Online katalog

Online katalog obsahuje záznamy všech knih, zpráv a elektronických zdrojů ve fondu knihovny ÚÚR. Dále obsahuje záznamy vybraných článků z českých i zahraničních časopisů vydaných od roku 1990.

Typ Autor Název Pramen/Vydavatel
Článek KRUML, Jan Zlatá cihla obnovy venkova. Prezentace zdařilých venkovských staveb ve Zlínském kraji. Obec a finance 2004,č.5,s.61,3 fot.
Článek SÝKOROVÁ, Lucie Zase byla husa? Zkuste příště kozla z Kozojídek, bronzové Vesnice roku! Veř. správa 2016,č.23,s.12-15,5 fot.
Článek Zásady pro poskytování účelových dotací obcím z rozpočtové kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj v rámci Programu obnovy venkova (č.j. 11295/97-22 z 27.11.1997) ve znění Doplňku č.1 (č.j. 1026/98 z 5.1.1998). Obec a finance 1998,č.5,příl.Věst. MMR,č.5,s.15-19
Kniha AULIG, Günther – KLINGBERG, Tina Základy ekologie vesnice. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj, 1996. 178 s., obr., tab., lit.
Článek PETER, Heike - FENGLER, Birgit - MOSER, Andrea Welches Potenzial bietet die Dorferneuerungsförderung in Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein zur Innenentwicklung von Dörfern? Raumforsch. und Raumordn. 2013,č.1,s.49-64,2 tab.,3 obr.,lit.,res.angl.,něm.
Článek Výsledky výzkumu k vyhodnocení POV v Plzeňském kraji. 2. část. Veř. správa 2006,č.24,příl.Zpravodaj,s.4
Článek Výsledky výzkumu k vyhodnocení POV v Plzeňském kraji. 1. část. Veř. správa 2006,č.20,příl.Zpravodaj,s.4-5,3 gr.
Článek Výsledky soutěže Vesnice roku 2018. Obec a finance 2018, č. 4, s. 8-15, 17 obr., tab.
Článek Výsledky soutěže Vesnice roku 2017. Obec a finance 2017,č.4,s.6-13,17 obr.,tab.
Článek Výsledky soutěže Vesnice roku 2016. Obec a finance 2016,č.4,s.6-13,16 fot.,tab.
1-10 z 143