Česky English Deutsch Francais

Novinky 4 / 2022

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

6. Územní plánování měst

 • Trend v rozvoji obcí: česká města schvalují pravidla pro spolupráci s investory.
  Bul. ČKA 2022, č. 1, s. 12-13, 2 obr.
  Postupně dochází ke schvalování pravidel pro spolupráci s investory, jejichž cílem je stanovit férovou spoluúčast investorů na zvýšených nákladech města na veř. infrastrukturu, jež investiční záměry vyvolávají.
 • EDELMANN, Thomas
  Butter bei die Fische.
  Jít rovnou k věci.
  Garten + Landschaft 2022, č. 4, s. 30-33, 4 obr.
  Aktuální výzvy, projekty i plány v oblasti mobility v Hamburku, např. rozšíření hlavního nádraží, vybudování nových úseků dálnic i podzemní dráhy. Možné klimatické dopady některých plánů.
 • HEMENWAY, Toby
  Ekosystémy měst budoucnosti.
  Praha: Walden Press, 2021. 328 s., fot., obr., mp., tab., lit., rejstř.
  Kniha se snaží naznačit cesty, jak posunout naši městskou společnost do udržitelnější roviny a radí, jak si ze své obce či města udělat příjemnější místo k životu. Doplněno o tři příklady z ČR.
  15 602
 • KOHOUT, Michal – TICHÝ, David
  Plánování města. Příručka mladého urbanisty.
  Praha: České vysoké učení technické, 2021. 304 s., fot., obr., lit., rejstř.
  Publikace je určena především studentům architektury, kteří budou řešit ateliérové zadání urbanistické úlohy. Slouží jako ateliérový manuál, metodická příručka pro studenty, pedagogy a spolupracující obce.
  15 603
 • PUTZ, Michaela
  Richtig gesetzt?!
  Správně stanoveno?!
  Garten + Landschaft 2022, č. 4, s. 22-26, 4 obr.
  Ve Vídni došlo v posledních letech přes různé protesty k řadě změn v oblasti dopravy, např. otevření hlavního nádraží, přeměna Marihilfer Straße na potkávací zónu, zavedení roční jízdenky za 365 euro atd.
 • RADA, Uwe
  In der Stadt der gelben Gefährten.
  Ve městě žlutých společníků.
  Garten + Landschaft 2022, č. 4, s. 14-19, 5 obr.
  Berlín stále více podporuje cyklistickou a pěší dopravu. Mimo jiné zde vznikly první Pop-up-Radwege (tzv. dočasné cyklostezky) a v plánu je přeměna vybraných ulic ve vnitřním městě na potkávací zóny.
 • SCHMIDKUNZ, Magdalena
  Ein langer Weg.
  Dlouhá cesta.
  Garten + Landschaft 2022, č. 4, s. 36-40, 3 obr.
  Informace k vybraným tématům a výzvám v oblasti mobility v Mnichově: veletrh mobility IAA, vybudování druhé tratě městské dráhy, strategie společného využívání automobilů, nové cyklostezky atd.

7. Územní plánování částí měst

8. Venkovská sídla

11. Regionální politika a regionální rozvoj

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

 • Chytání světla.
  Architect + 2022, č. 33, s. 44-52, 9 fot., 5 obr.
  Ve Valašské Bystřici vznikl rodinný dům pro fotografa, jehož část slouží také jako ateliér. Novostavba se snaží vytvořit delikátní přechod mezi socialistickou zástavbou a nedotčenou loukou.
 • Řadovka, v. 2022.
  Architect + 2022, č. 33, s. 54-62, 13 fot., 4 obr.
  Přestavba řadového domu v Praze, který i přes rozsáhlé stavební úpravy a značnou osobitost zůstal domem věrným svému původnímu tvarosloví a nenarušuje charakter původní zástavby.
 • Svobodně svůj.
  Architect + 2022, č. 33, s. 12-20, 13 fot., 3 obr.
  Novostavba městské vily v mimořádně různorodém urbánním prostředí pražských Strašnic z roku 2021, autoři ateliér A69 - architekti.
 • CENKOVÁ, Pavla
  Jedna ulice, dvě jména. Ulice Dolnopolní v Brně.
  Zpr. památ. péče 2021, č. 2, s. 182-200, 28 fot., 22 obr., res. angl.
  Příspěvek přináší cenné a doposud neznámé poznatky ke vzniku a historii kolonie rodinných domů v Brně-Maloměřicích, postavené v letech 1923-24 podle návrhů architekta Karla Kotase a Bohuslava Fuchse.
 • GUZDEK, Adam
  Brněnský fenomén Lesná.
  Brno: Vysoké učení technické, 2021. 331 s., fot., obr., lit., rejstř., res. angl.
  Lesná je příkladem sídliště, které se vyznačuje snahou o zvýšení kvality obytného prostoru v hromadné výstavbě. Kniha předkládá komplexní shrnutí historického a stavebního vývoje sídliště.
  15 605
 • RYŠAVÝ, Ivan
  Ministr Ivan Bartoš: Chceme zajistit dostupné bydlení nejen pro potřebné, ale i pro co největší skupinu obyvatel.
  Moderní obec 2022, č. 4, s. 10-13, 2 fot.
  Obsáhlý rozhovor s novým ministrem pro místní rozvoj a místopředsedou vlády pro digitalizaci PhDr. Ivanem Bartošem, Ph.D.
 • ZÁBOJNÍKOVÁ, Karolína
  Růst cen bydlení zrychluje v celé EU.
  Statistika a My 2022, č. 3, s. 17, 1 obr., 1 fot.
  Meziroční růst cen nemovitostí v EU od začátku roku 2021 prudce zrychloval. Česko zůstává na špici.

