Česky English Deutsch Francais

Novinky 11 / 2021

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

4. Přírodovědní východiska územního plánování

5. Rozvoj osídlení a velkých územních celků

6. Územní plánování měst

7. Územní plánování částí měst

 • Sborník 25. Mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovarsko 2020. Město a světlo.
  Praha: Informační centrum ČKAIT, 2020. 90 s., obr., lit., text čes. a něm.
  Jedná se o sborník referátů z 25. mezinárodní konference „Městské inženýrství Karlovarsko 2020“ na téma „Město a světlo“. Sborník je česko-německý.
  15 592
 • BAERISWYL, Vera
  Level up.
  O úroveň výše.
  Garten + Landschaft 2021, č. 10, s. 22-23, 1 fot.
  V Basileji plánují vybudovat atraktivní městskou čtvrť. Nejdůležitější plocha zeleně se bude nacházet na střeše obchodního centra.
 • BALÁŠKOVÁ, Karolína
  Multigenerační sociální bydlení.
  ASB 2021, č. 5, s. 34-37, 5 fot., 3 obr.
  Sídliště Nowe Żerniki v polské Wroclawi začalo vznikat v roce 2011. V roce 2020 zde také vznikl multigenerační dům s velkým oválným atriem, kde je propojeno bydlení pro seniory s bydlením pro mladé rodiny.
 • BOKERN, Anneke
  Turm für alle. Forum Groningen von NL Architects.
  Věž pro všechny. Forum Groningen od ateliéru NL Architects.
  Werk, Bauen + Wohnen 2021, č. 11, s. 36-43, 17 obr., angl. a franc. res.
  Polyfunkční objekt v nizozemském městě Groningen je vnímán kontroverzně. Převyšuje měřítko okolní zástavby, nachází se však v druhé řadě za ostatními budovami, proto neruší obraz města.
 • DOHNAL, Radomír
  Gare Maritime: Město, kde nikdy neprší.
  ASB 2021, č. 5, s. 38-43, 7 fot., 6 obr.
  Proměna historické stavby (dříve největší železniční stanice a největší poštovní úřad v Evropě) na samostatnou městskou čtvrť, jež se nese ve znamení udržitelnosti a materiálové recyklace.
 • ENGLERT, Klaus
  Hiner der Fassade.
  Za fasádou.
  Garten + Landschaft 2021, č. 10, s. 38-43, 4 fot.
  V Düsseldorfu se od roku 2020 nachází největší zelená fasáda v Evropě. Tvoří ji 8 kilometrů živého plotu z habru, tj. 30 tisíc rostlin.
 • HEPP, Jakub
  Landscape festival oživil veřejný prostor Krnova.
  Zahrada - park - krajina 2021, č. 4, s. 34-37, 10 fot., res. angl.
  Devátý ročník Landscape festivalu zaměřeného na městskou krajinu a veřejný prostor nabídl návštěvníkům kromě doprovodného programu několik výstav a asi 30 uměleckých instalací.
 • JARASS, Julia aj.
  Platz statt Kreuzung. Straßenraum neu denken: Mehr Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum als Treiber für die Verkehrswende.
  Náměstí místo křižovatky. Nový přístup k uličnímu prostoru: více kvality pobytu ve veřejném prostoru jako nositel změn v dopravě.
  Int. Verkehrswesen 2021, č. 4, s. 18-22, 7 obr., lit.
  Města zkoumají, jak utvářet veřejný prostor i ve vazbě na dopravu, aby z něho profitovalo co nejvíce obyvatel. Informace o výzkumu, který zkoumal tuto otázku formou experimentu v reálném prostředí v Berlíně.
 • MÁLEK, Petr
  Negativní dopady stavebních úprav na okolní nemovitosti.
  Regionální rozvoj 2021, č. 3, s. 21-33, 11 obr., lit., res. angl.
  Článek analyzuje negativní dopady stavebních úprav do soukromí obyvatel v řadových městských zástavbách. Formou studie je prozkoumán konkrétní případ a jsou vyhodnoceny postupy stavebního úřadu.
 • NASHED, Laure
  Eilige Transformation. Ein Sportplatz kann sozial viel bewirken.
  Kvapná transformace. Sportovní hřiště může mít výrazný sociální dopad.
  Werk, Bauen + Wohnen 2021, č. 11, s. 30-35, 9 obr., angl. a franc. res.
  Příklady dvou projektů z Mexika, které mají v chudých oblastech pomoci tomu, aby sport a kultura dostaly lidi z ulice. Jedná se o společenské centrum ve městě Tapachula a park ve městě Ecatepec.
 • RADA, Uwe
  Stairway to heaven.
  Schody do nebe.
  Garten + Landschaft 2021, č. 10, s. 26-30, 5 fot.
  V Berlíně vzniká rozsáhlá kancelářská budova AERA, na jejíž střeše bude vybudován celý park. Park bude po venkovních schodištích přístupný i veřejnosti.
 • RAMISCH, Theresa
  Die Verwaltung und ihr neues Spielzeug.
  Správa a její nová hračka.
  Garten + Landschaft 2021, č. 11, s. 12-14
  Stále více měst podporuje a realizuje projekty městského mobiliáře (např. Mnichov a jeho zahrady Schanigärten), a to většinou za účasti veřejnosti. Úspěch těchto projektů je však velmi nejistý.
 • RICHTER, Katja
  Alle im gleichen Boot.
  Všichni na stejné lodi.
  Garten + Landschaft 2021, č. 11, s. 16-22, 6 fot.
  Město Lübeck (SRN) zadalo zpracování studie proveditelnosti pro promenádu Priwall v letovisku Travenmünde. Výsledná studie pracuje s mořským prostředím a propojuje severní a jižní stranu území.
 • ŘÍHOVÁ, Jolana
  Bytový dům: Čtyři v jednom.
  ASB 2021, č. 5, s. 44-47, 7 fot., 6 obr.
  V roce 2020 byly dokončeny čtyři viladomy v Masarykově čtvrti v Brně (autoři Kuba a Pilař Architekti), které velice citlivě navazují na okolní zástavbu převážně z předválečného funkcionalistického období.
 • SCHABERL, Rosa
  Sinnige Sitzung.
  Důmyslné posezení.
  Garten + Landschaft 2021, č. 11, s. 24-30, 5 fot.
  Návrh a realizace pobřežní promenády a pobřežního parku ve městě Überlingen (SRN), které spojuje dlouhá lavička.
 • SZCZEPAŃSKA, Magdalena aj.
  How are allotment gardens managed? A comparative study of usage and development in contemporary urban space in Germany and Poland.
  Jak se obhospodařují zahrádky? Srovnávací studie využití a vývoje v současném městském prostoru v Německu a Polsku.
  Mor. Geogr. Reports 2021, č. 3, s. 231-250, 8 tab., 4 fot., 1 mp., 1 obr., 1 gr., lit., text angl.
  Cílem tohoto článku je analýza využití a vývoje zahrádek, které se nachází ve městech v Německu a v Polsku.

