Online katalog

Online katalog obsahuje záznamy všech knih, zpráv a elektronických zdrojů ve fondu knihovny ÚÚR. Dále obsahuje záznamy vybraných článků z českých i zahraničních časopisů vydaných od roku 1990.

Typ Autor Název Pramen/Vydavatel
Článek Společenské kontinuum. Architect + 2024, č. 44, s. 40-48, 13 fot., 3 obr.
Článek PLOTĚNÝ, Karel Sanitace venkova - nové aktuální pohledy. Vod. hospod. 2024, č. 1, s. 27-28, 3 fot.
Článek TUŽÍN, Tomáš Rušení venkovských lokálek státem. 2. část. Moderní obec 2023, č. 12, s. 32-33, 1 fot., 2 tab.
Článek GABRIEL, Miroslav Úpravy venkovské zeleně - teorie nezaskočená praxí. Zahrada – park – krajina 2023, č. 4, s. 52-54, 5 fot., res. angl.
Článek BAÑSKI, Jerzy - MAZUREK, Damian Identification of the spatial extent of the peri-urban area: The case of three cities in Poland. Mor. Geogr. Reports 2023, č. 3, s. 165-173, 3 tab., 1 obr., 5 gr., lit., res.
Článek TUŽÍN, Tomáš Rušení venkovských lokálek státem. 1. část. Moderní obec 2023, č. 11, s. 18-19, 2 fot.
Článek MACKOVIČ, Vladimír Agrolesnictví jako šance pro udržitelnost venkovské krajiny. Aktuality AUÚP 2023, č. 112, s. 8-10, 1 fot.
Článek SCHÄRER, Caspar Die Saat ist ausgebracht. Der Parc des Molliers in Bernex von Verzone Woods. Werk, Bauen + Wohnen 2023, č. 7/8, s. 16-22, 6 obr., 1 fot., angl. a franc. res.
Článek SOLÍN, Ľubomír - SLÁDEKOVÁ MADAJOVÁ, Michala Spatial planning as a tool of flood risk management in rural landscapes? Position, limitations, and other findings: The case of Myjava Region (Slovakia) Mor. Geogr. Reports 2023, č. 2, s. 106-117, 6 obr., 7 tab., lit., res.
Článek PETR, Lukáš Analýza nástrojů územního plánování venkovských oblastí na národní úrovni v České republice, Německu a Rakousku. Regionální rozvoj 2023, č. 2, s. 4-14, 4 obr., 1 tab., res. angl., lit.
1-10 z 1586