16. Doprava

 • EDELMANN, Thomas
  Butter bei die Fische.
  Jít rovnou k věci.
  Garten + Landschaft 2022, č. 4, s. 30-33, 4 obr.
  Aktuální výzvy, projekty i plány v oblasti mobility v Hamburku, např. rozšíření hlavního nádraží, vybudování nových úseků dálnic i podzemní dráhy. Možné klimatické dopady některých plánů.
 • KRACÍK, Matyáš
  Pražské metro. Architektura a památkový potenciál nejstaršího úseku - trasy I. C.
  Zpr. památ. péče 2021, č. 1, s. 25-36, 8 obr., 13 fot., res. angl.
  Studie se zabývá architekturou pražského metra a jeho prvního realizovaného úseku, který byl zprovozněn v roce 1974. Co předcházelo výstavbě? Architektonické přístupy. Součást poválečné architektury.
 • PETŘÍČEK, Jakub - MARADA, Miroslav
  Perception of safety and passage of time as factors influencing mode choice: The case of the Prague-Munich high-speed route.
  Pohled na bezpečnost a časovou náročnost jako na faktory ovlivňující volbu druhu dopravy: Případ vysokorychlostní trasy Praha-Mnichov.
  Mor. Geogr. Reports 2022, č. 1, s. 54-64, 1 obr., 1 mp., 2 tab., lit., text angl.
  Tématem článku je průzkum bezpečnosti (jak osobní, tak týkajících se dopravních nehod) a časové náročnosti různých druhů dopravy na trase Praha - Mnichov.
 • PUTZ, Michaela
  Richtig gesetzt?!
  Správně stanoveno?!
  Garten + Landschaft 2022, č. 4, s. 22-26, 4 obr.
  Ve Vídni došlo v posledních letech přes různé protesty k řadě změn v oblasti dopravy, např. otevření hlavního nádraží, přeměna Marihilfer Straße na potkávací zónu, zavedení roční jízdenky za 365 euro atd.
 • RADA, Uwe
  In der Stadt der gelben Gefährten.
  Ve městě žlutých společníků.
  Garten + Landschaft 2022, č. 4, s. 14-19, 5 obr.
  Berlín stále více podporuje cyklistickou a pěší dopravu. Mimo jiné zde vznikly první Pop-up-Radwege (tzv. dočasné cyklostezky) a v plánu je přeměna vybraných ulic ve vnitřním městě na potkávací zóny.
 • SCHLICHENMAYER, Arian
  Schweizer Niveau.
  Švýcarská úroveň.
  Garten + Landschaft 2022, č. 4, s. 44-47, 6 obr.
  Článek představuje železniční dopravu ve Švýcarsku, které má jednu z nejhustších a nejkvalitnějších železničních sítí na světě. Dále prezentuje některé udržitelné projekty mobility v této zemi.
 • SCHMIDKUNZ, Magdalena
  Ein langer Weg.
  Dlouhá cesta.
  Garten + Landschaft 2022, č. 4, s. 36-40, 3 obr.
  Informace k vybraným tématům a výzvám v oblasti mobility v Mnichově: veletrh mobility IAA, vybudování druhé tratě městské dráhy, strategie společného využívání automobilů, nové cyklostezky atd.

17. Technická infrastruktura, energetika

18. Občanské vybavení a služby

19. Rekreace a volný čas

 • KAMENICKÝ, Jiří
  Turistika za covidu.
  Statistika a My 2022, č. 3, s. 31-33, 2 fot., 4 gr.
  Článek analyzuje turistický ruch v ČR v době pandemie covidu, který citelně dopadl na zahraniční cesty, což však bylo kompenzováno rostoucí domácí poptávkou.

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 1. 10. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022