1000 otázek ke stavebnímu právu

Heslo: Podzemní podlaží

Seznam otázek

01. Jak je definován pojem "podzemní podlaží"? Aktualizace 2023

Definici pojmu „podzemní podlaží“ najdete v ČSN 73 4301 Obytné budovy: Za podzemní podlaží se považuje každé podlaží, které má úroveň podlahy nebo její převažující části níže než 800mm pod nejvyšší úrovní přilehlého upraveného terénu v pásmu širokém 5,0 m po obvodu domu.