Online katalog

Online katalog obsahuje záznamy všech knih, zpráv a elektronických zdrojů ve fondu knihovny ÚÚR. Dále obsahuje záznamy vybraných článků z českých i zahraničních časopisů vydaných od roku 1990.

Typ Autor Název Pramen/Vydavatel
Článek ZEMAN, Daniel Experimentální vesnice. ASB 2023, č. 6, s. 66-71, 8 fot.
Článek LEHMANNOVÁ, Martina Lidice: utopická vesnice. Architekti vždy snili o vybudování nového, lepšího světa. ERA 2023, č. 5, s. 50-53, 1 fot., 7 obr., res. angl.
Článek HÁJKOVÁ, Pavlina Titul Vesnice roku 2023 putuje na Moravu. Veř. správa 2023, č. 10, s. 21-23, 4 fot.
Kniha KLINGOROVÁ, Irena Úpravy komunikací v malých sídlech. Příručka úprav komunikací a zklidnění dopravy ve vesnicích. Praha: České vysoké učení technické, 2023. 186 s., fot., obr., lit.
Článek KNÜSEL, Dominique Ein Dorf wird städtisch. Dorfzentrum Kirchberg von Thomas Schregenberger mit Lorenz Eugster Landschaftsarchitektur und Städtebau. Werk, Bauen + Wohnen 2023, č. 7/8, s. 55-59, 4 fot., 4 obr., angl. a franc. res.
Článek HAJDUKOVÁ, Romana - SOPIROVÁ, Alžbeta From Agricultural Village to Socialist Industrial Town. Archit. a urban. 2023, č. 1/2, s. 60-75, 9 fot., 6 obr., 2 gr., text angl., res. slov.
Kniha ŠKABRADA, Jiří Nástin vývoje vesnických půdorysů a plužin v Čechách. K výpovědní schopnosti map stabilního katastru. Brno: Společnost pro obnovu vesnice a malého města, 2022. 347 s., fot., obr., mp., lit., rejstř., res. angl., res. něm.
Článek MIKEŠ, Vladimír Některé z problémů obnovy zaniklých sídel na Broumovsku: limity výstavby a paměť krajiny. Zpr. památ. péče 2022, č. 4, s. 584-588, 8 fot., res. angl.
Článek ŠNEJD, Daniel - ŠPINAROVÁ, Michaela - ŠŤASTNÁ, Gabriela Konfrontace hodnot zaniklých a zanikajících sídel v oblasti tzv. širšího pohraničí jižních Čech s jejich novou či plánovanou výstavbou. Zpr. památ. péče 2022, č. 4, s. 529-543, 5 fot., 25 obr., res. angl.
Článek DÝR, Petr Revitalizace venkovských brownfiedů ve výchově mladých architektů. Urban. a územní rozvoj 2023, č. 1, s. 49-51, 6 obr., lit.
1-10 z 741