č. 5, s. 42-55, gr., 2 tab., 20 obr., lit.
  Vybrané principy tvorby kvalitních bezbariérových veřejných prostorů se zaměřením na značení a orientací uživatelů v území, vodní prvky, možnosti posezení, hřiště, sanitární zařízení a materiály.

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 1. 10. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022