8. Venkovská sídla

9. Mezinárodní programy a spolupráce

10. Vodní hospodářství

11. Regionální politika a regionální rozvoj

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

 • Nízkoenergetický dům ve velkorysém standardu.
  Stavitel 2021, č. 10, s. 9-12, 9 fot., 4 obr.
  Nízkoenergetický dům v Praze se skládá ze čtyř bloků, vytápění je zajištěno tepelným čerpadlem v kombinaci s plynovým kotlem a výměnu vzduchu umožňuje systém tlakově řízeného větrání s pasivní rekuperací tepla.
 • HEJDUKOVÁ, Pavlína aj.
  Jak na pitnou vodu.
  Plzeň: Západočeská univerzita, (2021?). 32 s., obr., gr., mp., fot., tab., lit.
  Jedná se o metodickou pomoc obcím, která shrnuje vybrané poznatky a doporučení z metodiky "Dostupnost pitné vody pro obyvatele malých obcí jako indikátor socio-ekonomického rozvoje společnosti".
  15 591
 • VÍTKOVÁ, Eva
  Cesty, jak uspořit energii jsou mnohdy složité, ale ve finále se vyplatí.
  Moderní obec 2021, č. 11, s. 25-26, 2 fot.
  Jaké cesty volí obce a města ve snaze uspořit elektrickou energii? Článek je doplněn rozhovorem s Ing. J. Klusákem, vedoucím oddělení energetického managementu hl. města.

18. Občanské vybavení a služby

 • Česká cena za architekturu 2021.
  Architect + 2021, č. 31, s. 10-61, fot., obr.
  Příspěvek je věnován oceněným stavbám v soutěžní přehlídce "Česká cena za architekturu 2021", jejímž vyhlašovatelem je Česká komora architektů. Hlavní cenu získala rekonstrukce hradu Helfštýna.
 • Tituly Stavba roku 2021 byly předány.
  Stavitel 2021, č. 10, s. 27-29, 15 fot.
  V říjnu 2021 v Praze proběhlo udílení titulů a Zvláštních cen 29. ročníku soutěže Stavba roku 2021. Odborná porota vybírala z 33 nominovaných projektů, které byly představeny v Stavitel č. 9.
 • Zelená koruna na pražské křižovatce.
  Stavitel 2021, č. 10, s. 24-26, 10 fot.
  Na prázdné parcele po dvou činžovních domech vznikl polyfunkční dům s výrazným nárožím, který na přitahuje pozitivní pozornost. Autorem projektu, který také získal různá ocenění, je arch S. Fiala.
 • BERNARD, Josef - JOUKL, Miroslav - VÍTKOVÁ, Lucie
  Občanská vybavenost malých obcí. Diagnóza, standardy, plánování.
  Urban. a územní rozvoj 2021, č. 5, s. 22-30, 5 gr., 3 tab., lit., res. angl.
  Článek poskytuje základní kvantitativní evidenci o občanské vybavenosti malých obcí, informace o její časové dynamice a základních faktorech, které vybavenost ovlivňují.
 • BOKERN, Anneke
  Turm für alle. Forum Groningen von NL Architects.
  Věž pro všechny. Forum Groningen od ateliéru NL Architects.
  Werk, Bauen + Wohnen 2021, č. 11, s. 36-43, 17 obr., angl. a franc. res.
  Polyfunkční objekt v nizozemském městě Groningen je vnímán kontroverzně. Převyšuje měřítko okolní zástavby, nachází se však v druhé řadě za ostatními budovami, proto neruší obraz města.
 • DOHNAL, Radomír
  Gare Maritime: Město, kde nikdy neprší.
  ASB 2021, č. 5, s. 38-43, 7 fot., 6 obr.
  Proměna historické stavby (dříve největší železniční stanice a největší poštovní úřad v Evropě) na samostatnou městskou čtvrť, jež se nese ve znamení udržitelnosti a materiálové recyklace.

19. Rekreace a volný čas

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

22. Výpočetní technika v územním plánování, informační systémy

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 1. 10. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022